nyhedsbrev fra ungdomsudvalget - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

nyhedsbrev fra ungdomsudvalget - KlubCMS - DBU

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

2011 NR. 1. 25. APRIL 2011

Ungdomsudvalgets nyhedsbrev

på gaden!

Ungdomsudvalget er

blevet udvidet

Træneroversigt

TeknikSkole

Fodboldens Dag

Trænerhjælp

Som noget nyt introducerer vi i ungdomsudvalget et nyhedsbrev til alle ungdomstrænerne

og andre relevante personer i fodboldafdelingen.

Nyhedsbrevet udkommer som minimum hver gang vi i ungdomsudvalget har haft møde.

Har du som træner emner der kunne behandles på møderne eller her i nyhedsbrevet,

så lad os høre fra dig. Du kontakter ungdomsudvalget på mailen

ungdomsudvalg@fjordagerfodbold.dk

Dette nyhedsbrev er meget langt, fremover forventes det kun at være på et par sider.

Men der er mange generelle emner i denne udgave. God læselyst.

Vi har i ungdomsudvalget valgt at indlemme Brian Larsen, forældre til U15 dr. spiller i

udvalget. Brian skal primært være kontakt til de ældste årgange.

Vi er efterhånden blevet rigtigt mange ungdomstrænere, dog mangler der stadigt en

eller to trænere i enkelte årgange, så træning og udannelse af spillerne kan blive endnu

bedre. Du kan se en samlet oversigt over ungdomstrænerne her på hjemmesiden:

http://www.fjordagerfodbold.dk/data/fjorda/filedb/5877.pdf

TeknikSkolen har nu været i gang med træning 3 fredage op til påske, og forsætter

igen fredag efter påske. Danmarksserietræner Thomas Holm er primærtræner, men

Ronni Jensen og Troels Mansa står for det praktiske. Efter påske vil der også være deltagelse

af et par spillere fra danmarksserietruppen.

Vi vil meget gerne, at i ungdomstrænere også ind imellem giver en hånd med vi træningen,

og dem af jer der har lyst og lejlighed bedes kontakte Troels, som så vil lave

en turnusordning.

TeknikSkolen er for spillere fra og med U10 årgangen og dem af jer der træner disse

årgange bedes gøre reklame for muligheden.

Lørdag d. 4. juni arrangerer vi i fodboldafdelingen "Fodboldens Dag" for alle drenge og

piger i lokalområdet. Det bliver fra U6 årgangen og ældre.

Der bliver 4 stationer som skal besøges af deltagerne, hver station indeholde så yderligere

stationer/øvelser.

Vi skal bruge trænere til at styre de forskellige stationer, hvorfor vi forventer at alle

ungdomstrænere denne dag er til rådighed for arrangementet. Skulle du være forhindret,

så giv snarest besked til Jesper.

Arrangementet forventes at vare fra kl. 9-18, og der afsluttes med pølser og danmarksseriefodbold,

lodtrækning om præmier blandt deltagerne i pausen af DSkampen.

Plakater og seddel om arrangementet forventes klar midt i maj måned.

Vi har i ungdomsudvalget lavet aftale med danmarksserietræner Thomas Holm om, at

han i april - juni fungere som en slags trænerkonsulent for ungdomstrænerne.

Thomas vil komme rundt og se de forskellige årgange, og komme med gode råd til

trænerne. Skulle nogle af jer allerede nu have lyst til et besøg af Thomas, så tag kontakt

til ham på tlf.61402399.

I kan sagtens aftale, at han kommer og forestår en træningsaften for jeres årgang,

hvorefter I så kan have en snak om træningen.

Thomas får blandt andet til opgave, at sikre at den træning der er i ungdomsafdelingen

også er i tråd med "Aldersrelateret træning" og det der tidligere har været udstukket

på ungdomstrænermøder.

Det er ikke hensigten at Thomas skal fungere som "bussemand" men blot som inspirator.

Og I bedes derfor tage godt imod ham når han kigger forbi.

Side 1 af 6


NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

Sådan træner vi!

Som nævnt under emnet "Trænerhjælp" så er retningslinierne for ungdomstræningen

med udgangspunkt i DBUs Aldersrelateret træning. Du skulle gerne alle have fået udleveret

et eksemplar af dette hæfte. Ellers finder du det under "Trænerdelen - Træningslitteratur

og øvelser" på hjemmesiden.

