FÆLLES MÅL II: Sundheds- og - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

FÆLLES MÅL II: Sundheds- og - Skoletjenesten

FÆLLES MÅL II: Sundheds- og

seksualundervisning og familiekundskab

Trinmål, målgruppe 4.-6. klasse

Institution: Sagnlandet Lejre

Navn på undervisningstilbud: En dag som viking

viser de trinmål, som undervisningstilbuddet understøtter.

Årsager og betydning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

beskrive den daglige livsstils betydning for sundheden, herunder mad og måltider, stimulanser,

bevægelse og fysisk aktivitet

have kendskab til, hvordan miljøet på skolen, i klassen og i fritiden kan påvirke sundhed

kende til fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten

diskutere kønsrollers betydning for egen udvikling og klassens sociale miljø

aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner

Visioner og alternativer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

sammenligne forskellige former for bolig- og familieformer

vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i sociale netværk

opstille forslag til en sund familie og et sundere lokalsamfund

1


FÆLLES MÅL II: Sundheds- og

seksualundervisning og familiekundskab

Trinmål, målgruppe 4.-6. klasse

Handling og forandring

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

gøre rede for faktorer, der påvirker det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på skolen

beskrive og afdække muligheder og barrierer gennem konkrete handlinger i forhold til et konkret

sundhedstema, fx mobning eller sikker skolevej

kende teknikker, deres muligheder og begrænsninger, i forhold til at hjælpe sig selv og andre

fortælle om de mest udbredte kønssygdomme

have kendskab til formål med aktuelle kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for

sundhedsområdet

opnå kendskab til sammenhænge mellem miljø, klima, sundhed og forbrug.

2

More magazines by this user
Similar magazines