August 2012 - KlubCMS

klubcms.dbu.dk

August 2012 - KlubCMS

Fredericia forenede Fodboldklubber

Fredericia.dk

Referat af bestyrelses møde den 30. august 2012

Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.F.

1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat

2 Nyt fra formanden

3 Økonomi

4 Sportsligt input

5 Sponsor og tiltag

6 Aktiviteter

a. MPC

b. Koncert 2012

c. Kræmmer Markedet

7 Klubhus/baner

8 WEB og presse

9 SIF

10 Eventuelt

Deltagere, alle minus Benno og Henrik

Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde er godkendt

Nyt fra formanden:

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17.

november

Anders Kappel har spurgt på afholdelse af barnedåb den 2. november i klubhuset, det er ok da

der ikke er turnering i weekenden.

Henvendelse fra ”lukket” hold fra Fag Og Firma, om at spille i Madsby i stedet – det har Torben

sagt nej tak til.

Vi opfordres til at stille ungdomshold til rådighed, når FC spiller på hjemmebane – vi tager alt

hvad der er muligt.

Fredericia forenede Fodboldklubber Madsbyvej 4 7000 Fredericia

Tlf. +45 7591 0283 - Medlem af J.B.U CVR: 13744718

Bank: Middelfart Sparekasse – Konto 0757-3224180178


Økonomi:

Det går ok med likviditeten, der er ikke flere store vedligeholdelse omkostninger.

Der er indkøbt bolde for kr. 60.000,- alene i 2012, det meget vigtigt der er låst til alle vores

materialer.

Bolde medtages ikke i opgørelserne over intern FC afregning

Claus har endnu ikke hørt fra Kommunen, vedr. vores ansøgning om ekstraordinært lokale

tilskud

Sportsligt input

Der er kommet U-15 spillere ind fra Erritsø til vores fælles hold

Har vi interesse I, at have FC spillere som gæstetrænere i vores klub? Ja det vil vi gerne,

Henrik må gerne sætte i gang via FC

Vi har ikke modtaget yderligere input fra Henrik

Vi skal have bedre styr på ALLE samarbejdsholdene, der er iflg. SEK langt fra godt nok styr på

tingene. Det gælder både tøj, materialer, kontingent og de aftaler som der er indgået klubberne

imellem.

Vi tager dette videre på vores sportslige bestyrelsesmøde den 25/9

Sponsor og tiltag:

Ikke noget nyt her

Aktiviteter:

Kræmmer Marked:

- Arrangementet gik som det ”plejer” rigtig godt hele weekenden, vejret holdt hele

weekenden

MPC:

- Ikke noget nyt herfra, før møde i september

- Selve økonomien gav et samlet rigtig flot overskud

- Tårnby er sendt til inkasso

- Vi er i dialog med Herning Tivoli Park, omkring et indhegnet tivoli til MPC

- Vi vil gerne udvide camping også

- SEK SKAL fremsende bemandingsplaner for mad teltet til Kongsted a.s.a.p.

Madsby Rock:

- Rigtig godt arrangement

- Fået stor ros fra alle sider

Fredericia forenede Fodboldklubber Madsbyvej 4 7000 Fredericia

Tlf. +45 7591 0283 - Medlem af J.B.U CVR: 13744718

Bank: Middelfart Sparekasse – Konto 0757-3224180178


Klubhus/baner

Lån af klubhus til medlemmer, vi beslutter at klubhuset kan lånes u/b fremover hvis det ikke er

optaget af fodbold. Mod at øl og sodavand købes i klubhuset, øl koster 10,- sodavand koster

20,- og vand koster 10,-

Lån til ikke medlemmer er kr. 1.000,- pr. gang og der skal købes til ovenstående vilkår og

priser.

Der skal sættes kr. af til køkkenforbedringer i klubhuset i 2013

Fremover ”køber” Tina Albani varerne fra Claus lager i kræmmerhuset og omklædning 7, i

stedet for at Tina, som i dag står som indkøber af det hele.

Det er besluttet at klubhuset holder lukket om søndagen fremover, spiller vores eget førstehold

hjemme sørger vi for åben i pølsevognen.

Vi vil rigtig forlænge Tinas kontrakt i 2013, Claus og Torben tager en snak med hende hurtigt

Web og Presse:

Der er deadline for det næste klubblad i den kommende weekend

Tim taler med web master om en mere levende forside på www.

Eventuelt:

Kurt Halling bliver 70 den 8/9, Benno bedes sørge for lidt fra klubben af.

Næste møde er torsdag den 11. oktober 2012 kl. 18.30 i Madsby – vi spiser sammen med

seniorerne efter mødet.

Fredericia forenede Fodboldklubber Madsbyvej 4 7000 Fredericia

Tlf. +45 7591 0283 - Medlem af J.B.U CVR: 13744718

Bank: Middelfart Sparekasse – Konto 0757-3224180178


Referat til www.

