Engelsk A - hh1b - Handelsskolen Silkeborg

handelsskolen.com

Engelsk A - hh1b - Handelsskolen Silkeborg

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Maj-juni 10/11:

Institution

Uddannelse

Fag og niveau

Lærer(e)

Hold

Handelsskolen Silkeborg

hhx

Engelsk A

Anne Sofie Theut Søndergaard

HH1B

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Aspects of Retailing and Advertising

Titel 2 Culture and Communication

Titel 3 The American Dream

Titel 4 Introduction to Fiction

Side 1 af 5


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 1

Indhold

Aspects of Retailing and Advertising

Kernestof:

From Country Store to Shopping Mall

(Let’s Talk Business, Faaborg m.fl.,Munksgaard 1987)

From work pants to fashion statement

(Adult Worlds, Dahl m.fl., Munksgaard 1998)

Death of the shop (Retailing in 2000: new trends)

It’s a Mall World After All (TIME, June 2, 2003)

Subway – from Cape To Cairo (Retailing in 2000: new trends)

Official SUBWAY Restaurants History

(http://www.subway.com/subwayroot/AboutSubway/history/subwayHistory.aspx)

Advertisement – Get USEd to IT! (Keeping it real, Systime 2006)

American Advertising (Adusa, Hayles, Hird,Gyldendal 1998)

Advertising and Marketing 1.1, 1.2, 1.3 (Business and Society, Ventus)

Omfang Aug. – okt. 2010

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Emnet forløbet har indgået som en optakt til et projekt i fagene afsætning og vø – alle

fag har skullet bidrage med tekster relateret til projektet.

I engelsk er emnet blevet brugt som introduktion til det erhvervssproglige om-råde.

Følgende kompetencer og faglige mål er blevet trænet:

Mundtlig sprogproduktion inden for erhvervsrelaterede emner

Læsestrategier

Anvendelse af relevante hjælpemidler, herunder IT

Væsentligste

arbejdsformer

En blanding af induktiv og deduktiv klasseuv.

Gruppepræsentation af reklame – brug af powerpoint

Retur til forside

Side 2 af 5


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 2

Indhold

Culture and Communication

Kernestof:

The English Language,

(Let’s Face the World, Christensen og Faaborg,Systime 2002)

The Craziest Language

(Let’s Face the World, Christensen og Faaborg,Systime 2002)

British and American English

(Let’s Face the World, Christensen og Faaborg,Systime 2002)

Introduction to culture (Focus on Culture, Skaarup m.fl.,Systime 2001)

Dealing with the Danes (Discover Denmark, Systime)

How Others See Danes (The Global Manager at Work, Gesteland m.fl., Systime 2000)

Understanding Americans (Targets, Berntzen m.fl., Gyldendal 2001)

Film: American Beauty

Omfang Okt.-dec. 2010

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Emnet var en del af et tværfagligt forløb mellem dansk og fremmedsprog, der afsluttedes

med et ugeprojekt. Eleverne lavede en mundtlig gruppepræsentation af

ugens arbejde.

Kompetencer og faglige mål:

- Forstå varierede former for autentisk sprog

- Mundtlig sprogproduktion

- Anvendelse af relevante hjælpemidler, herunder mat. Søgning på nettet samt PowerPoint

præsentation

- Redegøre for sammenhænge og deltage i samtale om almene emner

Væsentligste arbejdsformer

En blanding af induktiv og deduktiv uv.

I forbindelse med emnet afleverede eleverne to skr. Opg.:My impression of … (et –

to selvvalgte lande) og en opgave om stereotypes.

Retur til forside

Side 3 af 5


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 1

Indhold

The American Dream

Kernestof:

Defining the American Dream (youtube.com)

Our America (Contexts, Pedersen m.fl., Gyldendal 2005)

Adam (Contexts, Pedersen m.fl., Gyldendal 2005)

I See You Never – short story (Bradbury, Targets, Gyldendal 2001)

Youtube.com:

American Dream elusive for some immigarants 26/10-08

An illegal immigrant’s life in the US, 29/07-07

Do illegal immigrants help or hinder US economic growth

Participate in Politics and Give Back

(http:politics.usnews.com/opinion/articles/2008/09/17/arnold-schwarzeneggerrecalls…)

Oprah on Copenhagen and the Danes (youtube.com)

Denmark – happiest place on earth ( Aware of the world, Schlünssen, Systime

2009)

Omfang Jan.-mar. 2011

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Emnet indgik som optakt til et projekt om velfærdssystemet i samfundsfag og matematik,

hvor alle fag skulle bidrage med tekster relateret til projektet.

Engelsk faglige mål og kompetencer:

- Forstå varierede former for autentisk engelsk

- Træning af lyttefærdighed

- Mundtlig sprogproduktion og ”tekst”forståelse

- Redegøre for sammenhænge og deltage i samtale

Væsentligste

arbejdsformer

En blanding af induktiv og deduktiv uv.

I forbindelse med emnet afleverede eleverne et essay om The American Dream.

Retur til forside

Side 4 af 5


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 2

Indhold

Introduction to Fiction

Kernestof:

Tools for texting - working with fiction

(Texting, 1st year fiction, Egebjerg m.fl. Systime 2009)

Indian Camp by E. Hemingway

(Pedersen m.fl., Contexts, Gyldendal 2004)

The New Girl by Auster/Mitchel

(Texting, 1st year fiction, Egebjerg m.fl. Systime 2009)

Breakfast by J. Steinbeck

(Looking for America, Christensen, Systime 2002)

Little Tales of New York by L. Tillman

(Looking for America, Christensen, Systime 2002)

Tell me ( Crime in Fiction, Systime, 2008)

The Tell-Tale Heart (Adapted from Edgar Allan Poe)

Omfang Marts – maj 2011

Særlige fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Emnet er introduktion til fiktionsanalyse, hovedvægten er lagt på tekster af

væsentlige engelsksprogede forfattere.

- Forstå varierede former autentisk engelsk.

- Mundtlig sprogproduktion

- Deltage i samtale om litterær analyse på et indledende niv.

Væsentligste arbejdsformer

En blanding af induktiv og deduktiv uv.

Retur til forside

Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines