Projekt 1 (.pdf)

zope.ots.dk

Projekt 1 (.pdf)

Bang & Olufsen Report,

Cooperation with Olympus

2. Semester Case, spring 2006

1. Marketing Research Week 05-14,


Indholdsfortegnelse:

Indledning ............................................................................................................................................3

Partnerskab...........................................................................................................................................4

B&O.................................................................................................................................................4

Olympus...........................................................................................................................................4

Det første marked.............................................................................................................................5

Produktbeskrivelse...........................................................................................................................5

Succes kriterier.................................................................................................................................6

Målgruppe strategi ...........................................................................................................................7

Marketing-mix .................................................................................................................................7

Intern Analyse af B&O ........................................................................................................................9

B&O’s mission.................................................................................................................................9

B&O’s visioner ................................................................................................................................9

B&O’s kompetencer ........................................................................................................................9

B&O’s Organisation ......................................................................................................................10

B&O’s omsætning .........................................................................................................................11

Analyse – strategier........................................................................................................................14

Intern analyse af Olympus .................................................................................................................15

Mission...........................................................................................................................................15

Vision.............................................................................................................................................15

Kompetencer ..................................................................................................................................16

Organisation...................................................................................................................................17

Olympus omsætning ......................................................................................................................18

Olympus omsætning ......................................................................................................................18

Ekstern analyse af markedsmuligheder..............................................................................................19

Porters 5 forces...............................................................................................................................19

Pest analyse....................................................................................................................................21

BGC matrixen for B&O.................................................................................................................22

SWOT over koncernen Bang & Olufsen ...........................................................................................25

STYRKE - i virksomheden............................................................................................................25

SVAGHEDER - i virksomheden ...................................................................................................26

TRUSLER - i omgivelserne...........................................................................................................27

MULIGHEDER - i omgivelserne ..................................................................................................28

Målgruppe-analyse.............................................................................................................................30

Segmenterings analyse...................................................................................................................30

Geografiske ....................................................................................................................................30

Demografiske.................................................................................................................................30

Psykografiske.................................................................................................................................31

Adfærdsmæssige ............................................................................................................................32

Konklusion.........................................................................................................................................34

Litteraturliste......................................................................................................................................35

Bilags Oversigt...................................................................................................................................36

2


Indledning

Vi har fået til opgave at finde en ny samarbejdspartner til Bang og Olufsen (B&O). I dag har B&O

mange forskellige samarbejdspartnere der kan bl.a. nævnes Audi og Samsung. Inspireret af de

allerede eksisterende samarbejder, som B&O har med forskellige firmaer, skal vi finde en ny

samarbejdspartner som ville passe ind i B&O’s ånd og samtidig vinde et nyt og ukendt marked for

B&O. Vi har fastsat at B&O skal udvikle et produkt indenfor digitalkameraer. I projekt 1 vil vi

analysere B&O som firma, både internt og eksternt. Vi vil også lave en intern analyse af B&O’s nye

samarbejdspartner og vi vil lave en analyse af det nuværende digitalkamera marked.

Vi vil gøre brug af forskellige analyseformer såsom PEST, Porters 5 forces, PLC, SWOT og Boston

modellen, for at finde frem til hvordan vi vil gribe vores kampagne an i forhold til den overordnede

problemstilling.

Denne rapport er udarbejdet af

Michael Madsen Carsten Ortved Kim Kristiansen

Nikolaj Grundtvig

Simon Heintze

3


Partnerskab

B&O

Vi er blevet sat til at finde en samarbejdspartner til B&O. På forhånd har B&O et samarbejde med

Audi, hvilket omhandler et kompliceret bil stereo system, baseret på den patenterede

forstærkerteknologi ”Ice power”, som B&O har udviklet.

Dernæst har B&O et samarbejde med Samsung om designer mobiltelefonen ”Serene mobile”.

I introduktionen er det nævnt at det er vores opgave at finde en ny samarbejdspartner til B&O.

Valget er faldet på Olympus da vi har bestemt at vi skal producere et digitalkamera.

B&O kan i forvejen tilføje et meget veletableret mærke på f.eks. TV markedet og audio markedet.

Brandet B&O er lig med kvalitet og et godt design. Mange mennesker vil gerne give ekstra penge

for B&O’s eksklusive produkter. Vi vil senere se på hvordan disse forcer kan gøre B&O til kongen

af digitalkamera markedet.

Olympus

Vores grundlag for et samarbejde, er begrundet i vores field research, hvor vi ifølge vores kilde

Fotomagasinet 1 , fandt frem til at mærket Olympus, var vores bedste bud for et samarbejde, med en

digitalkameraproducent.

Ved et nærmere indblik i Olympus koncernen har vi fundet frem til at Olympus’ værdisæt, listet

nedenfor, stemmer godt overens med B&O’s grundlag:

Olympus ligger stor vægt på, at det er, hvad kunden vil have, der skal være i fokus.

- Ældre pålideligt selskab med stabile produktserier, og stor kvalitets prioritering.

- Store kompetencer, indenfor flere områder.

- Gode digitalkameraer.

- Solidt design gennem tiderne, samt gode designs i dag.

- Gode priser.

- Stor teknisk kunnen.

