SKOLETJENESTEN

skoletjenesten.dk

SKOLETJENESTEN

SKOLETJENESTEN

ÅRSBERETNING 2006-07


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

2

Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds

pr. 1. april 2008:

Bo Asmus Kjeldgaard (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune

Jan E. Jørgensen, Formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune

Henrik Zimino, Borgmester, Tårnby Kommune / KKR Hovedstaden

Birgit Lund Terp, Formand for Udvalg for Kultur og Fritid, Næstved Kommune / KKR Sjælland

Else Sommer, Adm. direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Karl-Erik Andersen, Centerchef, Center for Informatik, Københavns Kommune

Ivar Koed, Kulturdirektør, Frederiksberg Kommune

Hans Stige, Direktør, Undervisningsministeriet

Flemming Olsen, Børne- og kulturdirektør, Herlev Kommune / BKF Hovedstaden

Gert B. Nielsen, Børne- og ungedirektør, Slagelse Kommune / BKF Sjælland

Lars Lunding Andersen, Direktør, Zoologisk Have

Tinna Damgaard-Sørensen, Direktør, Vikingeskibsmuseet

Stefan Hermann, Vicedirektør, ARKEN Museum for Moderne Kunst

Poul Vestergaard, Leder af Skoletjenesten

Skoletjenestens faste medarbejdere

pr. 1. april 2008:

Torkil Adsersen

Marie Damsgaard Andersen

Nana Bernhardt

Marianne Bomgren

Mikkel Broe

Line Ali Chayder

Jutta Eberhards

Line Esbjørn

Bente Garbers

Rikke Rosenberg Hansen

Kirsten Hegner

Pernille Hjort

Pernille Haugaard Jensen

Jan Ulrik Chrintz Juhl

Pia Justesen

Marlene Kramm

Marie Louise Krogh-Nielsen

Berit Anne Larsen

Steen Lomholt

Hanne Lopdrup

Vibeke Mader

Ulla Margrethe Madsen

Majken Kramer Overgaard

Katja Vinding Petersen

Ulla Hahn Ranmar

Jan Rindom

Kari Eggert Rysgaard

Iben Mondrup Salto

Sidsel Risted Staun

Hilde Østergaard

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

3

INDHOLD

Arbejdermuseet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ARKEN Museum for Moderne Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Danmarks Akvarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Danmarks Tekniske Museum og DTU/DTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet . . . . . . . . . . . . . . 16

FILM-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Frederiksborgmuseet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kunstindustrimuseet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kunstmuseet Køge Skitsesamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Københavns Bymuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Lejre Forsøgscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Louisiana Museum for Moderne Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Musikken i Skoletjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Nationalmuseet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Skoletjenesten Öresund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Thorvaldsens Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Vikingeskibsmuseet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Zoologisk Have . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Besøgsstatistik 2005/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Besøgsstatistik 2006/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

4

SKOLEÅRET 2006 / 2007

Årsberetningens mange sider giver et – trods omfanget – summarisk indblik

i Skoletjenestens hverdag og de mange opgaver, der varetages af

Skoletjenestens medarbejdere i det traditionelt tætte samarbejde med

museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. Medarbejdernes beretninger viser, at det forløbne

skoleår følger det kendte spor: et meget højt aktivitetsniveau, der modsvares af et tilsvarende

meget højt besøgstal.

Det er værd at notere, at karakteren af det høje aktivitetsniveau er under forandring: arbejdet

omfatter i højere og højere grad større udviklingsprojekter, der ligger i forlængelse af, men også

udover de daglige basisaktiviteter. Mulighederne er opstået i kølvandet på den større bevågenhed,

der generelt er omkring formidling til børn & unge, samt de puljer, der kan søges til udvikling

af nye formidlings- og undervisningsformer. Disse muligheder er i høj grad udnyttet af

Skoletjenestens medarbejdere og samarbejdspartnere – med mange økonomiske midler i tilskud

som resultat af det ofte omfattende ansøgningsarbejde.

Som det blev nævnt i sidste årsberetning, er IT-projekter en markant del af udviklingsarbejdet,

hvor det ikke mindst på Arbejdermuseet, ARKEN, Kunstindustrimuseet, Kunstmuseet Køge

Skitsesamling, Københavns Bymuseum, Nationalmuseet, Thorvaldsens Museum og Vikingeskibsmuseet

er lykkedes at igangsætte / realisere omfattende projekter, hvor især brugerdeltagelsen

er i høj fokus. – At projekterne kan anvendes, understreges bl.a. i form af, at “Tilbygningen”

på Thorvaldsens Museum indtil videre har modtaget to priser!

Andre udviklingsprojekter er realiseret inden for mere kendte udtryk som f.eks. antologi og

web-site i forbindelse med Industrikulturens år og særudstillingen “Liv og død” på Københavns

Bymuseum.

Besøgstallet for antallet af elever og lærere, der har deltaget i egentlige undervisningsforløb,

fortsætter den stigende kurve. Således har i alt 196.715 modtaget undervisning, hvilket (endnu

engang) er det hidtil højeste antal, der er registreret i de undervisningsaktiviteter, Skoletjenestens

medarbejdere varetager.

Der er selvfølgelig tale om de kendte svingninger, der er betinget af f.eks. særudstillingernes

anvendelighed i forhold til skolernes undervisning, ligesom besøgstal naturligt falder i forbindelse

med lukning og nyopstilling af permanente udstillinger.

Enkelte afdelinger som FILM-X har fuldt udnyttet kapacitet, og i andre er der stærkt stigende

besøg i forbindelse med konsolidering af samarbejdet, som det f.eks. er tilfældet i samarbejdet

med Det Kongelige Teater. Særudstillingen om Tycho Brahe på Nationalmuseet og de mange

undervisningsmuligheder er et eksempel på et undervisningstilbud, der ramte plet med et meget

højt besøgstal.

Årsberetningen giver et indblik i Skoletjenestens medarbejderes pædagogiske aktiviteter. Derudover

omfatter Skoletjenesten en lang række projektsamarbejder, herunder samarbejde med

bl.a. Dansk Arkitektur Center / DAC, Den Hirschsprungske Samling, Experimentarium, Middelaldercentret,

Museet for Samtidskunst i Roskilde og Statens Museum for Kunst – sidstnævnte

samarbejde er i efteråret 2007 udvidet og omfatter nu en fælles medarbejder, der indgår i den

samlede undervisnings- og formidlingsenhed på museet.

Skoletjenestens samarbejder og netværk omfatter således en langt større pædagogisk aktivitet

end den, der afspejles på de følgende sider.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

5

ARBEJDERMUSEET

Skoleåret 2006-07 har været knapt så aktivt som de foregående år.

Selvom der har været perioder, hvor vi har måttet melde alt udsolgt,

har besøgstallet ikke nået de samme højder som de foregående år.

Det er svært umiddelbart at pege på én faktor som årsag til denne udvikling,

men det har givetvis spillet ind, at en af museets faste udstillinger,

Folkets Århundrede, lukkede d. 1/12 2006 for at give plads til

en ny udstilling, der åbnede d. 30/8 2007. Derudover har museet ikke

haft særudstillinger i skoleåret, der har haft særlig appel til folkeskolerne.

Der har således i det meste af skoleåret kun været tilbudt undervisning

i de to af museets faste udstillinger. Udstillingerne har været

besøgt af alle klassetrin fra 2. klasse til og med gymnasiet/HF, men

med tyngdepunktet lagt på indskolingen og mellemtrinnet.

Særudstillinger

Arbejdermuseet har haft tre store særudstillinger i løbet af skoleåret:

Per Ulrich, Robert Capa og Industriens billeder. Selvom de tre udstillinger

var af meget høj kvalitet og blev positivt anmeldt i pressen, så

er det svært at trække skolerne til museets kunstudstillinger. Forklaringen

kan dels være, at skolerne ikke forbinder Arbejdermuseet med

kunstudstillinger, dels at nogle af udstillingerne beskæftiger sig med

kunstnere, der er perifere i forhold til skolernes læseplaner.

Dette kan dog ikke siges om Robert Capa og Industriens billeder,

men selvom de to udstillinger på hver sin måde var anvendelige i forhold

til skolernes læseplaner, så har det vist sig svært at slå igennem

til dansk- og billedkunstlærerne. Til både Robert Capa og Industriens

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

6

billeder blev der tilbudt undervisning til folkeskolens ældste klasser

og gymnasiet, og for sidstnævntes vedkommende også til 7.-8. klasse.

Besøgstal

Det har således kunnet mærkes på besøgstallet, at der har manglet

en fast udstilling, og at særudstillingerne har været forholdsvis

smalle. Således blev Arbejdermuseet besøgt af i alt 13.305 lærere og

elever, fordelt på 604 besøg. Heraf modtog i alt 8.916 lærere og elever

undervisning fordelt på 394 besøg.

Anden undervisning

Skoletjenesten afviklede vanen tro en række arrangementer i samarbejde

med LO-Storkøbenhavn, hvor pensionister kom og fortalte om

livet i 1950’erne. Målgruppen er 5.-7. klasse og tilbydes alle skoler i

Storkøbenhavn. Arrangementerne fandt sted på 4 fredage i efteråret

2006 og 4 fredage i foråret 2007, hvor Skoletjenesten normalt ikke tilbyder

undervisning. I alt 410 elever deltog i arrangementerne fordelt

på 21 besøg.

Undervisningsmateriale

Skoletjenesten på Arbejdermuseet bidrog med en artikel om septemberforliget

i Skoletjenestens antologi: Industrikultur i Danmark 1850-

1914. Derudover leverede Skoletjenesten artikler om børnearbejde

og fagbevægelsen til Skoleavisen.com nr. 12: Fuld fart frem.

Anden formidling

Skoletjenesten stod for en række børnearrangementer i efterårsferien

og i vinterferien. Derudover var Skoletjenesten med til at planlægge

Historiens dag på selve museet, hvor en række porcelænsmalere fra

Den Kgl. Porcelainsfabrik besøgte museet og sad og dekorerede

paptallerkner, som de gjorde i forbindelse med en strejke i 1976. Derudover

deltog Skoletjenesten også med aktiviteter til Historiens Dagarrangementet

på Absalonsgade ved Københavns Bymuseum.

Andre projekter

Skoletjenesten på Arbejdermuseet modtog et tilskud på kr. 310.000

til research og frikøb af rettigheder til projektet Arbejdermuseet og erhvervsuddannelserne.

Projektet, der blev påbegyndt i december

2006, skal munde ud i en hjemmeside, der spiller aktivt sammen med

Arbejdermuseets nye faste udstilling Industriarbejdet.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

7

ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST

Ved skoleårets afslutning står Skoletjenesten styrket med tre faste

AC’ere og en booker/koordinator (30 t.). Det betyder, at afdelingen

samlet har tre klare profiler: undervisnings- og udviklingsansvarlig,

ansvar for digital læring samt ansvar for museets community building

profil via Kunstlaboratoriet og BGK.

HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier af Peter Bonde

16. september 2006 – 14. januar 2007

Peter Bondes gigantiske store malerier forvandlede kunstaksen til en

totalinstallation for krop og sjæl. Bondes malerier består ikke blot af

energiske penselstrøg, men også af fotografier, video, skrift og massefremstillede

hverdagsting som spande og parfume flakoner. Bonde

henter stof til sine værker fra massekulturen og subkulturen. Han er

interesseret i, hvordan det sociale rum og samfundets billedstrøm påvirker

det enkelte menneske.

Til udstillingen var der følgende undervisningstilbud:

Indskoling: Gå på opdagelse i Peters verden. Med fokus på oplevelse,

udtryksformer og fortællinger inkl. collage-workshop omhandlende

elevernes verden. Fag: Billedkunst og dansk.

Mellemtrin: Peters verdensbillede. Med fokus på oplevelse, udtryksformer,

fortællinger og verdensbilleder inkl. collage-workshop

omhandlende elevernes verdensbillede. Fag: Billedkunst og dansk.

Overbygning: Virkelighed & intertekstualitet. Med fokus på udtryksformer,

intertekstualitet og virkelighed inkl. analyseworkshop. Fag:

Dansk, billedkunst og samfundsfag.

Gymnasier: En medieskabt virkelighed. Med fokus på maleriet

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

8

som udtryksform, intertekstualitet og medieret virkelighed inkl. analyseworkshop.

Fag: Dansk, billedkunst og AT forløb.

Duane Hanson

Foråret 2007

Til udstillingen udarbejdede vi et aldersdifferentieret materiale målrettet

til billedkunst, dansk, samfundsfag og engelsk. Med materialet

ønskede vi at åbne op for mange forskellige perspektiver og veje ind

i kunsten. Overordnet er materialet bygget op over fire forskellige tematikker:

Duane Hanson & kunstnermyten, den amerikanske drøm,

skulptur- og kunstbegrebet samt realisme & virkelighed. De fire tematikker

præsenteres i en vekselvirkning mellem information, refleksionsspørgsmål

og opgaver.

DIGITAL LÆRING

Skoletjenesten ARKEN satte i 2006 fokus på digitalformidling og lancerede

i september 2006 et helt nyt formidlingsinitiativ – ARKcast.

ARKcast

ARKcast er en guide, hvor eleverne kan se og høre om kunsten gennem

interviews og indslag med kunstnere, kuratorer og samlere.

ARKcast har flere brugerflader: man kan se og høre episoderne online

eller downloade dem til sin computer, og endelig kan man låne

iPods (bærbare afspillere) på ARKEN. Som en naturlig del af ARKcast

har vi udviklet digitale workshops, hvor elever kan producere deres

egen lyd- eller videofil, der offentliggøres via ARKENs blog.

I 2006 arbejdede de ældste folkeskoleelever og gymnasieelever

med anmeldelse af udstillingen HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier

af Peter Bonde samt med lydportrætter af ARKENs arkitektur.

MitARKEN

Skoletjenesten ARKEN modtog fondsstøtte fra Kulturnet.dk til at realisere

videreudviklingen af ARKcast i form af projektet: MitARKEN.

Visionen med MitARKEN er at lancere en ny feature på museets

hjemmeside, hvor indholdet genereres af brugerne. Den traditionelle

museale envejs kommunikation erstattes af et site, hvor dialogen foregår

mellem brugerne. Formålet med mitARKEN er at give brugerne

mulighed for at udtrykke deres egen fortolkning og oplevelse af kunsten.

Det skal være en selvstændig del af museets allerede velfungerende

hjemmeside, hvor museets samling, særudstillinger og arkitektur

vil være udgangspunktet for diskussion og dialog. Samtidig vil

hele museets digitaliserede samling blive offentlig tilgængelig, så brugerne

kan generere ny viden om værkerne.

Det er vigtigt at udvekslingen foregår online, så elever, der ikke har

fysisk adgang til museet kan deltage. MitARKEN skal derfor være uafhængig

af et museumsbesøg. Formålet er at skabe et site, der fungerer

som en selvstændig museums- og kunstoplevelse.

For at videreføre tankerne bag ARKcast, vil vi gerne skabe mulig-

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

9

hed for at indtale lydklip og lave alternative lydbilleder af værkerne i

samlingen. Siden skal derfor indeholde en simpel applikation der kan

downloades, som gør det muligt at optage lyd og poste det på siden.

e-museum / samtidskunst og visuel kultur

ARKEN har indgået samarbejde med Mediemuseet Brandts og Museet

for Samtidskunst om projektet samtidskunst og visuel kultur,

under e-museumspuljen. Formålet er at formidle samlingernes refleksions-

og erkendelsespotentialer og at imødekomme særligt gymnasiernes

nye behov for tværfagligt undervisningsmateriale. Undervisningsmaterialet

har til formål at styrke elevernes analytiske evner og

kreative proces gennem teoretiske og praktiske opgaver.

Ideen er at producere et web-baseret undervisningsmateriale om

visuel kultur. Ud fra tværfaglige temaer og forskellige analysestrategier

præsenteres eksemplariske værker fra institutionernes samlinger.

Sitet fungerer som et teoretisk og praktisk laboratorium for visuel

kultur, hvor eleverne kan arbejde undersøgende, teoretisk og produktivt

med samtidskunst, analysestrategier og kommunikative strategier.

e-learning

Med den nye gymnasiereform er der kommet andre og større krav til

elever, der vælger Billedkunst. For at imødekomme de nye krav har

Skoletjenesten ARKEN i samarbejde med specialestuderende Tea

Jakobsen & Nicola Boserup fra RUC udviklet et e-learning materiale

om samtidskunst, museologi og kuratering. Materialet er multimediebaseret

og består dels af elevtekster, lærervejledning, opgaveark og

videofiler. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i ARKENs

praksis og samling og kan bruges særskilt på gymnasiet eller i kombination

med et besøg på ARKEN.

Børnerummet

Børnerummet har i skoleåret fungeret ud fra de tre forskellige profiler

i afdelingen. Rummet understøtter de undervisningsgreb, der har

været anvendt på årets udstillinger, men også den digitale læringsprofil

og museets aktiviteter i forhold til lokalområdet, f.eks. i form af

forstadier til kunstskole-etablering og afholdelse af ungdomsmesse i

samarbejde med Ishøj ungdomsskole, hvor 800 unge fra Ishøj Kommune

kom på ARKEN, for at blive præsenteret for kommunens tilbud

til dem, herunder ARKENs kunstlaboratorium.

Strategi

Vi arbejder på ARKEN ud fra en forestilling om et fremtidigt kunstmuseum,

der må udfylde sin opgave på to krydsende måder: På den ene

side må museet søge at få stadig nye publikumsgrupper i tale i selve

museets rum. På den anden side må museet også sprænge sine rammer,

opsøge sit publikum uden for murene og stille sine værker og

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

10

værdier til rådighed, hvor publikum nu måtte færdes og gennem de

medier, som publikum nu måtte råde over.

Konkret ønsker vi i forlængelse af vores ARKcast projekt at eksperimentere

med museumsformidlingen gennem online brugerinddragelse,

MitARKEN, hvor publikum får stemme i institutionen. Med

MitARKEN er det vores mål at skabe større viden om og fokus på

samlingen ved at få et forum for samtidskunst, der på en involverende

måde hurtigt og dynamisk giver brugerne mulighed for at komme

med indlæg, søge viden og være i dialog.

Vi ønsker at undersøge, hvor det placerer en kulturinstitutions læringsprofil

at inddrage brugere på web2 brugerplatforme i forhold til

den kulturarv og kunstfaglighed, vi repræsenterer, og ønsker at stimulere

til såvel uformel som formel læring i. Derudover i forlængelse

heraf at undersøge, hvordan man bedst organiserer museet til at varetage

denne brugerinddragelse.

Indskolingsmateriale

I 2006 lancerede ARKEN sit første indskolingsmateriale til udstillingen

DRØMMETID. Indskolingsmaterialet er blevet godt modtaget og vil

fremover være en del af det aldersdifferentierede undervisningsmateriale.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

11

DANMARKS AKVARIUM

Særudstillingen “Vandets farligste dyr” (om 4 tropiske parasitter med

tilknytning til vand) blev godt modtaget af skolerne og var derfor i

fokus gennem hele året. Hovedvægten i arbejdet blev – da interessen

for de faste tilbud var usvækket – lagt på klargøring og afvikling af undervisning

samt justering af tilbud.

Derudover var det nødvendigt at bruge tid på en kraftig renovering

af det udstyr, der bruges ved strandaktiviteterne.

Endelig skete der hen imod sommerferien et gennembrud i finansieringen

af byggeriet af et storakvarium på Amager. I forlængelse

heraf igangsatte Akvariet arbejdet med de første indholdsmæssige

oplæg i tilknytning til den planlagte arkitektkonkurrence.

Besøgstallet

I forhold til de sidste par år kunne registreres en stigning i undervisningsbesøgene,

mens det generelle skolebesøg stort set var uændret.

Stigningen kan formentlig især tilskrives interessen for særudstillingstilbudet

til folkeskolen. Men også for de udendørs tilbud viste

der sig en fornyet interesse.

Særudstillingen

Der blev taget særdeles godt imod særudstillingsprogrammet

for folkeskolens vedkommende.

Omdrejningspunktet i undervisningen

var mulighederne for på en simpel måde

at sikre sig rent vand til mennesker. At eleverne

fik et dansk udviklet filtersugerør med

hjem gjorde, at de i særlig grad lagde mærke

til, at rent vand kunne være et problem og

dermed fæstne sig ved de anderledes vilkår

for mennesker i troperne. På baggrund af

denne interesse lykkedes det, at få Akvariet

til at forlænge særudstillingen, således at den

kom til at vare til slutningen af maj 2007.

Derimod var interessen fra gymnasierne mindre og på det niveau

tilmeldte kun et begrænset antal klasser sig. Som noget nyt var gymnasietilbudet

blevet til gennem et samarbejde med naboinstitutionen

DBL – Institute for Health Research and Development. Ud over det

tætte samarbejde om udstilling og undervisningsmateriale, påtog

DBL sig på gymnasieniveau at medvirke i selve undervisningen. Samfundsforhold

og sundhedsproblemer i troperne spiller en afgørende

rolle, når konsekvensen af parasitternes biologi skal vurderes. Derfor

lagde DBL hovedvægten på tværfaglige elementer. Desværre uden at

det fik den store gennemslagskraft i interessen for at besøge udstil-

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

12

lingen. Netop Skoletjenesten står i den situation i høj grad for kontakten

med gymnasier, HF m.fl., og måske kan man konkludere, at

denne kontakt ikke er god nok. De få gymnasieklasser, der benyttede

tilbudet var i hvert fald meget tilfredse med forløbet og fandt sammenhængen

yderst relevant.

I forbindelse med de mange sammenlægninger i universitetsverdenen

er det besluttet at overflytte DBL til det Biovidenskabelige Fakultet

(tidligere KVL). Da Skoletjenesten i forvejen er tilknyttet der,

blev det aftalt at overføre særudstillingens undervisningsprogram,

vejledninger og udstyret fra de praktiske øvelser til Skoletjenesten

ved det Biovidenskabelige Fakultet med henblik på en eventuel videreførelse

af indholdselementer, som måske kunne blive aktuelle ved

et samarbejde med DBL eller blot i forbindelse med vandbehandlingsemner.

Den nye båd til ruse og vod redskaber.

Fotograf: Stephen Maze

Nyt strandudstyr

I efteråret måtte Skoletjenestens gummibåd erstattes af en jolle, idet

der efterhånden viste sig mange tegn på nedslidning. En båd er

uundværlig, når ruse og vod skal sættes i forbindelse med heldagstilbudet

“Fiskeri fra Charlottenlund Strand” for gymnasier og de ældste

folkeskoleklasser.

Mere end 10 års brug i saltvand og stor fysisk slidtage medfører

nedslidning af udstyret, men af en eller anden grund slog dette særlig

stærkt igennem i år. Akvariet erstattede foruden båden også den

rustne trækvogn, der bruges til transport af de større prøvetagningsredskaber.

Skoletjenesten investerede i flere nye redskaber og nye

waders.

Derudover blev det separate udstyrsrum nyindrettet med særlige

ophæng og adskillelser.

IT “universet”

Selv om Akvariet af natur baserer sig på konkrete, virkelighedsnære

oplevelser og erfaringer, er formidlingen anderledes og underkastet

den stadigt mere indgribende IT verden.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

13

Med henblik på fremtiden blev i beskedent omfang igangsat et arbejde

med at undersøge muligheden af at ændre de nuværende arbejdsark

(iagttagelsesark) fra papirudgave til elektronisk form. Afgørende

i den forbindelse er at bevare især to elementer: Dels skal

iagttagelsen i udstillingen indgå som nødvendig, og dels skal der reflekteres

over sammenhæng mellem det iagttagne og de bagvedliggende

vilkår. Desuden skal der i et vist omfang tages hensyn til, at

eleverne arbejder sammen i grupper.

De første konstateringer tyder på, at en egnet form for udstyr bliver

svær at finde.

I løbet af året modtager Skoletjenesten mange studerende og kolleger,

der ønsker nærmere indsigt i, hvordan Skoletjenesten arbejder.

I år er der grund til at hæfte sig ved interessen fra studerende fra IT

universitetet og Designskolen. Fra begge steder kom flere henvendelser

om at bruge Akvariet som den konkrete udfordring i forbindelse

med en selvstændigt tilrettelagt studieopgave. På trods af betydelig

vejledning, hvor bl.a. inddragelse af det iagttagne blev betonet

særligt stærkt, blev resultatet temmelig afkrydsningspræget i forhold

til Akvariet, uden særlig plads til formuleringer af sammenhænge. Klar

– parat – (find) – svar!

Selv om IT rummer store muligheder for at trække omverdenen

ind, ser det altså ud til, at der er en særlig pædagogisk udfordring i at

fastholde refleksionen som styrende for forståelsen af det iagttagne.

Udviklingsarbejdet og Den Blå Planet

Sidst på året i 2006 blev den hidtidige ordning for udviklingsarbejdet

ændret. Den centrale Skoletjenestes støtte til studenter-formidlernes

arbejde med enten at udvikle undervisningen eller finde frem til egnede

demonstrationsdyr blev erstattet af en ordning med en ny, fast

tilknyttet medarbejder en dag om ugen. Ændringen skal ses i sammenhæng

med planerne for Den Blå Planet og hovedvægten er nu

lagt på særskilte områder, som vil kunne udfolde sig i fornyede og udvidede

rammer. I første omgang bliver fokuseret på muligheden for at

få digitaliseret Skoletjenestens arbejdsark og på udvikling af et tilbud

om dukketeater for mindre elever.

I maj 2007 lykkedes det at få den fondsbaserede finansiering af

byggeriet til Den Blå Planet / Danmarks Akvarium på plads. Åbningen

ventes først at blive i 2012, idet projektet sættes i gang med udskrivelsen

af en arkitektkonkurrence.

I maj og juni indgik Skoletjenesten i lidt større omfang end tidligere

i det tilhørende forberedende arbejde. Først og fremmest i forbindelse

med fastlæggelse af de fysiske rammer for Skoletjenesten. Men også

i forbindelse med krav til de bygningsmæssige forhold i udstillingen,

der afspejler den formidlingsmæssige brug af de nye anlæg. Herunder

brugen af akvarierne i undervisningssammenhæng.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

14

DANMARKS TEKNISKE MUSEUM og

DTU/DTV

Skoleåret 2006/07 var et forandringens år for afdelingen. Fra 1. januar

2007 overgik vi fra pilotfase til et 4-årigt projektsamarbejde. Dette

skete på baggrund af et omfattende analyse- og udredningsarbejde.

Projektsamarbejdet betød samtidig, at afdelingen kunne fastansætte

en undervisnings- og udviklingsmedarbejder til primært at varetage

undervisningen på Danmarks Tekniske Museum (DTM). I løbet af foråret

viste der sig imidlertid grundlag for nye forandringer, da begge

afdelingens medarbejdere blev udpeget som koordinatorer for henholdsvis

den naturfaglige og kulturhistoriske faggruppe i Skoletjenesten

med virkning fra 1. august 2007. Skoleåret har således været

præget af organisatorisk forandring.

I flere år har det narrative været i fokus på DTM, og den linje fortsatte

vi i efteråret, hvor vi fik en børnebogsforfatter til at skrive to historier,

der tager afsæt i udvalgte genstande i museets udstilling. Det er tanken,

at disse historier i efteråret 2007 skal følges op af en ”forfatter”

workshop for folkeskolens mellemtrin.

I forbindelse med Industrikulturens år udgav Skoletjenesten i januar

2007 en antologi for gymnasiet i samarbejde med Sekretariatet for Industrikultur.

Antologien indeholder 13 artikler med meget forskellige

indgange til industrisamfundet 1850-1914. Skoletjenesten DTMs undervisnings-

og udviklingsansvarlige var initiativtager til antologien og

ansvarshavende redaktør. Der er i forbindelse med antologien oprettet

et web-site, der præsenterer og koordinerer de forskellige undervisningstilbud

inden for emnet i Skoletjenesten.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

15

I det forgangne år har afdelingens medarbejdere være meget deltagende

i Skoletjenestens kultur- og naturfagsgrupper. Særligt naturfagsgruppen

har været aktiv med bl.a. udgivelsen af tre temahæfter.

Med hensyn til udvikling af nye undervisningstilbud, så har der været

fokus på industrikulturen i Danmark. I forbindelse med de to særudstillinger

“Konsulent i ko og kemi” og “Det skal bare virke” er det udviklet

undervisningstilbud, lærerkursus og workshop. Desuden er der

på DTM udviklet yderligere to tilbud i form af “Teknologier der forandrer

Danmark” og “Opfindelser”. Generelt må man sige, at kulturlivets

interesse for industrikulturåret har været større end lærernes.

Som et udkomme af DTMs store Ellehammer-projekt lykkedes det afdelingen

at få e-museums midler til et digitalt læringsprojekt om Ellehammers

berømte flyvning den 12. september 1906. I projektet deltager

også gymnasielærere fra henholdsvis Helsingør og Birkerød

gymnasium. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2007.

Foruden disse forskellige udviklingsorienterede opgaver har afdelingen

også administreret DTUs Science Show, arrangeret et landsdækkende

seminar om industrikultur og undervisning i samarbejde

med Organisationen Danske Museer ODM samt leveret redaktionelt

arbejde i forbindelse med en skoletjenesteudgivelse om 1807. Dertil

kommer naturligvis den daglige undervisning, vejledning af elever,

der skriver projektopgaver, præsentation af afdelingens aktiviteter

overfor seminariestuderende, lærerteams, skolebibliotekarer m.m.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

16

DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET,

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Skoleåret 2006/07 har igen været spændende for Skoletjenesten ved

Det Biovidenskabelige Fakultet. Vi har haft besøg af ca. 5.000 elever,

fordelt på 241 klasser fra folkeskolens 7.-10. klassetrin. De har oplevet

hands-on naturvidenskab inden for de 4 temaer: Den omvendte

kostpyramide, Jorden renser vandet, Mikrozoologisk have og Bioteknologi,

kloning og kønne planter.

Der har været fuldt booket på alle besøgstider. Foruden folkeskolerne,

har flere foreninger og interessegrupper været meget interesserede

i at høre mere om vores undervisningsaktiviteter og konceptet

bag. Desuden har vi været vært for to science camps fra hhv.

Frederiksborg Amt og Lyngby-Taarbæk kommune, der besøgte os en

dag i deres respektive uge-program.

Tilmeldingsprocedurer

Der har været et intenst udviklingsarbejde omkring den elektroniske

tilmelding, som sikrer, at korrespondance og informationer mellem

Skoletjenestens medarbejdere og brugerne fungerer optimalt. Den

nye databasebaserede version gør, at alle informationer fra tilmelding

til evaluering er søgbare og relaterede til det enkelte besøg. Dette faciliterer

brugen af statistik og feedback som løbende evaluerings- og

styringsværktøj. Underviserne får hermed god mulighed for at reflektere

løbende over feedback på deres undervisningspraksis.

Udvikling af nye forløb

I løbet af foråret 2007 er der lagt mange resurser i at udvikle et nyt forløb

til udbud i Skoletjenestens informationshæfte. Forløbet lanceres

fra august 2007, med start fra medio oktober 2007, og dækker forskningsområdet,

der omhandler dyreadfærd/velfærd og dyr som modeller

for mennesker i f.eks. sygdomsforskning. Det nye tilbud har,

som de 4 første, en stor relevans i forhold til folkeskolens trin- og slutmål

i naturfagene. Til det nye forløb udarbejdes også forberedelsesog

efterbehandlingsmateriale, som skal sikre det optimale faglige udbytte

af besøget.

Medarbejderudvikling

Der har været en løbende direkte supervision på undervisernes praksis.

Dette er foregået i samspil med de elektroniske evalueringsskemaer

fra lærerne, hvor vi har modtaget skemaer fra ca. 60 % af de forløb,

der er gennemført. På baggrund af erfaringer fra lignende

evalueringsformer er returnering af 60 % af skemaerne ikke unormalt.

Disse evalueringer er stadig udgangspunktet for en dialog med medarbejderne

med det formål at udvikle deres undervisningspraksis.

Denne opfattelse deles af medarbejderne.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

17

Der arbejdes fortsat på at udvikle medarbejdernes kompetencer

til at observere og give feedback på hinandens undervisningspraksis.

Information lærere

Vi har i løbet af skoleåret 2006/07 modtaget henvendelser fra flere forskellige

grupper, der har været interesseret i både at opleve og høre

mere om Skoletjenesten. Vi har udover førnævnte science camps haft

besøg af et efteruddannelseskursus fra Købehavns Kommune. Desuden

har vi haft fysik-kemi lærere på besøg fra Rudersdal kommune

til et oplæg om Skoletjenestens aktiviteter. Derudover har to seminarieklasser

(biologi og fysik/kemi) gæstet os.

Kommunikation

I forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen udkommer der et inspirationshæfte,

Vand og Is, udgivet af Naturfaggruppen i Skoletjenesten.

Desuden er der skrevet artikler til Kaskelots oktobernummer fra 2006.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

18

FILM-X

2006/07 var det fjerde hele skoleår med undervisningsaktiviteter arrangeret

af Skoletjenesten FILM-X. Vi har især prioriteret bedre udnyttelse

af mulighederne i FILM-X samt udvikling og justering af undervisningsmaterialer

og lærervejledninger. Vi har udviklet aktiviteten

Claymation i Animation, flipbog i farver og manuel trickfilm (Studie 4).

Skoletjenesten har redigeret undervisningsmaterialet Filmgenrer og

efterfølgende integreret det i FILM-X’s undervisningstilbud. Derudover

har underviserne i FILM-X bidraget ved udviklingen af de filmfaglige

oplæg (filmklip & power points).

På grund af manglende ressourcer har vi måttet udskyde udviklingen

af nye baggrundsfilm, men vi forventer at denne proces kan påbegyndes

i 2008. I perioden februar – juli 2007 har Skoletjenestens

medarbejder måttet koordinere teknikken i FILM-X, idet Filminstituttets

tekniske leder opsagde sin stilling. Fra august 2007 er der en ny,

fast aftale omkring den tekniske ledelse af FILM-X.

Skoletjenesten blev af Center for Børne- og Ungdomsfilm/DFI inviteret

til Sydafrika i marts 2007 for at deltage i World Summit. Her blev

FILM-X og Skoletjenestens undervisningstilbud præsenteret på en

Masterclass om film i undervisningen.

I skoleåret 2006/07 var belægningen for skoleklasser i FILM-X hele

100%. FILM-X BIO blev jævnt besøgt med en belægning på 45 %.

Aktiviteter for skolerne

Temauger / FILM-X

Ud over det faste undervisningstilbud har vi i 2006/07 udbudt 7 temauger.

Temaugerne giver os fortsat mulighed for at fokusere på forskellige

filmfagligheder og for at tilbyde forløb af længere varighed.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

19

Under BUSTER (Københavns Internationale Børnefilmfestival) i september

samarbejdede vi med Station Next om at tilbyde skoleklasser

to-dages forløb med manuskriptskrivning på Station Next (dag 1) og

filmproduktion i FILM-X (dag 2). På Station Next var der en professionel

manuskriptforfatter engageret som gæstelærer og i FILM-X

professionelle filminstruktører. Samarbejdet gik fint, men vi konkluderede,

at rammerne i FILM-X (baggrundsfilmene) kan opleves for begrænsende

i forhold til at afsætte en hel dag til manuskriptskrivning

på Station Next.

I oktober afholdt vi en temauge om filmgenrer med afsæt i det

nyudgivne undervisningsmateriale Filmgenrer. Filmklipper Lars Bo Kimergård

var i november gæstelærer i en temauge om filmklipning,

hvor idéen var at udnytte de nye muligheder i klippeprogrammet optimalt.

I januar/februar 2007 afholdt vi en temauge om filmlyd og

-musik, hvor komponist Michael Blicher var gæstelærer. Igen en uge,

hvor FILM-X’s klippeprogram blev udforsket mht. lydarbejdet. I februar/marts

stod den på special effects i FILM-X, i en temauge, hvor

Janus Vinther demonstrerede teknikker og sminkede skuespillerne,

så de meget troværdigt kunne udfylde roller som monstre, sårede,

uhyrer etc. i horror, science fiction og fantasy film. I april afholdt vi en

temauge for mellemtrinnet om at træde i karakter i filmarbejdet – i alle

roller i produktionsprocessen. Og vi sluttede skoleåret af i maj med en

temauge for indskolingen i filmskuespil og instruktion med filminstruktør

Kaspar Munk som gæstelærer. Alle temauger blev fuldt besøgt,

og vi fik god respons.

Lærerkurser

Vi har afholdt i alt 8 lærerkurser og 3 kurser for lærerstuderende. Introkurserne

introducerer lærere for FILM-X i et didaktisk perspektiv,

hvor lærernes eget praktiske arbejde i FILM-X er det centrale. Vi har

tilbudt i alt 4 temakurser i tilknytning til udvalgte temauger – om hhv.

filmklipning; Lyd og musik; Filmgenrer samt om at træde i karakter i

filmarbejdet.

Vi har igen samarbejdet med Vestegnens kurser og Pædagogisk

central i Vallensbæk om lærerkurser samt med de kursusansvarlige i

CB&U vedr. et par kurser for lærerstuderende.

FILM-X BIO

Vi oplever fortsat, at det er svært at tiltrække gymnasierne i FILM-X

BIO, og det er svært at ’sælge’ de gamle klassikere til folkeskolelærerne.

Men vi vil ikke gå helt på kompromis, om end vi fremover ser

os nødsaget til at vælge film, der er lidt mere populære. Besøgstallet

for 2006/07 ligger samlet på 45 %, hvilket er på niveau med forrige

skoleår,

Der har været en konstant stor interesse for at kombinere besøg i

FILM-X BIO og FILM-X.

