16.02.2015 Views

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FILM-X / NIVEAU C

UNDERVISNINGSMATERIALE


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Filmproduktionsfaser

NIVEAU C

FILMPRODUKTIONSFASER

At lave film er en lang proces. Processen, når man skal lave en spillefilm, ser typisk ud på

følgende måde: Først skal man få en god idé til en historie, man vil fortælle. Den skal så nedfældes

af en manuskriptforfatter i et manuskript, som er udgangspunkt for instruktør og skuespillere.

For at filmholdet (fotograf, instruktør, lydmand m.fl.) har noget konkret at forholde sig til, når

optagelserne skal starte, er det nødvendigt at have omformet manuskriptet til et storyboard.

Storyboardet er en visualisering af manuskriptet, hvor de enkelte kameraindstillinger beskrives.

Der skal vælges location (optagelsessteder – både ude og inde), skuespillere skal castes (prøvefilmes/

udvælges). Så følger en fase, hvor der skal øves – alt fra replikker, koreografi (bevægelser),

skuespil, kameraføring, lyd, lys m.v. Der skal laves en skudplan (oversigt over hvornår og hvor

der skal optages, og hvem det involverer). Selve optagelserne kan foregå ”on location” (dvs. på

de udvalgte steder på land/ i by) og/ eller i et studie (normalt for indendørs-optagelser).

Når optagelserne er færdige, skal de fremkaldes (ved ”rigtig” film – det gælder ikke videoformat)

og dernæst redigeres (af klipperen) – dvs. klippes sammen til den endelige film. Der skal evt. laves

visuelle effekter. I redigeringsfasen skal der også arbejdes med lyd – mange gange er reallyden

(lyden fra selve filmoptagelsen) ikke god nok, derfor må skuespillerne indtale deres replikker igen

i et lydstudie. Desuden lægges der effektlyd og musik på og evt. en voice-over. Der skal laves rulletekst,

hvor de forskellige involverede krediteres for deres arbejde. Derpå følger hele lanceringsog

PR-arbejdet for filmen – altså reklame for filmen.

FILm-x

PRÆPRODUKTION

Præproduktionsfasen er det arbejde, der går forud for selve optagelsen. Dvs. idéarbejde,

manuskriptskrivning, storyboard, valg af arbejdsteam og -funktioner samt øvning.

På skolen Denne fase eller dele heraf (dialog, voice-over og evt. storyboard til animation) er

velegnet som forberedelse på skolen forud for FILM-X-besøget.

PRODUKTION

Produktionen er selve filmoptagelserne.

I FILM-X optager I jeres film i STUDIE 1, 2, 3, 4 eller ANIMATION.

POSTPRODUKTION

Postproduktionen er alt arbejdet efter optagelserne. Altså: redigering, lyd, musik, tekst og PR.

I FILM-X optager I jeres egne effektlyde og indspiller dialog (efter-sync) og fortællerstemme

(voice-over) i lydstudiet LYD. I KLIP kan I redigere jeres film, ”komponere” et lille musik-stykke

og vælge effektlyde fra Lydbiblioteket. I FILM-X LAB. brænder I jeres film på cd-rom.

SIDE 1


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 1 / Dinosaurerne

C - STUDIE 1

FILm-x

DINOSAURERNE

Dinosaurerne, Radar Film

GENRE/ Action, science fiction, eventyr, krimi

HANDLING/ I skal forsøge at slippe væk fra nogle dinosaurer, som er på jagt i det indre

København.

I kan heldigvis gå på en bro over gaden - og dermed et stykke over dinosaurernes hoveder!

Men pas på for én dinosaurus er nær ved at bide !

VARIGHED/ 45 sek.

LYD/ I KLIP kan I lægge effektlyde ind og “komponere” musik. Der er ikke mikrofon i studiet.

I LYD kan I indspille voice-over, dialog og effektlyde.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Indklipsbilleder af dinosaurer – også p.o.v.-indstillinger.

FORBEREDELSE

HANDLING

Find på en handling, der forklarer, hvorfor I er

havnet på en bro højt over en gade, hvor der

går glubske dinosaurer rundt… – og hvad skal

der nu ske?!