Fredericia forenede Fodboldklubber

Fredericia.dk

Referat af bestyrelses møde den 30. august 2012

Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.F.

11 Gennemgang og godkendelse af sidste referat

12 Nyt fra formanden

13 Økonomi

14 Sportsligt input

15 Sponsor og tiltag

16 Aktiviteter

a. MPC

b. Koncert 2012

c. Kræmmer Markedet

17 Klubhus/baner

18 WEB og presse

19 SIF

20 Eventuelt

Deltagere, alle minus Benno og Henrik

Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde er godkendt

Nyt fra formanden:

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17.

november

Anders Kappel har spurgt på afholdelse af barnedåb den 2. november i klubhuset, det er ok da

der ikke er turnering i weekenden.

Henvendelse fra ”lukket” hold fra Fag Og Firma, om at spille i Madsby i stedet – det har Torben

sagt nej tak til.

Vi opfordres til at stille ungdomshold til rådighed, når FC spiller på hjemmebane – vi tager alt

hvad der er muligt.

Fredericia forenede Fodboldklubber Madsbyvej 4 7000 Fredericia

Tlf. +45 7591 0283 - Medlem af J.B.U CVR: 13744718

Bank: Middelfart Sparekasse – Konto 0757-3224180178


Økonomi:

Det går ok med likviditeten, der er ikke flere store vedligeholdelse omkostninger.

Der er indkøbt bolde for kr. 60.000,- alene i 2012, det meget vigtigt der er låst til alle vores

materialer.

Bolde medtages ikke i opgørelserne over intern FC afregning

Claus har endnu ikke hørt fra Kommunen, vedr. vores ansøgning om ekstraordinært lokale

tilskud

Sportsligt input

Der er kommet U-15 spillere ind fra Erritsø til vores fælles hold

Har vi interesse I, at have FC spillere som gæstetrænere i vores klub? Ja det vil vi gerne,

Henrik må gerne sætte i gang via FC

Vi har ikke modtaget yderligere input fra Henrik

Vi skal have bedre styr på ALLE samarbejdsholdene, der er iflg. SEK langt fra godt nok styr på

tingene. Det gælder både tøj, materialer, kontingent og de aftaler som der er indgået klubberne

imellem.

Vi tager dette videre på vores sportslige bestyrelsesmøde den 25/9

Sponsor og tiltag:

Ikke noget nyt her

Aktiviteter:

Kræmmer Marked:

- Arrangementet gik som det ”plejer” rigtig godt hele weekenden, vejret holdt hele

weekenden

MPC:

- Ikke noget nyt herfra, før møde i september

- Selve økonomien gav et samlet rigtig flot overskud

- Tårnby er sendt til inkasso

- Vi er i dialog med Herning Tivoli Park, omkring et indhegnet tivoli til MPC

- Vi vil gerne udvide camping også

- SEK SKAL fremsende bemandingsplaner for mad teltet til Kongsted a.s.a.p.

Madsby Rock:

- Rigtig godt arrangement

- Fået stor ros fra alle sider

Fredericia forenede Fodboldklubber Madsbyvej 4 7000 Fredericia

Tlf. +45 7591 0283 - Medlem af J.B.U CVR: 13744718

Bank: Middelfart Sparekasse – Konto 0757-3224180178


Klubhus/baner

Lån af klubhus til medlemmer, vi beslutter at klubhuset kan lånes u/b fremover hvis det ikke er

optaget af fodbold. Mod at øl og sodavand købes i klubhuset, øl koster 10,- sodavand koster

20,- og vand koster 10,-

Lån til ikke medlemmer er kr. 1.000,- pr. gang og der skal købes til ovenstående vilkår og

priser.

Der skal sættes kr. af til køkkenforbedringer i klubhuset i 2013

Fremover ”køber” Tina Albani varerne fra Claus lager i kræmmerhuset og omklædning 7, i

stedet for at Tina, som i dag står som indkøber af det hele.

Det er besluttet at klubhuset holder lukket om søndagen fremover, spiller vores eget førstehold

hjemme sørger vi for åben i pølsevognen.

Vi vil rigtig forlænge Tinas kontrakt i 2013, Claus og Torben tager en snak med hende hurtigt

Web og Presse:

Der er deadline for det næste klubblad i den kommende weekend

Tim taler med web master om en mere levende forside på www.

Eventuelt:

Kurt Halling bliver 70 den 8/9, Benno bedes sørge for lidt fra klubben af.

Næste møde er torsdag den 11. oktober 2012 kl. 18.30 i Madsby – vi spiser sammen med

seniorerne efter mødet.

Fredericia forenede Fodboldklubber Madsbyvej 4 7000 Fredericia

Tlf. +45 7591 0283 - Medlem af J.B.U CVR: 13744718

Bank: Middelfart Sparekasse – Konto 0757-3224180178

More magazines by this user
Similar magazines