Årets SfB'er - DBU

klubcms.dbu.dk

Årets SfB'er - DBU

Nr. 1 · april 2008

33. årgang

Årets SfB’er

Formand Michael Jensen overrækker pokalen

for »ÅRETS SfB’ER« 2007 til Payam Rahmani.

1


Hovedbestyrelse

KLUBHUS

Hellegårdsvej 4

Tlf. 6221 1005

Fax 6220 1105

KASSERERENS

TRÆFFETIDER

vedr. kontingent

Tirsdag

kl. 17.00 - 18.00

på tlf. 6221 1043

HØJE BØGE

STADION

Tlf. 6221 0332

Formand:

michael.jensen@sfb.dk

Michael Jensen, Strandvej 85 tlf. 30 349 349

Næstformand:

lk@sfb.dk

Lars Krammager, Myrehøjvej 37A tlf. 6221 9878

Kasserer:

rj@sfb.dk

René Jepsen, Brorsonsvænge 9B tlf. 6221 6341

Tilsynsførende

for materialer og klubhus:

hs@sfb.dk

Henning Strange, H. C. Ørstedsvej 70 tlf. 6222 0716

Formand for ungdomsafd.:

js@sfb.dk

Jais Schøndorf, Sonnesvej 24 tlf. 6222 4248

Formand for seniorafd.:

cw@sfb.dk

Christian Willems, Løgeskov 57

5771 Stenstrup tlf. 2427 3494

Formand for pigeafd.:

cr@sfb.dk

Conny Reseke, Kingosvej 8 tlf. 6222 1529

Old-boysafd.:

saxi50@hotmail.com

Gert Eriksen, Bellevuevej 17 A tlf. 4231 1591

Formand for bordtennisafd.:

jh@sfb.dk

John Hansen, Kr. Erslevsvej 2 tlf. 6221 5774

Formand for Vennerne: michael.jensen@sfb.dk

Michael Jensen, Strandvej 85 tlf. 6222 0005

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Krammager, fam-krammager@mail.tele.dk

Svelmøvænge 3 tlf. 6221 9580

Thomas Folmer Mønster thomas.folmer@oncable.dk

Kogtvedvej 11 tlf. 6220 1820

SfB’s hjemmeside: www.sfb.dk E-mail-adresser: sfb.klubhuset@dlgtele.dk ·

michael.jensen@sfb.dk · ungdomsafdelingen@sfb.dk · elite@sfb.dk · venner@sfb.dk · sfb@sfb.dk

(klubben generelt og alle øvrige afdelinger)

2


Forretningen SfB

I skrivende stund er de fleste hold »kommet på græs« og det er

jo en herlig tid vi går i møde med fodboldkampe, socialt samvær

m.v. og som altid et stort og dygtigt arbejde fra trænere og

holdledere omkring holdene.

Bagved fodboldens kulisser udføres ligeledes et meget stort

stykke arbejde, som knap er så synligt i hverdagen. Med henblik

på at forretningen SfB kan løbe rundt, er det nødvendigt at der

udføres et meget tidskrævende frivilligt arbejde med arrangementer,

der skaber en indtægt for SfB. Til belysning af arbejdets

omfang og betydning kan oplyses, at kontingentet skulle

Michael Jensen stige med ca. 100 %, hvis dette arbejde ikke blev udført. Af

arrangementer i 2008 kan nævnes omdeling af Vejviser, Høje

Bøge Open Air, Fodboldskoler, Kick-off camp m.v. hvilket alt i

alt involverer mere end 500 personer.

Som det blev oplyst på årets generalforsamling, er der god økonomi i SfB, men med henblik

på sikring af det relative høje kvalitetsniveau der generelt er i SfB, blev en forhøjelse af kontingentet

besluttet, hvilket sammen med ovennævnte frivillige arbejde med arrangementer efter

bestyrelsens vurdering fremtidssikrer »forretningen SfB«.

