BCN's årsberetning 2010 - Bevaringscenter Nordjylland

bcnord.dk

BCN's årsberetning 2010 - Bevaringscenter Nordjylland

14

»Havørn«

Der hænger en Havørn under mit Loft -

den er udstoppet, naa ligemeget.

man ser, den har brugt sine Vinger,

og jeg hører, at Fuglen har skreget.

Holger Drachmann

Hvis man ikke lige kan

se det, så er det Lone

Billeschou Juhl, der er

i gang med at rengøre

Drachmanns havørn.

Foto: Hans Nielsen.

T.h. Foran Drachmanns

Hus står det smukke kastanjetræ

med »lys« i maj.

Det store træs rødder viste

sig dog at have undermineret

gulvet i soveværelset.

Foto: Ole Jespersen.

I løbet af efteråret fortsatte den ind- og

udvendige restaurering af huset. Bygningsrestaureringen

skal være afsluttet 1. april 2011,

hvor BCN’s medarbejdere igen rykker ind for

at genmontere det faste inventar samt indrette

huset med møbler, inventar, malerier og de

øvrige museumsgenstande. Det er planen, at

Drachmanns Hus skal genåbne ved 100-års jubilæet

i juni 2011.

En sand skatkiste

Under tømning af huset gjorde medarbejderne

fra BCN den 17. maj et opsigtsvækkende fund,

idet en lukket slagbænk indeholdt en »dynge«

papirgenstande. Ved nærmere gennemgang

viste det sig, at slagbænken i en lang årrække

havde gemt på en sand skat.

I hulrummet under sædet blev der fundet en

stor stabel papirgenstande, der tilsyneladende

ikke har været kigget på i adskillige år - måske

ikke siden Holger Drachmanns død i 1908.

Genstandene var skadet af fugt og svamp, men

en del var rimelig velbevaret. Blandt disse var

ikke mindre end to hidtil ukendte bygningstegninger

udført af P.S. Krøyer. Tegningerne viser

Drachmanns Hus og dokumenterer således, at

Krøyer har tegnet Holger Drachmanns ombygning

af huset og tilføjelse af atelier. Hidtil har

man antaget, at arkitekt Ulrik Plesner tegnede

ombygningen.

Den ene tegning viser husets facader og forslag

til vinduer i atelieret. Denne tegning er

koloreret i akvarel. Den anden tegning viser

plantegning med indretningsforslag.

I slagbænken blev der gjort flere spændende

fund: Drachmanns håndskrevne punchopskrift,

landkort med indtegnede rejseruter, notesbog

mv.

T.v. Bevaringscenter

Nordjylland indrettede et

mobilt fotoatelier i Drachmanns

Hus, hvor samtlige

genstande blev fotograferet

og registreret i database.

Foto: Jens Nymose.

Årsberetning 2010

More magazines by this user
Similar magazines