Screening - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - Region ...

cfk.rm.dk

Screening - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - Region ...

____________________________________________________________________

Baggrund

Ovenstående udfordringer førte til nedsættelse af det midlertidige udvalg vedrørende

screening i Region Midtjylland. Det midlertidige politiske udvalg vedrørende screening

blev nedsat på regionsrådsmødet den 12. december 2007. Udvalget har fungeret i

perioden 7. januar 2009 - 22. juni 2009. Udvalget består af følgende:

Formand:

Næstformand:

Medlemmer:

Ulla Fasting (R)

Kate Runge (V)

Conny Jensen (A)

Marianne Carøe (A)

Ove Nørholm (C)

Jørn Nørby (V)

Birgit Jonassen (O)

Sekretariatsbetjeningen for udvalget er varetaget af MTV og Sundhedstjenesteforskning,

Center for Folkesundhed.

Udvalget har haft besøg af forskellige fagpersoner, som er eksperter inden for feltet

og besidder den nyeste viden inden for screening (se oversigten "Tids- og arbejdsplan",

bilag 2). Gennem de faglige oplæg blev udvalget præsenteret for et udfordrende

felt med mange dilemmaer.

Udvalget har haft til opgave at udarbejde en betænkning, der støtter regionale overvejelser

om screening og bidrager til den nationale debat om emnet. Betænkningen

er udmøntet i denne rapport, som indeholder en status over screeningsområdet samt

udvalgets overvejelser og anbefalinger.

I alt har udvalget afholdt fem møder. I september 2009 præsenteres rapporten på

temamøde i regionsrådet samt dagsordenssættes på det efterfølgende Regionrådsmøde.

Side 6

More magazines by this user
Similar magazines