Vi samarbejdede igen i år med Salaam.DK (den flerkulturelle filmfestival).

Ad den vej fik vi inspirerende oplægsholdere og debattører,

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

20

og der var næsten fyldt sal hver gang (grundskoler), og vi ønsker at

fortsætte dette samarbejde.

Jacob Breuning fra CB&U bliver fra 2007 koordinator for FILM-X

BIO, mens den undervisnings- og udviklingsansvarlige i Skoletjenesten

FILM-X fortsat er med i programredaktionen, i redaktionen af undervisningsmaterialer

samt som oplægsholder.

Pædagogisk udviklingsarbejde

Vi har udviklet power points med filmklip til de justerede filmfaglige

(og differentierede) oplæg og i den forbindelse har vi læst, øvet og superviseret

hinanden.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet Filmgenrer (8.-10. klasse, Gymnasiet/HF og

VUC) udkom i september 2006 med fine anmeldelser og har et pænt

salg.

Lærervejledningen til FILM-X er blevet justeret, og til filmene vist i

FILM-X BIO er der blevet udviklet en række nye undervisningsmaterialer

i tæt samarbejde med CB&U’s redaktør Flemming Kaspersen.

Andre aktiviteter

FILM-X har bl.a. deltaget med aktiviteter under Kulturnatten 2006. Vi

har afholdt et arrangement i FILM-X for asylbørn; et arrangement for

kræftramte børn med familier (Rigshospitalet) samt et arrangement

for døve unge fra hele landet i samarbejde med Lene Hempel, Landsforeningen

for døve.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

21

FREDERIKSBORGMUSEET

Årets skolebesøg har været på nogenlunde samme niveau som det

foregående års, men besøget fordelte sig lidt anderledes i løbet af

året end sædvanligt. Det skyldes, at skoleårets begyndelse faldt næsten

sammen med lanceringen af renæssanceåret 2006. Da renæssancen

står stærkt på Frederiksborg på grund af slottets bygninger

og museets rige samlinger, var der flere tilbud til skolerne, hvilket førte

til et meget stort skolebesøg i efteråret. Renæssancetemaet viste sig

at have bred appel til skolerne, idet emnet både blev efterspurgt af

gymnasiet og af alle folkeskolens klassetrin. Særlig markant var besøget

fra 5. kl., hvor mange skoler i forbindelse med deres emneuge

om renæssancen kom på besøg med alle klasser i løbet af ugen. I foråret

var der en vis afmatning at spore efter det store rykind i efteråret.

Særudstillinger

Museet havde flere større satsninger i renæssanceåret. For der første

var der Børnenes Danmarkshistorie med udstillingen Christian IV -

barn og konge, som efter en pause i H.C. Andersen-året genåbnede

i en ombygget version med flere nye dragter og aktiviteter. Mest populær

var den nye rustning i børnestørrelse, som var kopieret efter

Frederik IIs portræt. Udstillingen blev især benyttet af 1.-6. kl., og den

var stærkt medvirkende til, at mange skoler inddrog museet i forbindelse

med emneuger om renæssancen.

I september 2006 åbnede museets store særudstilling Christian

IVs Frederiksborg, som gav gode muligheder for at kombinere særudstillingen

med et besøg i resten af slottet eller med børneudstillingen

i kælderen. Idéen med udstillingen var at lade udsmykningen af

Christian IVs gamle slot genopstå og derved genskabe stemningen

fra 1600-tallet. Et af højdepunkterne var præsentationen af de originale

springvandsfigurer, som blev lånt fra Stockholm, hvor de har befundet

sig, siden svenskerne røvede dem efter svenskekrigene. Et

andet element var genskabelsen af det taffel, der blev afholdt af den

danske konge på Frederiksborg for den svenske kong Carl X Gustav

efter Roskildefreden 1658. Udstillingen blev meget søgt af samtlige

klassetrin fra folkeskole til gymnasium og gav også fornyet aktualitet

til de faste tilbud om renæssancen.

I Moderne Samling har der i skoleåret været afholdt to fotoudstillinger

af interesse for skolernes undervisning i billedkunst. I efteråret vistes

en ophængning af museets egne fotos af danske sportsfolk, deriblandt

Peter Schmeichel, det danske landshold i kvindehåndbold og

Bjarne Riis fotograferet som ørnen fra Herning. I foråret vistes Suste

Bonnéns fotografier af danske kunstnere, som blev inddraget i undervisningen

om portrættets virkemidler.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

22

Forårets særudstilling Portræt nu var en præsentation af helt ny portrætkunst,

som var et resultat af museets nyeste initiativ til styrkelse

af portrætgenren, en portrætkonkurrence for nordiske kunstnere, hvis

vindere belønnes med Brygger J. C. Jacobsens Portrætpris. Blandt

de henved 600 indkomne værker blev o. 60 udvalgt til en udstilling,

som bliver vist i de nordiske lande. Udstillingen, der åbnede i maj,

nåede ikke at slå rigtigt igennem overfor skolerne. Konkurrencen vil

imidlertid blive gentaget, og skolerne vil i fremtiden få mulighed for at

stifte bekendtskab med den nyeste portrætkunst i mange teknikker –

maleri, tegning, fotografi, skulptur, installation og video. Derved skulle

der blive gode muligheder for at finde inspiration til det arbejde med

portrættet, som allerede udføres i billedkunst.

Den faste udstilling

Tilbudene i den faste udstilling varieres og udvikles til stadighed i forhold

til brugernes ønsker. I år har vi set mange fra de yngste årgange,

der har efterspurgt omvisninger om våbenskjolde i forbindelse med,

at eleverne selv skal tegne deres eget skjold. Et andet søgt emne for

denne aldersgruppe har været “Eventyr”, hvor skolerne, når de læser

eventyr, besøger Frederiksborg slot for at høre om de konger, dronninger,

prinser og prinsesser, som har boet på slottet.

For de ældre elever fra både folkeskolen og gymnasiet har der i år

været særlig interesse for portrættets iscenesættelse. Et emne, som

både kan omhandle ældre og nye portrætter, hvilket giver gode muligheder

for at følge genrens udvikling og finde forskelle og ligheder i

portrætfremstillingen mellem før og nu.

Særlige arrangementer

I april måned lagde museet hus til et udviklingsseminar for gymnasielærere

i billedkunst, som med udgangspunkt i museets samlinger,

slottet og parken afholdt en række workshops, der skulle pege på nye

undervisningsmuligheder i faget. De overordnede temaer for disse

workshops var iscenesættelse, haven, allegorien, det fortællende

maleri, portrættet og national identitet.

Blandt forårets øvrige gæster kan nævnes Skoleafdelingen i Hillerød

Kommune, som har besøgt museet to gange med lærere fra henholdsvis

England og Island for at give indtryk af, hvordan Skoletjenesten

arbejder.

Kommende projekter

Museet har et omfattende udstillingsprogram, og i årets løb er der arbejdet

med forberedelsen af to særudstillinger, som tilbydes skolerne

i efteråret 2007: Pieter Isaacsz – hofmaler og spion og Bomber over

København 1807 – en erindringsrejse i lyd og billeder.

Endelig er forberedelserne til den store særudstilling i foråret 2008

i gang. Den omhandler forbindelserne mellem Danmark og Kina fra

1600-årene og frem til i dag, og sætter fokus på museets omfattende

samlinger af “kinesiske” genstande.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

23

KUNSTINDUSTRIMUSEET

Formålet med Skoletjenesten på Kunstindustrimuseet er at give børn

og unge forudsætninger for at kunne opleve, forstå og vurdere design.

Undervisningen i Skoletjenesten er lagt an på at være undersøgende

og eksperimenterende, og der lægges vægt på aktive læringsprocesser.

Basisaktiviteter

Booking af omvisninger og undervisning, rådgivning af hvordan undervisning

kan indgå i længere undervisningsforløb.

Museet udbyder 16 basis undervisningsforløb ud fra forskellige

temaer, perioder og stilarter. Tilbudene annonceres i Skoletjenesten

infohæfter for henholdsvis Gymnasiet og Folkeskolen. Er tilgængeligt

på Skoletjenestens og museets Web-site.

Nye undervisningstilbud og -materialer

“Hvad er det bedste – en stenøkse, Gundestrupkarret, “Myren” eller

isterningeposerne? Wegners stole eller Christiania cyklen? Danmark

har fået en kulturkanon, der peger på, hvad der er værd at beskæftige

sig med, og på uomgængelige værker. Kulturkanonen er et forsøg

på at definere en fælles dansk dannelseskultur, som helt uden

tvivl kan diskuteres. Vi ser på de udvalgte værker, taler om alternative

bud. Eleverne udarbejder egne designkanoner. Undervisningsmaterialet

er på 50 sider, som er tilgængeligt på nettet.

“Marimekko – historien om et nordisk brand”, for gymnasiet, hf og

lærerseminarier. Undervisningsmaterialet findes som pdf-fil på nettet.

“Dyredesign” – om hvordan kunsthåndværkere og designere har

ladet sig inspirere af dyr i ældre japansk kunsthåndværk, i Meissen

porcelæn, og frem til nu. Det trykte undervisningshæfte er tilrettelagt

for folkeskolens yngste klasser.

IT Projekter

Der er udarbejdet ansøgninger, og e-museumsprojektet “Design fra

idé til brug” (webbaseret undervisningsmateriale) har fået tilskud på i

alt 595.0000 kr. Projektperioden er 15. august 2007 – 1. august 2008.

Der ansøges om yderligere midler til et undervisningssite udviklet i

samarbejde med Oncotype. 275.000 kr. er bevilget. Den primære

gruppe er gymnasiet, hhx, htx og hf og tekniske skoler, men filmsitet

henvender sig også til alle interesserede i design. Formålet med Undervisnings

sitet er at skabe et eksperimenterende og gennemført visuelt

formidlingssite, der giver en forståelse af det 20. århundredes

formgivning, og som samtidig formidler og aktiverer en del af museets

databaser. Filmsitet fungerer som den appetitvækkende formidling,

der skal aktivere eleven til at søge yderligere viden. Der vil være

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

24

links og opgaver, der kan give eleverne mulighed for at gå på opdagelse

i fire af museets databaser.

I foråret 2007 er der endvidere arbejdet med projektudvikling samt

ansøgning vedr. designportal. Portalen skal som udgangspunkt

samle, strukturere og fokusere materiale fra eksisterende læringsressourcer

og designkilder, herunder Kunstindustrimuseets databaser,

billedarkiver og allerede udfærdiget undervisningsmateriale, så der

sikres en faglig kvalificeret anvendelse og optimal brug i undervisningen.

Det nyskabende vil dels ligge i nye måder at ´servere´ og anvende

umiddelbart tilgængeligt og mindre tilgængeligt materiale på,

dels i helt nyproduceret materiale, der indholds- og mediemæssigt

skal kunne leve op til nutidens krav til vidensdeling og brugermotiverende

kommunikationsformer.

Samarbejder

Samarbejde med fagkonsulenter, DPU, seminarielærere og designlærerforeningen

prioriteres højt.

Vinterferie og efterårsarrangementer

Samarbejde med HUR. Lige som sidste år skabte Skoletjenesten en

række arrangementer for børn og deres forældre i vinterferien og efterårsferien

i form af skattejagt, omvisninger og workshops.

Børnekulturens netværk

Netværkssamarbejde omkring design og arkitektur er indgået.

Foredrag og lærerkurser

Foredrag om Skoletjenesten og dansk design for norske gymnasielærere

og ledere af undervisning på norske museer i september og

november 2006.

Foredrag om design og æstetiske læreprocesser på konference

for børn, kultur og billeder.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

25

KUNSTMUSEET KØGE SKITSESAMLING

Skoletjenestens undervisningstilbud har været benyttet af alle klassetrin

fra børnehaveklasse til og med gymnasiet/hf, men med tyngdepunktet

lagt på indskolingen og mellemtrinnet.

Efterårets særudstilling om Viera Collaro har ikke haft nogen appel

til undervisningssektoren. På trods af et udbudt undervisningsforløb,

der blev markedsført via Skoletjenestens infohæfte og elektroniske

nyhedsbrev har vi ikke haft en eneste henvendelse. Forårets særudstilling

om Claus Carstensen havde en meget lille tilslutning på undervisningssiden,

og her var det udelukkende gymnasier og videregående

uddannelser, der var blandt brugerne. Det er derfor fortsat

rækken af faste undervisningstilbud og værkstedsforløb i Bjørn Nørgaards

gobelinskitser, der er hovedattraktionen i undervisningssammenhæng.

I anledning af, at 2006 var udnævnt til renæssanceår, blev

der i anden halvdel af 2006 udbudt to nye undervisningstilbud om renæssancen,

der tog udgangspunkt i gobelinskitsen om Adelsvælden.

Disse forløb har haft en pæn tilslutning.

Skoletjenesten har i det forgangne år noteret sig en stigning i

besøg fra specialklasser, hvilket vidner om, at museet som alternativt

læringsrum måske har en særlig appel til denne målgruppe.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

26

UDVIKLINGSARBEJDE

Per Kirkeby udstilling

Skoletjenesten på Skitsesamlingen har i det daglige et naturligt og

godt samarbejde med museets Billedskole. Skoletjenesten og Billedskolen

iværksatte endnu et fælles undervisningsprojekt i 2006, denne

gang med udgangspunkt i en såkaldt undervisningsudstilling. Skitsesamlingen

var blevet stillet en erhvervelse af Per Kirkebys skitsemateriale

til udsmykningen af Geologisk Museum i udsigt. Det var på

baggrund af denne erhvervelse, som museets ledelse anså for at

være helt sikker, at Skoletjenesten og Billedskolen gik i gang med at

udvikle et tværmusealt og tværfagligt udstillings- og undervisningskoncept.

Der blev indledt et samarbejde og afholdt en række møder

med Geologisk Museum samt en række andre samarbejdspartnere.

Kunststyrelsens Huskunstner pulje og Køge Kommune blev med positivt

resultat ansøgt om støtte til projektet. Som et led i markedsføringsarbejdet

blev det til to artikler i Skoletjenestens Infohæfter for

henholdsvis Gymnasieskolen og Folkeskolen om Per Kirkeby og det

konkrete tværfaglige udstillings- og undervisningskoncept. Efter at

skolerne var begyndt at booke undervisningsforløbene, udstillingskonceptet

var færdigbearbejdet, låneaftaler på plads og transport af

sten fra Geologisk Museum var arrangeret, valgte museets ledelse at

aflyse projektet af økonomiske årsager. Per Kirkebys skitser til udsmykningen

af Geologisk Museum blev ikke erhvervet, og formidlingsdelen

dermed ikke realiseret.

Kroppens Sprog

Sideløbende med forberedelserne til Per Kirkeby udstillingen arbejdede

Billedskolen og Skoletjenesten på en anden fælles undervisningsudstilling.

Denne udstilling kom til at stå i stedet for Kirkeby udstillingen

og havde omdrejningspunkt i værker fra museets egen

samling, der alle på forskellig vis skildrer menneskekroppen. Udstillingens

stikord er: Krop og bevægelse, krop og rum, kropsidealer før

og nu, perspektiv, rumforståelse, praktiske øvelser og skitsetegning.

Ideen med at lave disse såkaldte undervisningsudstillinger er, at udstillingerne

skal være interessante for et bredt publikum, men at undervisningsaspektet

er tænkt ind fra starten, og at der i udstillingsopsætningen

er taget hensyn til, at et billedskolehold eller en skoleklasse

skal kunne opholde og udfolde sig i udstillingen. På grund af ovenstående

omstændigheder omkring aflysningen af Per Kirkeby udstillingen,

var det ikke muligt at benytte Skoletjenestens sædvanlige

markedsføringskanal i form af infohæfterne. Til gengæld benyttedes

Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev og museets hjemmeside til

at gøre opmærksom på tilbudet. Udstillingen har alt taget i betragtning

haft et pænt besøgstal, og frem for alt har det vist sig at være en

rigtig god idé med Billedskolens og Skoletjenestens samarbejde omkring

undervisningsudstillinger. De klasser, der har benyttet undervisningstilbudet,

har alle været meget positive i deres tilbagemeldinger.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

27

Julekalender

I november og december 2006 afholdt Billedskolen og Skoletjenesten

for anden gang et fælles julekalenderarrangement for børnehaver

og folkeskolens yngste klasser. Temaet var renæssancens engle i

anledning af renæssanceåret, og udstillingen i Billedskolens udstillingslokale

fik titlen “Englelyd og Gudsfrygtighed”. Undervisningen

startede i gobelinskitsesalen, hvor børnene sammen med en omviser

skulle høre om renæssancen og finde engle i Bjørn Nørgaards skitser.

Efterfølgende fortsatte forløbet i Billedskolens udstillingslokale, hvor

børnene fik mulighed for at opleve og analysere og fortolke de tre billedhuggere

Till Junkel, Kit Kjærbye og Lisbeth Nielsens skitser og

modeller. Traditionen tro afsluttedes besøget med en praktisk-kreativ

del, hvor eleverne på baggrund af undervisningsforløbets temaer

fremstillede deres eget renæssanceinspirerede juletræspynt til museets

juletræ.

Kunst på Mobilen

Museet modtog i løbet af sommeren støtte fra Kulturnet Danmark

puljen til pilotprojektet Kunst på Mobilen. Projektet skulle undersøge

mulighederne for mobil og digital formidling af museets samling i relation

til de færdige værker i det offentlige rum. I sensommeren startede

en projektgruppe arbejdet med at afdække mulighederne. Det

blev et meget spændende og dynamisk arbejde, der pegede frem

mod mange muligheder. Projektgruppen afsluttede sit arbejde med et

pilotprojekt i marts 2007. Som et led i pilotprojektet havde museet inviteret

en klasse til at afprøve mobilprojektet dels på museet og dels

i det offentlige rum foran et af de kunstværker, museet har forarbejder

og skitsemateriale til. I løbet af foråret var de to projektansattes

kontrakter udløbet, og det var derfor naturligt, at Skoletjenesten KKS

overtog opgaven med i første omgang evaluering og afrapportering

og dernæst ansøgningsarbejde i forbindelse med realisering af projektet.

Gobelinskitserne

Skoletjenesten KKS har udvalgt og tilrettelagt et nyt og hidtil ikke udstillet

udsnit af Bjørn Nørgaards skitsemateriale til udstilling på nye

skråpodier placeret under kartonerne på 3. sal.

I løbet af maj 2007 blev alle gobelinskitserne imidlertid pakket ned og

sendt af sted til Aros Århus Kunstmuseeum, hvor de var udlånt til en

særudstilling. Det betød, at Skoletjenesten mistede sit grundlag for

undervisning i de sidste to måneder af skoleåret.

Skoletjenesten har igen i år haft udskiftning i omviserkorpset. To nye

omvisere er blevet ansat og oplært.