Sammen med dette dokument er vedhæftet en fil indeholdende nogle væsentlige kapitler

fra "Aldersrelateret træning" som du bedes læse. Der er ikke tale om øvelser,

men mere om hvordan og hvorfor der skal trænes forskelligt i de forskellige årgange.

DBU har netop udgivet en nyt øvelseshæfte "DBU Børnetræning" Hæftet er et øvelseskatalog

til alderssvarende børnetræning (dvs. fra U12 og nedefter). Dem af jer der

træner disse årgange vil der ligge et eksemplar af hæftet i jeres dueslag på kontoret,

det ligger der efter påske.

Udover dette hæfte har vi bestilt forskelligt træningslitteratur DBU Jylland, det er ikke

kommet endnu, men består blandt andet at øvelseskort der kan tages med ud på træningsbanen,

mere om dette følger.

Læs om DBU Jyllands øvelseskort. Læs om DBU Jyllands sådan træner vi.

Skulle du falde over træningslitteratur, som du mener kan være relevant for os i fodboldafdelingen,

så giv besked til os i ungdomsudvalget, så undersøger vi om det er

noget der skal anskaffes.

Se nærmere på hjemmesiden, under "Trænerdelen" her finder i masser af henvisninger

til litteratur og øvelser.

Medlemsstatus

Adgang til medlemsoversigt

Det har fungeret meget fint med registrering af medlemmer og betaling af kontingent

her i foråret.

Som der tidligere er skrevet ud til jer, så bedes i give besked til Jesper når alle medlemmer

der efter jeres opfattelse skal betalt fuldt kontingent for foråret er registreret

på jeres årgang. Omkring 1. maj kontingentsatsen for de forskellige årgange bliver

halveret, således at nye medlemmer frem til 1. juli kun skal betale ½ kontingentsats.

I burde alle kunne gå ind på http://www.conventus.dk og se en oversigt over medlemmer

for jeres årgang. Alle har fået tilsendt brugernavn og kode til systemet.

Her på hjemmesiden kan I se hvordan i praktisk gør det:

http://fjordagerfodbold.dk/data/fjorda/filedb/15291.pdf

På hjemmesiden under "Trænerdelen" er der også andre vejledninger til brug når i

skal sende mails fra conventus.

Adgang til hjemmeside

Kontaktforældre

Sponsoroversigt

Alle trænere skulle også have fået koder så I kan gå ind på og skrive nyheder på jeres

årgangsside på hjemmesiden.

I finder vejledninger i hvordan dette gøres under "Trænerdelen"

På forårets møder i de forskellige afdelinger var et af punkterne at finde en eller flere

kontaktforældre fra årgangen. Det er lykkedes i enkelte af årgangene, men langt fra i

dem alle. Frem mod sommerferien vil det derfor været et mål, at vi kan finde mindst

en fra hver årgang.

Kontaktforældrene skal være ungdomsudvalgets bindeled til forældrekredsen, og vil

skulle hjælpe til med at finde hjælpere til alle de mange arrangementer vi har i fodboldafdelingen.

Ronni Jensen har tidligere bedt jer give en tilbagemelding på hvem der er sponsorer

på spilletøjet på jeres hold. Da vi ikke har fået svar fra alle og da vi meget gerne vil

have lagt en komplet oversigt ud på hjemmesiden under "Sponsorer"

http://fjordagerfodbold.dk/page.aspx?id=30360

Samt på de enkelte årganges sider på hjemmesiden, se fx. U12-10 piger.

Nyhedsbrev nr. 1. 2011 Side 2 af 6


NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

Ronni har udarbejdet en oversigt over jeres tilbagemeldinger og inden 28/4 bedes I alle

sende en mail til os i ungdomsudvalget hvis der er mangler eller rettelser til denne

oversigt.

I fodboldafdelingen har vi lavet en aftale med Birger Krog om, at han fungerer som

sponsorkoordinator for afdelingen. Birger kender I måske som holdleder for U10 drengene.

Han har primært brugt årets første måneder på, at få styr på sponsorportefølgen

omkring danmarksserieholdet og på opvisningsbanen. Men der er er udarbejdet en

masse materiale til brug for salg af forskellige typer sponsorrater.

Dette materiale finder I også på ovenstående link til sponsorområdet på hjemmesiden.

