F U S I O N S P L A N for Nykøbing Falster ... - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

F U S I O N S P L A N for Nykøbing Falster ... - KlubCMS - DBU

Advokatfirmaet Drachmann

Skolegade 24

4800 Nykøbing Falster

CVR-nr. 21 63 41 90

Telefon 54 84 50 50

Fax 54 84 50 99

www.drachmann.com

J.nr.: JP-11856-36

Advokat (H), partner

Jacob Ploug

jp@drachmann.com

F U S I O N S P L A N

for

Nykøbing Falster Boldklub af 1901

og

Boldklubben af 1921, Nykøbing F.


Bestyrelserne i undertegnede boldklubber:

Nykøbing Falster Boldklub af 1901 (B.1901)

CVR-nr. 28714815

Ved Kohaven 3

4800 Nykøbing F.

og

Boldklubben af 1921, Nykøbing F. (B.1921)

CVR-nr. 12585012

Østre Allé 123

4800 Nykøbing F.

har truffet beslutning om følgende

F U S I O N S P L A N

1. De omfattede boldklubber:

Fusionen omfatter boldklubberne B.1901 og B.1921.

2. Boldklubbernes hjemsted.

Begge de anførte klubber har hjemsted i Nykøbing F. (Guldborgsund Kommune).

Fusionsklubbens hjemsted skal fortsat ligge i Nykøbing F. (Guldborgsund Kommune).

3. Fusionens ikrafttrædelsestidspunkt.

Fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2013, fra hvilket tidspunkt

B.1901´s og B.1921´s rettigheder regnskabsmæssigt anses for overgået til fusionsklubben.

De ophørende foreningers forpligtelser skal efter indhentning af kreditorsamtykke anses for

overgået til Fusionsklubben fra og med den 1. januar 2013.

Fusionen træder i øvrigt i kraft den 1. januar 2013.

4. Særlige rettigheder til medlemmerne i de omfattede boldklubber.

Eksisterende æresmedlemmer i B.1901 og B.1921 opretholder deres særlige rettigheder efter

fusionen, herunder fritagelsen for at betale kontingent.

Der tillægges ikke herudover særlige rettigheder til bestyrelsen, direktionen eller medlemmerne

af B.1901 og B.1921.

-2-


5. Fusionsklubbens navn, trøje og logo.

Som led i fusionsplanen, har B1901 og B1921 i en fælles nedsat arbejdsgruppe besluttet, at

klubnavnet indtil andet eventuelt besluttes er: Nykøbing FC, Guldborgsund.

Endeligt klubnavn skal være besluttet inden 31. december 2012.

Arbejdsgruppen er enige om, at der skal spilles i en form for stribet trøje. Det kunne eventuelt

være i et design som FC Barcelona, afhængigt af Nikes udvalg.

Logo skal tilsvarende være dette:

Logoets farve afstemmes med spilledragtens farver.

Vedrørende navn, trøje og logo, gøres opmærksom på, at disse ikke er godkendt eller søgt

godkendt hos DBU, LFBU.

6. Klubhus

Forslaget om fusion indebærer, at der etableres et fælles, nyt klubhus. I forbindelse hermed,

ændres navnet på en del af Østre Allé til Tage Nothlevs Allé.

Planen for klubhusets størrelse og antal baner, samt beliggenhed med videre, er særligt omtalt

i folderen Idrætscampus Nykøbing F.

7. Vedtægter

Vedlagt er udkast til vedtægter for fusionsklubben, der er udarbejdet af bestyrelserne i de to

deltagende boldklubber i fællesskab.

8. Ledelse

Under forudsætning af, at fusionen vedtages af generalforsamlingerne i B1901 og B1921,

nedsættes der inden 8 dage fra vedtagelsen i den sidste af boldklubberne, en arbejdsgruppe,

der efterfølgende bliver den første bestyrelse.

-3-


Arbejdsgruppen udpeges således, at B1921 udpeger 4 medlemmer, og B1901 udpeger 4

medlemmer.

Yderligere udpeger arbejdsgruppens 8 medlemmer i forening et 9. medlem, der udpeges

blandt personer, der ikke har direkte sammenhæng med de nuværende bestyrelser, gerne

således, at vedkommende kan være formand for arbejdsgruppen og den første bestyrelse,

med henblik på at lede fusionsprocessen uden samtidig at være ophængt på arbejde i den

enkelte klub.

Såfremt der er enighed mellem alle 8 i arbejdsgruppen, kan denne 9. person, dog undtagelsesvist

være en person, der i forvejen har sammenhæng med en af de nuværende bestyrelser.

Arbejdsgruppen ophøjes til bestyrelse pr. 1. januar 2013, og sidder indtil første ordinære generalforsamling

efter 1. januar 2014.

9. Godkendelse fra DBU og LFBU.

Fusionen er betinget af DBU´s og LFBU´s godkendelse.

10. Godkendelse fra Guldborgsund Kommune

Fusionen er betinget af Guldborgsund Kommunes godkendelse af fusionen, herunder at

Guldborgsund Kommune deltager, som forventet, i projektet om etablering af nye fælles faciliteter

med videre, som beskrevet i oplægget i folderen.

Således vedtaget af bestyrelsen i B.1901:

Nykøbing F., den / 2012

_______________________ ____________________ ______________________

_______________________ ____________________ ______________________

Således vedtaget af bestyrelsen i B.1921:

Nykøbing F., den / 2012

_______________________ ____________________ ______________________

________________________ ____________________ _____________________

-4-

More magazines by this user
Similar magazines