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Vidste I, at der var dinosaurer i byen?

• Tror I, at I overlever?

• Har I brug for en trylleformular?

• Skal I måske afgive et løfte,

for at dinosaurerne forsvinder?

• Foregår handlingen i fremtiden?

ROLLER

Der er plads til 1-4 personer i kulissen.

Er der en af jer, som er dumdristig?

Er der en helt eller en heltinde?

Er I alle bange?

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 2


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 1 / Trylleheksen

C - STUDIE 1

FILm-x

TRYLLEHEKSEN

Trylleheksen, Radar Film

GENRE/ Eventyr, fantasy, kærlighedsdrama

HANDLING/ I befinder jer i et tårn og på en balkon samt broen imellem dem på et eventyrslot i

Alperne. I baggrunden er der en flot udsigt til en flod og skove. Pludselig kommer en heks flyvende

på sin kost lige under broen og tryller det smukke slot om til en ruin ! Og det dejlige, frodige

landskab bliver forvandlet til en gold stenørken ! Når heksen har udført sin udåd, flyver hun videre

ud ad billedet og væk. Lidt efter lidt bliver slot og landskab sig selv igen.

VARIGHED/ 44 sek.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Ingen – kun lyd.

LYD/ I KLIP kan I lægge effektlyde på og evt. et lille soundtrack. Der er ikke mikrofon i studiet.

I LYD kan I indspille voice-over, dialog og effektlyde.

KOSTUMER/ Der er fire kapper i forskellige farver.

FORBEREDELSE

HANDLING

Find på en handling, hvor I præsenterer forhistorien.

Hvorfor er heksen så ond - hvorfor forvandler

hun henholdsvis slot og landskab? Og hvorfor

bliver landskabet igen smukt? Og så til selve

handlingen: Hvordan er forholdet mellem heksen

og personerne på balkon, i tårn og på bro?

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Er den ene af jer på vej over broen – og

hvorfor? Er der romantik i luften?

Er der en, som skal reddes ud af tårnet?

• Kan I se noget ude i landskabet?

Opdager nogen heksen?

• Hvem er med i filmen - hvem er på balkonen

og hvem i tårnet? Er der nogen på broen?

• Hvordan er forholdet mellem de personer,

der er med i filmen? Bliver forholdet ved

med at være det samme gennem hele jeres

filmscene?

• Hvordan reagerer I på forvandlingen af slot

og landskab? Hvorfor og hvordan bliver ruinen

til et slot og stenørkenen til et frodigt

alpelandskab? Er der en, som tryller? Eller

er der en anden årsag, som måske har med

jeres forhistorie at gøre?

• Filmen lægger op til en Happy End – hvordan

synes I, slutningen skal være?

ROLLER

Der er plads til 1-4 personer i kulissen.

1 instruktør + 1 kameramand

SIDE 3


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 1 / Slottet

C - STUDIE 1

FILm-x

SLOTTET

Slottet, Radar Film

GENRER/ Eventyr, fantasy, kærlighedshistorie m.fl.

HANDLING/ Fri fantasi i slotskulisse (balkon og tårn med bro imellem).

VARIGHED/ 45 sek.

LYD/ I KLIP kan I lægge effektlyde ind og “komponere” musik. Der er ikke mikrofon i studiet.

I LYD kan I indspille voice-over, dialog og effektlyde.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Ingen – kun lyd.

KOSTUMER/ Der er fire kapper i forskellige farver.

FORBEREDELSE

HANDLING

Digt en handling, der skal udspille sig på en balkon,

i et tårn samt på en bro herimellem.

Omgivelserne er et Alpelandskab. Her er plads

til alle – både riddere, prinsesser, troldmænd –

bare pas på, at I ikke falder i voldgraven !

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Måske er der en, som skal reddes?

• Skal prinsessen have sin prins?

• Hvilken genre er jeres film?

• Måske skal det hele foregå på engelsk, tysk

eller fransk?

ROLLER

Der er plads til 1-4 personer i kulissen.

Hvem er med i filmen - Hvem er på balkonen

og hvem i tårnet? Er der nogen på broen?

Hvordan er forholdet mellem de personer, der

er med i filmen?

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 4


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 2 / På havets bund

C - STUDIE 2

FILm-x

PÅ HAVETS BUND

På havets bund, Filmværkstedet

GENRER/ Action, eventyr, fantasy

HANDLING/ Handlingen foregår under vand. En svømmende perlefisker er på jagt efter en østers

med en perle i. Når østersen kommer til syne, gælder det om at snuppe perlen, inden østersen

klapper i igen. Imens er der brug for andre skuespillere til at agere gopler. I svømmer mellem fisk,

en skildpadde og et par store rokker.

VARIGHED/ 1.15 min.

LYD/ I kan lægge effektlyde ind og evt. “komponere” musik i KLIP. Der er ikke mikrofon i studiet.

I LYD kan I indspille voice-over, dialog og effektlyde.

OPTAGELSEN/ I optager handlingen to gange. Først med kamera 1/ totalbillede. Bagefter optages

handlingen igen, men i halvtotal/ Kamera 2. I KLIP kan handlingen genskabes ved at bruge klip fra

de to kameraers optagelser i en vekselvirken.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Indklipsbilleder, f.eks. dykkernes p.o.v.

KOSTUMER/ Dykkerdragter og goppeldragter.

FORBEREDELSE

Overordnet er det svært at øve skuespil og

koordination af bevægelser, før man er i

studiet/ i FILM-X. Alligevel er der et par ting,

I kan forberede hjemmefra.

I kan skrive rammehistorien for handlingen.

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvorfor det er vigtigt at få fat i perlen?

• Hvem er perlefiskeren?

• Skal der være en voice-over?

ROLLER

1 person (evt. 2 små børn), som svømmer

efter perler.

1- 2 personer, som spiller gopler.

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 5


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 2 / Bolsjebutikken

C - STUDIE 2

FILm-x

BOLSJEBUTIKKEN

Bolsjebutikken, Filmværkstedet

GENRER/ Komedie, fantasy, dokumentar, krimi

HANDLING/ I er blevet tryllet bittesmå og går på rov på disken i en gammeldags bolsjebutik. I går

rundt mellem farvestrålende bolsjer, men der er låg på de fleste glas – undtagen ét ! Der står en

dame og ekspederer, og i baggrunden er der en anden ekspedient. Når damen ikke er i nærheden

skal I prøve at få fat i et bolsje – uden at damen eller den anden ekspedient ser jer. Lykkes det?

VARIGHED/ 1 min.

LYD/ I LYD kan I indspille voice-over, dialog og effektlyde.

OPTAGELSEN/ Først optager I hele handlingen med kamera 1/ totalbillede. Dernæst optager I

den samme handling med kamera 2, som giver en anden vinkel/ billedudsnit. I KLIP skal de to

optagelser sættes sammen til én. Der er ikke mikrofon i studiet.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Der er indklipsbilleder fra en bolsjeproduktion, hvilket gør det

muligt at lave en lille dokumentarfilm om produktionen af bolsjer. Den kan også bruges i et

parallelforløb sammen med historien om den formindskede person på disken i bolsjebutikken

(skiftevis klip mellem disken og selve fabrikationen af bolsjer). Desuden er der indstillinger af

ekspedienten, som måske – måske ikke ser den/ de formindskede.

FORBEREDELSE

I kan hjemmefra have lavet en handling med

rollefordeling. Hvis I vil lave en dokumentarfilm,

kan I evt. have undersøgt, hvad en bolsjemasse

består af, hvordan processen med at

lave bolsjer foregår m.m.

ROLLER

Der er brug for 1-3 personer, som bliver

tryllet små.

1 instruktør

1 kameramand

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvordan er det lykkedes at blive tryllet

lillebitte? Hvordan føles det?

• Hvorfor er I i bolsjebutikken?

• Får I noget ud af besøget i butikken?

SIDE 6


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 2 / U-båden

C - STUDIE 2

FILm-x

U-BÅDEN

U-båden, Filmværkstedet

GENRER/ Krimi, action, dokumentar

HANDLING/ Handlingen foregår inde i en sunken u-båd.

Her skal I spille dykkere, som leder efter et skrin – finder I det? Og hvad er der i det?

VARIGHED/ 1 min.

LYD/ I LYD kan I indspille voice-over, dialog og effektlyde. Der er ikke mikrofon i studiet.

OPTAGELSEN/ Handlingen optages med to kameraer. Først optager I hele handlingen med kamera

1/ totalbillede. Dernæst optager I den samme handling med kamera 2, som giver en anden vinkel/

billedudsnit. I KLIP skal de to optagelser sættes sammen til én.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Indstillinger af u-båd udefra (eksteriør) med og uden to dykkere.

KOSTUMER/ Dykkerdragter og goppeldragter.

FORBEREDELSE

I kan finde på en rammehistorie svarende til

optakten til selve den filmscene, I optager.

Skal der være en voice-over? Eller evt. en dialog?

Måske skal dykkerne forestille at kommunikere

ved hjælp af mikrofoner?

ROLLER

1- 3 dykkere, evt. 1- 2 modstandere eller

omkomne i ubåden?

1 instruktør

1 kameramand.

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvem tilhører/ tilhørte u-båden?

• Hvad tror dykkerne, der er i skrinet?

• Er der forfølgere?

• Er u-båden ved at eksplodere, så dykkerne

skal skynde sig?

• Har dykkerne ilt nok?

• Når dykkerne at få fat i skrinet?

• Hvad er der i skrinet?

SIDE 7


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 3 / Biljagten

C - STUDIE 3

FILm-x

BILJAGTEN

Biljagten, Fernis Film

GENRER/ Krimi, action, komedie

HANDLING/ I holder parkeret i et havneområde i jeres bil (en Morris Mascot). I stiger ind i bilen

og begynder at køre. Der kommer en mand i en Jaguar efter jer. Så går den vilde biljagt langs

havnebassinet. Jaguaren nærmer sig, og I må prøve et lille trick: I laver en manøvre, så forfølgeren

tror, I vil vende om, så det gør han også. Men I vender igen og kører væk fra jaguaren, der er for

stor til at vende hurtigt. Manden i Jaguaren stiger ud, og taler i sin mobiltelefon (replik !), mens

I fortsætter ad en sidegade.

VARIGHED/ 1.47 min.

OPTAGELSEN/ Handlingen optages ved hjælp af bagprojektion: dvs. frontalt af jer/ personerne i

bilen. Mens I ”kører”, kan I se Jaguaren på et lærred bag jer. Der er mikrofon i bilen, så I kan her

arbejde med dialog direkte ! Optagelserne er i sort-hvid.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Mange klippe-muligheder. Der er totalbilleder i flere vinkler af hele

havnemiljøet med begge biler eller bare den ene; pov-billeder (det I ”ser”) samt nærbilleder af bilens

hvinende hjul.

FORBEREDELSE

STUDIE 3 giver fin mulighed for at arbejde

med dialog. Som udgangspunkt vil det være

oplagt med en rammehistorie for den filmscene,

I skal optage.

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Ved I, at I bliver forfulgt?

• Hvorfor bliver I forfulgt – har I stjålet,

myrdet eller bare været uheldige…?

• Skal det holdes skjult, indtil sidste øjeblik,

hvorfor I er forfulgt?

• Hvor kommer I fra, og hvor er I på vej hen?

• Hvem forfølger jer?

• Har I noget vigtigt eller værdifuldt i

Morris’en?

ROLLER

1–4 personer i bilen. Overvej om I skal være

good guys eller bad guys.

1-2 personer til at rykke i bilen.

1 instruktør og 1 kameramand.

SIDE 8


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 3 / Luft under hjulene

C - STUDIE 3

FILm-x

LUFT UNDER HJULENE

Luft under hjulene, Radar Film

GENRER/ Fantasy, eventyr, krimi, action, komedie, dokumentar

HANDLING/ I opdager hurtigt, at bilen ikke kører på en vej, men er på vej op i luften ! I flyver

henover et norsk fjeldlandskab med skove og bjerge: op over skyerne og pludselig bliver I

over-halet af et stort passagerfly, der vender om og flyver forbi igen.