Kamptøj

Vi hører af og til fra forskellige årgange, at der mangles ordentligt kamptøj til årgangen.

Som udgangspunkt, har vi i fodboldafdelingens budget ikke afsat midler til indkøb

at nye spillesæt, det har vi en forventning om, at der med hjælp fra forældrekredsen

på årgangene kan skaffes blandt sponsorer. I det materiale der henvises til ovenfor, er

der også materiale omkring sponsorat af spilletøj, se de forskellige pakker her:

http://fjordagerfodbold.dk/page.aspx?id=31646

Er der noget i er i tvivl om, kan I kontakte Birger eller en af os i ungdomsudvalget.

Vi vil meget gerne have en tilbagemelding fra alle årgangene omkring hvilken stand jeres

spilletøj er i, og om der er nogle dele der mangler. I budgettet er der sat midler af

til supplering af fx. et par shorts eller lign. således at en sæt igen kan blive komplet.

For at vi kan danne os et overblik over behov for kamptøj, bedes i give en tilbagemelding

til os i ungdomsudvalget. I tilbagemeldingen bedes i oplyse om tøjet er ok og også

kan bruges efter sommerferien, eller om der er mangler.

Mikrofodbold skole

Fodboldskole i sommerferien

OB besøg

Trænere efter sommerferien

Tilskud til deltagelse i

ture og holdpenge

I weekenden 6-8 maj er vi arrangør af en af DBUs mikrofodboldskoler. Har du lyst til

at være træner på skolen, så kontakt Ronni Jensen på tlf. 2971 1892

Vi har gennem get2sport og Dansk Idrætsforbund fået en henvendelse om vi vil arrangere

en fodboldskole á la dem som DBU arrangerer.

Vi fik henvendelsen så sent, så tilmeldingerne til DBU skoler i Næsby og Marienlyst var

påbegyndt.

Vi har derfor valgt at arbejde videre med en fodboldskole i den sidste uge af skolernes

ferie, dvs. uge 31. Vi håber meget snart, at kunne komme med flere informationer om

dette tilbud.

OB har meddelt os, at de igen her i foråret besøger klubberne der er med i Øens hold

samarbejdet. Vi har lagt billet ind på at få besøg, men da vi de to foregående gange

har været heldige at få besøg, skal vi ikke forvente os, at vi denne gang også får besøg.

I hører nærmere om dato, såfremt det bliver aktuelt.

Her i løbet af maj måned skal vi have styr på, hvor mange af jer der fortsætter efter

sommerferien. Derfor vil vi fra ungdomsudvalget tage kontakt til jer for en snak om

fremtidsplaner m.m.

Som det tidligere er meldt ud, så er der i år udover holdpenge også afsat midler fra

indtægten ved Apollo Cup stævnerne til brug for rejsetilskud til de enkelte årgange.

Det er besluttet, at der gives følgende tilskud til ungdomsmedlemmerne:

11-mands hold Rejsetilskud: 150 kr. pr. spiller Holdpenge: 1.100 kr. pr. tilmeldt hold

9-mands hold Rejsetilskud: 100 kr. pr. spiller Holdpenge: 900 kr. pr. tilmeldt hold

7-mands hold Rejsetilskud: 100 kr. pr. spiller Holdpenge: 700 kr. pr. tilmeldt hold

5-mands hold Rejsetilskud: 100 kr. pr. spiller Holdpenge: 500 kr. pr. tilmeldt hold

3-mands hold Rejsetilskud: 50 kr. pr. spiller Holdpenge: 300 kr. pr. tilmeldt hold

For at få kunne søge om rejsetilskud skal der for få kunne søge om de 100 eller 150

Nyhedsbrev nr. 1. 2011 Side 3 af 6


NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

kr. være tale om deltagelse i stævne med mindst en overnatning - ellers er tilskuddet

50 kr. pr. deltagende spiller.

For at få de 50 kr. i tilskud skal der være tale om deltagelse i endagsstævne med flere

kampe.

Beløbet udbetales ved, at sende mail med oplysning om hvilket arrangement der ønskes

tilskud til, navne på deltagende spillere, samt oplysning om konto beløbet skal

overføres til. Beløbet udbetales først når deltagerbetaling forfalder til betaling hos arrangøren.

