BCN's årsberetning 2010 - Bevaringscenter Nordjylland

bcnord.dk

BCN's årsberetning 2010 - Bevaringscenter Nordjylland

andre konserveringsværksteder. Ved at udvide

det geografiske arbejdsområde har BCN muliggjort

en større indtjening på rekvirerede midler.

Årets gang

5

For Bevaringscenter Nordjylland har 2010 været

et interessant og aktivt år med et fortrinligt

samarbejde med kunder og andre samarbejdspartnere.

Værkstedets medarbejdere har

ydet rådgivning i emner, der spænder vidt fra

tilstandsvurderinger af samlinger til vejledning

i forbindelse med den daglige rengøring

og vedligeholdelse, ligesom et bredt udvalg af

forskelligartede genstande er gået ud og ind ad

dørene. Blandt genstandene kan nævnes brudekjoler,

mønter, middelalderlige vanddrukne

sildekåge, postvogne, skeletter, malerier, akvareller,

musselmalet porcelæn og læderbetrukne

barokstole.

En opgave, som fyldte meget i 2010, var

istandsættelsen af Drachmanns Hus i Skagen –

et projekt, som blev udført i samarbejde med

restaureringsarkitekt Søren Kibsgaard og Drachmanns

Hus. Bevaringscenterets opgave var

at stå for projekteringen og udførelsen af det

praktiske arbejde i forbindelse med inventaret –

herunder nedtagning, rengøring, fotografering,

registrering og frysedesinfektion. Lone Billeschou

Juhl og Ole Jespersen var projektansvarlige,

hvilket også indebar, at de i foråret 2010

havde arbejdsplads i Skagen. De genstande,

som behøvede aktiv konservering, blev udtaget

og er i løbet af efteråret og vinteren blevet

konserveret hos BCN. Projektet fortsætter ind i

2011, hvor inventaret i foråret flyttes tilbage til

det nyrestaurerede hus.

Vi har i flere tilfælde samarbejdet med Fælleskonserveringen

i Århus om store projekter

og opgaver, hvor Pascal Faudot har bidraget

med sin ekspertise indenfor trækonserveringsområdet.

I begyndelsen af året arbejdede vi således

sammen om istandsættelsen af Brøndums

spisesal på Skagens Museum, og senere på året

har vi indgået samarbejde i forbindelse med

istandsættelse af det historiske kirkeinventar i

Gjesing kirke, Århus Stift.

Ole Jespersens store kulturhistoriske og

håndværksmæssige viden indenfor karetmagerområdet

har i årets løb resulteret i flere vognhistoriske

konsulentopgaver både i og udenfor

regionen. Blandt andet er Ole Jespersen af

Den kongelige Stald-Etat inddraget som faglig

konsulent i et projekt omkring udskiftning af

Guldkaretens bukdækken, ligesom flere museer

og konserveringscentre har trukket på Oles viden.

I karetmagerværkstedet var et af årets restaureringsprojekter

konserveringen af to postvogne

fra Post- og Tele Museum i København.

Indenfor det arkæologiske område har vi –

udover et antal mindre fund – hovedsageligt

arbejdet med tre store udgravninger. For Vesthimmerlands

Museum har vi arbejdet med et

projekt om konservering af genstande fra en

vikingetidsgravplads ved Næsby, hvor én af

tre vognfadingsgrave indeholdt et meget sjældent

firkantet skrin. For Vendsyssel Historiske

Museum har vi arbejdet med en stor mængde

keramik fra en gravplads ved Lundergård dateret

til ældre- og yngre romersk jernalder, og for

Nordjyllands Historiske Museum har vi afsluttet

konserveringen af fund fra en middelalderudgravning

i Algade, Aalborg midtby.

I januar 2010 dannede BCN rammen om

tv-programmet på DR1 »Hvad er det værd«.

Udover en fantastisk reklameværdi fik vi mulighed

for at fortælle om vores ofte usynlige virke

indenfor museumsområdet.

Bevaringscenteret var også repræsenteret ved

ICCOM – WOAM konferencen i Greenville,

South Carolina i USA, hvor Hanne Billeschou

Japansk tempellampe

efter restaurering.

Fra Drachmanns Hus,

Skagen.

Foto: Ole Jespersen.

Årsberetning 2010

More magazines by this user
Similar magazines