BCN's årsberetning 2010 - Bevaringscenter Nordjylland

bcnord.dk

BCN's årsberetning 2010 - Bevaringscenter Nordjylland

18

Udateret tegning af

Vejle-Brande diligencen.

Post & Tele Museum.

startede mod Vejle, hvor vi skulle være kl. 12

(om natten)«.

Thomas Jensen fortæller også om dejlige

sommermorgener og om vinterens trængsler.

Navnlig frygtede han den stejle Hørup bakke,

en hård bakke på 550 meter og med en gennemsnitlig

stigning på syv procent. Her ville

vognen ofte skride sidelæns, når vejen var glat.

Da Thomas Jensen kørte som postkusk, var

diligencernes tid ved at være forbi. Jernbaner

og automobiler var hastigt i færd med at fortrænge

de adstadige hestevogne som personbefordringsmidler.

31. marts 1912 lukkede Vejle-

Branderuten som den sidste diligencelinje. Ved

midnatstid ankom ekvipagen til Vejle Postkontor,

og så var det slut med diligencekørsel

i Danmark.

Sjældne postvogne

Originale danske postvogne er i dag en sjældenhed.

Selv om de hestetrukne postvogne

i en lang årrække spillede en meget central

rolle som transportmiddel for både personer

og postforsendelser, er forbløffende få bevaret.

Museerne og de private samlere har desværre

ikke haft særlig fokus på at bevare også denne

del af kulturarven. Almindelige vogntyper som

store char-à-bancer og fjedervogne med proveniens

som postvogne er bevaret i stort antal,

men af de egentlige diligencer er så vidt vides

kun bevaret to i Danmark. Den ene kørte sidst

på Læsø og findes nu på Bangsbo Museet i Frederikshavn.

Den anden kørte på Vejle-Brande

ruten og tilhører i dag Post & Tele Museum i

København. Af pakkepostvogne - de såkaldte

factagevogne - findes ligeledes kun to. Den ene

er bygget i 1916 af J. C. Haugaards Vognfabrik

i Haderslev og kan nu ses i Slesvigske Vognsamling

i Haderslev. Den anden tilhører Post &

Tele Museum, og proveniensen for denne vogn

er tilsyneladende ukendt.

Post & Tele Museums vogne

I efteråret 2010 fik Bevaringscenter Nordjylland

en spændende opgave med konservering

af de to originale postvogne, der tilhører Post

og Tele Museum. Værkstedets karetmager, møbelsnedker

og farvekonservator udførte i fællesskab

karetmagerarbejde og farvekonservering

på de to vogne.

I perioden 1947-2010 har begge vogne været

deponeret i Den gamle By i postladen fra Chri-

Vognfabrikant P. Petersen,

Slagelse tegnede i 1891 en

»gl. Diligence« (t.v.) og en

»ny Diligence« (t.h.).

Antageligt blev den nye

model indført dette år.

Tegninger fra

Post & Tele Museum.

Årsberetning 2010

More magazines by this user
Similar magazines