16.02.2015 Views

Livsstilscafe - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - Region ...

Livsstilscafe - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - Region ...

Livsstilscafe - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - Region ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Livsstilscafe

Gruppeforløb om ændringer af livsstil for mennesker med

multisygdom eller længerevarende psykisk sygdom

• Materialesamling

Livsstilscafe

Sundhed i

balance

CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

- et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet


Livsstilscafe

Gruppeforløb om ændring af livsstil for mennesker med

multisygdom eller længerevarende psykisk sygdom

©CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Forskning og Udvikling, Region Midtjylland, 2013

Version: 1,0

Versionsdato: 24.01.2013

Udgivet af: CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, januar 2013

Design: CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Layout: Weitemeyer design & communication

Tryk: Kopiudgave CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Korrektur: Stinne Møller Christensen

Materialet er sat med Myriad Pro

Oplag: 120

1. udgave

ISBN: 978-87-92400-29-1 (Kopieret version)

ISBN: 978-87-92400-28-4 (Elektronisk version)

Forfattere:

CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Gitte Schrøder (Livsstilscafeen, bevægelse)

Anne-Marie Asmussen (Livsstilscafeen, mad)

Hanne Tølbøll Gregersen (Livsstilscafeen, bevægelse)

Pernille Lundsgaard Bregnhøj (Livsstilscafeen, mad)

Kia Valum Rasmussen (Livsstilscafeen, mad)

Yvonne Hansen (Livsstilscafeen, mad)

Tina Mølsted Mogensen (Livsstilscafeen, bevægelse)

Ellen Kastberg Hinrichsen (Livsstilscafeen, bevægelse)

Ellen Aavad Holm (Forskning og Udvikling, konsulent) og

Lucette Meillier (Forskning og Udvikling, projektleder)

Behandlingspsykiatrien Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Henriette Brunhøj Kjeldsen (Regionshospitalet Holstebro)

Helle Liselotte Stallknecht (Regionshospitalet Herning)

Socialpsykiatrien Herning og Holstebro Kommuner

Lotte Mortensen (Bo- og aktivitetstilbuddet Skovlyset - Herning Kommune)

Lene Danielle Nielsen (Kafferisteriet – et socialpsykiatrisk dagtilbud,

samt det socialpsykiatriske bosted Welschsvej, Holstebro Kommune)

Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

For yderligere oplysninger rettes henvendelse til:

CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Forskning og Udvikling

Olof Palmes Allé 15

8200 Århus N

Tlf. 7841 4312

E-mail: lucette.meillier@stab.rm.dk

Hjemmeside: www.cfk.rm.dk

Livsstilscafeens undervisningsmateriale kan downloades på http://www.cfk.rm.dk/udgivelser

Du kan finde materialet under Sundhedsfremme og Forebyggelse


www.cfk.rm.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!