AMBASSADØRKURSUS - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

AMBASSADØRKURSUS - Skoletjenesten

DENNE HÅNDBOG ER UDVIKLET I FORBINDELSE

MED COPENHAGEN ART FESTIVALS

AMBASSADØRPROGRAM

Ambassadørprogrammet handler om at engagere børn, unge

og voksne i produktion og formidling af samtidskunst og

fortolkninger af fællesskaber. Alle ambassadører har deltaget

i kunstprojekter, hvor de har samarbejdet med kunstnere

i skabende processer. Resultatet kan opleves i Nikolaj

Kunsthal, på Byens Hegn og på Overgaden, Institut for

Samtidskunst.

Du kan opleve Copenhagen Art Festival på byens fem

kunsthaller, på Højbro Plads og i byrummet mellem

kunsthallerne. Festivalen åbner den 24. august med et

tætpakket program af performances, byvandringer, workshops

og meget mere, der varer frem til den 2. september. Herefter

fortsætter udstillingerne i kunsthallerne hele efteråret.

Festivalen er arrangeret af Kunstforeningen Gl. Strand,

Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthallen Nikolaj, Kunsthal

Charlottenborg og Overgaden Institut for Samtidskunst.

Du kan finde information om festivalen og fx booke en

omvisning i udstillingen der bliver formidlet af ambassadører

på festivalens hjemmeside:

WWW.CPH-ARTFESTIVAL.ORG

TEKST: SARA THETMARK. REDAKTION: HILDE ØSTERGAARD

AMBASSADØRKURSUS

HÅNDBOG FOR GYMNASIE OG HF

OM AT VISE KUNST FOR ANDRE

COPENHAGEN ART FESTIVAL REALISERES PÅ OPDRAG AF STATENS KUNSTRÅD, OG PROJEKTET ER STØTTET AF

KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, REGION HOVEDSTADEN, KULTURMINISTERIET,

SAMT EN RÆKKE PRIVATE BIDRAGYDERE.


SOM AMBASSADØR ER DU

REPRÆSENTANT FOR FESTIVALEN

Du skal formidle samtidskunst, festivalen og

dens tematik, og dit eget bidrag til festivalen,

dine oplevelser og erfaringer. Copenhagen Art

Festival viser international samtidskunst fra

hele verden i Københavns fem kunsthaller

og i byrummet. Festivalens tema er FÆL-

LESSKABER. Alle værkerne forholder sig på

forskellig vis til temaet ved at stille spørgsmålstegn

ved hvad fællesskaber er, hvordan

de opstår, og hvilke udfordringer, muligheder

og betingelser der eksisterer for fællesskaber

i dag, hvor de præges af globalisering, klimaforandringer,

migration, finansverdenens

nedtur, nye teknologier og produktionsformer

samt opstande og politiske konflikter verden

over. Forhold der udfordrer vores følelse af

tilhørsforhold til fællesskaber, men som også

udvikler nye fællesskaber og nye måder at

udtrykke tilværelsens mening eller kaos på.

Samtidskunsten skaber en ramme for at nye

1. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DIN KROP

Et åbent kropssprog virker overbevisende og

signalerer åbenhed og imødekommenhed -

hold dine arme fri af kroppen, stå roligt, hav

øjenkontakt, smil og vend kroppen mod dem

du taler til. Brug kropsbevægelser og gestik

til at dramatisere din formidling og understrege

dine pointer.

2. TRÆK VEJRET OG STÅ GODT PÅ

BEGGE BEN!

Føler du dig usikker, så tag nogle dybe

vejtrækninger og lyt til dit åndedræt – det vil

snyde din hjerne til at slappe af og gøre din

stemme rolig. Stå med benene let adskilt det

er giver ro.

3. HVEM STÅR DU OVERFOR

– OG HVOR STÅR DU

Står du med en gruppe der vil have det sjovt,

er det fagpersoner, er de diskussionslystne

fællesskaber kan opstå når vi møder den og

indgår i en dialog om den.

Samtidskunst er kunst der bliver skabt nu

og i de sidste generationer. Samtidskunsten

har mange former og er både provokerende,

smuk, ironisk og uventet – og kan være noget

helt andet end det vi forventer kunst skal

være! Samtidskunsten kan virke lukket og

svær at forstå. Det vedkommende ved den

er imidlertid at den forholder sig aktivt til

den verden vi alle er en del af. Den tager

menneskets dilemmaer og udfordringer op

ved kritisk at undersøge og stille spørgsmål

til vores relationer, kultur og vores måde at

indgå i samfundet på. Samtidskunsten vil

gøre os bevidste om hvorfor vi gør som vi gør,

for derved at skabe mulighed for forandring.

Snarere end at fokusere på hvad kunst ER, er

kunstnerne interesserede i hvad samtidskunsten

GØR ved os.