- Bruger venligt interface

1 Bilag 1

4


Det første marked

Det første marked som vi har tænkt os, at det nye produkt skal udfolde sig på er det danske marked,

som lige nu ligger meget stabilt rent økonomisk. Den økonomiske stilling for de enkelte markeder

er utrolig vigtig for at kunne bibeholde et konstant stigende salg, og for at vi kan få de bedste

målinger i salget. Salget og hvad vi vil måle efter står i afsnittet om succes kriterierne. Det næste

mål, efter at der er blevet etableret et stabilt marked i Danmark, vil være Storbritannien som er

nævnt i den eksterne analyse.

Produktbeskrivelse

Vores produkt skal laves i et fællessamarbejde mellem B&O og Olympus, dette gør at der er nogle

ting som skal være på plads. På nedenstående tabel er der en beskrivelse, af et Olympus’ kamera,

som er taget i brug, som kvalitets kontrol i forhold til hvad det nye samarbejde skal byde på. Listen

består af informationer omkring kameramodellen E-500 i forhold til vore opsatte produktkrav.

Opdatering af produktet, er utrolig vigtigt, for at produktet fortsat kan være førende og konkurrence

dygtigt.

OlympusE-500

Our Product

Series: E-500

Series: BeOcam E-system

Digital SLR Camera

Digital SLR Camera

Media Compact Flash Card (dual slot)

Storage memory card

Lens type Four Thirds System Lens

incl. Standard lens

Pixels 8 million pixels

10 mega pixels

Video Recording

Video Recording

Picture formats: Tiff, JPEG, raw

Picture formats: JPEG, Tiff, RAW

HyperCrystal LCD (TFT Color LCD) Size 2.5" Big display min. 2,5"

Remote Control

Remote controlled

Eksternal connector, USB 2.0 (12Mb/s) USB 2.0

Video Signal Output

Connection for TV

10x optisk zoom and 5x digital

Optical and digital zoom

- Docking station

- Hyper modern design

- User friendly interface

- Wireless connection (via min IEEE 802.11b) and Beolink

Base Contents

• USB Cable

• Video Cable

• Li-Ion Battery Pack (BLM-1)

• Li-Ion Battery Charger (BCM-2)

• Shoulder Strap

• OLYMPUS Master Editing Software CD-ROM

• Manuals

• Warranty Card

Standard content package

• USB Cable

• Video Cable

• Li-lon Battery

• External battery charger

• Bag

• Software

• Manuals

• Warranty / Support guarantee

5


Succes kriterier

Disse punkter er vores hoved succes kriterier for samarbejdet mellem B&O og Olympus.

- Salg

- Vækst

- Monopol

- Interesse fra andre markeder

- Større interesse for B&O

- Tilfredse kunder

- Førende produkt på markedet

Vi går bevidst efter at vores produkt bliver en magt faktor på det danske marked. Vi vil have at den

enkelte dansker skal kende til dette kamera, med de mange funktioner, dets egenskaber, det unikke

design og den gode brugervenlighed.

Den store interesse som vi tror på, der bliver skabt omkring dette kamera, skal være med til at øge

interessen for B&O’s produkter på verdensplan og udbrede kundernes kendskab til B&O mærket,

det samme er naturligt også gældende for Olympus. Det kan forhåbentligt øge salget af produkter

først i Danmark og senere i England. Ved at vores produkt bliver så unikt og færdiggjort, så det er

noget helt specielt.

Vi forventer at 1 % af vores målgruppe vil købe dette kamera. Vores målgruppe udgør 31,67 % af

Danmarks segmenter. Ved at sælge kameraet til 1 %, vil der blive solgt 14.650 kamera til en pris på

20.000 pr. stk. Det vil indbringe ca. 291 mio. kroner 2 . Af de 291 mio. kroner vil vi bruge 10 mio.

kroner på, at markedsføre vores produkt og på introduktionskampagne. Det kommer vi nærmere ind

på i projekt 2.

Udover et lækkert design, skulle det gerne komme i mediernes søgelys, da det udover det flotte

design, også skal være førende indenfor digitalkamera teknologi.

Vi mener at en stor positiv medie dækning af dette nye produkt er uhyre vigtigt, da der i forvejen

kan være en stor konkurrence fra store internationale konkurrenter som f.eks. Sony og Canon.

B&O er kendt for at være med til det nyeste nye på markedet, og ofte foran. Det at være foran er

derfor vores mål for succes, vores produkt skal være bedre, flottere og nemmere at håndtere, for

derved kan salgstallet stige og skabe interesse fra andre markeder i verden, samt sørge for at trusler

fra konkurrenter minimeres.

2 Bilag 2

6


B&O har i forvejen copyrights på alle deres produkter, og dette vil også være en del af

forhandlingerne i forhold til samarbejdet, for at sikre, at vores produkt forbliver unikt på markedet.

Målgruppe strategi

I samarbejdet mellem Olympus og B&O vil vi satse på en koncentreret markedsførings. Det vil sige

at vi går efter en smal målgruppe. Da B&O ikke er et hver mands eje og et livsstilsprodukt, ville

denne markedsføring være den mest fornuftige. Det ville være dumt at satse på målgrupper der

alligevel ikke normalt har råd eller interesse for B&O produkter.

En strategi som differentieret markedsføring ville være en forkert måde at gribe det an på da B&O

allerede har en meget købestærk og dedikeret målgruppe.

One to One markedsføring er heller ikke den rigtige markedsføring i B&O’s tilfælde da målgruppen

kan lide Bang & Olufsen designet. B&O designs er så unikke i forvejen at B&O’s produkter

specielt designet til en enkelt forbruger ikke er nødvendig.