Skoletjenesten har i skoleåret haft to praktikanter fra henholdsvis

Zahles og Blågårds Seminarium.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

28

KØBENHAVNS BYMUSEUM

Skoletjenestens arbejde i 2006/07 har været præget af renæssanceåret

og udvikling af og undervisning i en ny udstilling “Liv og Død –

goddag og farvel i et mangfoldigt København”. Derudover er Skoletjenesten

Bymuseet blevet udvidet med to afdelinger: DieselHouse

og Brønshøj museum.

I år har i alt 8.191 elever besøgt museet, og heraf har 3.207 modtaget

undervisning og 1.956 har gået en byvandring eller fået en omvisning.

Undervisningsprocenten er lavere end de foregående år. Skoletjenesten

Bymuseet har vægtet at udbyde længerevarende undervisningsforløb

for at sikre kvaliteten af og fordybelsen i besøget.

Renæssanceåret

Skoletjenesten har kridtet danseskoene i dette skoleår og udviklede i

relation til Renæssanceåret et undervisningsforløb “Så dans dog! –

København i Renæssancen”. Undervisningsforløbet introducerer

dels til København i renæssancen gennem dialogbaseret undervisning

i vores permanente udstilling “Bispeby og Kongestad” og inddrager

dels de musisk-praktiske læringsstile ved at gennemføre en

danselektion i renæssancedans. Dansene – såvel procession og pardans

som kædedanse – bruges som fortælleredskabet til en dialog

om f.eks. kønsroller, hygiejne og klædedragten. Samtidig har Skoletjenesten

Bymuseet udviklet en børnebyvandring “By og borger i

Christian 4.s København”, hvor eleverne, foruden den traditionelle

gåtur gennem byen, skal opleve Chr. 4.s kroningsritual og løse rebus’er.

Endeligt bespiste Skoletjenesten i samarbejde med den arkæologiske

afdeling 50 skolebørn om dagen i 14 dage med renæssancesmagsprøver

i forbindelse med Golden Days Festivalen 2006.

Golden Days ydede økonomisk støtte til mad-arrangement, børnebyvandring

og undervisningsmaterialet med i alt 55.000 kr.

Liv og død – goddag og farvel i et mangfoldigt København

9. februar 2007 åbnede en stor særudstilling – udviklet af Skoletjenesten

Bymuseet og to praktikanter – for elever i 0.-5. klasse. Udstillingens

hovedformål er at styrke dialogen og nysgerrighed mellem børnene.

Udstillingens hovedtematik er diversitet i København belyst

gennem to alment menneskelige vilkår, fødsel og død, og gennem fire

religiøse og kulturelle ståsteders (Islam, buddhisme, kristendom og

jødedom) handlinger, ritualer og traditioner i forbindelse med de to

overgangssituationer.

Udstillingen er en videreførelse af Skoletjenesten Bymuseets flerårige

arbejde med integration og et flerkulturelt perspektiv på byen,

som f.eks. tidligere udmøntede sig i udstillingen “Mennesker fester”.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

29

Siden åbningen af udstillingen har 60 skoleklasser benyttet sig af tilbudet

om gratis undervisning i udstillingen – og august 2007 udkommer

undervisningsmaterialet til udstillingen.

Udstillingen er blevet forlænget frem til 1. april 2008, da dens undervisningspotentiale

er stort og i den grad sætter ord, billeder og

genstande på Københavns flerkulturelle virkelighed. I projektet indgår

en evaluering af udstilling og undervisning.

Udstillingen og gratis undervisning er finansieret af Københavns

Kommunes Integrations- og arbejdsmarkedsforvaltning med 290.000

kr.

e-museum: “Prostitution - kilder og debat”

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har taget initiativ til den

nye e-museumspulje for digitale undervisningsressourcer på museerne.

Skoletjenesten Bymuseet søgte i samarbejde med Stadsarkivet

om midler til at udvikle et digitalt materiale om prostitution til almen

studieforberedelse i gymnasiet. Vi fik 263.000 kr. til projektet og har

fra foråret 2007 arbejdet på projektet, som færdiggøres i skoleåret

2007/08.

DieselHouse

DieselHouse åbnede for publikum 1. juni 2006, og det efterfølgende

skoleår er blevet brugt til at udarbejde et tematisk undervisningsmateriale

til folkeskolens ældste elver (7.-10. klasse) og til efterfølgende

at udvikle et undervisningsforløb, der ligesom al anden undervisning

vægter den dialogbaserede interaktion mellem elever, udstilling og

underviser. Begge dele var klar i december 2006. I foråret har knap 10

klasser besøgt DieselHouse som led i undervisningen, og der venter

et stort arbejde med at gøre uddannelsesinstitutionerne bevidste om

DieselHouses (undervisnings)potentiale i de kommende år.

Det var en af grundene til, at Bymuseet i samarbejde med Diesel-

House arrangerede et inspirationsseminar med en række oplægsholdere

og ca. 20 deltagere fra forskellige museer, kultur/uddannelsesorganisationer

og fagkonsulenter fra relevante uddannelser.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

30

I efteråret 06 besluttede Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns

Kommune at støtte udvikling af en afdeling af Skoletjenesten

yderligere med en ekstrabevilling på 100.000 kr. i det kommende år.

Denne økonomiske støtte betyder, at vi har kunnet tilbyde undervisningen

gratis, ligesom vi kan sætte mindre initiativer i gang for at sikre

den pædagogiske profil på DieselHouse. Derudover arbejdes der videre

på at skaffe flere midler til at sikre en pædagogisk forankret udvikling

og indretning af den ufuldstændige 3. sal.

Skoletjenesten, Bymuseet og DieselHouse holder samarbejdsmøder

en gang om måneden for at sikre en fortløbende dialog om stedets

brug og profil.

Brønshøj Museum

Brønshøj Museum blev 1. januar 2007 en ny filial af Bymuseet og specifikt

af Skoletjenesten Bymuseet, da Brønshøjs profil fremover ikke

skulle være et lokalmuseum, men en formidlingsenhed med fokus på

undervisning til børn og unge og med forstadshistorien og svenskekrigene

som de primære emner. 1. maj 2007 blev cand. mag. Maja Baggesen

ansat som Formidlingsinspektør. Vi håber at kunne tilbyde de første

målrettede undervisningsforløb om svenskekrigene i efteråret 2007.

Praktikanter og medarbejdere

Skoletjenesten Bymuseet har i 2006/07 haft 2 forskellige typer af

praktikanter.

I efteråret har Mette Liv Skovgaard og Bolette Frydendal Larsen –

begge fra RUC og med historie/kommunikation/museumstoningen

som særlig uddannelsesprofi – været i praktik (32 timer/uge) fra august

til december, hvor de har arbejdet med at tilrettelægge og udvikle

udstillingen “Liv og død – goddag og farvel i mangfoldigt København”.

I marts 2007 Henrik Stilist i praktik (12t/3 uger) i alternative skoleformer

fra Zahles Seminarium, hvor han evaluerede Skoletjenestens

undervisning med særlig henblik på dialogen – hvor meget fylder dialogen

egentlig i forløbene, og hvad/hvordan bliver den brugt (til) –

f.eks. at åbne for nye spørgsmål eller for at nå faglige pointer? Evalueringen

gav anledning til en række væsentlige diskussioner i Skoletjenesten,

så vi fastholder vores mål om en åben dialog med eleverne

uden at miste vores faglige profil.

Generelt er samarbejdet med praktikanter – fra såvel seminarium

som universiteter – en kæmpe ressource for museet og for Skoletjenesten.

Selvom det kræver en reel arbejdsindsats at fungere som vejleder,

er produkterne som praktikanterne udarbejder af høj faglig kvalitet

og er med til at styrke Skoletjenesten Bymuseets faglige og

pædagogiske profil. Derudover er det inspirerende og nødvendigt at

være i den konstante dialog og kritiske stillingstagen til vores egen

praksis, som nye øjne stiller skarpt på. Det betyder justeringer, diskussioner

og præciseringer af, hvad Skoletjenesten og Bymuseet

vægter i undervisningssammenhæng.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

31

Undervisningslokalet

2006/07 blev også året, hvor Skoletjenesten fik nyindrettet undervisningslokalet

med en fleksibel reol, som kan understøtte undervisningen.

Cand. mag. Naja Illeris har bl.a. arbejdet med udviklingen af undervisningslokalets

reol.

Det er et ønske, Skoletjenesten har haft siden etableringen i 2001,

men som først nu kan realiseres takket være et ekstraordinært tilskud

på 90.000 kr. fra Kunst- og Kultur i Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns

Kommune. Sammen med reolen som går langs hele den

ene væg, flugter en tidslinje langs med loftet. I det kommende år vil

der blive trykt en visuel udlægning af Københavns lange historie. I forbindelse

med nyindretningen er der også blevet købt 6 mindre, fleksible

borde og lette skamler til at sidde på.

Supervision, oplæring og introduktion af studenter

Skoletjenesten har på Bymuseet også ansvaret for den generelle formidlingspraksis

i form af omvisninger og byvandringer. Også her bliver

der løbende ansat nye studerende, som det er Skoletjenestens

opgave at oplære formidlingsmæssigt i et efterhånden betydeligt

antal byvandringer og omvisninger – i skrivende stund er der 20 studerende,

som har et varierende antal omvisninger, byvandringer m.v.

Det – sammen med en lang række andre arbejdsopgaver som Skoletjenesten

løser på museet – har omvendt betydet, at den kvalitetssikring

og -udvikling som den generelle supervision ikke er blevet gennemført

i det forløbne skoleår. Alene oplæringen af nye studenter har

været muligt.

Der er også blevet gennemført et introduktionskursus i mundtlig

formidling i samarbejde med Skoletjenesten Teknisk Museum.

Øvrige formidlingsopgaver

Kulturnatten og efterårsferien blev brugt til at sætte punktum for renæssanceåret.

Her blev der danset renæssancedans og serveret renæssancesmagsprøver.

I efterårsferien stod Skoletjenesten for gennemførelse

af Bymuseets tilbud til familier og børn med det nye

undervisningstilbud “Så dans dog – København i renæssancen”. Der

blev gennemført arrangementer tre hverdage.

Historiens dag 2007

Skoletjenesten har været ansvarlig for udvikling og gennemførelse af

Kulturarvstyrelsens (KUAS) landsdækkende satsning Historiens Dag

på Bymuseet. I år var temaet “Børn i industrien”. Det blev til et stort

udendørsarrangement med en lang række aktiviteter for børn og familier,

hvor der kom ca. 3-4.000 besøgende til denne del af Historiens

dag.

Samtidig indgik Skoletjenesten Bymuseet et samarbejde med 5

formidlingspraktikanter fra Etnologi, Københavns Universitet om at

udvikle en specifik formidlingsaktivitet til børn og familier inde på

selve museet. Det blev til “Fingrene i sukkerskålen. Kaffebord og the-

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

32

selskab” om den søde smag og sukker som industriprodukt. Her

kunne børn smage sukkerknolde, kandis og kompot, få et indblik

børns liv og vilkår i forskellige familier og besøge en tjenestepige og

høre om hendes arbejde. Der var ca. 1.100 besøgende, som tog turen

ind på museet.

Absalons hemmelighed

Henover sommerferien 2006 arbejdede Bymuseet sammen med

Danmarks Radio og Nationalmuseet på at udvikle en række forskellige

formidlingstiltag i forbindelse med julekalenderen “Absalons

Hemmelighed”, som blev sendt i december 2006. Et af grundelementerne

i julekalenderen var arkæologi og arkæologens arbejde. Julekalenderen

byggede samtidig på en række af de gravninger, som

Bymuseet lavede i midten af 1990’erne i forbindelse med den første

etape af metroen på Kgs. Nytorv.

Ideerne mundede ud i tre tiltag: en website i samarbejde med Nationalmuseet,

hvor Bymuseets del handlede om, hvad det vil sige er

at være arkæolog, og hvordan man arbejder som arkæolog. På Nationalmuseet

havde man til formålet også udviklet en mindre særudstilling

om Absalon og hans tid. Det andet tiltag var en fagbog for

børn om arkæologi, som udgives af DR-multimedie. Det tredje tiltag i

relation til vinterens fokus på Absalon og arkæologien blev en mobil

profil af en arkæologisk udgravning. Profilvæggen er udført af keramiker

Ulla Graversen. Profilen konkretiserer, hvordan man i jorden

under vore fødder kan læse historier for fortiden: hvor gik strandlinjen,

hvad spiste man m.v. Fra august 2007 tilbydes undervisning med

arkæologisk fokus, dels som et integreret element i den nuværende

middelalder- og renæssanceundervisning, og dels som et selvstændigt

forløb om arkæologien og arbejdsmetoderne.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

33

LEJRE FORSØGSCENTER

Ny organisering af Skoletjenesten Lejre

Med virkning fra 1. januar 2007 har Lejre Forsøgscenter og Skoletjenesten

indgået en ny samarbejdsaftale, hvor der nu fra Skoletjenesten

er udstationeret og frikøbt to halvtids medarbejdere. Denne organisering

er valgt for at styrke det naturfaglige grundlag for at

arbejde med samspillet kultur-natur, for at vedligeholde og uddybe en

historisk, arkæologisk kompetence ved historisk værkstedsarbejde

og for at styrke arbejdet med drama. Målet er således at skabe en alsidig

pædagogisk ballast i arbejdet.

Derudover er der fra marts 2007 oprettet en helårsstilling i Centret

som undervisnings- og udviklingsmedarbejder, der i undervisningssæsonen

er fuldt tilknyttet vikingeområdet Ravnebjerg med undervisnings-

og formidlingsaktiviteter, og i ydersæsonen arbejder med at

udvikle undervisningsmaterialer og -faciliteter.

Undervisningstilbud

Lejre Forsøgscenter favner tiden fra jægerstenalder til nyere tid. Centret

ligger i et gammelt landskab, der er skabt af isen. Vores pædagogiske

virke byder på en rejse i tid og sted. En dannelsesrejse og erkendelsesrejse,

hvor elever bliver inviteret på besøg i:

• et lille familiesamfund som jæger og samler på stenalderbopladsen

Athra. Udover teknologihistorien bliver der også

arbejdet med mentalitetshistorien ved hjælp af en nyanlagt

ulvefælde, et jægerskjul og et rekonstrueret kvindegravsted,

som er en del af instruktørernes skabte “stenalderliv”.

• i et lille landsbysamfund, der har udviklet sig til bondesamfund

i jernalderlandsbyen Lethra med kontakter til den

store verden og her især Romerriget. Her bliver der arbejdet

med øjenvidneberetninger fra en frikøbt træl, en lejesoldat og

en flygtning.

• det globale samfund med kontakt til verden via markedsforbindelser,

spirende statsdannelse og brydningstid med

Asatroen / Hvide Krist på Vikingemarkedspladsen Ravnebjerg

og mødet med det hjemlige landboliv på vikingegården på

Ravnebjerg.

• et samlet forløb hos naturvejlederen på tværs af tid og sted.

Her er dyr som ressource og jagt i landskabet i fokus.

Tilbudet rummer en aktiverende guidet tur til Forsøgscentrets

“vilde” og tamme dyr og efterfølgende som tilvalg en slagtning

eller en værkstedsaktivitet.

• et aktivitetstilbud i båldalen for børnegrupper fra institutioner

med en dias-serie, samt en instruktion i at hugge brænde,

grutte korn, lave ild, bage brødkiks samt at sejle i stamme-

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

34

både. Her kan eleverne prøve kræfter med fortidens

teknologier.

Ramme for alle undervisningsforløb er de historiske miljøer med fysiske

rekonstruktioner som huse, hytter og telte, værktøj, kogegrej og

husgeråd. Alt er mærkbart, til at røre ved, føle på. Alle sanser bliver

aktiveret. Instruktørerne arbejder i rolle, dvs. de har påtaget sig en

anden persons identitet og gør den rekonstruerede “som om verden”

levende og vedrørende.

Til hvert undervisningsforløb er mindst to instruktører tilknyttede.

Det skaber en tæt kontakt mellem elever og instruktører. Det korteste

forløb er i båldalen med en lille instruktion. Arbejdsekskursioner (primært

besøg i Athra og Lethra) varer 3½ timer og et lejrskoleophold

(primært på Ravnebjerg) fra 1 døgn til 4 døgn.

I Skoletjenestes regi var der i Centrets åbningstid mulighed for at

undervise 6 skoleklasser om dagen, dog sjældent om mandagen,

samt de børnegrupper, der besøger båldalen og udnytter Forsøgscentrets

læringslandskab på egen hånd. Her er Forsøgscentrets nye

formidlingsform, med 52 fortællinger i skilteform, et godt redskab til

læring.

Undervisningssæsonen er fra 1. maj til medio september. Vikingeområdet

har en udvidet sæson efter behov, dog oftest fra primo april

til efter efterårsferien.

Ændringer i undervisningstiden

Arbejdsekskursionerne i alle de historiske miljøer er i dette skoleår

blevet tidsmæssigt ensartet til at vare 3½ time. Det giver klassen mulighed

for og tid til en kommentering og en refleksion efter forløbet

med instruktørerne. Samtidig bliver det muligt for eleverne at spise

deres medbragte madpakker og alligevel nå deres bus.

Nybyggeri

Byggeprojektet til det nye skoletjenestehus, velkomstcenter og personalehus

lader desværre vente på sig. I foråret 2007 blev alle kræfter

sat ind på at indrette midlertidige basisfaciliter til personalet. Disse

faciliteter er nu blevet afprøvet og de nødvendige rutiner indarbejdet.

Det hele står således parat, når de første spadestik foretages i 2008.

Besøgstallene

I skoleåret 2006/07 har 4.503 elever fra klasser og institutioner benyttet

sig af den undervisning, som Skoletjenesten tilbyder i “Levende

Fortid”. Derudover har Lejre Forsøgscenter fået besøg af 9.994

“børn i grupper”, der har haft mulighed for at bruge vores aktivitetstilbud

i båldalen.

Stenalderbopladsen Athra

3½ time ekskursion

757 elever. De fleste fra 3. klasser.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

35

Jernalderlandsbyen Lethra

3½ time ekskursion - som regel to klasser pr. dag

1.993 elever prøvede livet som jernalderhusholderske, bonde, pottemager,

uldfolk eller smed. Altovervejende 3. og 4. klasser.

Vikingemarkedsplads Ravnebjerg

741 elever levede sig ind i vikingeverden som omrejsende håndværker

og handlende. De fleste fra 4.-5. klasser.

Vikingegården Ravnebjerg

486 elever levede sig ind i vikingeverden som fastboende vikingebonde.

De fleste fra 4.-5. klasser.

Naturvejledning

263 elever benyttede undervisningsforløbet i foråret 2007. Eleverne

kom fra 0.-8. klasse.

Med i alt 14.497 elever og børn er skoleåret 2006/07 set med Skoletjenestens

øjne et godt år. Der er en pæn stigning af afviklede undervisningsforløb,

et nyt tilbud hos naturvejledningen. Dog er der et markant

fald i antallet af besøgende børnegrupper i båldalen.

Undervisningsmateriale

Undervisningsfolder til forberedelse af opholdet på vikingegården

Ravnebjerg.

Undervisningsmateriale til brug i Harpestrengs have, en middelalderlig

urtehave. Materialet henvender sig til eleverne i 7.-8. klasse.

Opfølgende materiale findes på Skoletjenestens hjemmeside.

Kurser

Der er afholdt 3 internatkurser af 2-4 dages varighed. I alt deltog 50

personer. Samarbejdspartner var Institut for Idræt og N.Zahles Semi-

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

36

narium. Derudover er der afholdt et kursus for Pædagogisk Udviklingscenter

med 20 deltagere.

Praktikanter

Skoletjenesten har haft 8 erhvervspraktikanter fra folkeskolen, 4 lærerstuderende

i anderledes skoleformer fra KDAS, Zahle Seminariet

og Frederiksbergsseminariet samt én praktikant i arbejdsprøvning.

De historiske værksteder

Arbejdsgruppen arrangerer og koordinerer de store træf for alle historiske

værksteder, tre periodebestemte “miditræf” og temabetonede

årlige “minitræf”. I 2007 blev der bl.a. afholdt miditræf for vikingetid

og middelalder, hvor Skoletjenestens medarbejdere samt to

instruktører deltog. Skoletjenesten var primus motor i et dramatræf

med emnet “øget og forbedret deltagelse af lærer og elever i den dramatiserede

undervisning” samt underviser i et træf med elevernes

brug af stemmen som emne.

Skoletjenesten Nationalmuseet

Skoletjenesten Lejre Forsøgscenter samarbejder med Skoletjenesten

Nationalmuseet om nyt elektronisk undervisningsmateriale, “Fortiden

er der Fremtid i”.

VPAC Videnspædagogiske Aktivitetscentre

Skoletjenestens medarbejdere deltog i et seminar arrangeret af

VPAC, der havde til formål at udkrystallisere særprægene ved de Videnspædagogiske

Aktivitetscentre samt at lægge en strategi for

fremtiden. Derudover fremlagde Skoletjenestens medarbejdere Centrets

undervisningstilbud og gjorde rede for Lejres “indlevelsespædagogik”

ved et besøg fra en arbejdsgruppe fra VPAC fra Undervisningsministeriet.

Zahles seminarium

Zahle har haft to internatophold i Lejre. At kunne arbejde med historisk

værkstedsarbejde som undervisningsmetode er obligatorisk i liniefaget

historie på seminariet. Målet er at stifte bekendtskab med og

give kundskab i historisk værkstedsarbejde, hvor rekonstruktioner af historiske

redskaber, situationer, begivenheder og den fortællende historie

er i samklang med fælles mål i folkeskolen vedrørende faget historie.

De studerende overværer et undervisningsforløb i jernalderlandsbyen

med efterfølgende refleksion og kommentering sammen med

lektoren fra Zahle og en Skoletjenestemedarbejder. De får et fagligt

oplæg vedrørende Forsøgscentrets pædagogik med vægt på historisk

værkstedsarbejde og brug af drama som metode, samt får et fagligt

oplæg fra lederen i oldtidsområdet. De studerende blev hermed

forberedt på at kunne forestå et undervisningsforløb med to klasser i

jernalderlandsbyen. Dette undervisningsforløb blev gennemført, og

forløbet blev efterfølgende evalueret.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

37

LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST

I det forgangne skoleår har Skoletjenesten Louisiana tilbudt en-, toog

fire-timers undervisning, der fra det nye år har ændret navn til

Louisiana Besøg. Der tilbydes 19 faste undervisningstilbud i Louisianas

samling samt undervisning i relation til Louisianas særudstillinger.

Skriftligt, aldersdifferentieret undervisningsmateriale på tre niveauer

følger alle undervisningstilbud. Fra januar 2007 udarbejdes endnu et

niveau, nemlig indskolingsmateriale.

Skoletjenesten Louisianas aktivitetskalender præsenterer faste undervisningstilbud,

særudstillinger samt seminarer og kurser for undervisere

sponsoreres af Kaliow Graphic. Aktivitetskalenderen for

2007, omfatter Louisianas Formidlingsafdelings samlede aktiviteter.

Materialer til Skoletjenesten Louisianas to- og fire-timers undervisningsforløb,

som inkluderer værkstedsaktivitet, er blevet sponsoreret

af Panduro Hobby.

I forbindelse med særudstillinger afholdes fra 2007 to heldags

kurser, et praktisk og et teoretisk. Målgruppen for disse kurser er undervisere

samt pædagogisk personale. Ligesom Louisiana Besøg tilbydes

til folkeskoler, gymnasier, HF, VUC, sprogskoler, lærerseminarier

samt børnehaver og fritidshjem.

I efteråret 2006 var det Stjerneskud – 100 års filmbilleder, som

blev den udstilling, der havde størst efterspørgsel på undervisning.

Derudover bød Louisiana på tre nye Contemporary udstillinger, hvilket

betyder, at Skoletjenesten kan udbyde endnu et fast undervisningstilbud

under overskriften international samtidskunst. I 2007 var

der i alt 9 udstillinger på programmet – to store udstillinger forår og

efterår samt en væsentlig udstilling om arkitektur, som lagde op til

mange tværfaglige indfaldsvinkler. Derfor valgte vi at udarbejde 6 siders

undervisningsmateriale til disse 5 udstillinger i stedet for de to

gange 12 siders publikationer. Endvidere valgte vi at undlade at tilbyde

undervisning på Miniatureudstillingen fra Davids Samling efteråret

2007, da denne udstilling ikke falder inden for museets genstandsfelt

og afdelingens kompetenceområde, moderne visuel kultur.

En række lærerseminariestuderende har benyttet Skoletjenestens

praktikordning.

Æstetikgruppen i Skoletjenesten har fortsat fokus på at udvikle og

kvalificere samarbejder med gymnasieskolen, hvilket bl.a. har udmøntet

sig i møder med fagkonsulenterne fra de æstetiske fag.

Det europæiske projekt DIDART har fået tildelt EU-midler til at udarbejde

forslag til en europæisk standard for kunstformidlere. Louisiana

var vært ved første partnermøde, som fandt sted på Louisiana

i oktober 2006. Her udarbejdedes en skitse til en 12 dages work-

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

38

shop, som skal finde sted i Bologna i september 2007. Endvidere aftaltes

optagelseskriterier for deltagelse i workshoppen. Herefter har

der været ansøgerrunde og på mødet i Bratislava i marts 2007 blev

deltagere udvalgt og alle detaljer i workshoppen fastlagt.

UDSTILLINGER – UNDERVISNING, KURSER OG SEMINARER

LOUISIANA CONTEMPORARY

Janet Cardiff & George Bures Miller

23. juni – 17. september 2006

Den tredje udstilling i serien præsenterede det canadiske kunstnerpar

Janet Cardiff (f. 1957) og George Bures Miller (f. 1960), som udfører

video- og lydinstallationer. Deres værker fremkalder erindringer, der

udgør overblændinger. Det placerer Cardiff & Bures værker centralt i

det seneste årtis billedkunstneriske udforskninger af terrænet mellem

fiktion og virkelighed.

Skoletjenesten udgav et undervisningsmateriale på tre niveauer til

udstillingen, som særligt havde gymnasieelevernes interesse. Endvidere

afholdtes Introduktion for undervisere.

Poul Kjærholm

23. juni – 24. september 2006

Udstillingen var den første retrospektive præsentation af den danske

møbelarkitekt og ligger i forlængelse af Louisianas tidligere udstillinger

med de danske arkitekter Arne Jacobsen og Jørn Utzon. Udstillingen

præsenterede Kjærholms samlede produktion ved at undersøge

og belyse de inspirationskilder og tendenser, som Kjærholm

forenede i sit værk. Kjærholm er uddannet møbelsnedker og modtog

bl.a. undervisning af Hans J. Wegner og Jørn Utzon. Efterfølgende

blev han inspireret af de industrielle materialer, som bl.a. blev anvendt

af de amerikanske designere Charles og Ray Eames og den tyske arkitekt

Mies van der Rohe. Kjærholm forener dansk møbelhåndværk

med industrielle tekniske muligheder, og kombinerer geometrisk abstraktion

og ergonomisk formgivning i et tidløst design. I årene 1954-

75 arbejdede Kjærholm ligeledes som udstillingsarkitekt, hvilket ligeledes

blev belyst på udstillingen.

Da udstillingen primært lå i sommerferien, udarbejdedes ikke undervisningsmateriale,

men pga. efterspørgsel tilbød Skoletjenesten

alligevel undervisning i udstillingen.

STJERNESKUD

100 års filmbilleder

13. oktober 2006 – 21. jan. 2007

Det 20. århundrede bliver kaldt filmens århundrede. Udstillingen viste

filmmediets enorme indflydelse via ca. 700 film stills i forskellige formater

og præsentationsformer. Det er fra Det Danske Filminstituts

samling af film stills – ca. 2,3 mio. billeder, materialet til udstillingen er

udvalgt.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

39

Til udstillingen udarbejdedes aldersdifferentieret, skriftligt undervisningsmateriale

på 3 x 12 sider. Undervisning samt undervisningsmateriale

rettede sig primært mod fagene dansk, film og medier samt

billedkunst.

LOUISIANA CONTEMPORARY

Keith Tyson

13. oktober 2006 – 21. januar 2007

Den engelske kunstner Keith Tysons (f. 1969) værker er et univers af

objekter, malerier, fotografiske arbejder og installationer, der udforsker

humanistiske og naturvidenskabelige konstruktioner af virkeligheden.

Tyson vandt den engelske Turner Prize i 2002.

I forbindelse udstillingen udarbejdedes et aldersdifferentieret materiale,

hvor Louisianas værk af Keith Tyson: Large Field array inddrages.

Værket udgør en skitse til udstillingen.

Udstillingen blev efterspurgt i undervisningsøjemed af alle aldersgrupper

inden for Skoletjenestens målgruppe.

Cindy Sherman – 30 års iscenesat fotografi

16. februar – 20. maj 2007

Udstillingen gav en retrospektiv præsentation af Cindy Shermans

iscenesatte fotografi. Shermans fotografi udgør en hjørnesten inden

for denne genre af fotografiet.

I forbindelse med udstillingen udarbejdedes et 6 siders aldersdifferentieret

skriftligt materiale – for første gang på fire niveauer. Ligesom

vi afholdt praktisk og teoretisk kursus for en bredere målgruppe

med stor succes.

Made in China

16. marts – 5. august 2007

Udstillingen gav en omfattende præsentation af kinesisk samtidskunst.

I forbindelse med forårets anden store særudstillingen, har vi

ligeledes udgivet et 6 siders aldersdifferentieret undervisningsmateriale.

På det teoretiske kursus var vægten lagt på en diskussion af politiske

og sociale forhold i Kina i dag med henblik på at inspirere samfundsfags

lærere til at benytte undervisningen.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

40

MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Generelt omkring undervisningstilbud fra Musikken i Skoletjenesten

De undervisningstilbud, som Musikken i Skoletjenesten udbyder til

elever i folkeskolen og GYM/HF/VUC, er alle opbygget meget forskelligt

i kraft af de meget varierende præmisser, som disse formes

ud fra. Der gælder dog to overordnede principper for alle arrangementer:

alle koncert- eller teater-oplevelser er understøttet af skriftlige

undervisningsmaterialer i enten pdf-format eller som web-materialer.

Derudover har eleverne altid mulighed for efterfølgende at

anmelde oplevelsen på www.skoletjenesten.dk

DR Radiosymfoniorkesteret

Igen i år kunne elever på folkeskolens mellemtrin nyde godt af samarbejdet

med DR Radiosymfoniorkesteret. I år drejede det sig om to

åbne generalprøver. Forud for dagen kunne klasserne downloade et

undervisningsmateriale omkring musikken. Før og efter musikoplevelsen

talte klasserne med en medarbejder fra Skoletjenesten. Og

hjemme på skolerne kunne eleverne anmelde koncerten via en online

formular på hjemmesiden. – alt sammen for at forberede og efterbehandle

selve musikoplevelsen.

I sæson 2005/06 søsatte Musikken i Skoletjenesten i samarbejde

med DR Radiosymfoniorkesteret også et pilotprojekt kaldet Proces.

Dette havde til grund i begge parters ønske om at lave nogle længere

forløb for en mindre gruppe af elever. Procesforløbet indeholdt bl.a.

besøg i Radiohuset, møde med musikere fra orkestret, at sidde på

scenen med musikere under prøveforløb og sidst men ikke mindst

overværelse af den endelige koncert. Musikken i Skoletjenesten udvalgte

en enkelt prøveklasse, hvis lærer samtidig deltog i det efterfølgende

evalueringsforløb. Resultaterne blev gode, og efter nogle finjusteringer

søsættes projektet i skoleåret 2007/08.

6.-7. september 2006:

Pilotprojekt Proces for én 5. klasse (25 elever)

5. oktober 2006:

Saint-Säens, åben generalprøve (3.-6. klasse) (121 elever)

2. marts 2007:

Eine kleine Nachmusik, åben generalprøve (3.-6. klasse) (142 elever)

DR Big Band

Samarbejdet med DR Big Band fortsatte i 2006/07 med en koncert i

Vega i oktober 2006. Både tidspunkt og sted er efterhånden blevet en

fast tradition, og disse arrangementer er mere eller mindre blevet en

fast bestanddel af Musikken i Skoletjenestens tilbudsrække til klasser

på gymnasialt niveau. Koncerterne har samtidigt også en god tilslutning

fra gymnasierne. Koncerten ledsages af et web-baseret un-

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

41

dervisningsmateriale med bl.a. artikler, interviews, musikfiler, noder,

anmeldelsesfunktion, eksterne links mm.

12. oktober 2006:

DR Big Band i Vega (GYM/HF/VUC) (220 elever)

DR Radiopigekoret

I skoleåret 2006/07 startede Musikken i Skoletjenesten et nyt samarbejde

med et tredje af DR’s ensembler: DR Radiopigekoret. Udgangspunktet

for samarbejdet var Radiopigekorets koncertrække Så

syng da Danmark. Til hver af de 4 koncerter blev der udbudt 200 gratis

billetter til eleverne. Samtidig kunne klasserne downloade et undervisningsmateriale

udfærdiget af Musikken i Skoletjenesten fra

Skoletjenestens hjemmeside.

21. februar 2007:

Så syng da, Danmark – med Martin Brygmann

(7.-10. klasse, GYM/HF/VUC) (61 elever)

14. marts 2007:

Så syng da, Danmark – med Tobias Trier

(7.-10. klasse, GYM/HF/VUC) (150 elever)

11. april 2007:

Så syng da, Danmark – med Karen Busck

(7.-10. klasse, GYM/HF/VUC) (121 elever)

9. maj 2007:

Så syng da, Danmark – med Kaya Brüel

(7.-10. klasse, GYM/HF/VUC) (215 elever)

Rytmiske udspil

Siden 2004 har Musikken i Skoletjenesten samarbejdet med de tre

rytmiske spillesteder: Vega, Copenhagen JazzHouse og Pumpehuset

omkring koncertrækken Rytmiske udspil, som er blevet udbudt til elever

i GYM/HF/VUC. En særlig koncertform er udviklet i forbindelse

med koncertrækken og navngivet dialogkoncerter. Fokus ligger på

dialogen mellem musikere og elever, hvilket udmønter sig i, at ordet i

løbet af koncerten er frit, og eleverne her får mulighed for at spørge

ind.

Planen for koncertrækken var som udgangspunkt, at der skulle afholdes

3 koncerter, en på hvert spillested i løbet af hver sæson. Dette

har imidlertid været svært at opretholde. Der har været flere forhindringer

herfor, både i forhold til interne planlægningsproblemer på

spillestederne, manglende personalekapacitet på spillestederne og

manglende tilmeldinger fra skoler på grund af den sene annoncering.

På grund af disse problemer resulterede koncertrækken i skoleåret

kun i en dialogkoncert. Ikke desto mindre ønsker Musikken i Skoletjenesten

stadig at forsætte samarbejdet. Samarbejdet rummer forsat

et godt potentiale, og tilbagemeldingerne fra de deltagende klasser

har været gode. I april 2007 indkaldte Musikken i Skoletjenesten derfor

til et møde med repræsentanter for de tre spillesteder for at

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

42

snakke samarbejdet igennem og trække de fremtidige linier op. Forventningen

herefter er, at der i 2007/08 igen vil blive tilbudt 3 dialogkoncerter,

der også bliver udbudt til de ældste elever i folkeskolen.

27. november 2007:

Rytmiske udspil/ Flamenco med Christian Sievert

(Gym/HF/VUC) (123 elever)

Plex

I 2006/07 fortsattes det gode samarbejde med Plex. Plex har gennemgået

et ledelsesskift og delvist fokusskifte med en profil, hvor nyt

musikteater, installationer, performance, koncerter og lydkunst mødes.

I skoleåret resulterede samarbejdet i 3 projekter, i forhold til 3 forestillinger.

Hvert projekt adskilte sig i forlængelse af forestillingernes

meget forskellige karakter. Dette resulterede i både undervisningsmaterialer

i pdf-format, mindre web-materialer og et mere udbygget

web-materiale til forestillingen 1:1, hvor eleverne også havde mulighed

for at chatte med kunstnerne bag forestillingen.

Det er tydeligt, at langt fra alle musiklærere i folkeskolen og gymnasiet

har fået øjnene op for stedets muligheder, hvilket også resulterede

i meget varierende besøgstal. Fokus for det fremtidige samarbejde

er derfor også at få knyttet en mere fast brugerskare af lærere

til stedet.

9.-29. september 2006:

Seven Tales of Misery (8.-10. klasse, GYM/HF/VUC) (286 elever)

23. november-7. december 2006:

Blændet af ord (6.-10. klasse) (188 elever)

24.marts-12. april:

1:1 – en chat-opera (6.-10. klasse, GYM/HF/VUC) (108 elever)

Det Kongelige Teater

I 2006/07 fandt samarbejdet med Det Kongelige Teater, ved Børneog

Ungechef Rikke Mørch, en mere fast form end tidligere. Som

noget nyt udbød DKT skoleforestillinger til elever i både folkeskolen

og gymnasiet inden for alle tre kunstarter: ballet, opera og skuespil.

Musikken i Skoletjenestens rolle i disse skoleforestillinger var primært

at kvalificere den pædagogiske formidling udenom selve forestillingen.

Dette blev gjort via målgruppebestemte Studiematerialer, som

Musikken i Skoletjenesten udarbejdede til de relevante skoleforestillinger.

Sideløbende hermed kunne Musikken i Skoletjenesten tilbyde

åbne prøver på en række operaforestillinger. Til disse arrangementer

kunne klasserne downloade et undervisningsmateriale.

I foråret 2007 påbegyndte Musikken i Skoletjenesten i samarbejde

med Skoletjenestens IT-koordinator endvidere et samarbejdsprojekt

med Det Kongelige Teater omkring DKT undervisning, et undervisnings-site

til folkeskolens ældste elever samt elever på gymnasialt niveau.

Målet hermed er bl.a. yderligere at udbygge den generelle pædagogiske

formidling om Det Kongelige Teater som kulturinstitution.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

43

DKT undervisning vil ligge tilgængeligt på nettet fra september 2007.

29. august 2006: Tosca – åben prøve (GYM/HF/VUC)

6. september 2006: Barberen i Sevilla – åben prøve

(GYM/HF/VUC)

26. september 2006: Enetime & Sylfiden – skoleforestilling

(8.-10. klasse, GYM/HF/VUC)

26. september 2006: Barberen i Sevilla – skoleforestilling

(8.-10. klasse, GYM/HF/VUC)

6. november 2006: Fyrværkerimesterens datter – skoleforestilling

(0.-7. klasse)

9. november 2006: Enetime & Sylfiden – skoleforestilling

(8.-10. klasse, GYM/HF/VUC)

13. november 2006: Fyrværkerimesterens datter – skoleforestilling

(0.-7. klasse)

14. november 2006: Enetime & Sylfiden – skoleforestilling

(8.-10. klasse, GYM/HF/VUC)

14. november 2006: Elektra – åben prøve (GYM/HF/VUC)

22.november 2006: Schumanns 2. symfoni & Etudes

– skoleforestilling (GYM/HF/VUC)

19. december 2006: Napoli – skoleforestilling

(5.-10. klasse, GYM/HF/VUC)

10. marts 2007: Caroline Mathilde - skoleforestilling

(GYM/HF/VUC)

Det samlede besøgstal for elever, der har overværet arrangementer

på Det Kongelige Teater, som musikken i Skoletjenesten har været involveret

i, er: 8.500 elever.

Athelas Sinfonietta Copenhagen

Fra sæsonens start udbød Musikken i Skoletjenesten et enkelt arrangement

i samarbejde med Athelas. Dette måtte dog aflyses pga.

manglende tilmelding. Dette skyldtes nok primært, at koncerten allerede

lå i den anden uge af gymnasiernes skoleår. I den resterende

sæson var det heller ikke mulig at finde nogle relevante arrangementer,

som placerede sig hensigtsmæssigt i forhold til gymnasiernes kalender.

Dette er generelt et problem i forhold til Athelas ellers meget

veltilrettelagte og velformidlede koncertarrangementer. Ikke desto

mindre forsætter Musikken i Skoletjenesten samarbejdet med Athelas,

dog med øje for om arrangementerne passer i forhold til skolernes

muligheder og behov.

Musikken i Skoletjenesten har i samarbejde med Athelas og Karavane

desuden involveret sig i et større koncertprojekt for 2008 med

navnet Isbryder, som henvender sig elever i 4. klasse.

Netværksarbejde

Den 15. november 2006 inviterede Musikken i Skoletjenesten i samarbejde

med LMS musikformidlere til temadagen Giv musikken videre,

der fokuserede på musikformidlingen via undervisningsmate-

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

44

rialer. Ved temadagen deltog Beth Juncker, Professor i børnekultur

ved Danmarks Biblioteksskole, som oplægsholder. Der deltog i alt 12

musikformidlere fra hele landet. Temadagen forventes at forsætte i et

netværk, som mødes hvert år til fælles vidensdeling og inspiration.

I juni 2007 startede Musikken i Skoletjenesten en dialog op med medlemmer

af bestyrelsen for Gymnasieskolernes Musiklærerforening.

Tanken hermed er og vil fremover være at bruge denne dialog til på

den ene side optimering og tilpasning af Musikken i Skoletjenestens

tilbud til elever i gymnasiet, og på den anden side til at udbrede kendskabet

og bevidstheden omkring Musikken i Skoletjenesten i lærerforeningens

netværk.

Derudover deltager Musikken i Skoletjenesten i netværket Musikformidling.dk

gennem årlige konferencer og arbejdsgruppemøder.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

45

NATIONALMUSEET

Danmarks oldtid og kulturmøde

Skoletjenesten på Nationalmuseet har også i år arbejdet med nyopstillingen

af Danmarks oldtid, som skal åbne i maj 2008. Den nye udstillings

hovedformål er at vise og placere de arkæologiske fund i

deres tidsmæssige kontekst på en sådan måde, at den besøgende

får overblik over Danmarks oldtid og en god oplevelse. Museumsoplevelsen

skal være så stor, at de besøgende får lyst til at søge nye informationer

om genstande og tidsperioder, som de har set i udstillingen.

Nationalmuseet og Skoletjenesten arbejder således på at

opbygge en hjemmeside, som rummer supplerende oplysninger. Vi

har i 2007 søgt og fået tildelt knap 500.000 kr. fra Undervisningsministeriet

til udvikling af en hjemmeside om jernalder og vikingetid til

brug i folkeskolens 3.-6. klassetrin. – Der er endvidere eksperimenteret

med brug af mobiltelefoner i udstillinger, ligesom vi har arbejdet

med at skaffe midler til nye undervisningslokaler og til et naturvidenskabeligt

laboratorium.

Der er lavet 4 nye powerpoint-shows til brug i undervisningslokalet,

som henvender sig til folkeskolen. De knytter sig til historiekanonen,

hvor fire af kanonpunkterne er emner inden for oldtidsområdet.

Der er desuden lavet powerpoint-shows til hovedområderne i oldtiden

og til de nordiske guder til brug for folkeskolens klasser, som besøger

Nationalmuseet.

I det forløbne år er der blevet undervist i oldtiden selvom udstillingen

har været lukket. Der er tilrettelagt 3 medspilsteaterstykker, 2 om

bronzealderen, som blev opført i efteråret og foråret, og et om vikingetiden,

som blev spillet i efteråret 2006. I december var der et særligt

tilbud – fremstil din egen vikingejulegave, som var meget velbesøgt.

I en globaliseret verden spiller indsigt og viden om kultur og religion

en stadig større rolle for forståelsen mennesker imellem. Og i en hverdag,

som for mange er præget af møder med forskellige kulturer, er

reflekteret viden og kvalificeret dialog afgørende for en sådan forståelse.

En af Nationalmuseets opgaver er at være kulturformidler. Som

kulturhistorisk institution danner museet en ramme, der giver mulighed

for at udforske både kulturelle, historiske og sociale problemstillinger.

For at udnytte denne ramme arbejder Skoletjenesten løbende

med at udvikle undervisningstilbud med fokus på religion og kulturmøderelaterede

emner, der er tilpasset folkeskolens mål i faget kristendomskundskab.

Nationalmuseet fejrer i 2007 sit 200 års jubilæum. I den forbindelse

har museet udlånt oldtidsgenstande til særudstillinger på o. 25 lokale

museer. Skoletjenesten har tilsvarende udlånt kopidragter, genstande

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

46

m.m. samt givet pædagogisk vejledning til en række af disse museer.

Projektet, Den bedste ting i verden, er blandt de mange aktiviteter,

der er arrangeret i forbindelse med jubilæet. Projektet består 3 elementer.

En fotokonkurrence, hvor børn og unge sender fotos af verdens

bedste ting og skriver en begrundelse for deres valg. Det andet

element er en fotoudstilling af børn og unges billeder og udsagn, som

åbner den 12. oktober 2007. Det tredje element er et undervisningstilbud,

som varer 2 timer, hvor eleverne lærer om Nationalmuseets historie

og virksomhed ved omvisning og udstillingsopbygning.

Oplægget er udviklet og afprøvet 15 gange i foråret 2007. Der er

produceret netbaseret undervisningsmateriale til brug for folkeskolens

klasser.

I samarbejde med museumsinspektør Mette Boritz har Skoletjenestens

medarbejder skrevet en artikel til Nationalmuseets Arbejdsmark:

En lære for livet – Undervisning på Nationalmuseet i 200 år.

I foråret 2007 er den endelige rapport om SKI (sprog, kultur og identitet)

projektet blevet udarbejdet til Nordisk Ministerråd. Projektet er

gennemført i 5 nordiske museer under ledelse af Birgitta Petrén fra

Malmø Museer. Det overordnede mål med projektet var at styrke og

synliggøre museer som attraktive og engagerende videnssamlinger

for etniske minoriteter.

Samarbejdet med Narsaq museum, Grønland fortsætter i 2007,

hvor Skoletjenesten har udlånt tekster og genstande til en udstilling

om UNICEF og Børnerettighedskonventionen. Udstillingen skal vises

på forskellige museer i Grønland de kommende år.

Der har været samarbejde med Børnenes Museum om aktiviteter på

søndage og i ferier samt Hugin og Munin klubkurser.

Der har været 7 erhvervspraktikanter fra folkeskolen i uge-praktik

og 19 lærerstuderende i 3 perioder af 4 ugers varighed samt en praktikant

fra Københavns Universitet i 3 måneder.

I alt det der sker på Nationalmuseet skal man tænke på, at basisaktiviteterne

omfatter administration, ansættelse og oplæring af nye studenter,

vejledning af studenter, enhedsmøder, formidling omkring

samlingerne og museets pædagogiske praksis, undervisningsmaterialer

og undervisningsartikler, markedsføring, seminarer og møder

samt udlån til skoler, biblioteker og museer.

Danmarks Middelalder og Renæssance

og Indianske kulturer i Nord- og Sydamerika

Skoletjenestens arbejdsopgaver på Nationalmuseet er blandt andet

at tilrettelægge undervisningstilbud, som placerer museets samlinger

i en relevant faglig og pædagogisk kontekst med henblik på at sikre

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

47

et godt udbytte af museumsbesøget. Tilbudene forholder sig til læreplaner,

den fagligt-pædagogiske udvikling og til forskningen i de faglige

enheder. Enheden deltager i museumspædagogiske netværk og

andre initiativer samt afholder kurser for lærere fra alle skoleformer.

Skoletjenesten har haft et år med store udfordringer og nye samarbejder

med spændende udviklingsperspektiver. Arbejdet i sidste

halvår af 2006 omfattede primært Nationalmuseets bidrag til renæssanceåret

– den store særudstilling om Tycho Brahe; ’Tycho Brahes

Verden – Danmark i Europa 1550 – 1600’. Udstillingen handlede om

Tycho Brahe som astronom, om naturvidenskab, forholdet mellem videnskab

og religion samt alkymi, astrologi og magi.

Tycho Brahes Verden

Til særudstillingen ’Tycho Brahes Verden – Danmark i Europa 1550 –

1600’. blev der udarbejdet en antologi ’Tycho Brahe. Adelsmand og

Astronom. Vinkler på renæssancen 1660’. Antologien omfatter bidrag

af en række historikere til belysning af Tycho Brahes liv og arbejde,

renæssancens verdensbillede, lærdomskultur og videnskab. Artiklerne

er skrevet af bl.a. museumsinspektør Poul Grinder-Hansen, Nationalmuseet,

forskningsadjunkt Sebastian Olden-Jørgensen, Københavns

Universitet, lektor, dr.phil. Håkon Håkonsson, Lunds

Universitet, lektor, dr.phil. Leo Tandrup, tidligere Århus Universitet og

stud.mag. Sara M. Thjels, Amsterdam Universitet.

Antologien er på 72 sider og rigt illustreret med malerier, stik og

andet materiale fra 1500-1600 tallet. Antologien er planlagt som supplement

til de nuværende lærebøger i historie i gymnasiet, da artiklerne

i hæftet går i dybden især med den naturvidenskabelige udvikling,

naturfilosofi og forholdet mellem religion og videnskab.

Skoletjenestens medarbejder havde ansvaret som antologiens redaktør

og billedredaktør. Antologien er trykt i 2.500 eksemplarer; den

lå færdigtrykt til udstillingens åbning den 16. september 2006.

Antologien er henvendt til gymnasiet og de ældste klasser i folkeskolen.

Materialet vil kunne anvendes til samlæsning mellem fagene

dansk, historie, religion, matematik og fysik

Til gymnasiet, HF og folkeskolen blev der udviklet en række undervisningstilbud

og workshops i samarbejde med en række eksterne institutioner:

Dark Cosmology Centre ved Niels Bohr Instituttet, Det kgl.

Danske Musikkonservatorium og en historisk fægtegruppe The Armoury

udgået fra Museet på Moesgård. Dark Cosmology Centre udviklede

i samarbejde med Skoletjenesten en workshop om astronomi

på Tycho Brahes tid, hvortil der blev fremstillet kopier af måleinstrumenter

fra samme periode.

Samarbejdet med Dark Cosmology Centre er et led i en videreudvikling

og kvalificering af undervisningstilbudene på det naturvidenskabelige

område, som rummer et ganske betydeligt udviklingspotentiale.

Det er på sigt hensigten at udvikle yderligere tilbud om

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

48

videnskabshistorie, naturfilosofi og historie til folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

I forbindelse med særudstillingen planlagde Skoletjenesten at udarbejde

en antologi og et webbaseret materiale om renæssancen og

mere specifikt om Tycho Brahe og hans betydning i udviklingen af naturfilosofi

til en empirisk videnskab.

Til folkeskolen blev der produceret et game and learning-program og

et digitalt leksikon : “Tycho Brahes Verden”, som er et internetbaseret

undervisningsmateriale, der handler om Tycho Brahes liv, hans banebrydende

arbejde som astronom og naturvidenskabsmand og om

Renæssancen som periode.

Den umiddelbare målsætning med materialet er, at eleven gennem

spillet skal få et indblik i Tycho Brahes Verden og i renæssancen.

Spillet skal først og fremmest fungere som en teaser eller introduktion

til et bredt historisk forløb. Det er hensigten, at eleverne gennem spillet

skal få en række konkrete oplevelser og erfaringer fra Tycho Brahes

verden og tid, der kan danne grundlag for viderebearbejdning i

form af diskussioner, skriftligt arbejde o.l. i klassen. På den måde kan

eleverne opnå en indsigt i, hvad der kendetegner perioden – og herefter

holde det op mod den omverdens- og videnskabsforståelse, vi

har i dag. Læringsspillet har en høj grad af interaktivitet, og inspirationen

er hentet i de spil, som er så populære blandt børn og unge.

Det elektroniske læringsspil er opbygget i 3D animation med en

række indbyggede opgaver af dels kognitiv og dels affektiv karakter.

Spilkoncept og manuskript er udviklet i samarbejde med studerende

fra IT- Universitetet, Lars Emil Nielsen og Ane Sophie Eriksen. Det digitale

leksikon er udviklet i samarbejde med stud. mag. Thomas Lund

Johansen.

I forbindelse med de digitale undervisningsmaterialer har studerende

fra Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Instituttet udviklet en ny,

spændende og kreativ måde at formidle matematik, astronomi og

fysik på. De har udviklet materialer til henholdsvis folkeskolen og

gymnasiet om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner og parallakse

samt brug af statistik og matematik.

I forlængelse af materialet fra Dark Cosmology Centre har cand.

mag. Esben Wendt Lorenzen skrevet en artikel om matematik i 1500-

1600 tallet, som er lagt på et website til gymnasiet, der endvidere omfatter

et hæfte med en række opgaver om astronomi og målinger af

planeternes bevægelser.

Undervisningsministeriets Tips og Lotto midler har støttet de forskellige

undervisningsinitiativer med i alt 225.000 kr.

Tycho Brahe udstillingen lukkede den 9. april 2007. Den blev besøgt

af 603 klasser, og 11.907 elever og lærere benyttede undervisningstilbudene.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

49

I arbejdet med Tycho Brahe udstillingen indgår en planlagt evaluering

af undervisningen. I den anledning er der indledt et samarbejde med

ph.d. i museumsdidaktik Nana Quistgaard, der har udviklet et evalueringsdesign,

hvori indgår en række fokusgruppe interviews. Evalueringen

er omfattende, og der er ansat en studentermedhjælp til at

indsamle data.

e-museum og KUAS formidlingspulje

I samarbejde med antropolog mag. scient. Ulla Ebbe-Petersen har

Skoletjenesten udarbejdet et projekt ’Kulturel og religiøs identitet og

kulturmødet’ . Projektets formål er at udvikle et niveaudelt digitalt undervisningsmateriale

til folkeskolen og gymnasiet/HF om sammenhængen

mellem identitet, religion og kultur med afsæt i nordamerikanske

indianeres kultur og religion.

Udvikling og revidering af undervisningstilbud

I 2007 forsatte arbejdet med at redigere undervisningsmateriale til en

række undervisningstilbud på middelalder og renæssance samt om

indianske kulturer. Der er aftalt revidering af allerede eksisterende undervisningstilbud

og at fortsætte og udbygge det tværfaglige samarbejde

med bl.a. Niels Bohr Instituttet.

Nye undervisningstilbud: ’Renæssancens naturfilosofi og okkult

videnskab’ og ’Døden som Katharsis’. Sidstnævnte tilbud vil handle

om nordiske perspektiver på dødens kultur- og mentalitets historie i

middelalderen og renæssancen.

I samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke udvikles et undervisningstilbud

om mayaindianernes vilkår i Guatemala og særlig om børnenes

mulighed for skolegang. Pædagogisk vil temaet diskutere minoriteters

rettigheder: ’Vaya Maya, Solens Børn’. Workshoppen

afvikles i forbindelse med Børnenes U-Landskalender i november

2007 – februar 2008.

Arbejdet omfatter endvidere møder med omviserne, med museets

faglige enheder og administration, organisering af undervisning, forberedende

møder i forbindelse med projektarbejde, deltagelse i Skoletjenesten

faglige og pædagogiske møder samt TR arbejde.

Det samlede skolebesøg på særudstillingen om Tycho Brahe, Danmarks

middelalder og renæssance samt indianske kulturer var på

17.651 lærere og elever.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

50

SKOLETJENESTEN ÖRESUND

ÖKA:avslutande

Projektet ÖresundsKulturAmbassadörer, med ursprungligt slutdatum

31/7 2006, förlängdes med tre månader av administrativa och bokföringsmässiga

skäl. Arbetet med slutrapport och ekonomisk redovisning

var omfattande och tog mycket tid i anspråk.

Under hösten presenterades projektet vid två seminarier kring Interreg-projekt,

som arrangerades av Öresundskomiteens Interreg-sekretariat.

Syftet med dessa seminarier var att summera erfarenheter

och se vilka synergieffekter som kunde utvinnas. ÖKA var på grund

sin gränsöverskridande profil representerat både vid seminariet kring

Utbildning och arbetsmarknad samt seminariet kring kulturprojekt.

ÖKA blev också det projektexempel som man valde att presentera

vid Övervakningskommittens möte i Malmö hösten -06. (Denna kommité

är den som ansvarar för att programmet genomförs effektivt och

med hög kvalitet, och att EU:s lagar och förordningar följs). En artikel

om projektet blev också publicerad i Danske Museer nr 6 2006.

Vid ÖKA:s avslutning poängterades vikten av att hålla liv i det nätverk

som bildats, och Skoletjenesten Öresund har därför under året arrangerat

två träffar med kulturambassadörerna.

Basverksamhet

Under andra delen av 2006 pågick fortfarande Renæssance 2006,

och Skoletjenesten Öresund arrangerade tillsammans med Kulturen i

Lund, Musik i Syd, Landskrona Museum och Skoltjänsten/Kultur

Skåne en fortbildning för lärare i grundskolan på Kulturen i Lund: “Renässansen

berättar!”. Antalet kursdeltagare var inte riktigt lika stort

som vid vårens arrangemang för gymnasielärare, vilket kan tolkas

som att renässansen är ett ämne för gymnasiet i första hand.

Under hösten -06 genomfördes också en lärarfortbildning med

Dansk Jødisk Museum “Minoritetens magfoldighed”, som blev oerhört

uppskattad och som, enligt museet, ledde till besök av skolklasser

från Skåne.

De skånska konstpedagogerna arrangerade för andra gången en gemensam

konstutbudsdag för lärare “Samtidskonsten som utbildningsväg”.

Den här gången var temat “Skulptur”, och Skoletjenesten

Öresund deltog med information om Skoletjenestens utbud.

Ett skolutbytesprojekt kring modern dans med tre olika institutioner

planerades och, men fick bara deltagare från Skåne, och ställdes

in.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

51

Under våren -07 genomfördes en lärarfortbildning tillsammans med

Dansk Arkitektur Center och Ørestadsselskabet; “Ørestad och Christianshavn

– om byplanlægning før og nu”. De 50 platserna tog

snabbt slut, och majoriteten av deltagarna var gymnasielärare från

Skåne. Eftersom det fanns många namn på väntelistan så har vi beslutat

att arrangera ett nytt tillfälle under hösten -07.

2007 är i Sverige jubileumsår för Carl von Linné (300 år sedan han

föddes). Det är en satsning som i hög grad kommmit att involvera de

skånska kulturinstitutionerna och inte minst deras förmedling. Detta

bidrog till att Skoletjenesten Öresund riktade sina resurser mot det

naturvetenskapliga området och deltog vid NO-biennalen i Lund

med information om Skoletjenestens naturvetenskapliga utbud.

I samband med Linné 2007 så planerades ett skolutbytesprojekt

“I Linnés fodspår” och en lärarfortbildning på Fredriksdals museer

och trädgårdar i Helsingborg; “Med Linné på Fredriksdal”. Skolutbytesprojektet

fick få anmälningar och det inledande seminariet ställdes

in. De som anmält sig fick hjälp att hitta samarbetspartners och tips

om vilka kulturinstitutioner man kunde använda sig av.

Fortbildningsdagen genomfördes med både danska och svenska

lärare med god repons. Vid denna dag startades också ett samarbete

mellan ett par deltagande lärare – vilket är något vi alltid hoppats på

som en bi-effekt av dessa dagar!

Skoletjenesten Öresund deltog på en Linnédag för lärare på Hörjelgården

i Skåne med informationsmaterial om den egna verksamheten

samt om Skoletjenesten generellt, och på en läromedelsmässa

i Kristianstad tillsammans med Skoljänsten i Skåne.

Webbplatsen

Det beslutades att den webbplats som producerats inom ÖKA skulle

omvandlas till en informationsplats för Skoletjenesten Öresund. Ett

delvis förändrat koncept med nya texter och bilder producerades. Arbetet

slutfördes under sommaren 2007. Tanken är attt denna webbplats

på sikt ska ersätta de resurskrävande brevutskicken och samtidigt

möjliggöra en mer direkt dialog med skolorna.

Omorganisation av Skoltjänsten/Kultur Skåne

I mars månad tog kulturnämnden inom Region Skåne beslutet att

Skoltjänsten skulle omvandllas till en ny enhet, Kulturutveckling Barn

och Unga. Genom att sammanföra olika funktioner till en gemensam

enhet hoppas man på Kultur Skåne att skapa en större regional tydlighet

och bidra till att ge kommunerna en bättre överblick över vad

som erbjuds målgruppen barn och unga. Skoletjenesten Öresund

ingår i den nya enheten och dess uppbyggnadsfas har krävt hel del

tid och arbete under våren. Bland annat önskade kulturnämnden en

strategisk plan för den nya enheten omgående. Ett av de prioriterade

uppdragen i denna plan är en utredning av de regionala kulturpedagogernas

uppdrag och verksamhet, som görs under hösten -07.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

52

THORVALDSENS MUSEUM

Tilbygningen

I skoleåret 2006/07 har vi haft fokus på de undervisningsaktiviteter,

der har udnyttet den undervisningsresurse, vi har fået med åbningen

af web-stedet Tilbygningen.

Tilbygningen rummer et projektrum, hvor unges eget arbejde med

museet og kunsten vises frem. I dette skoleår har vi bl.a. gennemført

fire kunstnerworkshops, hvor samtidskunstnere sammen med museets

undervisere har gennemført forløb, hvor eleverne forholdt sig

kreativt og personligt til den kunst, museet rummer. Workshopforløbene

blev gennemført i samarbejde med Henriette Hansen, Elsebeth

Jørgensen, Camilla Berner og Nikolaj Recke. Forløbsbeskrivelser og

elevprojekter fra disse forløb kan ses i projektrummet på www.thorvaldsensmuseum.dk.

Kunstnersamarbejde i forbindelse med undervisningen

på museet er et af vores indsatsområder, og det har været

spændende at kunne kombinere dette arbejde med nytænkende

brug af digitale medier i museumsundervisningen.

Vi har evalueret projektet og indsamlet erfaringer. Stud. comm.

Julie Maria Johnsen har gennemført en empirisk undersøgelse af udvalgte

undervisningsprojekter, der gør brug af Tilbygningens formidlingsmuligheder.

Resultaterne kan læses i rapporten Ung-til-ungformidling

på Thorvaldsens Museum. Vi har endvidere taget kontakt

til lektor Lars Birch Andreasen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

og sammen med ham formuleret forskningsprojektet Når

unge kommer til orde. Til gennemførelsen af dette har vi søgt og fået

forskningsmidler fra Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje, og projektet

igangsættes i december 2007.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

53

Vi har derudover arbejdet med videreudvikling af Tilbygningens

undervisningsmuligheder, og i samarbejde med Fyns kunstmuseum

og Vejens kunstmuseum har vi formuleret et skulpturformidlingsprojekt

målrettet undervisningen i gymnasieskolen. Dette projekt bliver

det første af en række mulige online undervisningsprojekter, som vi

med tiden vil kunne tilbyde i Tilbygningen. Til projektet har vi søgt og

fået støtte fra den tværministerielle e-museumspulje. Skoletjenesten

på Thorvaldsens Museum står for projektledelsen.

I foråret 2007 vandt Tilbygningen to fornemme priser. Først guld

for bedste danske multimedieproduktion ved MCA Awards, og siden

Prix Möbius Nordica 2007 for bedste interaktive historiefortælling.

Fra 4. maj – 29. juli 2007 blev Thorvaldsens Museum og Oncotype inviteret

til at udstille Tilbygningen på Biennalen for Kunsthåndværk og

Design på Trapholt og Koldinghus. Tilbygningen var desuden en af

begrundelserne for indstillingen af Thorvaldsens Museums til Bikubenfondens

museumspris 2007.

Se mit museum

I september 2006 afholdt vi i samarbejde med Billedskolen i Tvillingehallen

projektet Se mit museum som del af det større tværmuseale

kulturarvsprojekt Jeg har et museum. To folkeskoleklasser var inviteret

til at deltage. Forløbet strakte sig over hele september måned, og

undervisningen foregik både på museet og i Tvillingehallen. Projektets

mål var bl.a. at få eleverne til at tænke over, hvad et museum –

og mere specifikt Thorvaldsens Museum – egentlig er for et sted. Elevernes

fortolkning af kunsten, museet og de mange fortællinger, der

knytter sig hertil, blev grundlaget for en 22 meter lang frise af papmaché,

der i hele oktober måned var udstillet på museets 1. sal under

Thorvaldsens Alexanderfrise. Et andet vigtigt mål var at undersøge de

muligheder, der ligger i skitsen som et billedkunstfagligt redskab til at

registrere og fastholde oplevelser og indtryk.

Udvidelse af undervisning og vejledningsmuligheder

Vi har udvidet vores undervisningstid, så der nu tilbydes undervisning

og telefonisk vejledning tirsdag til fredag med mulighed for særåbning

af museet for skoleklasser fra kl. 9-10 på disse dage. Vi er desuden

påbegyndt arbejdet med udviklingen af et nyt online bookingsystem,

der bliver sammentænkt med museets interne informationssystem.

Stort udbud af basistilbud

Ud over de ekstraordinære udviklingsinitiativer har vi gennemført et

varieret undervisningsprogram med tilbud til alle vores målgrupper.

Tilbuddene rummer alt fra klassisk tegneundervisning, mytologiske

fortællearrangementer, dialogbaserede introduktionsforløb, digitale

portrætværkstedsforløb, geometriøvelser til matematikundervisningen,

inspirationsforløb til eventyrskrivning og meget mere.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

54

VIKINGESKIBSMUSEET

Ca. 17.200 børn og unge fra folkeskolen, de gymnasiale uddannelser,

VUC og de højere læreranstalter har besøgt Vikingeskibsmuseet i

skoleåret 2006/07. 14.118 af disse har benyttet sig af Skoletjenestens

undervisningstilbud og kurser.

Skoletjenestens arbejde har været præget af forberedelsen af og

gennemførelsen af sejladsen med rekonstruktionen Havhingsten fra

Glendalough. I forbindelse med sejladsen til Dublin har museet åbnet

en særudstilling om sejladsen og området omkring Nordsøen og det

Irske Hav. Udstillingen vil naturligt indgå i det faste forløb Havhingsten

fra Glendalough. Skoletjenesten har fået produceret en 7 minutters

video, der ud fra tidligere sejladser fortæller om skibets sejlegenskaber

og livet ombord for de 65 besætningsmedlemmer. Samme

video indgår nu i to nye undervisningsforløb Krigsskibet på togt og

Havhingsten fra Glendalough – fra vrag til virkelighed, der er tilbudt efter

sommerferien.

Vikingeskibshallen

Vikingeskibshallen har igen været basis for tre dialogbaserede undervisningsforløb,

der tager afsæt i elevernes alder og forhåndsviden.

Undervisningsforløbene bliver løbende justeret og revideret på baggrund

af nye forskningsresultater, bl.a. fra testsejladser med museets

rekonstruktioner. De to 1½ times forløb Havhingsten fra Glendalough,

der også omfatter bueskydning, og Vikingerne og deres skibe blev tilsammen

benyttet af 3.628 elever. Det lidt kortere forløb De fem vikingeskibe

blev benyttet af 3.945 elever. På alle tre forløb benyttes

“Rundvisningsrygsækken”, der indeholder forskellige genstande og

plancher, som et supplement, der kan levendegøre og forklare fortællingen.

Forløbene kombineres ofte med filmen De fem skibe fra

Skuldelev.

Museumsøen

Værkstedsundervisningen har om vinteren primært benyttet undervisningslokalerne

i Aktivitets-huset på Museumsøen, men også Vikingeskibshallen

og det Marinarkæologiske Værksted indgår i nogle

af forløbene. Om sommeren foregår undervisningen udendørs enten

under halvtagene på Museumsøen, i rekonstruktionerne eller i bådene

på Roskilde Fjord.

Tilbudene har haft varierende succes, men kun enkelte forløb har

haft så ringe tilslutning, at vi har valgt at lægge dem på hylden foreløbig.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

55

De to undervisningslokaler på museumsøen har været rammen for

spændende undervisningsforløb. I arkæologens fodspor bliver eleverne

igennem forskellige aktiviteter, bl.a. besøg i det Marinarkæologiske

Værksted og diverse opgaver, stimuleret til at undersøge og

analysere genstande samt arbejde med forskellige kildetyper. 300

elever deltog i forløbet.

Undervisningsforløbet Dyk ned i de fem skuldelevskibe, der er baseret

på projektarbejdstanken, har haft færre og færre deltagere igennem

de sidste år og er derfor ophørt. Det samme er sket for juleværkstedet

Vikingernes vinterværksted, der er blevet udbudt i

november og december måned. Typisk har 4-5 klasser benyttet sig af

forløbet, og det er for lidt i betragtning af, at forløbet er meget ressourcekrævende

såvel materialemæssigt som personalemæssigt.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

56

Forløbet Vikinger i Nordatlanten på tre timer, omhandlende vikingernes

sejladser i Nordatlanten, bliver stadig efterspurgt og blev benyttet

af 327 elever.

Smag på Vikingetiden, der er blevet udviklet for at gøre tilbudene til

indskolingen bredere, er blevet godt modtaget. Rekonstruktionen

Ottar i museumshavnen bliver benyttet, da størstedelen af forløbet

foregår ombord på skibet. Her handler det om søfolkenes liv ombord

– med en præsentation af skibet, vikingen og maden ombord samt de

mere basale spørgsmål som: Hvor sov man ombord? Hvordan

klædte man sig? Hvad spiste man? 476 elever prøvede at smage på

vikingetiden.

Den andet forløb til indskolingen Vikingernes farver på tre timer er

også i år blevet tilbudt hele året og ikke som tidligere kun i vinterhalvåret.

783 elever var med til at fremstille farver og male deres fortolkning

af et vikingeskib.

Historisk værksted er stadig vores mest benyttede værkstedsbaserede

forløb. Her undervises der udendørs på Museumsøen i sommerhalvåret.

I værkstedet arbejdes med forskellige arbejdsprocesser,

herunder materialebrug og teknikker, i relation til bådebygning og reblægning.

Dette forløb kan kombineres med enten 2 timers sejlads

eller en rundvisning i Vikingeskibshallen. I 2006/07 deltog i alt 2.519

elever i værkstedet. Langt størstedelen af eleverne kombinerede

værkstedet med sejlads, nemlig 1.946 elever.

Af øvrige sejladser udbydes Dagssejlads af forskellig varighed. I alt

1.741 elever benyttede dette tilbud, hvoraf ca. en tredjedel kombinerede

sejladsen med en rundvisning i Vikingeskibshallen. Derudover

deltog 180 elever i Skoletjenestens lejrskoletilbud I vikingernes kølvand.

Forløbene på Museumsøen bliver særligt godt modtaget af brugerne

på grund af arbejdsformen, hvor eleverne selv, med støtte fra Skoletjenestens

undervisere og uv-materiale, skal fordybe sig og undersøge

forskellige problemstillinger og aspekter i relation til vikingeskibene

og -tiden.

Gymnasie- og Hf-klasser besøger fortsat museet. Vi har årligt tilbagevendende

brugere, som kombinerer en rundvisning i Vikingeskibshallen

med en længere sejlads på fjorden som et introforløb for nye

1.g klasser. De nye tværfaglige undervisningsforløb, der er målrettet

den nye gymnasiereform 2005, og blev taget i brug i 2006 har været

meget lidt efterspurgte. Undervisningsforløbene udbydes dog stadig,

og forhåbentlig vil gymnasierne benytte sig af dem og bevæge sig

væk fra den traditionelle omvisning.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

57

Alle tiders viking

I juni måned 2006 kunne Vikingeskibsmuseet tilbyde et nyt undervisningshæfte

samt et gratis undervisningsforløb specielt tilrettelagt for

sprogskoleelever, der er ved at lære det danske sprog, men måske

ikke kender så meget til den danske historie. Forudsætningen for projektet

er såvel et tæt samarbejde mellem Roskilde Sprogcenter og

Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet som støtte til projektet fra Ministeriet

for Flygtninge, Indvandrere og Integration

219 elever har modtaget undervisningshæftet og deltaget i en

rundvisning på Vikingeskibsmuseet.

Sprogskoleforløbet og det nye indskolingsforløb har været gode

nye tiltag for nogle elevgrupper, vi traditionelt har haft svært ved at tilgodese

på museet.

NYE PROJEKTER

Så til Søs

I december 2006 fik Skoletjenesten og Vikingeskibsmuseet tilsagn

om støtte på i alt 445.100 kr. fra e-museum til IT-projektet Så til Søs,

der nu har ændret titel til Havhingsten i fortid og nutid.

Havhingsten i fortid og nutid er et videns- og undervisningssite,

der formidler kulturhistoriske og naturvidenskabelige forhold gennem

den spektakulære sejlads, som Havhingsten fra Glendalough gennemfører

i 2007 og 2008. Sitet er en del af www.Havhingsten.dk.

Sitet indeholder et unikt, tværfagligt undervisningsmateriale, der

er rettet dels mod mellemtrinnet i folkeskolen og dels til gymnasieniveau.

Eleverne får adgang til sejladsens navigationsmæssige datasæt,

men de kan også få indblik i den sene vikingetids politiske historie.

Det var skibe som Skuldelev 2, der var med til at udkæmpe

kampene om herredømmet over England i 1060’erne og 1070’erne.

Med sit byggested ved Dublin i 1040rne og sit endeligt i Roskilde

Fjord i 1070’erne bærer Skuldelev 2 en historie om kontakt mellem

disse to magtcentre, der begge spillede væsentlige roller i datidens

politiske historie.

Det indsamlede datasæt består af skibet position, fart, vejrforhold

samt dagbogsoptegnelser fra besætningen. Desuden forefindes data

om skibets, lastens og besætningens sammensætning, vægt og placering.

Disse data bliver centrale i Vikingeskibsmuseets kommende

arbejde med at forstå vikingeskibenes sejlegenskaber og dermed betydning

i samtiden. Ligesom Vikingeskibsmuseets forskere vil eleverne

kunne arbejde matematisk og naturvidenskabeligt med materialet.

Samtidig vil de få indblik i, hvorledes naturvidenskabelige data

kan være med til at løse kulturhistoriske problemstillinger.

På hjemmesiden giver et kort og en 3D model af skibet mulighed

for at klikke sig vej ned igennem de historiske steder, skibet sejler

forbi, eller i de data skibet selv producerer eller har produceret undervejs.

I de forskellige klik ligger tekster, billeder og evt. video eller

3D animationer samt et sæt opgaver. Opgaverne kan være alt fra små

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

58

konsekvensspil, rollespilsoplæg, instruktioner til praktiske aktiviteter,

matematik- og fysikopgaver og traditionelle arbejdsspørgsmål. Til

hver opgavesæt er der udarbejdet lærervejledninger med ideer til temaarbejde

og anvendelse af hjemmesidens omfattende materiale om

vikingetiden samt inspiration til videre litteratursøgning.

Krigsskibet på togt

Der er udviklet to nye forløb i forbindelse med Havhingstens sejlads

til Dublin. Til folkeskolen udbydes Krigsskibet på togt, der omhandler

museets rekonstruktion Havhingsten fra Glendalough og sejladsen til

Dublin tur-retur i 2007-2008. Med udgangspunkt i det originale vrag

Skuldelev 2 lærer eleverne om langskibet med plads til 65 mand, der

kan have deltaget i kampen om England i slutningen af 1000-tallet.

Ombord i gulvmodellen i fuld skala introduceres eleverne til krigeren

på skibet. Hvad havde han med, og hvorledes var han udrustet? I

værkstedet på Museumsøen fremstilles egen pil, som afprøves med

moderne buer på buebanen. Forløbet varer 4 timer og udbydes i

sommerhalvåret.

Havhingsten fra Glendalough – fra vrag til virkelighed

Det andet forløb, der udbydes hele året, varer 1 time og henvender

sig til gymnasieskolen. I 2007 er rekonstruktionen af langskibet Skuldelev

2 sejlet ud på en fantastisk forsøgssejlads tværs over Nordsøen,

rundt om Skotland og til Dublin. Med baggrund i denne sejlads

vil eleverne sammen med Skoletjenestens underviser fordybe sig i

dette pragtskibs historie og den eksperimentelarkæologiske idé. I

omvisningen indgår bl.a. besøg i museets særudstilling om sejlads

med Havhingsten.

Personale

Der er sket et generationsskifte i Skoletjenestens stab af studentermedhjælpere.

Nogle er blevet færdige med specialet, mens andre har

søgt nye udfordringer i museets andre afdelinger. Således er der blevet

ansat en del nye studentermedhjælpere i foråret, der er i gang

med at blive oplært i Skoletjenestens undervisningsforløb.

Samarbejder og kurser

I 2006 har Skoletjenesten overtaget de gratis sejladser for skoler i

Roskilde kommune. Det har betydet, at al booking af sejladser samt

de forberedende samtaler med lærerne, hvor det pædagogiske og

faglige indhold i sejladserne bliver diskuteret, foregår i Skoletjenesten.

Endvidere har Skoletjenesten afholdt kurser i samarbejde med

pædagogiske centre, seminarier m.fl.

Desuden har Skoletjenesten – ofte i samarbejde med Vikingeskibsmuseets

øvrige afdelinger – været vært for 1 lærerstuderende samt

11 praktikanter fra folkeskolen.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

59

ZOOLOGISK HAVE

I det forgangne år har Zoologisk Have været præget af stadigt igangværende

byggeprojekter. I den nordlige del af Haven er det nye elefanthus

fortsat under opførelse. Et omfattende byggeri, der skal stå

færdigt maj 2008.

I Søndermarksafdelingen er anden etape af den nye savanne færdig,

og tre nye næsehorn er flyttet ind i anlægget sammen med Zoos

gamle næsehornshan. De afrikanske anlæg er lagt sammen til én stor

savanne på 1½ ha, hvor næsehorn, gnuer, giraffer, zebraer, impalaantiloper,

strudse og blisbukke nu går sammen. I savannens sydøstlige

hjørne er et nyt hus til flodhestene under opførelse.

På trods af den megen byggeaktivitet har der været holdt klart fokus

på formidling og undervisning af børn og unge. De Biologiske Værksteder

har dagligt været optaget af undervisning for skole- og gymnasieelever

eller af kursusaktivitet for lærere og pædagoger. 78.729

skole- og gymnasieelever og deres lærere har benyttet Zoologisk

Have som udgangspunkt for eller som en del af deres undervisning. I

alt har 28.064 elever modtaget undervisning.

Typisk modtager klasser undervisning af 45 eller 90 minutters varighed.

Forløbet ’At gå i skole i Zoologisk Have’, hvor eleverne undervises

i længere perioder, er dog også populært. Således har 44

klasser modtaget undervisning; typisk hver dag i en hel uge. Det er

især Natur/Teknik elever, der benytter sig af tilbudet, men også 8. og

9. klasser har som et led i biologiundervisningen modtaget længere

undervisningsforløb.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

60

Vores Biologisk Værksted 3 er konstant booket, og vi har i det forgangne

år besluttet at udvikle et alternativt uddannelsestilbud med

henblik på at kunne honorere den store efterspørgsel, som vi fortsat

har på tilbudet om ’Biologisk Værksted 3 kørekort’. Dags dato har

1.200 lærere ’kørekort’ til Biologisk Værksted 3.

208 skoler, i alt 41.700 elever, har i efteråret 2006 og foråret 2007

erhvervet eller generhvervet et skolekort til Zoo. Skoler med skolekort

kan besøge Zoo hver dag i skolernes åbningstid samt i efterårs- og

vinterferien. SFO’erne er også indbefattet.

BørneZoo og husdyrundervisning

I BørneZoo er det overordnede emne formidling af husdyr. Det være

sig såvel danske som eksotiske. I alt har 57 klasser været på ’En arbejdsdag

i BørneZoo’, hvor det pædagogiske fokus er rettet mod

husdyr og husdyrproduktion. Eleverne opnår under forløbet en forståelse

for, hvordan dyrene i landbruget benyttes, og hvordan landbrugets

husdyrprodukter bearbejdes og fremstilles.

Traditionen tro er der i uge 19 og 20 blevet afholdt ’Husdyr-uge’ i

BørneZoo. Omkring 1.500 børn besøgte værkstederne og oplevede

en markedsplads med mulighed for at afprøve horn- og skindværksted,

spinde tråd og fodre dyr. Desuden kunne man bage vafler af

selvmalet mel.

I år har Skoletjenesten udviklet et nyt ’Jord til bord værksted’, hvor

skoleelever får en forståelse af blandt andet æblets rejse fra frø til spisemodent

æble. Igen i år har vi samarbejdet med Slagteriskolen i

Roskilde, hvor der i ugens løb var en slagter, der demonstrerede,

hvordan en gris udskæres. Indslaget var spændende og vakte stor interesse.

Der har fast været oplæg på Børnezoo-scenen fra 1. maj til 9. september,

hvor to til tre klasser har kunnet deltage pr. oplæg.

Børnezoo-scenen har også været brugt til at afprøve temaværksteder

med fokus på savannen.

I år er der blevet udviklet tre nye værksteder, hvor der arbejdes

med produkter fra savannen: strudseæg, skind, kranier og efterladenskaber

fra savannens dyr.

Andre undervisningsforløb og aktiviteter:

’Juleanden indeni’ (december-undervisningstilbud). Elever fra folkeskolens

Natur/Teknik klasser får koblet ænders levevis med en dissektion

af en juleand. Oplægget har stor tilslutning og giver eleverne

mulighed for på en lærerig måde at opleve juleandens vej fra andegården

til spisebordet.

’Dejlige dyr i Zoo’ er et undervisningstilbud, der består af et helårsforløb

af 2 x 10 kurser og er rettet mod udviklingshæmmede fra

Københavns Kommunes ungdomsskoler.

Østerbro Ungdomsskole har igen modtaget tema-undervisning

efterår og forår af 2 x 8 besøg, hvor børn og voksne har modtaget undervisning

af to timers varighed om dyreadfærd og pasning af dyr.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

61

Udvikling og afprøvning af ny savanneundervisning for 4.-6. klasse

i faget Natur/Teknik.

Arla skolekonkurrencen: En 5. og 7. klasse har brugt Børnezoos

pædagogiske aktiviteter i undervisningssammenhæng den 2. juni 2007

’Ud af huset dag’ for Frederiksberg Gymnasium. Årligt tilbagevendende

arrangement i samarbejde med gymnasiets undervisere. Ca.

150 gymnasieelever oplever Zoologisk Have som arbejdsplads i september

måned.

Undervisnings- og udviklingstilbud

De syv faste undervisningstilbud i biologiundervisningen fungerer

fortsat godt. Det er vores indtryk, at de fint understøtter folkeskolens

læseplaner og på den måde er attraktive som et led i elevernes uddannelsesforløb.

5.019 elever fra 7.-9. klasse har i årets løb modtaget

biologiundervisning i Zoologisk Have.

Der er i foråret 2006 nedsat en redaktion med det formål at revidere

og digitalisere Zooskoletjenestens skriftlige materialer (grøn, rød

og blå mappe). Projektet er i gang og vil køre de næste par år. I den

forbindelse har vi besluttet at underinddele vores undervisningsmateriale

for Natur/Teknik eleverne i to niveauer. Fokus har i første omgang

været rettet mod Afrikas dyreliv jf. savannen i Søndermarken.

Bøger/publikationer

Artikler i temahæfter fra Skoletjenestens naturfagsgruppe

’Zoo-pædagogik’: Bog om naturfagspædagogik i uformelle læringsmiljøer

med udgangspunkt i Zoologisk Haves praksis. Forventet

udgivelse i 2008.

Kurser

ZooSkoletjenesten har afholdt kurser, oplæg og undervisning for lærere

og pædagoger samt kurser rettet mod grupper, der i deres professionelle

virke arbejder med børn og dyr. Ud over fire “kørekortskurser”

for Biologisk Værksted 3 brugere er der bl.a. afholdt et

heldagskursus i samarbejde med Biologforbundet. Kurset var et tilbud

til undervisere i Natur/teknik og biologi og gentages i efteråret

2007. Svenske museumspædagoger fra Malmø museerne: Oplæg

om ZooSkoletjenestens pædagogik.

Kurser og undervisningsaktiviteter uden for Zoologisk Have: Roskilde

Dyrskue 2007 den 8.-10. juni med aktiviteter for børn. I alt syv

forskellige oplæg om husdyr og de produkter, vi får fra dem.

Skolepraktikanter

31 skoleelever fra 8.–9. klasse har gennemført et praktikforløb i Zoologisk

Haves undervisningsbygning med pasning af dyrene, der anvendes

i undervisningen.

17 praktikanter fra forskellige lærerseminarier, primært i hovedstadsområdet.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

62

BESØGSSTATISTIK, SKOLEÅRET 2005-2006

Elever, der har modtaget undervisning

I ALT Kbh. Fred. Kbh. Fr.borg. Rosk. Vestsj. Storstr. Andre

Kom. Kom. Amt Amt Amt Amt Amt

Arbejdermuseet 10.826 2.811 170 2.177 2.399 1.007 420 428 1.414

Arken 15.767 2.212 1.264 6.004 790 3.310 632 474 1.081

Danmarks Akvarium 4.328 1.339 243 1.319 612 382 121 192 120

DTM og DTU 4.235 294 84 1.134 2.030 168 105 105 315

Film-X 11.361 1.755 284 4.081 1.864 1.714 723 245 695

Frederiksborgmuseet 6.529 673 195 885 3.525 445 105 106 595

Kunsthallen Nikolaj 7.448 - - - - - - - -

Kunstindustrimuseet 5.342 856 602 519 1.135 676 556 576 422

KVL / Landbohøjskolen 3.280 - - - - - - - -

Københavns Bymuseum 6.159 2.254 167 2.164 671 187 132 177 407

Køge Skitsesamling 3.414 0 0 506 0 2.546 0 353 9

Lejre Forsøgscenter 3.712 539 101 568 734 621 477 418 254

Louisiana 11.119 1.344 385 2.884 5.081 402 138 79 806

Nationalmuseet 20.956 4.075 872 7.127 3.327 1.892 806 1.867 990

Statens Naturhistoriske Museum 18.455 - - - - - - - -

Thorvaldsens Museum 6.791 2.165 419 2.050 1.020 544 137 261 195

Vikingeskibsmuseet 14.019 1.497 229 4.007 2.124 3.214 1.208 548 1.192

Zoologisk Have 34.540 10.140 3.860 10.040 4.480 3.240 840 460 1.480

Musik (flere institutioner) 3.376 723 16 234 86 1.261 1.025 31 0

I alt 191.657 32.677 8.891 45.699 29.878 21.609 7.425 6.320 9.975

Kommentarer:

Arbejdermuseet

Tal for Andre omfatter 487 elever, som ikke er registreret under kommuner/amter

Kunsthallen Nikolaj

Tal er ikke registreret under kommuner/amter.

Københavns Bymuseum

Tal omfatter 469 elever på byvandring/omvisning.

Louisiana

Tal for Andre omfatter 86 elever, som ikke er registreret under kommuner/amter.

Nationalmuseet Det samlede tal (Prinsens Palais, Frilandsmuseet m. Brede og Frihedsmuseet) er 41.683.

Statens Naturhistoriske Museum Fordeling på de enkelte museer: Zoologisk Museum: 9.290, Botanisk Museum & Have: 2.646,

Geologisk Museum: 6.519. Tal er ikke registreret under kommuner/amter.

Zoologisk Have

Antal klasser er registreret. Elevtallet er beregnet med 20 elever pr. klasse.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

63

BESØGSSTATISTIK, SKOLEÅRET 2005-2006

Anslået samlet antal elever

I ALT Kbh. Fred. Kbh. Fr.borg. Rosk. Vestsj. Storstr. Andre

Kom. Kom. Amt Amt Amt Amt Amt

Arbejdermuseet 16.744 3.930 420 2.894 3.315 1.423 961 621 3.180

Arken 24.273 2.828 1.792 10.316 1.406 4.014 1.515 738 1.664

Danmarks Akvarium 8.978 2.354 414 2.513 1.292 571 348 429 1.057

DTM og DTU 4.235 294 84 1.134 2.030 168 105 105 315

Film-X 11.361 1.755 284 4.081 1.864 1.714 723 245 695

Frederiksborgmuseet 10.009 1.037 287 1.221 5.199 633 146 193 1.293

Kunsthallen Nikolaj 7.448 - - - - - - - -

Kunstindustrimuseet 6.762 1.062 727 634 1.523 811 614 712 679

KVL / Landbohøjskolen 3.280 - - - - - - - -

Københavns Bymuseum 9.038 3.102 424 3.080 836 223 301 230 842

Køge Skitsesamling 3.414 0 0 506 0 2.546 0 353 9

Lejre Forsøgscenter 11.718 - - - - - - - -

Louisiana 22.384 3.195 832 5.273 8.428 960 252 92 3.352

Nationalmuseet 41.683 - - - - - - - -

Statens Naturhistoriske Museum 33.031 - - - - - - - -

Thorvaldsens Museum 6.791 2.165 419 2.050 1.020 544 137 261 195

Vikingeskibsmuseet 17.570 1.920 296 4.354 2.347 3.407 1.489 1.030 2.727

Zoologisk Have 72.910 - - - - - - - -

Musik (flere institutioner) 3.376 723 16 234 86 1.261 1.025 31 0

I alt 315.005 24.365 5.995 38.290 29.346 18.275 7.616 5.040 16.008

Kommentarer:

Arbejdermuseet

DTM/DTU

Film-X

Kunsthallen Nikolaj

Køge Skitsesamling

KVL / Landbohøjskolen

Lejre Forsøgscenter

Louisiana

Nationalmuseet

Statens Naturhistoriske Museum

Thorvaldsens Museum

Zoologisk Have

Tal for Andre er incl. 936 elever, som ikke er registreret under kommuner/amter.

Registreringen omfatter kun elever, der har modtaget undervisning.

Registreringen omfatter kun elever, der har modtaget undervisning.

Registreringen omfatter kun elever, der har modtaget undervisning.

Registreringen omfatter kun elever, der har modtaget undervisning.

Registreringen omfatter kun elever, der har modtaget undervisning.

Geografisk fordeling registreres kun ved undervisning.

Tal for Andre er incl. 86 elever, som ikke er registreret under kommuner/amter.

Tallet svarer til samlede antal elever, der har besøgt museet i forbindelse med undervisning.

Mange klasser har besøgt Nationalmuseet på egen hånd. På ghrund af den usikre registrering,

specielt onsdage, hvor gruppebesøg ikke registreres, kan der ikke gives et nøjagtigt antal elever.

Geografisk fordeling ikke opgivet.

Registreringen omfatter kun elever, der har modtaget undervisning.

Geografisk fordeling registreres kun ved undervisning.

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

64

BESØGSSTATESTIK, SKOLEÅRET 2006-2007

Elever. der har modtaget undervisning

Region Region Øvrige Ikke oplyst

I ALT Hovedstaden Sjælland Danmark Sverige kommuner

Arbejdermuseet 8.916 4.353 1.382 1.661 0 1.520

Arken 8.197 5.387 2.448 348 0 14

Danmarks Akvarium 4.810 4.054 554 149 18 35

Danmarks Tekniske Museum 4.947 4.348 228 185 104 82

Det Biovidenskabelige Fakultet 5.147 4.634 465 48 0 0

Film-X 11.057 8.152 2.060 845 0 0

Frederiksborgmuseet 7.903 6.110 859 791 42 101

Københavns Bymuseum 5.517 4.071 399 545 50 452

Kunsthallen Nikolaj 5.140 4.806 239 41 12 42

Kunstindustrimuseet 5.313 3.556 830 778 121 28

Køge Skitsesamling 2.581 1.019 1.166 0 0 396

Lejre Forsøgscenter 14.497 2.593 1.600 276 34 9.994

Louisiana 11.145 8.766 702 39 166 1.472

Musik 10.067 1.139 292 54 0 8.582

Nationalmuseet 23.998 17.055 4.916 1.592 148 287

Statens Naturhistoriske Museum 18.377 15.992 2.176 83 18 108

Thorvaldsens Museum 6.921 5.507 1.177 237 0 0

Vikingeskibsmuseet 14.118 7.978 4.593 1.284 263 0

Zoologisk Have 28.064 23.374 3.333 1.302 55 0

I alt 196.715 132.894 29.419 10.258 1.031 23.113

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk


Skoletjenestens årsberetning 2006-07

65

BESØGSSTATESTIK, SKOLEÅRET 2006-2007

Anslået samlet antal elever

Region Region Øvrige Ikke oplyst

I ALT Hovedstaden Sjælland Danmark Sverige kommuner

Arbejdermuseet 13.305 6.069 1.923 2.328 0 2.985

Arken 12.249 8.089 3.305 596 96 163

Danmarks Akvarium 8.802 7.009 1.269 266 73 185

Danmarks Tekniske Museum 8.694 7.093 719 369 431 82

Det Biovidenskabelige Fakultet 5.147 4.634 465 48 0 0

Film-X 11.057 8.152 2.060 845 0 0

Frederiksborgmuseet 7.903 6.110 859 791 42 101

Københavns Bymuseum 8.003 6.313 676 964 50 0

Kunsthallen Nikolaj 5.251 4.917 239 41 12 42

Kunstindustrimuseet 5.935 4.039 887 860 121 28

Køge Skitsesamling 2.581 1.019 1.166 0 0 396

Lejre Forsøgscenter 14.497 2.593 1.600 276 34 9.994

Louisiana 15.963 12.064 1.026 39 441 2.393

Musik 10.067 1.139 292 54 0 8.582

Nationalmuseet 23.998 17.055 4.916 1.592 148 287

Statens Naturhistoriske Museum 18.377 15.992 2.176 83 18 108

Thorvaldsens Museum 6.921 5.507 1.177 237 0 0

Vikingeskibsmuseet 17.231 7.978 4.593 1.284 263 3.113

Zoologisk Have 78.729 50.364 4.911 1.302 55 22.097

I alt 274.710 176.136 34.259 11.975 1.784 50.556

© Skoletjenesten 2008 · www.skoletjenesten.dk

More magazines by this user
Similar magazines