VARIGHED/ 1 min.

OPTAGELSEN/ Handlingen optages frontalt af personerne i bilen/ Morris Mascot’en. Der er

mikrofon i bilen, så I kan her arbejde direkte med dialog !

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Enkelte indklipsbilleder gennem sideruder og ud over landskabet.

FORBEREDELSE

STUDIE 3 giver fin mulighed for at arbejde

med dialog. Som udgangspunkt vil det være

oplagt at have forberedt rammehistorien for

den filmscene, I skal optage. Husk at få præsenteret

personerne i bilen på en elegant måde –

dvs. indirekte – i begyndelsen af dialogen.

ROLLER

1 – 3 personer i bilen

1 instruktør

1 kameramand

1-2 personer til at rykke i bilen

(så det ser ud som om, den kører)

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvem er I?

• Hvad taler I om?

• Hvor kommer I fra?

• Ved I, hvor I er på vej hen?

• Hvordan reagerer I på passagerflyet

1. gang – og 2. gang?

• Hvordan slutter scenen?

• Er det hele en drøm, et mareridt

eller foregår det i en anden verden?

SIDE 9


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 3 / Strandvejsturen

C - STUDIE 3

FILm-x

STRANDVEJSTUREN

Strandvejsturen, Fernis Film

GENRER/ Roadmovie, komedie, krimi, kærlighedsdrama, dokumentar

HANDLING/ Solen skinner, og I kører langs Strandvejen ind mod København. På et tidspunkt skal

I holde for rødt lys, og senere drejer I til højre. Men ellers er der ingen afbrydelser.

VARIGHED/ 2 min.

OPTAGELSEN/ Handlingen optages frontalt af personerne i bilen (Morris Mascot). Der er mikrofon

i bilen, så I skal her arbejde med dialog direkte ! Idet der ikke sker ydre ting, der påvirker jeres tur,

er det endnu mere vigtigt, at I overvejer dialogen !

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ indstillinger ud gennem sideruder, i sidespejl, gennem bagrude

samt af et lyssignal – alle disse kan fungere som p.o.v.-indstillinger.

FORBEREDELSE

STUDIE 3 giver som nævnt fin mulighed for at

arbejde med dialog. Som udgangspunkt vil det

være oplagt at have forberedt rammehistorien

for den filmscene, I skal optage. Derudover vil

det være en stor fordel at have skrevet en

dialog hjemmefra, som i FILM-X kan tilpasses

situationen. Husk at få præsenteret personerne

i bilen – på en elegant måde – dvs. indirekte –

i begyndelsen af dialogen.

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvem er I?

• Hvor kommer I fra?

• Hvor er I på vej hen – og hvad skal I der?

• Hvordan er relationerne mellem jer?

• Er stemningen i bilen afslappet

eller anspændt?

• Hvordan undgår man, at handlingen bliver

kedelig?

ROLLER

1 – 3 personer i bilen

1 instruktør

1 kameramand

1- 2 personer til at rykke i bilen

(så det ser ud som om, den kører)

SIDE 10


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Studie 4

C - STUDIE 4

STUDIE 4/ er studiet, hvor man kan lave sin egen "flipbog" og trickfilm – ud fra arbejdet med

pixilation og stop motion.

FLIPBOG/ I optager først fotografier af jer selv, som så printes ud på papir (3 ark à 12 billeder).

De i alt 36 fotos samles i en bog. Når I bladrer hurtigt i den, ser de faste billeder levende ud.

Den bevægelse, I lavede under optagelserne gendannes.

TRICKFILM/ I trickfilm kan I optage små tryllefilm, hvor f.eks. noget bliver tryllet frem eller forsvinder.

Tricket kan laves ved hjælp af teknikken Stop motion, hvor man “snyder” mellem de

enkelte affotograferinger.

FILm-x

RULLETEKST/ I kan optage en ”rulletekst” med filmtitel, jeres navne/ credits. Det gør I ved at

optage hinanden, mens I holder papirlapper med teksterne på. I skal have forberedt teksterne

hjemmefra samt medbringe de skrevne ark.