Vi vil senere komme ind på segmentering og valg af målgruppe. Den målgruppe der bliver valgt vil

være den vi vil satse 100 % på. Målgruppen er købestærk, kvalitetsbevidst og ved hvad de vil have,

nemlig kvalitet og et unikum som giver prestige og tilfører værdi til forbrugerens hjem 3 .

Marketing-mix

Da B&O og Olympus begge er velkendte og højt respekterede brands vil promotion distributionen

ske via de samme kanaler som de allerede eksisterende produkter for de to firmaer.

Produkt:

At skabe et nyt kamera i samarbejde med Olympus i høj kvalitet og unikt design.

Der bliver ansat nogle højt kvalificerede teknikker til at servicerer folk der evt. har problemer med

produktet. Dette kan ske via hotlines, reklamation services og medarbejder kurser i produktet samt

gode garantiordninger. Disse ting indgår allerede i den nuværende service fra B&O’s side af, og vil

derfor ikke komme til at bebyrde, eller kræve ekstra resurser af betydning, blandt andet fordi at

byrden fordeles på 2 store producenter, med store kompetencer.

3 Bog: International markedsføring s. 317-318

7


Promotion:

Reklamen for produktet kan ske via tv, radiospots og internet kampagner.

Online marketing vil ske gennem B&O og Olympus’ hjemmesider og gennem banner reklamer på

de pågældende hjemmesider, der hovedsagligt ses af produktets målgruppe, og samtidig er tilpasset

til den nuværende form på de pågældende sider.

Pris:

Prisklassen og betalingsbetingelser for produktet vil være den samme som de eksisterende

produkter i B&O’s sortiment. Prisen på kameraet er 20.000 kr. 4 som er taget ud fra en

sammenligning af lignende produkter fra andre konkurrerede mærker på markedet, og videre

beskrevet i afsnittet ”Succeskriterier”.

Distribution:

Distributionen af kameraet bør ske, ved at synliggøre produktet i de respektive butikker, hvor B&O

allerede sælger deres nuværende produkter fra, for at bibeholde deres nuværende

markedsføringsform. En synliggørelse kan blandt andet ske ved at udvide antallet af steder som

forhandler B&O produkter, de såkaldte SIS butikker, hvor vi her med det nye produkt, også kan

give B&O salgslicenser til foto/kameraforhandlere, videre beskrevet i distributionsudviklings

sektionen under ”B&O’s omsætning”.

Der vil blive lagt vægt på personlig betjening og salg på samme måde som B&O allerede kører det

(nærmere beskrevet under strategi).

4 Bilag 3

8


Intern Analyse af B&O

B&O’s mission

Når det kommer til B&O’s mission, er en af deres filosofier 5 : ”Simple design with a touch of

magic!”

De vil lave unikke kvalitetsprodukter, som ikke ligner noget andet produkt. Deres design på hvert

produkt skal være enkelt og elegant, mens det tekniske i produktet skal være det bedste. Når det

kommer til deres højtalere har deres mål altid været, at genskabe original lyd så godt som muligt.

B&O’s visioner

”Courage to constantly question the ordinary in search of surprising long lasting experiences” 6 .

Hvilket betyder at de ikke er bange for at sætte spørgsmål ved almindelige banale ting, men

derimod tør at prøve noget nyt, for at finde frem til det ultimative produkt. Mange firmaer holder

sig ofte til det de kender, hvor B&O bryder nogle grænser. Det har man set på flere af deres

produkter, som skiller sig ud af mængden, hvilket har givet succes.

B&O’s kompetencer

B&O er i dag et meget respekteret firma, som er kendt for at producerer kvalitets produkter med flot

design. De er kendt over det meste af verden og er noget som vi danskere kan være stolte af. Deres

telefoner og fjernsyn er tit set i store Hollywood film. B&O har et stort fokus på deres lyd og audio

systemer. B&O er så kendt fordi de ikke bare sender den ene model på markedet efter den anden,

men derimod laver det helt unikke og flotte produkt til den kræsne bruger.

5 Dato: 14/02/06 URL: http://www.beoworld.co.uk/designphilosophy1.htm

6 Dato: 14/02/06 URL: http://www.bang-olufsen.com/web2/corporate_info/

9


B&O’s Organisation

Bang og Olufsen

Audio Visual Telecom Medicom Operations

New Business

7

Som man kan se på organisationsdiagrammet, er B&O inddelt i 5 områder. Lyd og det visuelle,

telefon afdeling, medicinsk udstyr, operations og nye produktområder 8 . Både deres teleafdeling og

lyd og tv afdelinger er meget store. Inden for telefoni er det mest fastnet det handler om, men de er

dog for nylig begyndt at komme ind på mobilmarkedet efter de har lavet en mobil i samarbejde med

Samsung. Det er ikke første gang de laver en mobiltelefon, men eftersom de ikke har haft dem på

markedet i mange år, må man se det som en fiasko første gang, men nu prøver de så igen.

Det produkt vi har fundet frem til ville være noget som ”New Business” afdelingen kunne have

lavet, nemlig et digitalt kamera. Det er et stort marked og måtte være noget de kunne finde på at

satse på, hvor størrelsen af markedet er beskrevet i afsnittet om ”Olympus omsætning”.