En del af »forretningen« SfB er SfB Elite Aps, hvor der ligeledes er god økonomi. Den

fremtidige økonomi, organisation m.v. i SfB Elite Aps vil dels blive afgjort på Høje Bøge Stadion,

hvor Danmarkserieholdet forhåbentlig sikrer en oprykning til divisionen, og dels af DBU

omkring divisionsstatus for ynglinge og juniorer.

Efter SfBs vurdering, er det af afgørende betydning for den fortsatte fodboldmæssige udvikling

i det sydfynske område, at der er mulighed for at spille divisionfodbold for ynglinge og

juniorer, og en manglende divisionsstatus vil formentlig medføre en centralisering af elitefodboldens

danmarkskort, hvor det sydfynske område vil stå udenfor.

SfB håber og tror på, at vi vinder både kampene på banerne og ved skrivebordene i DBU.

Michael Jensen

Hovedbestyrelsesformand

Kørelærer

Kim Andersen

Pengekrogen 15

5700 Svendborg

T: 62 20 24 04

M: 20 12 84 04

W: www.kim-a.dk

M: post@kim-a.dk

KIM A

KØRESKOLE

3


Team Svendborg sponsorer:

ADVOKATHUSET Svendborg

Askepot

Bakkekildegaard Tagdækning

Bendixens Fiskehandel

Bergholdt

Bogart

B & O

Brd. Dahl

Colorama Botex

COWI

Dan-Bolig

Deloitte

El-Gården

Expert Tandsens Radio

Fitnesdk

Halberg Holding

Hardi’s

Hotel Svendborg

Hybel VVS

I C Skilte

J. Bertel Rasmussen Advokatfirma

Jens Schultz A/S

Jyske Bank

Elfirmaet Kenn Krogh

Maersk TraningsCentre

Malerfirmaet Gunner Pedersen I/S

Mr. M

Nordea

Nybolig Domicil

O. V. Engstrøm A/S

PLASTARD

Plus Print

Restaurant Svendborg Sund

RevisionsFirmaet Edelbo

Richardts Kød

SfB Old Boys

Ri-bol Service

Royal Bisquit

SCN Vending ApS

Skiltefabrikken

Skovs Låseservice

Super Spar WandallsCentret

Svendborg Begravelsesforretning

Svendborg Skilte & Reklame

Svendborg Sparekasse

Sydbank

Sydfyns Erhvervsråd

Sydfyns Specialfoder

Søkrog VVS

Å. F. E. A/S Århus Fuge- & Entreprenør

SUPERSPONSORER:

4


Et spændende forår

for SfB Elite

SPORTSLIGT

DANMARKSSERIEN

Danmarksserieholdet ligger som bekendt

på en 2. plads ved indgangen til

forårssæsonen, der vil give oprykning

til 2. division, hvis 2. pladsen holdes.

Der er 2 point ned til Nivå-Kokkedal,

som vi har på Høje Bøge stadion i øvrigt

i samme uge, hvor vi om onsdagen

skal spille ude mod Avarta, der ligger

nr. 1. Dvs. at allerede efter de første 5

kampe vil det give et fingerpeg om holdet

kan holde kadancen fra det fl otte

efterår.

Der startes ude mod Avedøre lørdag

den 5. april, kl. 16.00.

Optakten for Danmarksserieholdet har

jo været rigtig fl ot. Det er gået utrolig

godt. Ja, næsten for godt. Bl.a. har

vores Danmarksseriehold slået 2. divisionsholdet

Slagelse hjemme med

3-2, Næsby ligeledes fra 2. division i

SportsTurf turneringen med 3-0 og fra

Danmarksseriens vestkreds er det gået

ud over Skovbakken med 2-1, Otterup

med 2-1 og Middelfart med 4-0.

Den sidste kamp mod kvalifikationsrækkeholdet

OKS sluttede 2-2 og lad

os håbe, at det gamle ordsprog om at

en dårlig forpremiere giver en god premiere

også her holder stik.

Lad os tage én kamp ad gangen, og

selvom starten på forårssæsonen ikke

måtte være den vi ønsker, så er det

vigtigt, at holdet bliver ved på samme

måde som i efteråret, hvor opstarten

ikke var så god i de første kampe, men

hvor holdet sluttede med en fantastisk

finish.

FYNSSERIEN

Af J. Bertel Rasmussen

Formand for

SfB Elite ApS

Fynsserien er startet fornuftigt og den

brede trup gør, at vi både kan stille et

godt Fynsseriehold og også et godt Serie

2 hold.

Da turneringen vendes for Fynsseriens

vedkommende og Serie 2’s vedkom-

5


mende til sommer - forår bliver der kun

en halv sæson, så er det om at hænge

i.

ELITEUNGDOMMEN

Også vores ynglinge og juniorer har

klaret sig rigtig godt i optakten, og det

lover godt for forårssæsonen.

Ynglingene ligger i den bedste fynske

kreds og juniorerne ligger i divisionen.

Fra 1. august bliver reglerne om division

for junior og ynglinge ændret, idet en

masse krav til faciliteter så som træneruddannelser,

anlæg, klubhus, herunder

kunstgræsbane, skal opfyldes i en ansøgning,

hvorefter DBU vil klassificere

de hold, der søger om divisionsstatus.

Vi søger, og der er nedsat et udvalg, der

arbejder med ansøgningen fsva. juniorer

og ynglinge.

KUNSTGRÆSBANEN

Kunstgræsbanen har været en kæmpe

succes.

Den bliver brugt næsten døgnet rundt

og har også bevirket, at vore hold er i

en formidabel træningstilstand. Der har

været mange rigtig gode træningskampe

på kunstgræsbanen.

Det var en rigtig god beslutning vi

tog da vi samlede de to bestyrelser og

besluttede at gå i gang med at skaffe

pengene til veje til kunstgræsbanen og

endnu en gang tak til Svendborg Kommune,

DBU og Fionia Bank A/S, der

gjorde det muligt for os at få anlagt denne

kunstgræsbane, som jo også bærer

navnet Fionia Bank Arena.

TRÆNINGSOPHOLD

Ynglingene, juniorerne og drengene

har været på træningsophold i Holland,

hvilket sponsoratet fra Sydbank har

gjort muligt. Det var meget succesrigt,

og det gav rigtig gode træningskampe.

SPORTSTURF TURNERING

SportsTurf A/S sponsorerede en træningsturnering

med deltagelse af Koldings

1. divisionshold, OB og Næsbys

2. divisionshold samt vort eget Danmarksseriehold.

Vi vandt turneringen, idet vi efter straffespark

slog OB og i en finalesejr fl ot

vandt 3-0 over Næsby og tog 1. præmien

hjem med kr. 6.000,00, som var

6


sat på højkant af SportsTurf A/S.

Tak til de deltagende hold og en stor

tak til SportsTurf A/S, der sponsorerede

turneringen.

FYNS SPORTSCOLLEGE

Samarbejdet med Fyns SportsCollege

fortsætter, idet sportscollege efter en

økonomisk analyse fortsætter i samarbejde

med Svendborg Erhvervsskole og

klubberne GOG Svendborg TGI, SG,

Svendborg Tved Badminton og SfB.

Da tennishallen desværre er lukket pga.

svampeangreb vil der i år ikke blive oprettet

en tennis-squash linie.

Vi håber at der fra kommunal side bliver

taget hurtigt fat om at få repareret

tennishallen, så vi igen kan oprette

denne linie til næste år.

Der arbejdes nu også med at få Svendborg

Gymnasium ind i samarbejdet,

og det forventes, at Svendborg Gymnasium

kommer med i samarbejdet for

skoleåret 2009/10.

U21

Med den brede og meget talentfulde

trup vi har og alle de talenter der yderligere

rykker op næste år gør vi fortsat

meget ud af vores U21 hold. Det præciseres

dog at U21 er en rugekasse for

hele vores talentfulde ungspillertrup.

Der vil fortsat blive udtaget de mest talentfulde

spillere fra seniorafdelingen,

dog ikke de der bruges på 1. holdet,

oprykkede ynglinge fra ynglingeafd. og

de bedste fra ynglinge og juniorer.