GODT AT HUSKE NÅR DU SKAL FORMIDLE KUNST!

eller helt uvidende? Prøv at tilpasse dig situationen,

men tag altid udgangspunkt i dig

selv. Overvej også hvor i rummet du placerer

dig og sørg for at I har god plads. Tænk over

om du står foran noget distraherende – i så

tilfælde hjælper det at vende gruppen om.

4. STÅ ALTID MED FRONT MOD DEM DU

TALER TIL

Ofte kommer man ubevidst til at vende sig

mod det man taler om - men det får stemmen

til at forsvinde. Når du taler, så vend

altid ansigtet mod dem du taler til!

5. TAL LANGSOMT OG TAL TYDELIGT!

Så kan alle høre hvad du siger. Bruge din

stemme til at dramatisere din formidling ved

fx at hæve og sænke styrken, variere tempo

og holde kunstpauser. Tal fra maven, det giver

autoritet og ro. Og ud med tyggegummiet!

6. BRUG FAGUDTRYK FOR AT

UNDERSTREGE DIN VIDEN OG

FAGLIGHED – OG UDDYB DEM

Fagudtryk må dog aldrig forhindre klar formidling!

7. DISPONER

Sørg for at disponere dit stof, det viser at du

har overblikket og etablerer en tryghed hos

dem du taler til: Byd velkommen og præsenter

dig selv, det der skal til at ske, hvad

I skal se og tale om etc. Nu er du klar til at

gå i gang! Sørg for at runde af og at samle

dine pointer op til sidst. Det viser at du har

overblik og skaber tryghed og overblik hos

dine tilhørere.

8. HVAD ER DIN FORTÆLLING?

Tag udgangspunkt i det der tænder dig mest

- positivt eller negativt. Det genererer en

masse energi der vil skabe en større sikkerhed

i dig og fænge dine tilhørere. Overvej

hvad der er det vigtigste at fortælle - det

mest spændende, provokerende, fascinerende

eller hvad du undrer dig over, og husk

også det du finder svært, problematisk eller

som du er uenig i. Husk ALTID at kvalificere

dine argumenter ved at fortælle HVORFOR.

9. TAG UDGANGSPUNKT I DIG SELV

Brug dig selv, dine erfaringer, følelser og

oplevelser når du skal formidle, og gør din

holdning og position, viden og status klar -

det kan være i forhold til noget du ikke er

enig i, undrer dig over, synes er fantastisk

eller vanskeligt. Det gør din fortælling autentisk,

nærværende og relaterbar!

10. ÅBN VÆRKET OP – BESKRIV HVAD

DU SER OG STIL SPØRGSMÅL TIL DET

En nøjagtig beskrivelse kvalificerer din argumentation

og åbner øjnene hos dine tilhørere.

Kunst vil altid kommunikere noget - gennem

materialer, former, farver, perspektiv, blikke,

kropssprog, performativitet, lyde, lugte etc.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT VÆRE AMBASSADØR!

Alt sammen noget der har stor indflydelse på

vores oplevelse af værket. Træk det frem og

synliggør det. Stil spørgsmål til værket – er

det fx ironisk/humoristisk eller alvorligt/seriøst?

Er det dekorativt eller er det en politisk/

kritisk kommentar? Taler det til sanser/

følelser/fantasi eller fornuft/intellekt, er det

figurativt/mimetisk eller dynamisk/i bevægelse,

er det forskønnet/idealiseret eller viser

det rå virkelighed/realisme?

11. AKTIVER DINE TILHØRERE OG GØR

KUNSTEN RELEVANT!

Gør kunsten konkret og relevant ved at henvise

til den oplevelse I har sammen her og

nu. Spørg ind til hvad dine tilhørere tænker,

ser og føler i forbindelse med værket. Er

de enige/uenige i det du siger – og hvorfor?

Konfronter modstridende synspunkter og

prøv at sætte de forskellige holdninger i spil i

forhold til hinanden. Skab dialog ved at stille

AUTENTISKE SPØRGSSMÅL - spørgsmål

uden et korrekt svar. Autentiske spørgsmål

kræver at tilhørerne tager stilling og reflekterer

over deres holdning, tanker eller følelser.

12. LAV OPTAG OG HØJ

VÆRDISÆTNING

Brug svaret på dit autentiske spørgsmål til

at formulere nye spørgsmål. Værdsæt de svar

og meninger der kommer frem ved at bringe

dem videre til andre, som noget der er værd

at samtale videre om.

13. LAD ALTID NOGET UFORBEREDT

ÆNDRE DIN DAGSORDEN

Spørgsmål eller kommentarer kan ændre retningen

for din dagsorden. Prøv at lave optag

og høj værdisætning og se hvad der sker.

Husk at spørgsmål – også de kritiske – er et

udtryk for interesse.

14. TØV OG TVIVL TYDELIGT NÅR DER

ER GRUND TIL DET

More magazines by this user
Similar magazines