7 Bog: International Markedsføring s.651

8 Bilag 4

10


B&O’s omsætning

Trods en tilbage gang på Bang og Olufsens største marked Storbritannien og de latin-europæiske,

havde B&O i 2004/2005 en omsætningsstigning på 132 millioner kroner til 3742 millioner kr.

Omsætningsstigningen skyldes fremgang på det tyske, danske og amerikanske marked.

11


På forrige side er de vigtigste tal sat op over for hinanden for de sidste 5 år. Man kan se at B&O’s

overskud stiger stødt hver år trods omsætning er mindre eller den samme end de fem foregående

år 9 .

B&O’s strategi er som de fleste andre virksomheder, at skabe vækst. For B&O er der tre vigtige

faktorer for at dette kan lade sig gøre 10 :

- Distributionsudvikling

- Markedsføring

- Produktporteføljen.

Distributionsudvikling

Som det ses på graferne nedenfor, er der fremgang i B1 butikkerne, og salget falder lidt i shop in

shop 11 (SIS) butikkerne. Dog er den generelle tendens at omsætningen i B&O produkter stiger.

Formålet med vores distributionsudvikling er derfor at forøge antallet af B1 butikker 12 samt at give

flere multibrand butikker 13 tilladelse til at blive en SIS butik, for igen at få et stærkt salg der.

Geografisk set vil B&O koncentrere sig mest om det europæiske marked da det, som tidligere

nævnt, i forvejen udgør den største andel af den samlede omsætning.

9 Dato: 17/02/06 URL: http://www.bang-olufsen.com/graphics/bogo/reports/annualreport_2004-05_dk.pdf Side33

10 Bog: International Markedsføring s. 54

11 Shop in shop butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter.

12 B1 butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter.

13 Multibrand hører under øvrige butikker, som er uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter.

12


14

Markedsføring

Kommunikationen mellem kunden og den enkelte B&O butik er et af hovedpunkterne i B&O’s

markedsføring, her distancerer dig sig fra E-business og fokuserer udelukkende på de ”gamle”

værdier og forhandlingsmetoder, for at fastholde den traditionelle kunde form. Dette gør de for at

sikre sig at kunden føler sig tryg omkring købet, af et så specielt produkt. Dette holder fokusen på

brandets position og produktmæssige kvaliteter. Den vej til kunderne lægger vi også optil i vores

distributionsudvikling, da vi ønsker at lige netop dette kundeforhold, kan ske endnu flere steder i

landet, ved som sagt at øge antallet af butikker og derved kundeservicen.

14 Dato: 21/03/06 URL: http://www.bang-olufsen.com/graphics/bogo/reports/annualreport_2004-05_dk.pdf s. 40

13


Produktporteføljen

B&O vil fastholde det høje udviklingstempo som hidtil. Ved at fortsætte udviklingen indenfor

nuværende produkter i deres ende af prisskalaen, og ved hele tiden at sørge for at brede sig ud, og

lave nye produkter, og produktserier. Denne udvikling mener vi derfor også bør indbefatte

udviklingen af et kamera, til deres sortiment.

Analyse – strategier

B&O anvender markedsudvikling ved at have et stort eksportmarked, da største delen af deres

produktion bliver solgt i lande udenfor Danmark 15 . Dette kaldes for en geografisk ekspansion, da de

vælger at satse på markeder udenfor landegrænsen. Da B&O først begyndte at eksportere, var det i

takt med at de blandt andet følte at der var større indtjenings muligheder i form af kunder med

større købekraft i udlandet 16 .

Produktudvikling er den vækststrategi B&O har som kernekompetence og er hermed et af de

vigtigste elementer, der giver værdi for både virksomheden og kunden. Der er tre former for

produktudvikling og man må konstatere, at B&O gør brug af dem alle tre. B&O bruger meget tid og

ressourcer på udvikling og design af nye elementer til deres produktsortiment. Dette kaldes for

produktlinieudvidelse. Virksomheden bruger i takt med dette, tiden til produktforbedring for at

optimere eksisterende produkter så kunderne altid bliver tjent med produkter der lever op til

kravene og altid er af top kvalitet. Den tredje og sidste måde at produktudvikle på, er at lave et helt

nyt produkt til den eksisterende målgruppe. Noget af det nyeste B&O har lanceret er blandt andet en

nøglering der kan anvendes til at tænde og slukke TV, radio og lys i hjemmet 17 .

Man kan også vælge at skabe vækst i virksomheden ved integration. B&O har valgt at benytte sig af

to ud af tre mulige integrationsmetoder, nemlig vertikal integration og strategisk alliance 18 . Vertikal

integration kan opdeles i to undergrupper, baglæns og forlæns integration. B&O anvender kun

forlæns integration idet de rykker ”down stream” i forsyningskæden. Dette er sket ved at oprette

butikker hvor der kun forhandles deres egne produkter. I dag markedsfører de sig på over 40

markeder 19 .

15 Bog: International markedsføring s. 652

16 Dato: 15/02/06 URL: http://www.oem.dk/Publikationer/html/global/kap02.htm

17 Bog: International markedsføring s. 78

18 Bog: International markedsføring s. 87 – samarbejdet med Samsung

19 Bog: International markedsføring s. 84 - 88

14


Intern analyse af Olympus

Mission

Det første man ser når, man kommer ind på Olympus’ hjemmeside er deres overordnede motto

”your vision, our future”.

Når man kigger på Olympus’ idegrundlag bliver det fortalt, at Olympus er et værdiskabende firma.

De afspejler og efterlever de værdier som samfundet kræver.