U21 varetages af Lars Bech Petersen.

SPONSORER OG

SAMARBEJDSPARTNERE

– HØJE BØGE

Vi håber at se rigtig mange sponsorer

og samarbejdspartnere på Høje Bøge

stadion og håber på rigtig stor opbakning

til vores Danmarksseriehold i kampen

for at slutte på en af de to øverste

pladser i Danmarksserien.

Der starter et helt nyt Høje Bøge udvalg

op med vores hovedformand Michael

Jensen som primus motor og

bl.a. er der indgået en aftale om, at de

17 klubber på Sydfyn får mulighed for

at spille forkamp til Danmarksserien på

Høje Bøge stadion.

Der bliver arrangeret et sponsorcykelløb

den 14. juni 2008 og efter kampene

vil der blive arrangeret players

lounge.

Har I ellers gode idéer til events omkring

kampene, så mail det til vores

hovedformand Michael Jensen.

Godt og succesfyldt forår.

Jens Bertel Rasmussen

Formand SfB Elite ApS

7


U-8

Så er indedørssæsonen slut, vi har ikke

fået trænet så meget pga. de mange

aflysninger i sg-hallen. Men vi har været

til en del stævner hvor vi både har prøvet

at løbe med det hele, men har også prøvet

at køre hjem efter tre kampe. Men

jeg vil da godt anbefale det stævne som

Dalum holdt.

Der spillede alle holdene lige mange

jævnbyrdige kampe hvorfra vi også havde

en pokal med hjem.

Vi var også så heldige at Fionia Bank

gav os gratis billetter til superligakampen

OB-AGF. Vi kørte derind sammen i en

bus, fik købt godt med slik og popcorn

og så var vi klar til kampen, det var en

kold fornøjelse, men vi fik to flotte mål

til OB i første halvleg at varme os på.I

anden halvleg kneb det mere med at

holde varmen , så der måtte vi hoppe

synge og råbe, altså være aktiv fodboldfan

for at holde varmen.

På vej hjem var der stadig godt gang i

den, især nede på bagsædet var de ikke

færdige med juble før vi var i Svendborg

igen, men jeg tror også der var nogle

som var lidt trætte. Til slut vil jeg sige tak

for turen. Martin.

Trykkeriet midt i byen!

Møllergade 34 · 5700 Svendborg

Tlf. 6221 3160 · Fax 6221 3326

dtp@isagerbogtryk.dk

8


U-8 stolte drenge med medaljer. Til lykke!

OB-AGF havde besøg af en flok SfB-spillere med forældre.

9


WandallsCentret 10

Tlf. 6222 0771 . Fax 6222 3765

Supermarkedet med den store service

Vi køber og sælger kun 1. klasses varer

J. MADSEN

VESTERGADE 92

SVENDBORG

TLF. 6221 0727

EJNAR SØRENSEN

v. JØRGEN LIPPERT

URE&OPTIK

Klosterplads 9 · Svendborg · Tlf. 62 21 05 31

Lige overfor Banegården!

J. Bertel Rasmussen

Birgitte Kirkegaard

Susanne Schou Johnsson

Martin Justesen

Adam Ringsby-Brandt

10


Restaurant Svendborgsund

Gammel Svendborg Restaurant

Mødestedet ved sundet

Åbent fra kl. 10-23

A la carte menukort

både frokost og aften

Selskabslokaler

Mad ud af huset

Stor terrasse

Havnepladsen 5 · 5700 Svendborg

Telf. 62 21 07 19

Se vores menukort og tilbud på: www.restaurantsvendborgsund.dk

11


U14 mod Roda og Sittard

Efter at være vel ankommet til det hollandske,

og have afprøvet de fine træningsfaciliteter

på kunstgræsbanerne

ved Roda´s anlæg et par gange, var vi

tirsdag eftermiddag klar til turens første

test mod Roda.

Kampen startede rimelig lige selv om

det hurtigt blev klart, at vi var oppe mod

en stærk modstander.

Efter ca. 10 minutters spil lykkedes

det da også Roda at bringe sig på 1-0,

via en stikning i dybden. Roda var herefter

mest i boldbesiddelse. Alligevel formåede

vi 5 min senere at bryde deres

opspil, hvorefter Alexander Christoffersen

alene igennem, fikst kunne udligne

til 1-1.

Dette skulle vise at blive starten på en

for os meget skidt periode. Roda satte

ekstra damp på, og i løbet af halvlegens

sidste 20 min bragte de sig med 5 scoringer

foran med hele 6-1.

I de 20 minutter var der naturligvis ikke

meget der fungerede for os, og vi virkede

en smule skræmt i alt hvad vi foretog

os. Pausen var derfor hårdt tiltrængt, og

den dårlige stemning som havde meldt

sig kunne bearbejdes en smule.

I 2. halvleg lykkedes det os at dæmme

bedre op for Roda´s spil, og uden at

imponere var vi generelt bedre med.

Midt i halvlegen tiltvang Alexander Christoffersen

sig et straffespark som anfører

Morten Madsen desværre efterfølgende

misbrugte.

Roda lukkede halvlegen med to scoringer

til slutresultatet 8-1

12


Alt i alt en kamp hvor vi på dagen virkede

en smule imponeret af det hele, og

ikke helt leverede den nødvendige indsats.

Onsdag aften i Sittard

Allerede aftenen efter skulle vi forsøge at

vaske tirsdagens lussing væk mod turens

anden testmodstander fra Fortuna Sittard.

Efter en let gang træning om morgenen

og lidt tiltrængt afslapning om eftermiddagen

var vi klar til aftenens kamp.

Drengene var opsatte og opbakningen

fra de medrejsende juniorer og ynglingespillere

vidnede om et stærkt SfB kollektiv,

der var klar til at støtte drengenes

indsats, herligt at se!

Kampen startede meget lige og det var

tydeligt at holdene matchede hinanden

fint. Efter ca. 15 min. spil lykkedes det

Jakob Tougård at finde Alexander Chrisoffersen

i dybden, og efter at have afdriblet

målmanden, kunne han bringe os

på 1-0.

Kampen bølgede efterfølgende lidt

frem og tilbage uden de store chancer,

og vi kunne gå til pause foran 1-0.

2. halvleg forsatte i samme stil, men

trætheden begyndte langsomt at melde

sig hos enkelte spillere.

Derfor blev der også skiftet flittigt ud,

og rokeret en del rundt.

I 3. halvleg ( vi spillede 3x 20 min.)

lykkedes det Sittard at etablere et mere

vedvarende pres, og vi skabte ikke meget

fremad banen.

Drengenes arbejdsindsats var dog benhård,

og der blev virkelig lagt en ære i at

holde på føringen.

13


M A L E R F I R M A E T

Grundlagt 1920

Statsanerkendt m

estereksamen

Aktieselskab

Havnegade 2 . 5700 Svendborg

Tlf. 6221 1601

Tonny & Kurt Larsen

Femte Maj Plads 4 · 5700 Svendborg

Telefon 62 21 95 36

Som medlem af SfB får du

10% rabat

når du handler i SPORTEN

SPORTEN · Centrumpladsen 17 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 77 02

14


Dette lykkedes og humøret var naturligvis

efterfølgende helt i top.

En rigtig god kamp for os, hvor alle

spillere bidrog til en god holdindsats,

hvilket selvfølgelig lover godt for fremtiden.

Til slut skal der herfra lyde en stor tak

til alle deltagere for en fabelagtig tur.

Højt humør, gode faciliteter, og masser

af fodbold var ingredienser i en dejlig

uge, og en perfekt forberedelse til de

videre udfordringer.

Tak til Sydbank og klubben for den

økonomiske støtte.

Dennis »Charlie« Pedersen

STØT

VORE

ANNONCØRER

- de støtter os!!

Hovedvejens Auto

AutoMester v/Niels T. Sørensen

Alt i reparation - Service

Skader - Køb - Salg - Bytte

STORT OG SMÅT

ER LIGE GODT

Hovedvejen 41 - 5771 Stenstrup

Tlf. 62 26 11 76 - Fax 62 26 12 73

Bil 21 82 38 23 - Mail: nts@hovedvejens-auto.dk

Vi er din bils bedste ven

her har du råd til at komme igen

15


Juniorernes kamp imod Roda

Busturen derned

Det var en flok spændte og friske drenge,

der ventede på at komme af sted

til det hollandske, søndag morgen kl.

8. Busturen til Holland bød på masser

af snak, kortspil, musik, film og sidst

men ikke mindst et veludført stunt af

buschaufføren, hvor han bakkede bussen

ind i en bil! Det var en meget lang

tur, som varede omkring 12 timer. Vi

ankom sent om aftenen, og efter indlogeringen

på et fornemt vandrerhjem

ved navn »De poort van Gravenrode«,

var det tid til at komme i seng, da der

ventede en spændende og hård dag i

morgen.

Kampen

S.f.B.’s bedste juniorer havde trænet

godt frem til deres kamp imod Roda JC.

Roda havde en revanche til gode efter

sidste års nederlag på 3-4, så det var et

S.f.B. hold der vidste det ville blive en

svær kamp. Kampen startede lidt nervøst

fra vores side. Vi var ikke klar på

de hurtige frispark og det hurtige sammenspil

som Roda havde. Vi fik dog

bedre fat i midten af 1. halvleg, hvor

16


vi også kæmpede os frem til et mål af

Jonas Thorup, som fik en god stikning.

Vi holdte mere og mere fast i bolden

og var klart de bedste i slutningen af

halvlegen, hvor Armin Sarvan og Jonas

Thorup havde nogle gode muligheder.

Vi fik en dårlig start på anden halvleg,

hvor vi ikke fik fat i nogen bolde og gav

Roda-spillerene alt for mange bolde.

Men vores forsvar stod meget godt,

så Roda kom ikke frem til nogen store

chancer. Vi kom lidt med i kampen igen

og fik mere styr på de hollandske spillere.

Ude fra bænken fik vi at vide vi

skulle tage mere fat, og det hjalp. Efter

ca. 30 min. spil af 2. halvleg kæmpede

Kristian Madsen sig til bolden og scorede

sikkert. Bagefter kom en veludført

flikflak! Dommeren, som ikke havde

været den bedste, valgte at fløjte kampen

af 5 min. før tid til stor forundring

af trænerteamet. Men alt i alt en god

træningskamp med højt tempo.

Busturen hjem

Efter fire dage med vellykkede træninger

og kampe var det på tide at komme

hjemad. Vi tog af sted tidligt om morgenen

kl. 07.00. Tiden på vej hjem blev

fordrevet med film, afslapning, kortspil

og til stor forundring for de fleste i bussen

blev der sat en Runrig koncert på,

som gjorde den lange hjemtur endnu

længere. Vi ankom til Svendborg kl.

19.00.

17


Roda-turen

Opholdet

De Poort van Gravenrode. Således hed

hotellet/vandrerhjemmet, der i fem

dage husede de tre ungdomshold fra

Svendborg, som var rejst sydover for

at møde den hollandske kultur. Vandrerhjemmet

var ganske udmærket.

Værelserne, hvorpå spillere og ledere

boede, var små men i helt god stand.

Det var meget forskelligt, hvor mange

der boede på hvert værelse – der var alt

fra 8 til 16 sengepladser i hver enkelt

rum.

De fem dage som blev tilbragt dernede,

bød alle på træning eller kamp

– med undtagelse af ankomst- og

afgangsdagene – og ikke mindst godt

humør, hygge blandt spillere og ledere

og heldigvis relativt godt vejr. Et godt

vejr som løftede gejsten og entusiasmen

endnu højere blandt spillerne

når træningen løb af stablen. De fleste

dage med to gange træning og ellers

kamp. Træningen foregik på Roda

JC’s anlæg, som lå 4 kilometer fra vandrerhjemmet/hotellet

– derfor en kort

18


ustur hvorefter 2 kunstgræsbaner lå

klar til alle tre holds træningsseancer.

