nyhedsbrev fra ungdomsudvalget - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

nyhedsbrev fra ungdomsudvalget - KlubCMS - DBU

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

2012 NR. 2. 25. JUNI 2012

En stor tak og god sommerferie.

Et forår på godt og ondt

Først og fremmest skal der lyde en kæmpe tak til jer alle, for det store stykke

arbejde i har ydet for fodboldafdelingen, og de mange børn- og unge i vores afdeling

her i foråret.

En tak til alle jer der fortsætter efter sommerferien og en lige så stor tak til jer

der af den ene eller anden grund stopper/holder pause. I skal være velkomne

tilbage når det passer ind i jeres planer.

Her hvor vi desværre følte os nødsaget til at aflyse det ellers planlagte trænermøde,

grundet masser af afbud, må det være på sin plads, at se lidt tilbage på

det forår der er gået.

I ungdomsudvalget synes vi, at foråret alt i alt er gået som forventet, hverken

bedre eller dårligere.

Der har været masser af børn og unge i aktivitet og I trænere/holdledere har

ført de enkelte årgange godt igennem foråret. Vi er klar over, at der i enkelte

årgange har manglet en træner for, at det har været optimalt. Til jer der har

stået næsten alene med mange spillere – godt gået, vi håber på at I er klar

over at vi kæmper en kamp for at få det hele til at hænge sammen.

Sportsligt har det være en stor blanding af sportslige præstationer. Så vidt vi

kan forstå det på de hold der spiller stævne-turnering, så har de været meldt til

det rigtige niveau. Hvad angår de hold som har spillet i almindelige turneringer,

har de for de flestes vedkommende desværre været en ret fattig pointhøst der

har været nået. Det må vi se på, og enkelte hold er også tilmeldt på andre niveauer

i efteråret.

Vi har en forventning om, at vi skal se om vi kan højne det sportslige niveau

over det næste års tid, og det vil være et af de punkter vi vil drøfte med såvel

jer trænere som forældrekredsen i starten af efterårssæsonen.

Aktivitetsmæssigt har vi i foråret afviklet mini-indestævne i Agedrup, nogle

store hjemmestævner på nogle af mikroårgangene, vi har været arrangør af

Mikrofodboldskole og Pigeraketten. Først nævnte en succes, men pigeraketten

godt kunne havde haft flere deltagere.

Udendørssæsonen blev skud i gang med Øens Hold Cup, et stævne som sportsligt

og arrangementsmæssigt var en stor succes, men hvor det holdt alt for

hårdt, at få de nødvendige hjælpere. Dette betød derfor at vi i ungdomsudvalget

mere eller mindre brugte marts måned på dette arrangement, hvorfor det

desværre gik ud over enkelte ungdomsårgange, hvor især U13/14 hold 2 blev

syltet. Men det må vi lære af!!

Opstartsmøde efter sommerferien

Der bliver ungdomstrænermøde efter sommerferien mandag d. 20. august kl.

19.00 – 21.00 i klubhuset. Der er mødepligt for alle ungdomstrænere-

/holdledere.

Dagsorden til mødet sendes ud først i august – har i emner så send dem til

ungdomsudvalget@fjordagerfodbold.dk

Mødet vil blandt andet omhandle forslag til ny organisering i ungdomsafdelingen,

sportsligt setup for ungdommen.

Se i øvrigt aktivitetskalender for fodboldafdelingen på hjemmesiden.

Træningsdag og opstartsdatoer

I ungdomsudvalget har vi drøftet hvornår vi synes, at de enkelte ungdomsårgange

skal starte op efter ferien. Og vi er blevet enige om at det forventes at

årgangene starter op senest i uge 31.

På hjemmesiden har vi lavet en oversigt over hvornår de årgange starter op og

hvilke dage og tidsrum de træner – se den her – har i ændringer til den så kontakt

os via mail ungdomsudvalget@fjordagerfodbold.dk

Side 1 af 3


NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

Siden vil blive offentliggjort d. 1. juli 2012. Så vi skal have jeres ændringer inden

denne dato.

En fordeling af baner og bolde m.m. for efteråret vil ligge klar på hjemmesiden

med udgangen af uge 30. Og vil samtidigt blive sendt til jer i en mail.

Træneroversigt efterår 2012 Oversigt over trænere i efteråret finder i på hjemmesiden – Træneroversigt –

Har i ændringer til den så send en mail til ungdomsudvalget@fjordagerfodbold.dk

Tilmeldte hold

efterår 2012

Oversigt over tilmeldte hold i efteråret kan ses på hjemmesiden – Tilmeldte hold

– I skrivende stund ser det desværre ikke ud til at vi får nogle pigehold i de

ældste årgange – ellers er antallet af tilmeldte hold det samme som i foråret.

DBU Fyns hjemmeside kan i se hvornår turneringer/stævner starter og

stævnedatoer for de yngste årgange.

Træneraftaler, trænertøj og

børneattester

Forældremøder på

årgangene efter

sommerferien

Fælles forældremøde om fremtiden

i ungdomsafdelingen

Ture og stævne

deltagelse i

sommerferien

Holdpenge- og

rejsetilskud

Træneraftaler, bestillingsseddel til trænertøj for sæson 2012/13, samt børneattester

vil blive sendt til jer alle pr. mail i løbet af uge 26 og 27.