Olympus lægger meget vægt på, at et køb af et Olympus kamera giver forbrugeren ”rigdom”,

”værdi” og ”fordele”. De hævder at folk får disse værdier ved at bruge et af deres produkter.

Når man ser på kvalitet går Olympus ikke på kompromis. De lægger hvert år 10 % af deres

verdensomsætning af til produktudvikling og forskning. Kort og godt bliver det ridset op at deres

mission er, at Olympus og kunderne skal arbejde sammen og skabe merværdi for hinanden.

Vision

Olympus vil realisere visioner, give dem liv. Gennem deres produkter vil de sørge for at deres

produkter kan være med til at virkeliggøre forbrugernes drømme. Dette gør de ved konstant at

udvikle nye teknologier og forbedre de gamle.

Olympus opfylder og vil fremtidigt gøre alt for at opfylde kundernes behov og krav. De vil endda

bestræbe sig på at overgå kundekravene og behovene.

Det gør de ved at have et firma hvor alle led virker. Der bliver nævnt: effektive ledelse, motiverede

medarbejdere, og sidst men ikke mindst en fortsat og konstant udvikling af deres produkter.

Olympus er også originale, nyskabende og de fortæller, at de har lavet mange nyskabende

produkter, altså teknologisk ledende produkter, som de andre firmaer først har fået færdig senere.

De var bl.a. den producent der lancerede Japans første mikroskop og de er bannerfører indenfor små

kompakte digitalkameraer. Vores produkt, er også kompakt, og banebrydende, kompaktheden ses

dog mest i at der er en enorm mængde features indbygget. Den banebrydende del, som set under

”produktbeskrivelsen” er at der er så mange flere muligheder i dette kamera, og at produktet, ligger

langt foran, konkurrenternes produkter, i teknisk kunnen.

15


Kompetencer

Olympus er et alsidigt firma og deres produkter

spænder fra medicinale værktøjer såsom mikroskoper,

til mp3 afspillere og digitalkameraer.

Det Olympus nok er mest kendt for hos den

almindelige forbruger er digitalkameraerne, men som

man kan se på billedet så leverer de også næsten alle

former for instrumenter til lægeverdenen.

Dog fylder deres digitalkamera marked en stor del af

deres kompetenceområde. Nogle steder er det kameraer

til operationer men det almindelig kamera er også stærkt repræsenteret.

Her kan man få alt fra Almindelige 35mm kameraer til det nyeste og mest avancerede digitale

spejlrefleks kameraer.

Så man må sige at Olympus har deres fod på meget forskellige markeder 20 .

20 Dato: 16/02/06 URL: http://www2.olympus.dk/corporate/22.htm

16


Organisation

Olympus Europa

Holding

Olympus Imaging

Europa

Olympus Europa

Olympus Medical

Systems Europa

Olympus Life and

Material Science

Europa

Som det kan ses på Organisations diagrammet her, er Olympus i Europa opdelt i 5 afdelinger 21 , vi

har her valgt at tage Europa, fordi at B&O helt klart er størst og mest stabile på dette marked 22 .

”Olympus Holding” er aktie selskabet. Denne afdeling forgrener sig så ud til 3 andre afdelinger.

”Olympus Imaging Europa” er afdelingen der udvikler og tager sig af kameraer og mp3 afspillere.

”Olympus Medical Systems Europa” er den medicinske afdeling og det er her at de kirurgiske og

medicinale produkter bliver distribueret og udviklet.

Den sidste afdeling i de første 3 afdelinger er ”Olympus Europa” som sørger for logistik, Finans, IT

og en masse andet administrativt. Under denne afdeling ligger ”Olympus Life and Material Science

Europa” som er afdelingen der udvikler mikroskoper og andre produkter til alle former for

videnskabelig research.

21 Bilag 4

22 Bog: International Markedsføring s. 652

17


Olympus omsætning

Efter have læst i Olympus’ regnskab, fandt vi ud af at Olympus har et salg af digitalkameraer i

Europa på 2.5 mia. kroner. Nedenstående tal er et udpluk af Olympus’ årsregnskab frem til

september 2005 23 . Vi har valgt at fokuserer på regnskabet for digitalkameraer, da det er det mest

væsentlige for os og fordi Olympus også laver mange andre produkter, som medicinsk udstyr og

almindelig kameraer. Regnskabet for almindelig kameraer er dog også afbilledet nedenfor. Tallene

er både angivet i Dollars og EURO som også hver især er tallene for markedet i Europa og i USA.

Man kan se at salget er faldet en del både på det Europæiske marked og det Amerikansk marked.

Dette kan skyldes at konkurrencen fra andre asiatiske producenter, begynder at bide af den vestlige

del af kagen. Samt at den amerikanske dollar til tider kan være lidt ustabil.

23 Dato: 16/02/06 URL: http://www.olympus.co.jp/en/corc/ir/financial/pdf/n051108aE_2.pdf

18


Ekstern analyse af markedsmuligheder

Det primære marked er Danmark og Storbritannien. Vi vil starte med at gøre en stor indsats for, at

komme ind på det danske marked. Derefter vil vi satse på, at komme ind på det engelske marked.

Vi vil lave en ekstern analyse af makro og mikro analyse af markedsmulighederne.

Markedsdefinition

B&O fremstiller høj kvalitets produkter. B&O henvender sig til folk, som er villige til at betale for

flot design, god kvalitet og langtidsholdbare produkter.

Markedet er defineret som: Markedet for digitalkamera.

B&O befinder sig på et markedsorienteret marked, som her er delt op efter følgende kriterier:

• Demografisk er der tale om alderen 30+

• Geografisk er det, dét danske marked og det engelske marked.

• Produktmæssigt er der tale om høj kvalitet og et unikt design.

• Fokuseret differentiering, betjener en smal målgruppe med et unikt produkt.

Porters 5 forces

Substitution

Truslen fra substitution er stor. Fordi de nye mobiltelefoner med kamera, efterhånden er blevet så

gode at de sagtens kan konkurrerer med digitalkameraerne fra hjemmene. Man har altid sin

mobiltelefon på sig, så man derved kan tage billeder når man vil. Man kan også sende dem til

venner og familie, når man har lyst via MMS. Ligesom med digitalkameraer kan man oploade

billeder til sin computer. Dette skaber en stor konkurrence i mellem disse to produkter.

Købere

Kundernes styrke på dette marked er høj. Der er mange udbydere på markedet, hvilket gør at

kunden, hvis denne ikke kan få det ønskede produkt til den ønskede pris og den optimale service,

går videre til en anden udbyder på markedet. At det kan lade sig gøre, skyldes at der ikke er store

omkostninger ved at skifte leverandør. Vores produkt er særligt, og distancerer sig derfor fra

konkurrenternes.

I øjeblikket giver højkonjunkturen folk flere penge mellem hænderne, hvilket giver en tryghed til at

købe, uden at de behøver at skulle bekymre sig om dagen og vejen.

19


Nye udbydere

Det er et marked med mange udbydere, så hvis man som nyindtræder vil ind på dette marked, er

man nødt til at have et brand eller produkt som differentier sig.

På dette marked er der høje barrierer, hvilket skaber den ideelle situation for B&O, da de herved

kun behøver at koncentrere sig om de konkurrenter der allerede eksisterer på markedet

Leverandør

B&O er i stand via deres stærke brand at fastlægge kursen for hvordan deres markedsførings skal

foregå. Deres styrke kan blandt andet ses, ved at det kun er få enkelte butikker, ud over B&O’s egne

forretninger som kan få lov til at sælge deres produkter. Det er dem og ikke andre der bestemmer

over, hvor og hvordan.

Konkurrencesituationen i branchen

Igennem det sidste århundrede er der sket en utrolig stor udvikling indenfor

forbrugerelektronikbranchen. Der har aldrig været så hurtig en fremgang i den elektroniske verden

som der er på nuværende tidspunkt, og udviklingen fortsætter dag for dag. Samtidig sættes der langt

højere krav af konsumenterne end tidligere, bl.a. indenfor produktets design, kvalitet og service.

Udstyr som telefoner, TV og kamera har ikke længere blot en funktionel egenskab, som de har haft

tidligere. Der er kommet langt større fokus på de smagsmæssige egenskaber, da disse er med til at

skabe det enkelte individs identitet. Globalt set er samfundet blevet mere materialistisk orienteret,

hvor trangen til at differentierer sig er blevet større. Endvidere er teknologisk udstyr sammen med

andre luksusvarer blevet et status symbol som har fået langt større betydning, hvilket har medført at

der er sket en stigende forbrug.

Den danske elektronikbranche er kendetegnet ved en vertikal struktur mellem virksomhederne. Det

betyder at den direkte konkurrence, der er mellem virksomhederne i Danmark er mindre end den er

i andre brancher da produkt differentieringen er større.

Derimod er den internationale konkurrence fra især USA, Japan, Tyskland og Frankrig meget hård.

Danske producenter konkurrerer mest på specialprodukter og der satses i høj grad på

produktudviklingen.

B&O har skabt en niche i en branche med hård konkurrence, hvor de har gjort sig bemærket ved

deres stilrene og unikke design.

20


Pest analyse

Politiske forhold

Lovgivningen indenfor områder, der påvirker branchen, er af stor betydning både indenfor

standardisering og miljø. Vigtigst i denne sammenhæng er nok lovgivningen omkring beskyttelse

mod kopiering, som beskrevet i ”Produktbeskrivelsen”

B&O er i forvejen inde på det danske marked, som er det primære marked for os og vi vil gøre en

stor indsats for, at komme ind på det engelske marked da der er en stor omsætning og opadgående

vækst 24 . Storbritannien er ligesom Danmark medlem af EU. Vi ligner hinanden på mange punkter,

vi har begge en liberal regering, kulturelt ens og har begge en stærk økonomi.

Økonomiske forhold

Den økonomiske vækst er for tiden i en højkonjunkturisk periode DK og UK, og i dette tilfælde, får

befolkningen endnu flere penge mellem hænderne på grund af højere lønninger og laver skatter, vil

de forbruge mere. Det kan være en fordel for B&O, at folk har flere penge til at forkæle sig selv

med 25 .

Sociale forhold

I dag er digitalkameraer ikke så udbredt hos ældre mennesker, mens unge som vokser op i dag, er

vant til og foretrækker at bruge digitalkameraer i stedet for almindelige fotografi apparater. Så der

vil i fremtiden ikke blive solgt mange ”gammeldags” kameraer, hvilket vil resultere i et større

behov for digitalkameraer 26 .