Træningen lå typisk planlagt i forhold til

spisetidspunkterne, da der var fuld forplejning

i alle fem dage. Derfor oftest

en træning om formiddagen, så hjem

hvor der ventede frokost, inden man

efter 1-2 timer drog af sted igen til eftermiddagstræning.

Der var masser af spil med bolden

gennem hele ugen, men mellem træning,

mad osv. var der også plads til

fritid og hygge. Vandrerhjemmet havde

fine faciliteter såsom bordfodboldbord,

poolbord, tv med adskillige kanaler,

nogle mere spændende end andre – alt

sammen samlet i én stor opholdsstue.

Opholdsstuen var hyppigt brugt af spillere

fra alle afdelinger. Nogle spillede

kort, nogle så tv mens andre udspillede

drabelige dyster ved pool- og bordfodboldbordet.

En aften var der mulighed for at tage

til Sittard, en by 30 kilometer fra Kerkrade,

og følge lokalopgøret mellem

Fortuna Sittards og Rodas U23-talenter.

En anden aften stod drengemandskabet

for underholdningen, da de spillede

kamp. En flot sejr blev endnu bedre, da

SfB, til alles begejstring, bagefter gav

MacDonald’s, næsten efter princippet

»all you can eat«.

Torsdag var vejrguderne ikke med

Svendborgdrengene og planlagte kampe

blev derfor aflyst. Det åbnede i stedet

for en anden mulighed. For at slutte et

rigtig godt ophold af med manér blev

alle tre hold kørt til et badeland lidt

udenfor Kerkrade, hvor der blev hygget

og svømmet, og hvor de sidste kræfter

blev trukket ud af spillerne.

Fredag gik turen mod Svendborg efter

et ophold i Holland, som både spillere

og ledere sandsynligvis vil kigge tilbage

på med gode minder for det var både en

sjov, begivenhedsrig og lærerig uge.

Ynglinges kamp mod Roda

Tirsdag aften spillede Svendborgs ynglinge

kamp mod Roda JCs U/19 hold

– deres svar på ynglinge.

Kampen blev spillet på den ene af de to

kunstgræsbaner, hvortil der hørte en tribune

hvor Svendborgs junior og drenge

sad og fulgte og heppede med.

Det blev en god start for Svendborg.

Trods et relativ tungt pres fra Roda lykkes

det Jacob Pelle at score til 1-0 på

godt kontramål. Dette holdt dog ikke så

langt tid, da Roda resolut svarede igen

kort efter med en helflugter.

Pausestillingen var 1-1.

Roda holdt presset på SfB igennem

2. halvleg, men ikke uden at de

hvidblussede var farlige den anden vej

i nogle hurtige kontraløb. To af disse

kontraløb udmøntede sig oven i købet i

2 mål, men begge blev yderst tvivlsomt

underkendt. I stedet for scoring i Rodas

ende fik Roda udbytte af deres aggressive

pres og svendborgkeeperen måtte

se sig passeret 2 gange til slutstillingen

3-1.

Selvom det blev til nederlag havde

kampen uden tvivl været en utrolig lærerig

affære for alle de hvide på banen

mod et rigtig dygtigt Roda-hold, som

var meget aggressive og i hele kampen

spillede i et højt tempo.

19


STØT

VORE

ANNONCØRER

- de støtter os!!

- din lokale murer og tømrer…

SKOLEBAKKEN 16 · OLLERUP

GRØNNEMOSEVEJ 24 · SVENDBORG

62 24 17 44/63 21 13 56

20


Ved generalforsamlingen blev Payam Rahmani kåret som årets SfB’er 2007.

Bestyrelsens begrundelse for netop at vælge Payam lød i korte træk således:

Payam er en person, der aldrig er bange for at hjælpe til. Det gælder både som træner,

dommer, leder og andre fællesopgaver i klubben.

Desuden er Payam en humørspreder med et altid smilende ansigt. Tillykke.

21


Hjælp!

Har du af og til et par timer

til overs, så mangler SfB

lidt hjælp i kiosken.

Henvendelse til:

Jim Boye: Tlf. 62 21 10 05

Din lokale samarbejdspartner


Klosterplads 9

5700 Svendborg Tlf.: +45 62 21 38 80

www.deloitte.dk

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

22


FODBOLDSKOLE I UGE 27

Velkommen til en intensiv spændende fodbolduge

i sommerferien 2008 arrangeret af DGI i samarbejde med NIKE.

Har du husket at tilmelde dig Nike/DGI - fodboldskole?

Ellers gå ind på DGI’s hjemmeside: www.dgi.dk og tilmeld dig.

Det er lidt ”kringlet”, men klik på: udøver, fodbold, kalender og skole.

DGI Fodboldskoler 2008 er en spændende, udfordrende, lærerig, anderledes

og sjov fodboldskole med seriøse trænere og hjælpetrænere.

Sportsligt kan alle deltage både øvede og ikke øvede.

Aldersgruppe: Piger og drenge 7—14 årige.

Tid: 5 dage - alle dage kl. 9.00-15.00

23


stress af i fitness dk

vi har over 80 hold du kan vælge mellem!

fitness dk, Svendborg Nyborgvej 4 5700 Svendborg Tel. 62 22 13 22 www.fitnessdk.dk

24


Pige-dameafdelingen

Velkommen til Rikke Mathiasen

Rikke blev klubbens kamppåsætter i

efteråret og samtidig sagde hun ja til

at gå ind i ungdomsudvalget. Rikke har

både en dreng og en datter der spiller

i klubben.

Her i foråret har hun sagt ja til at være

ungdomsformand for SfB’s pigeafdeling.

Hermed en stor hjælp til undertegnede

som har stået for både pige- og

seniorafdelingerne.

serie og et 7-mands damesenior. Allerede

nu kan vi se at U14 årgangen er

stærkt voksende, så der skal tilmeldes

endnu et hold til næste sæson.

Men vi mangler trænere! Mon der

iblandt jer læsere skulle være nogen

som har lyst til at træne U12 og U14

piger skal I henvende jer til Rikke på tlf.

2536 5301

Conny Reseke

Der er til forårets turnering tilmeldt

U12, U14 og 2 U17 hold samt et Fyns-

25


STATSAUTORISERET

REVISIONSVIRKSOMHED I/S

KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG

TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69

INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk

KONTOR I KØBENHAVN:

FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.

TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

26


Bordtennisafdelingen

Turneringen er færdigspillet og der er

afholdt klubmesterskaber. Divisionsholdet

sluttede på en femteplads og spiller

dermed også i 2. div. vest næste

sæson.

Vores bedste spiller Jesper Valentin er

stoppet. Jesper har fået nyt arbejde, og

han skal land og rige rundt, så bordtennis

bliver der ikke mere tid til. Vi vil

savne Jesper som udover sine kvaliteter

ved bordet, har været en uvuderlig

hjælp for medspilleren i rigtig mange

år.

Fynsserien må en tur ned i serie 1,

hvor vi så har to hold med i næste

sæson. De øvrige hold klarede sig

hæderligt. Ved de fynske mesterskaber

i februar kæmpede vi os frem til

28 medaljer mod 29 sidste år. Flot

gået drenge.

Ungdoms mester:

Guld: Daniel Nielsen

Sølv: Anders Nybo

Bronze: Kristian Rasmussen

Bronze: Søren Gustafson

Senior Elite:

Guld: Michael N. Jensen

Sølv: Jesper Valentin

Bronze: Christian Grønhøj

Bronze: Claus Bødker

Træningen forsætter til midt i maj, hvor

bordtennisafdelingen holder sommerferie.

Tak for en god sæson

John Hansen

Der er afholdt klubmesterskaber som

hermed bringes:

Ungdom begyndere:

Guld: Oliver

Sølv: Christian

Bronze: Matnias

Bronze: Andreas

27


ISAGER 6221 3160

More magazines by this user
Similar magazines