FORBEREDELSE

I kan forberede Flipbog ved at finde en god idé til, hvad man vil lave/ vise på billederne. En

idé kan være at puste en ballon op og lade den flyve. I det hele taget er bevægelser og størrelser,

der forandrer sig velegnet til dette studie. Prøv at tænke en lille handling ind, så der er en pointe

i indholdet.

I kan forberede Trickfilm ved hjemmefra at finde på en god tryllekunst eller et skægt og

overraskende trick.

RULLETEKST

Skriv titel, navne (rigtige + de opdigtede til rollerne) på ark, I medbringer til FILM-X.

ROLLER

Man kan arbejde individuelt i STUDIE 4.

Der kan højst være 1 – 3 personer foran kameraet på én gang.

1 instruktør/ 1 kameramand

SIDE 11


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Animation

C - ANIMATION

FILm-x

I ANIMATION kan I arbejde med tegne-flyttefilm. I finder selv på en handling ud fra de valgte

figurer og baggrunde og laver jeres film ved hjælp af stop motion. I kan også arbejde med jeres

egne tegnede baggrunde og figurer – dem skal I så bare tage med til FLM-X.

I FILM-X kan I indspille effektlyd, dialog og evt. voice-over i lydstudiet Lyd. I KLIP kan I klippe

jeres optagelser samt ”komponere” musik og lægge effektlyd på.

SIDE 12


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Animation / Forberedelse

FORBEREDELSE

I skal først og fremmest finde på en handling – i små grupper (à 2-3 personer).

Handlingen skal egne sig til tegnefilm, det vil sige, at den skal være let at visualisere og let forståelig.

I kan på forhånd have skrevet en dialog til handlingen og/ eller en voice-over, som forklarer,

hvad der foregår.

1) EGNE TEGNEDE FIGURER OG BAGGRUNDE

• I kan prøve at skabe jeres eget unikke univers med helte og skurke m.m.

• I kan også arbejde med at lave kendte tegneserier og film om til tegnefilm:

• ”Fra tegneserie til tegnefilm”

Måske har I en favorittegneserie, som det kunne være skægt at animere en episode fra.

Tegneserien kan betragtes som et storyboard til jeres tegnefilm. Måske er det nødvendigt,

at lave nogle flere tegninger end der er i tegneserien for at kunne skabe kontinuitet.

Overvej om det er nødvendigt med den tekst, der er i tegneserien – eller om I kan visualisere

den. I kan også vælge helt at holde jer til tegnefilmsoplægget !

FILm-x

• ”Fra film til tegnefilm”

I kan prøve at genskabe en episode fra jeres favoritfilm - som tegnefilm !

Dvs. at I faktisk arbejder med et omvendt storyboard ! Vælg en indstilling i en filmscene. Husk

at I skal bruge 12 billeder pr. sekund film ! Men I kan måske nøjes med 1 – 2 baggrunde og

nogle få figurer og rekvisitter. Det vil være realistisk at tage max. 30 sekunder fra en film, som

I så kan genskabe som tegnefilm. Hjælp hinanden i en gruppe.

• ”Fra tegnefilm til tegnefilm”

Tag en episode fra en tegnefilm, I kan lide og prøv at genskabe den selv.

Igen skal I have for øje, at bare 10 sekunders tegnefilm betyder 120 billeder for jer !

(Kameraet i ANIMATION tager to fotografier pr. gang).

2) FILM-X-BAGGRUNDE OG –FIGURER

• I kan finde på en historie til en eller flere baggrunde: Gaden, Månen eller Skoven. Måske vil I

kombinere baggrundene, så handlingen udspilles både i f.eks. en by og en skov. Der er figurer

hertil: til Gaden er en pige og en pølsemand; til Månen er en rummand og et monster.

• I kan bruge baggrundene fra Cirkeline og figurerne Cirkeline og musen Frederik.

• I kan kombinere optagelser af jeres egne baggrunde og figurer med figurer

og baggrunde i FILM-X.

SIDE 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!