24 Bog: International markedsføring s. 652

25 Bog: International markedsføring s. 112-114

26 Bog: International markedsføring s. 116-118

21


BGC matrixen for B&O

BGC matrixen bruges til at bestemme hvordan et bestemt produkt er placeret i markedet. Dette sker

ved at sætte en bestemt betegnelse på det pågældende produkt, hvorved man kan se hvordan

produktet klarer sig i forhold til andre produkter.

Et produkt kan få et af følgende mærkater 27 :

- Malkeko

- Stjerne

- Hund

- Spørgsmålstegn

Nogle ville mene at digitalkameraer er ved at være en malkeko for mange producenter da mange vil

have et digitalkamera. Markedet strømmer med digitalkameraer, og producenter som Casio, Canon

og Sony har en utrolig høj markedsandel. Digitalkameraer er dog truet af f.eks. kameramobiler der

bliver bedre og bedre. Digitalkameraer bliver nødt til at differencerne sig ved at tilbyde køberne

endnu højere kvalitet. Dvs. faktorer der gør at kameraet kan tage flottere og endnu bedre billeder,

give nemmere overførsel fra kamera til computer, samt til papir billeder. Samtidig skal

brugervenligheden være i top og kameraet skal ikke være for stort.

Spejlreflekskameraer og kameraer med specielle linser og højere opløsning er ved at falde i pris, og

er derved, ved at skabe et marked flere og flere har råd til at lave mere professionelle billeder, til en

pris der er under 10.000kr. Dette voksende marked mener vi er perfekt at udnytte, da man i

teknologien samt designet til et nyt B&O kamera, kan komme ned i et konkurrerende prisleje, men

samtidig have brand fordel, og derved selv bestemme prisen.

En almindelig faktor blandt den danske individuelle køber er at design gerne må være flot. B&O

kan her ændre den del af markedet, hvor teknologi, design og pris hænger sammen, i en

fuldkommen løsning, uden kompromis.

Dette kunne få et digitalkamera fra B&O til at blive en stjerne i stedet for en malkeko.

Mange producenter arbejder også på at gøre overgang fra kamera til et fast billede, mindre

smertefuldt.

27 Bog: Marketing Management s. 35-36

22


Vi vil med et Olympus samarbejde bruge deres, i forvejen store teknologiske udvikling og

ekspertise på netop dette område, til at give brugeren endnu en grund til at købe B&O’s nye

kamera, da dette fungerer sammen med alle de i forvejen eksisterende B&O produkter. Alt i alt, så

er specifikationen for vores marked som nedenstående:

Malkeko

- Lav pris

- Moderat opløsning (megapixels)

- Hæderlige billeder

- Billige linser

- Svær overgang fra kamera Computer/tv Evt. Papir

- Begrænsede valgmuligheder = brugervenlighed

Stjerne

- God opløsning

- Højere pris

- Flotte billeder

- Spejlrefleks

- Flot design

- God størrelse

- Nem overgang fra kamera til Computer/tv/papir

- Brugervenlighed trods avanceret teknologi

23


PLC modellen

Når disse tanker sættes sammen med PLC modellen 28 må det traditionelle allemands kamera sættes

ind under det modne marked. Alle har et digitalkamera. Men når vi ser på markedet for avancerede

og professionelle kameraer, så er markedet stadig i vækst og der er godt potentiale. Dels skyldes

dette nye teknologier og dels pga. de lave priser. Folk ved nu hvad et digitalkamera er, markedet er

slået fast. Derfor er tiden kommet til at folk tør at bevæge sig ud og prøve kræfter med bedre og

mere avancerede kameraer. B&O vil gøre folks møde med de mere avancerede kameraer til en nem

og spændende oplevelse. Med brugervenlighed og godt design vil digitalkameraet fra B&O komme

i forreste række i vækstprocessen.

28 Bog: International Markedsføring s. 57-62

24


SWOT over koncernen Bang & Olufsen

STYRKE - i virksomheden

Brand

- B&O’s brand er enormt stærk. Personligheden i firmaet, ses især i deres distributionsbutikker,

og via deres produkter. Det er blandt andet en ting, som gør B&O meget konkurrence dygtige.

De taler via deres brand til det emotionelle, tillader ikke fejl og tiltaler på den måde til en unik

kundegruppe, som kan være svær at få fat i. Denne gruppe er ofte de individorienteret som

gerne vil virke selvstændig og unikke, i alt hvad de er, og signalerer til omverdenen. Disse

kunder kan ofte finde en forbindelse til dem selv, ved købet af et produkt fra B&O.

- Navnet Bang & Olufsen er gammelt og solidt, og giver tryghed for kunderne.

Økonomi

- Firmaet har en god økonomi (ref. B&O omsætning) som er med til at øge dets egenskaber til

konkurrence på markedet.

- B&O koncernen er i konstant udvikling, og prøver så vidt muligt at sørge for hele tiden at

kunne opnå det ypperste, for færrest penge. Dette gør at forskning i nye produkter, kvalitet og

design, hele tiden kan prioriteres højt 29 .

Samarbejdspartnere

- Med partnere som f.eks. Samsung og Audi, sikrer B&O fortsat at deres brand ikke bliver

tilsidesat, da en producent som Audi, i forvejen er kendt for høj kvalitet og unikt design. Især

blandt dets limousine modeller, samt deres medvirken i f.eks. en film som I Robot, hvor Audi

med deres RSQ 30 model, fremviser en top designet fremtidsmodel af en af ny bil. De fælles

træk blandt B&O og deres partnere kan være med til at styrke deres brand ydermere, for alle

parter.