Og skal returneres igen til Jesper senest d. 20. juli.

Træneraftalen til de ulønnede trænere bliver i en mindre udgave end tidligere,

men det er nødvendigt, blandt andet af forsikringsmæssige årsager, har en underskrevet

aftale liggende med den enkelte træner/holdleder. Børneattesten er

obligatorisk at indhente en gang årligt. Og som noget nyt vil i kunne bestille

trænertøj til børn, såfremt I har noget repræsentativt tøj i forvejen. Træner der

er på honoraraftale vil ikke få tøj, men vil som minimum få udleveret en dragt

såfremt de ikke har en i forvejen!

Mandag d. 3. september afholdes der forældremøde for alle ungdomsspillernes

forældre. Der inviteres først i august via medlemssystemet Conventus.

På mødet vil vi blandt andet fremlægge forslag til ny organisering i ungdomsafdelingen

og drøfte det kommende aktivitetsniveau i afdelingen.

Det er op til de enkelte årgangstrænere-/holdledere at indkalde til forældremøder

på de enkelte årgange. Vil skal henstille til, at såfremt der indkaldes til møder

er det for alle årgangens forældre! Såfremt I gerne vi have deltagelse af en

af os fra ungdomsudvalget, så sig til!

Såfremt I deltager i stævner, ture eller sommerturneringer hen over sommeren,

så giv os en melding til ungdomsudvalget@fjordagerfodbold.dk. Vi vil gerne være

informeret om denne deltagelse.

Husk at tage billeder og få skrevet artikler til såvel hjemmeside samt medlemsbladet

”Boldøjet” som har næste deadline d. 11. august og udkommer d. 30/8.

Årgange der skal gøre brug af muligheden for, at få andel i holdpenge og rejsetilskud

skal senest den 1. juli havde ansøgt om tilskud for aktiviteter der afholdes

inden d. 1/8. Ellers kan der ikke ydes tilskud.

Trænerkursus –

inspirationsaften –

internt i Fjordager

Trænerkurser –

eksterne

Vi arbejder i ungdomsudvalget på, at afholde en inspirationsaften for alle ungdomstrænere

sidst i august / først i september. Så snart datoen er kendt bliver

I inviteret.

Vi modtager løbende invitationer til forskellige trænerkurser, en del i Øens Hold

regi. Disse invitationer sendes videre til relevante trænere. Men indtil nu er der

kun få trænere der har benyttet sig af disse tilbud.

Nyhedsbrev nr. 2. 2012 Side 2 af 3


NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

Målmandstræning

Her i foråret har der været målmandstræning for de ældste ungdomsmålmænd.

Vi forventer dette fortsætter fra og med U12 årgangene. Der kommer mere

konkret ud til trænerne for disse årgange når den endelige plan er på plads.

TeknikTræning

Det er med stor beklagelse, at vi ikke kunne gennemføre TeknikTræning for udvalgte

spillere. Vi arbejder intensivt på, at få dette i gang igen. Da det er en af

topprioriteterne i den sportslige målsætning for ungdommen.

Trænersamarbejde – ikke

modarbejde!

Rekvisitbehov?

Holdbilleder til klubhus og

hjemmeside

Fodboldskolen

Ønske til placering af

hjemmekampe

Trænerinspiration

Husk i det daglige, at der skal være tale om trænersamarbejde mellem de enkelte

årgange – ikke modarbejde. Med det mener vi, at I trænere skal snakke

sammen hvis I har spillere der kan have behov for yderligere udfordringer og

dermed ind imellem kan træne med hos en ældre årgang.

Husk også, at samarbejde i de tilfælde hvor i mangler et par spillere for at kunne

stille hold. Den yngre årgang må altid have et par spillere der kan træde til.

Og hvis de ydermere kender de ældre gennem ekstra træninger.

Er der nogle af jer der er kommet på udstyr, som I synes der mangler til den

daglige træning, så sig til. Vi vil så kigge på det i ungdomsudvalget.

Husk at få sendt holdbilleder til webmaster@fjordagerfodbold.dk, så de kan

komme på hjemmesiden og i glas og ramme i Klubhuset.

Fodboldskolen i samarbejde med DBU og get2sport afvikles i uge 32, kig forbi

og få lidt inspiration. Træningsøvelserne fra ugen vil blive lagt på hjemmesiden

efterfølgende.

Skulle nogle af jer der træner U12 og ældre, og som deltager i de rækker hvor

DBU Fyn ikke fastsætter spilledage, have særlige ønsker, skal disse sendes til

Jesper inden d. 20/7-12. Her tænkes især på datoer hvor det ikke passer jer at

spille. Hjemmekampene som vi planlægger, vil fortrinsvis blive lagt, så det ligger

to og to sammen, og vil blive lagt så der for hver årgang vil være mulighed

for to ugentlige træninger og en kamp på en uge!

Husk, at bliver det en grå og trist sommer med masser af regn, kan du altid finde

en masse inspiration til træningsøvelser på fodboldafdelingens hjemmeside,

på youtube.com og i det hele taget Google det frem.

Jubilæumsfest i Fjordager

Fredag den 2. november afholdes der stor jubilæumsfest i Fjordager. Foreningen

bliver 40 år. Læs mere på foreningens hjemmeside

Nyhedsbrev nr. 2. 2012 Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines