16.02.2015 Views

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FILM-X / NIVEAU B

UNDERVISNINGSMATERIALE


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Filmproduktionsfaser

NIVEAU B

FILMPRODUKTIONSFASER

At lave en spillefilm er en lang proces. Først skal man få en god idé

til en historie, man vil fortælle. Den skal så skrives ned i et manuskript,

som er udgangspunkt for instruktørens og skuespillernes

arbejde. Manuskriptet omformes i et storyboard, der er manuskriptet

i en tegnet udgave med kameravinkler, motiver, lydangivelser

m.m. Storyboardet er en stor hjælp for fotograf, instruktør, lydmand

m.fl. Der skal vælges location (optagelsessteder – både ude og

inde), skuespillere skal udvælges og eventuelt prøvefilmes. Så følger

en øvefase, hvor der skal arbejdes med alt fra replikker, koreografi

(bevægelser), skuespil, kameraføring, lyd, lys m.v. Der skal laves en

skudplan: en oversigt over hvornår og hvor der skal optages, og

hvem det involverer. Selve optagelserne kan foregå ”on location”

(dvs. på de udvalgte steder på land/ i by) og/ eller i et studie

(normalt for indendørs-optagelser). Når optagelserne er færdige,

skal de fremkaldes (ved ”rigtig” film – det gælder ikke videoformat)

og dernæst redigeres (af klipperen) – dvs. klippes sammen til den

endelige film. Der skal evt. laves visuelle effekter. I redigeringsfasen

skal der også arbejdes med lyd – mange gange er reallyden (lyden

fra selve filmoptagelsen) ikke god nok, derfor må skuespillerne indtale

deres replikker igen i et lydstudie. Desuden lægges der effektlyd

og musik på og evt. en voice-over. Der skal laves rulletekst, hvor de

forskellige involverede nævnes og på den måde takkes (krediteres)

for deres arbejde. Derpå følger hele lancerings- og PR-arbejdet med

filmen – altså reklame for filmen.

FILm-x

SIDE 1


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Filmproduktionsfaser

PRÆ-PRODUKTION

Præ-produktionsfasen er det arbejde, der skal laves, før filmen kan

optages. Altså: idé-arbejde, manuskript, storyboard, valg af arbejdsteam,

skuespillere og øvning.

På skolen forbereder I dialog/replikker, fortællerstemme, arbejdsteam

og laver evt. storyboard til animation.

PRODUKTION

Produktionen er selve filmoptagelserne.

I FILM-X optager I jeres film i STUDIE 1, 2, 3, 4 eller ANIMATION.

FILm-x

POST-PRODUKTION

Postproduktionen er alt arbejdet efter optagelserne. Altså: redigering,

lyd, musik, tekst og PR.

I FILM-X optager I jeres egne effektlyde og indspiller dialog (eftersync)

og fortællerstemme (voice-over) i lydstudiet LYD. I KLIP kan

I redigere jeres film, ”komponere” et lille musik-stykke og vælge

effektlyde fra Lydbiblioteket. I FILM-X LAB. brænder I jeres film på

cd-rom.

SIDE 2


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 1 / Dinosaurerne

B - STUDIE 1

FILm-x

DINOSAURERNE

Dinosaurerne, Radar Film

GENRE/ Action, spænding, science fiction

HANDLING/ I skal forsøge at slippe væk fra nogle dinosaurer, som

er på jagt i det indre København.

I kan heldigvis gå på en bro over gaden - og dermed et stykke over

dinosaurernes hoveder!

Men pas på for én dinosaurus er nær ved at bide !

VARIGHED/ 45 sek.

LYD/ I KLIP kan I lægge effektlyde ind og ”komponere” musik.

Der er ikke mikrofoner i studiet.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Indklipsbilleder af dinosaurer. Lyd.

SIDE 3


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 1 / Dinosaurerne / Forberedelse

FORBEREDELSE - STUDIE 1 - DINOSAURERNE

HANDLING

Find på en handling, der forklarer, hvorfor I er havnet på en bro

højt over en gade, hvor der går glubske dinosaurer rundt… – og hvad

skal der nu ske?

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Vidste I, at der var dinosaurer i byen?

• Tror I, at I overlever?

• Har I brug for en trylleformular?

• Skal I måske afgive et løfte, for at dinosaurerne forsvinder?

• Foregår handlingen i fremtiden?

FILm-x

ROLLER

Der er plads til 1-4 personer i kulissen.

Er der en af jer, som er dumdristig?

Er der en helt eller en heltinde?

Er I alle bange?

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 4


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 1 / Trylleheksen

B - STUDIE 1

FILm-x

TRYLLEHEKSEN

Trylleheksen, Radar Film

GENRER/ Eventyr, fantasy, kærlighedsdrama

HANDLING/ I befinder jer i et tårn og på en balkon samt broen

imellem dem på et eventyrslot i Alperne. I baggrunden er der en

flot udsigt til en flod og skove. Pludselig kommer en heks flyvende

på sin kost lige under broen og tryller det smukke slot om til en

ruin ! Og det dejlige, frodige landskab bliver forvandlet til en gold

stenørken ! Når heksen har udført sin udåd, flyver hun videre ud

ad billedet og væk. Lidt efter lidt bliver slot og landskab sig selv

igen.

VARIGHED/ 44 sek.

LYD/ I KLIP kan I lægge effektlyde ind og ”komponere” musik.

Der er ikke mikrofon i studiet.

KOSTUMER/ Fire kapper i forskellige farver.

SIDE 5


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 1 / Trylleheksen / Forberedelse

FORBEREDELSE - STUDIE 1 - TRYLLEHEKSEN

HANDLING

Find på en handling, hvor I evt. nævner lidt om forhistorien.

Hvorfor er heksen så ond - hvorfor forvandler hun henholdsvis slot

og landskab? Og hvorfor bliver landskabet igen smukt?

Hvordan er forholdet mellem heksen og personerne på balkon,

i tårn og på bro?

Filmen lægger op til en Happy End – hvordan synes I, slutningen

skal være?

FILm-x

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Er den ene af jer på vej over broen – og hvorfor? Er der romantik

i luften? Er der en, som skal reddes ud af tårnet?

• Kan I se noget ude i landskabet? Opdager nogen heksen?

• Hvordan reagerer I på forvandlingen af slot og landskab? Hvorfor

og hvordan bliver ruinen til et slot og stenørkenen til et frodigt

alpelandskab? Er der en, som tryller? Eller er der en anden årsag,

som måske har med jeres forhistorie at gøre?

• Hvordan er forholdet mellem de personer, der er med i filmen?

Bliver forholdet ved med at være det samme gennem hele jeres

film?

ROLLER

Der er plads til 1-4 personer i kulissen.

Hvem er med i filmen - hvem er på balkonen og hvem i tårnet?

Er der nogen på broen?

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 6


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 1 / Slottet

B - STUDIE 1

FILm-x

SLOTTET

Slottet, Radar Film

GENRER/ Eventyr, fantasy, kærlighedsdrama eller?

HANDLING/ Fri fantasi i slotskulisse

(balkon og tårn med bro imellem).

VARIGHED/ 45 sek.

LYD/ Der er ikke mikrofon i studiet. I LYD kan I indspille voice-over,

effektlyde og dialog.

I KLIP kan i lægge effektlyde ind og “komponere” musik.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Ingen – kun lyd.

KOSTUMER/ Fire kapper i forskellige farver

SIDE 7


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 1 / Slottet / Forberedelse

FORBEREDELSE - STUDIE 1 - SLOTTET

HANDLING

Digt en handling, der skal udspille sig på en balkon, i et tårn samt på

en bro herimellem. Omgivelserne er et Alpelandskab. Her er plads

til alle – både riddere, prinsesser, troldmænd – bare pas på, at I ikke

falder i voldgraven !

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Måske er der en, som skal reddes?

• Skal prinsessen have sin prins?

• Er der tale om et ægte eventyr?

• Måske skal det hele foregå på engelsk, tysk eller fransk?

FILm-x

ROLLER

Der er plads til 1-4 personer i kulissen.

Hvem er med i filmen - Hvem er på balkonen og hvem i tårnet? Er

der nogen på broen?

Hvordan er forholdet mellem de personer, der er med i filmen?

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 8


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 2 / På havets bund

B - STUDIE 2

FILm-x

PÅ HAVETS BUND

På havets bund, Filmværkstedet

GENRER/ Action, eventyr, fantasy

HANDLING/ Handlingen foregår under vand. En svømmende perlefisker

er på jagt efter en østers med en perle i. Når østersen kommer

til syne, gælder det om at snuppe perlen, inden østersen klapper

i igen. Imens er der brug for andre skuespillere til at agere gopler.

I svømmer mellem fisk, en skildpadde, et par store rokker og en

haj!

VARIGHED/ 1.15 min.

LYD/ Der er ikke mikrofon i studiet. I LYD kan I indspille voice-over,

dialog og effektlyde.

I KLIP kan I lægge effektlyde ind og “komponere” musik.

OPTAGELSEN/ I optager med to kameraer. Kamera 1 optager

hele handlingen i et totalbillede, kamera 2 optager perlefiskeren

i et halvtotalbillede. Under optagelsen skal kameramanden skifte

mellem de to kameraer.

SIDE 9


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 2 / På havets bund / Forberedelse

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Indklipsbilleder – f.eks. dykkernes

point-of-view (pov).

KOSTUMER/ Dykkerudstyr og goppeldragter

FORBEREDELSE - STUDIE 2 - PÅ HAVETS BUND

Der er nogle ting, I kan forberede hjemmefra.

I kan skrive rammehistorien for handlingen. Det kan også være en

god idé at skrive ned, hvad en evt. fortællerstemme skal forklare

(voice-over).

FILm-x

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvorfor det er vigtigt at få fat i perlen?

• Hvem er perlefiskeren?

• Skal der være en voice-over?

ROLLER

1 person (evt. 2 små børn), som svømmer efter perler.

1- 2 personer, som leger gopler.

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 10


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 2 / Bolsjebutikken

B - STUDIE 2

FILm-x

BOLSJEBUTIKKEN

Bolsjebutikken, Filmværkstedet

GENRER/ Komedie, fantasy, dokumentar

HANDLING/ I er blevet tryllet bittesmå og går på rov på disken i en

gammeldags bolsjebutik.

I går rundt mellem farvestrålende bolsjer, men der er låg på de fleste

glas – undtagen ét ! Der står en dame og ekspederer, og i baggrunden

er der en anden ekspedient. Når damen ikke er i nærheden skal I

prøve at få fat i et bolsje – uden at damen eller den anden ekspedient

ser jer. Lykkes det?

VARIGHED/ 1 min.

LYD/ Der er ikke mikrofon i studiet. I LYD kan I indspille voice-over,

dialog og effektlyde.

I KLIP kan I lægge effektlyde ind og “komponere” musik.

SIDE 11


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 2 / Bolsjebutikken / Forberedelse

OPTAGELSEN/ Handlingen optages med to kameraer. Kamera 1

optager handlingen i et totalbillede. Kamera 2 optager handlingen

fra en anden vinkel/ en halvtotal indstilling af den formindskede

person på disken. Under optagelserne skal kameramanden skifte

mellem de to kameraer.

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Der er indklipsbilleder fra en bolsjeproduktion,

hvilket gør det muligt at lave en lille dokumentarfilm

om produktionen af bolsjer. Den kan også bruges i et parallelforløb

sammen med historien om den formindskede person på disken i

bolsjebutikken (skiftevis klip mellem disken og selve fabrikationen

af bolsjer). Desuden er der indstillinger af ekspedienten, som måske

– måske ikke ser den/ de formindskede.

FILm-x

FORBEREDELSE - STUDIE 2 - BOLSJEBUTIKKEN

I kan hjemmefra i en gruppe have skrevet en handling og fordelt

rollerne. Hvis I vil lave en dokumentarfilm, kan I evt. have undersøgt,

hvad en bolsjemasse består af, hvordan processen med at lave

bolsjer foregår m.m.

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvordan er det lykkedes at blive tryllet lillebitte?

Hvordan føles det?

• Hvorfor er I i bolsjebutikken?

Får I noget ud af besøget i butikken?

ROLLER

Der er brug for 1-3 personer,

som bliver tryllet små.

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 12


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 2 / U-båden

B - STUDIE 2

FILm-x

U-BÅDEN

U-båden, Filmværkstedet

GENRER/ Krimi, action

HANDLING/Handlingen foregår inde i en sunken u-båd.

Her skal I spille dykkere, som leder efter et skrin – finder I det?

Og hvad er der i det?

VARIGHED/ 1 min.

LYD/ Der er ikke mikrofon i studiet. I LYD kan I indspille voice-over,

dialog og effektlyde.

I KLIP kan I lægge effektlyde ind og “komponere” musik.

OPTAGELSEN/ Handlingen optages med to kameraer. Kamera 1

optager hele handlingen i et totalbillede. Kamera 2 optager handlingen

i et nærbillede. Kameramanden klipper mellem de to optagelser

undervejs.

SIDE 13


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 2 / U-båden / Forberedelse

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Indstillinger af u-båd udefra

(eksteriør) med og uden to dykkere.

KOSTUMER/ Dykkerudstyr og goppeldragter.

FORBEREDELSE - STUDIE 2 - U-BÅDEN

I kan finde på en rammehistorie svarende til optakten til selve den

filmscene, I optager.

Skal der være en voice-over? Eller evt. en dialog? Måske skal dykkerne

kommunikere ved hjælp af walkie-talkie/ mikrofoner?

FILm-x

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvem tilhører/ tilhørte u-båden?

• Hvad tror dykkerne, der er i skrinet?

• Er der forfølgere?

• Er u-båden ved at eksplodere, så man skal skynde sig?

• Har dykkerne ilt nok?

• Når dykkerne at få fat i skrinet?

• Hvad er der i skrinet?

ROLLER

1-2 dykkere, evt. 1-2 modstandere,

evt. omkomne i ubåden?

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 14


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 2 / Biljagten

B - STUDIE 3

FILm-x

BILJAGTEN

Biljagten, Fernis Film

GENRER/ Krimi, action

HANDLING/ I holder parkeret i et havneområde i jeres bil (en

Morris Mascot). I stiger ind i bilen og begynder at køre. Der kommer

en mand i en Jaguar efter jer. Så går den vilde biljagt langs havnebassinet.

Jaguaren nærmer sig, og I må prøve et lille trick: I laver en

manøvre, så forfølgeren tror, I vil vende om, så det gør han også.

Men I vender igen og kører væk fra jaguaren, der er for stor til at

vende hurtigt. Manden i Jaguaren stiger ud, og taler i sin mobiltelefon

(replik !), mens I fortsætter ad en sidegade.

VARIGHED/ 1.47 min.

LYD/ Der er mikrofon i bilen, så I kan her arbejde med dialog

direkte ! Optagelserne er i sort-hvid.

OPTAGELSEN/ Handlingen optages ved hjælp af bagprojektion: dvs.

frontalt af jer/ personerne i bilen. Mens I ”kører”, kan I se Jaguaren

på et lærred bag jer.

SIDE 15


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 2 / Biljagten / Forberedelse

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Mange klippe-muligheder. Der er

totalbilleder i flere vinkler af hele havnemiljøet med begge biler

eller bare den ene; pov-indstillinger (det ”I ser” fra Morris Mascot’en)

samt nærbilleder af bilens hvinende hjul.

FORBEREDELSE - STUDIE 2 - BILJAGTEN

STUDIE 3 giver fin mulighed for at arbejde med dialog. Som

udgangspunkt vil det være oplagt med en rammehistorie for den

film-scene, I skal optage.

FILm-x

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvad taler I om undervejs?

• Ved I, at I bliver forfulgt?

• Skal det holdes skjult, indtil sidste øjeblik, hvorfor I er forfulgt?

• Hvor kommer I fra, og hvor er I på vej hen?

• Hvorfor bliver I forfulgt – har I stjålet, myrdet eller bare været

uheldige…?

• Er I gangstere/ kriminelle eller helt uskyldige?

• Hvem forfølger jer?

• Har I noget vigtigt eller værdifuldt i Morris’en?

ROLLER

1–4 personer i bilen.

Overvej om I skal være good guys eller badguys.

1 instruktør

1 kameramand

1-2 personer til at rykke i bilen

SIDE 16


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 3 / Luft under hjulene

B - STUDIE 3

FILm-x

LUFT UNDER HJULENE

Luft under hjulene, Radar Film

GENRER/ Eventyr, krimi, action, dokumentar

HANDLING/ I opdager hurtigt, at bilen ikke kører på en vej, men er

på vej op i luften ! I flyver henover et norsk fjeldlandskab med

skove og bjerge: op over skyerne og pludselig bliver I overhalet af

et stort passagerfly, der vender om og flyver forbi igen.

VARIGHED/ 1.15 min.

OPTAGELSEN/ Handlingen optages frontalt af personerne i bil/

Morris Mascot’en. Der er mikrofon i bilen, så I kan her arbejde med

dialog !

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ Enkelte indklipsbilleder gennem

sideruder og ud over landskabet.

SIDE 17


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 3 / Luft under hjulene / Forberedelse

FORBEREDELSE - STUDIE 3 - LUFT UNDER HJULENE

STUDIE 3 giver fin mulighed for at arbejde med dialog. Det er bedst,

hvis I har forberedt ramme-historien for den filmscene, I skal optage.

Husk at få præsenteret personerne i bilen i begyndelsen af dialogen.

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvem er I?

• Hvad taler I om?

• Hvor kommer I fra?

• Ved I, hvor I er på vej hen?

• Hvordan reagerer I på passagerflyet 1. gang – og 2. gang?

• Hvordan slutter scenen?

• Er det hele en drøm, et mareridt, eller foregår det i en anden

verden?

FILm-x

ROLLER

1 – 3 personer i bilen

1 instruktør

1 kameramand

1-2 til at rykke i bilen

(så det ser ud som om, den kører).

SIDE 18


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 3 / Strandvejsturen

B - STUDIE 3

FILm-x

STRANDVEJSTUREN

Strandvejsturen, Fernis Film

GENRER/ Roadmovie, komedie, krimi, kærlighedsdrama, dokumentar

HANDLING/ Solen skinner, og I kører langs Strandvejen ind mod

København. På et tidspunkt skal I holde for rødt lys, og senere drejer

I til højre. Men ellers er der ingen afbrydelser.

VARIGHED/ 2 min.

OPTAGELSEN/ Filmen optages frontalt af personerne i bil/ Morris

Mascot’en. Der er mikrofon i bilen, så I skal her arbejde med dialog !

Idet der ikke sker ydre ting, der påvirker jeres tur, er det endnu

mere vigtigt, at I overvejer dialogen !

EKSTRAMULIGHEDER I KLIP/ indstillinger ud gennem sideruder,

i sidespejl, gennem bagrude samt af et lyssignal – alle disse kan

fungere som pov-indstillinger.

SIDE 19


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 3 / Strandvejsturen / Forberedelse

FORBEREDELSE - STUDIE 3 - STRANDVEJSTUREN

STUDIE 3 giver som nævnt fin mulighed for at arbejde med dialog.

Som udgangspunkt vil det være oplagt at have forberedt rammehistorien

for den filmscene, I skal optage. Derudover vil det være

en stor fordel at have skrevet en dialog hjemmefra, som i FILM-X

kan tilpasses situationen.

Husk at få præsenteret personerne i bilen – på en elegant måde –

dvs. indirekte – i begyndelsen af dialogen.

FILm-x

HJÆLPESPØRGSMÅL

• Hvem er I?

• Hvor kommer I fra?

• Hvor er I på vej hen – og hvad skal I der?

• Hvordan er relationerne mellem jer?

• Er stemningen i bilen afslappet eller anspændt?

• Hvordan undgår man, at handlingen bliver kedelig?

ROLLER

1 – 3 personer i bilen

1 instruktør

1 kameramand

1-2 til at rykke i bilen

(så det ser ud som om, den kører).

SIDE 20


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Studie 4

B - STUDIE 4

STUDIE 4/ er studiet, hvor man kan lave sin egen "flipbog" og trickfilm

– ud fra arbejdet med pixilation og stop motion.

FLIPBOG/ I optager først fotografier af jer selv, som så printes

ud på papir (3 ark à 12 billeder). De i alt 36 fotos samles i en bog.

Når I bladrer hurtigt i den, ser de faste billeder levende ud.

Den bevægelse, I lavede under optagelserne gendannes.

FILm-x

TRICKFILM/ I trickfilm kan I optage små tryllefilm, hvor f.eks. noget

bliver tryllet frem eller forsvinder.

FORBEREDELSE

Man kan forberede FLIPBOG ved at finde en god idé til, hvad man

vil lave/ vise på billederne.

En idé kan være at puste en ballon op og lade den flyve. I det hele

taget er bevægelser og størrelser, der forandrer sig velegnet til dette

studie.

Man kan forberede TRICKFILM ved hjemmefra at finde på en god

tryllekunst eller et skægt og overraskende trick.

ROLLER

Det er muligt at arbejde alene i STUDIE 4.

Man kan være 1 – 3 personer foran kameraet på én gang.

1 instruktør

1 kameramand

SIDE 21


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Animation

B - ANIMATION

FILm-x

I ANIMATION skal I lave tegne-flyttefilm ved hjælp af teknikken stop

motion. I kan lave film med forskellige figurer bl.a. Cirkeline og

musen Frederik - på forskellige baggrunde. I kan også arbejde med

jeres egne tegnede baggrunde og figurer – dem skal I så bare tage

med i FLM-X.

I lydstudiet LYD kan I indtale dialog, fortællerstemme og lave effektlyde

og i KLIP kan I lægge lyd og musik på jeres tegne-flyttefilm.

SIDE 22


FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Animation / Forberedelse

FORBEREDELSE - ANIMATION

Det tager tid at lave tegnefilm ! Vær realistisk og planlæg derfor kun

en lille handling ud fra:

• De figurer og baggrunde, der er i FILM-X

• Egne tegnede figurer, rekvisitter og baggrunde.

• En kombination af egne figurer og baggrunde, og dem som

allerede findes i FILM-X.

I skal først og fremmest finde på en handling – gerne i små grupper

(à 2-3 personer). Handlingen skal egne sig til tegnefilm, det vil sige,

at den skal være let at tegne, vise og forstå. I kan skrive en dialog

til handlingen eller en fortællerstemme (voice-over), som forklarer,

hvad der foregår. Når I er i FILM-X, kan I indspille det, I har forberedt

i lydstudiet LYD. I KLIP har I mulighed for at klippe jeres

optagelser og tilføje musik.

FILm-x

1) FILM-X-BAGGRUNDE OG –FIGURER

I skal finde på en historie til enten Cirkeline-universet eller til de

tre baggrunde: Gaden, Månen eller Skoven. Til gaden hører en

lille pige og en mand i en pølsevogn. Til Månen hører et monster

og en rummand. I kan kombinere baggrunde og figurer, som I vil.

Måske vil I kombinere baggrundene, så handlingen udspilles både

i en by og en skov. I kan evt. som inspiration se en tegne-flyttefilm

– f.eks. Cirkeline, så I kan få ideer til handling, bevægelse og

dialog.

2) EGNE TEGNEDE FIGURER OG BAGGRUNDE

Måske har I arbejdet med tegning på skolen. Husk at I – ud over

figurer og baggrunde – også kan få brug for rekvisitter, der kan

flyttes – som f.eks. en fodbold. Der er mange muligheder, for

eksempel kan I lave en lille tegnefilm, hvor I viser en situation

fra jeres skole, fra jeres lejrskoletur eller måske fra fodboldkampen,

hvor I scorede et flot mål.

• Lav et selvportræt – hvor I prøver at efterligne jeres egne

bevægelser i en lille handling/tegnefilm.

• Lav en tegnefilm ud fra en historie eller et digt, I selv har skrevet.

SIDE 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!