Hvad angår holdpenge, så er der ingen krav udover bilags dokumentation for at få dette

beløb udbetalt. Det kan altså være til en omgang sodavand, grill aften eller andet

socialt arrangement for holdet.

Deltagelse i stævner

Dommere til hjemmekampe/stævner

For at få et overblik over hvilke planer der er i de forskellige årgange, vil vi gerne have

at I sende ren mail med oplysning om jeres planer omkring deltagelse i sommerstævner

for årgangen. Mailen sendes til ungdomsudvalg@fjordagerfodbold.dk

Som det har været de seneste sæsoner, så skal I selv finde dommere til jeres hjemmekampe/stævner.

Vi forventer inden længe, at kunne lægge en liste på hjemmesiden

over dommere i kan trække på. I finder procedure omkring dommerpåsætning her:

http://www.fjordagerfodbold.dk/data/fjorda/filedb/12594.pdf

Arrangement af hjemmestævner

U8-U11

Trænerdelen på hjemmesiden

Dem af jer der spiller stævner under DBU Fyn skal være opmærksomme på, at I som

arrangør af stævner på hjemmebane kan støtte jer til disse oplysninger på DBU Fyns

hjemmeside heraf fremgår det også at der skal udfyldes en stævnerapport efter stævnet.

Stævnerapporten sender i til ungdomsudvalget på vores mailadresse. Vi sørger så for,

at den eventuelt kommer videre til DBU Fyn.

Som nævnt flere gange i dette nyhedsbrev, så er der på fodboldafdelingens hjemmeside

et området benævnt "Trænerdelen" Læg den virtuelle vej omkring dette område,

og se trænerlitteratur, forskellige nytte informationer og diverse vejledninger.

Førstehjælpstasker

Bolde og materialer

I foråret 2010 introducerede vi de grønne førstehjælpstasker med plaster m.m. Vi håber,

at I bruger disse. Mangler I indhold i tasken, så sig til.

Op til træningsstarten var der en del kaos i boldrummet, vi håber at dette nu er i orden.

Står I og mangler noget til den daglige træning, så sig til. Der skal være det antal

bolde, veste og kegler som I har behov for. Vi supplerer med kegler inden for den

nærmeste tid, så hver årgang får deres egen stang og så der er et par ekstra til dem

der skal bruge mange.

I boldrummet er der nu hængt et whiteboard op, på dette bedes I skrive jeres bemærkninger

til Inspektøren, altså hvis der mangler noget, en bold bliver væk eller lign.

Har I bolde der ikke kan holde luft, lægges dem i inspektørens postrum på kontoret.

I skulle alle gerne være i besiddelse af en nøgle til klubhus og boldrum, ellers skal I

tage kontakt til inspektør Ulrik Larsen for at få en sådan.

Der afholdes jævnligt baneudvalgsmøder, med deltagelse af formand, ungdomskoordinator,

sportschef senior og inspektøren. Har i indhold til disse møde, så lad os høre

nærmere. Såvel ros som kritik modtages gerne!

De grønne arealer

Vi skal gøre opmærksomme på, at inspektøren ikke har som en normal opgave at samle

affald der ligger og flyder på vores anlæg, men han gør det selvfølgeligt når det op-

Nyhedsbrev nr. 1. 2011 Side 4 af 6


NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

dages. Men vi skal alle hjælpe hinanden med at holde arealerne fri for affald m.m.

Tilbagemeldinger til

ungdomsudvalget

Diverse nytte links

Skulle i forbindelse med kamp eller træning komme ud for episoder med modstandere,

forældre eller andre omkring fodbolden, episoder som ikke må betegnes som værende

normale for at vi kan afvikle fodbold, så skal i give en melding til os i ungdomsudvalget.

Bliver spillere, forældre eller sågar en træner bortvist, SKAL vi have besked. Det kan

tænkes at det skal følges op af kommentarer til DBU Fyn

I finder regler for børne- og ungdomsfodbold her på DBU Fyns hjemmeside

Fodboldloven finder I her på DBU Fyns hjemmeside

Turneringsreglementet finder du her på DBU Fyns hjemmeside

Etisk kodeks finder du her på DBUs hjemmeside

Nyhedsbrev nr. 1. 2011 Side 5 af 6


NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

Nyhedsbrev nr. 1. 2011 Side 6 af 6

More magazines by this user
Similar magazines