A. Feddersen, FISKEAVLEN, efter M. V. D. Borne ... - Runkebjerg.dk

runkebjerg.dk

A. Feddersen, FISKEAVLEN, efter M. V. D. Borne ... - Runkebjerg.dk

2

\' ed Flytning' til frie FiskenlIlfIe, S(llU !Ufln ikke lwn

udwlTe fllldstæmligt, er det H'd :,1' ;]e

forskjellige , man ;Jl18ker at indsfptte, at mau "r

BH-get forsigtig, fordi man el [('l'S tit kan HIld,' shilTp :'lkade

end XyHe. Saalcde,: hal' Fl~tllillge!l af G,jeddl' tit

\'æret en farlig Forholdsregel. især HaitI' der har 10\'(,t (Indre

ædlere }'iskeart.er i Yandet. Dens Grnadigheil og de'ns hllrfarlig

SmnfnndsfæJle

V æxt den til en

fo]' alle amIn: Piske. Den hindrer tillige Kal'1H;r,

i at , hrilket i l.'nkelte Tilfa:lde kan rærl? ]wli fol'

Km1leav[el1, men ikke altid er (let i frie Va,ude,

Heller ikke Alil)rrens Indfurdse i et FiskeYilIHl er liden

Fare. Saaletles fortæller den meget orfarne, llorda1llt'rikanske

Fiskeavlel' Bainl, at (la lllaH 1854 havde udsat endel

kjonsmodnl:, sorte AburrE:]' i Potolllildlndell, lInl)' denne Piskeart

ikke lHIlJredte disse Fisl,eR Afk.

llll\\j~aa AI)(llTHllP ,It hliw sj,elc1-

nerc. GrundpIl hertil pr h·t at faUe, thi jo mere de lllanteædemle

risl\(' YiHf' aftagne i rralri~'hprl, des men' tm,ng nw.n

Aborn,rnp ti l at rede h\'eranrlre, i neltil der \'111'

~alllllle

Ligovll.'gtstilstimd, som (tr'r hersker i (le Floder. hvor cll.'ll sorte

Aborre altid lliH haft hjemme. Ligul'ndr hHlr Indsoe]'

næsten kun indehold!:' I'n;\læng'dp smila Ak'ITer. ,'ri: ikke

llalmindel 110S (lS,

r udførdsen af

f. Ex. :lf ElriisI.'T i

N ikke fordi OrredrIl hlllf.!'1; II li ndn; leH'J' ;tf

Fi~k,' end n!' IIl~GI(ter (I~' ar ;\Jl(ln' SmililllYL Xililr derffll' et.

Ilækloh fnrurlcn Orreder IJgsaa ,.,lml ernæ\'(- ;llldre Fi~keartcr,

blirer ,Iflr altid mindr

More magazines by this user
Similar magazines