Tilstede fra bestyrelsen: - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

Tilstede fra bestyrelsen: - KlubCMS - DBU

Støvring Idrætsforening, Fodboldafdelingen

Kr. Østergårdsvej 2, 9530 Støvring, tlf. 98 37 33 42

Referat fra bestyrelsesmøde for Støvring SIF fodboldafdeling den 13. april 2011

Tilstede fra bestyrelsen:

Poul Erik Lykke Hansen (PELH), Kim Lyngberg (KL), Rene Bucio, (RB), Lindy Thorup (LT)

Hanne Bach Pedersen (HBP), Bertel Tarp (BT), John Hansen (JH)

Afbud: Jannik Riis (JR)

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Input fra sportschef Jannik Riis (JR)

3. Input fra sports og eventchef Brian Bloch (BB)

4. Input fra klubinspektør Kaj Erik Larsen (KEL)

5. Skal klubben have tilknyttet en fast fysioterapeut

6. Økonomi

7. Klubinspektør

8. Kurser for trænere er der afsat penge

9. Orientering vedr. møde med sponsor og events chef

10. Kalender med vigtige datoer

11. Struktur opfølgning

Evt.

1


1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

2. Input fra sportschef Jannik Riis (JR)

Jannik orienterede via mail.

John Hansen varetager de sportslige interesser for U-11 drenge og U-8 piger

fremover.

Stævnet i weekenden for U-11 forløb strålende. Solen stod højt og der var mange

gode kampe.

Nyhedsbrev er udsendt og vi er den 5 største klub i region 1 og ligger som

nr. 34 i Jylland (Flot)

Orientering vedrørende skolefodbold. Sponsor og eventchef Brian Bloch deltog

ikke i mødet.

Klubben får besøg af DBU den 9. maj

Forældrefolder, Face book kører der er mange der går ind og læser disse.

Kasserer Hanne og Jannik har haft møde.

For dårlig opbakning til uddannelse

Orientering ang. standerhejsning for de yngste i klubben

3. Input fra sports og eventchef Brian Bloch (BB)

Brian vil gerne fratages nogle af hans opgaver som sponsor og eventchef.

Orientering vedr. tøj

Orientering vedr. sponsor ved køb af El. Alle bedes se dette sponsorrat som ligger på

klubbens hjemmeside.

Orientering omkring Nibefestival. Klubben skal skaffe 110 hjælpere. Festival forløber

fra den 29/6 – 2/7

Sponsor og Eventchef efterlyser retningslinjer for uddeling af tøj til trænerer

Orientering omkring køb af tøj hos Sportigan i Støvring. Man kan som træner eller

anden person i klubben ikke købe noget hos Sportigan uden rekvisition som skal

udfærdiges af klubinspektør eller sponsor og eventchefen.

2


4. Input fra klubinspektør Kaj Erik Larsen (KEL)

Orientering om vandskaderne i multihallen og reparation af denne.

Kompressor i boldrummet er defekt.

Op kridtning af baner er umuligt idet kommunen indkøber forkert maling til

kridtmaskinen. Maskinen er gået i stykker. Vi har lånt kridtmaskine af Sørup.

(Tusind tak for det Sørup)

Orientering om fodboldskole

Orientering om udfyldelse af holdkort. Er disse ikke udfyldt ordentlig vanker der bøde

på 1000 kr. pr. holdkort. Opfordring til alle trænerer (udfyld holdkort ordentlig) ellers

kommer klubben af med mange penge.

Rekord af tilmelding af hold i klubben. Der er tilmeldt 54 hold (flot)

5. Skal klubben have tilknyttet en fast fysioterapeut

Klubben har på nuværende tidspunkt ikke nogen fast aftale med fysioterapeut.

Der vil blive set på forslaget, om vi kan få rabat hos byens fysioterapeut.

6. Økonomi

Hanne gennemgik regnskab for 1 kvartal. Der er i opstartsfasen af sæsonen brugt en

del penge hvilket er helt naturligt.

7. Ansøgning vedr. klubinspektør

Der er kommet en ansøger som klubinspektør pt. Ansøgnings frist udløber mandag

den 18. april 2011.

8. Kurser for trænere er der afsat penge.

Der er afsat 30.000 kr. til kurser for trænerer i år 2011

9. Orientering vedr. møde med sponsor og events chef

Mødet er endnu ikke afholdt

10. Kalender med vigtige datoer

2. maj træner leder møde, 9. maj visionsmøde hovedforeningen, 13. juni arbejdsdag

Uge 27, JBU fodboldskole, Uge 32, DGI fodboldskole, Nibefestival uge 26

Lørdag den 18. juni træner, leder fest

Evt.

Trænerpakke diskuteret. Retningslinjer er som følgende:

Cheftræner: får trænerpakke som består af, strømper, shorts, t-shirt, og træningsdragt

Træner: samme som cheftræner

Holdleder: træningsdragt

Kan fornyes efter behov.

Bestyrelsen

3

More magazines by this user
Similar magazines