Indtjening & Omsætning

Henvises til afsnittet om B&O’s omsætning.

29 Bog: International Markedsføring s. 653

30 Dato: 12/2/06 URL: http://www.audi.dk/mereaudi/nyheder/nyheder_vis.asp?nyhedId=7945

25


Nye produkter, samt ny teknologi

- Nye produktserier både internt og eksternt og har i 2005 gjort at GP Børsmæglerselskabet ser

en stærk aktie hos B&O. Ydermere er de meget imponeret over overgangen fra billedrørs

fjernsyn til fladskærms fjernsyn 31 . De førnævnte nye samarbejdspartnere, er også her nævnt,

som et stort plus.

Unik markedsføring og organisering

- Den meget atypiske markedsføring, som B&O fører, med specielforretninger kun for B&O

produkter, er med til at vise kunderne at der her er tale om noget unikt, og om noget som er

selvstændigt og fuldendt.

- Kundeservicen skal være i top, og alle som vil være med til at sælge B&O’s produkter skal

godkendes af B&O, og indgå særaftaler, så de kan sikre at betjening, viden osv. altid er i top.

SVAGHEDER - i virksomheden

Konkurrence

- Globaliseringen, har åbnet et enormt marked for nye forretninger, og teknologier set især

igennem de sidste 10år. Denne udvikling skaber dog også en øget konkurrence, og dette kan

hurtigt komme til at skade en lille dyr produktion som B&O koncernens. Nye, utrolig

konkurrence dygtige markeder i Asien dukker hele tiden op, og gør at B&O’s

markedsdygtighed kan forringes, især pga. billigere produktionsliner i de, nyindustrialiseret

lande.

Personlige egenskaber

- Der er ingen tvivl om at B&O, har formået at lave en unik produkt serie, men dette begrænser

såvel deres målgruppe, som målgruppens mulighed for at købe de dyre produkter

Dårlig økonomi, samt indtjening / omsætning

- Det lille marked, som B&O opererer på, kan skabe en begrænset levedygtighed, da penge til ny

produktforskning begrænses af indtægten fra deres lille målgruppe 32 .

Samarbejdspartnere

- Antallet af samarbejdspartnere kan være med til at skabe større fleksibilitet i B&O, og derved

en bedre og stabil aktie.

Anderledes produkter

- B&O’s design kan virke lidt skræmmende på nye købere, og måske lidt for ”moderne” til det

måske ”hyggelige” hjem.

31 Dato: 12/2/06 URL: http://www.gpb.dk/gp_intern/dokument/dokumenter/2006_01_10_BO.pdf

32 Bog: International markedsføring s.654

26


Manglende markedsføring

- Antallet af butikker, der sælger B&O produkter er ikke mange, og derfor går en stor del af

markedet til andre mærker som Sony og Philips.

- B&O reklamerer ikke særlig meget i offentligheden og henviser sig meget til at folk ved hvad

B&O er og kan i forvejen.

TRUSLER - i omgivelserne

Kunder flytter/lukker

- Den danske skat, er fortsat meget høj, og giver derved ikke særlig mange mennesker

købekraften og købs tryghed ved alle de dyrere produkter på markedet.

- Den høje momsafgift, gør det dyrere at sælge produkter til konsumentmarkedet.

Købekraft svækkes

- Den Europæiske købekraft svækkes, undertiden blandt andet pga. de ustabile østlige markeder.

- Krigsføring i udlandet, skaber i usikkerhed for de europæiske borgere.

Få fødsler

- Den manglende fødselsrate vil i fremtiden, give økonomiske problemer for købedygtigheden af

de dyrere produkter på markedet.

Nye trends

- Tiderne skifter konstant, og dette gør mange markeder usikre, da den nye mode kan være svær

at forudse.

Ny teknologi

- Nye teknologier træder hele tiden frem på markedet, og alle vil være en del af dem, både

producenter, og købere, dette skaber meget stor markedskonkurrence.

- Forskning og omstilling til nye teknologier, er tids- og pengekrævende.

Katastrofer:

- Fly ind i World Trade Center, oversvømmelse i Asien osv. 33

33 Bog: International markedsføring s. 91-110

27


MULIGHEDER - i omgivelserne

Nye kunder og købekraft

- Den stigende positive økonomiske tilstand blandt de vestlige lande, og efterhånden også i flere

og flere afrikanske og asiatiske lande, vil kunne være med til at øge salg, og faglighed hos

B&O.

- Den danske højkonjunktur for tiden, gør at flere og flere selv i de socialt lavere stående klasser

bliver mere købedygtige, og mere økonomisk uafhængige, og kvalitetsbevidste.

Nye samarbejdspartnere og Netværk

- B&O har allerede bevæget sig et stort skridt fremad i 2005 ved at indbyde Samsung og Audi til

et produkt samarbejde, og dette vil kunne fortsat skabe en stigende udvikling, økonomi og

markedsfordele for B&O mærket.

- Ved at indlede endnu flere til partnerfællesskaber, fra det allerede kendte marked, vil B&O’s

kunnen, give mulighed for at ”fange” endnu flere kunders opmærksomhed, til deres lille

netværk.

Nye trends

- B&O har i forvejen banet vejen for mange nye design og teknik ideer, og vil derfor med deres

store viden, være i stand til at tilpasse sig nye udfordringer og markeder hurtigt.

Ny teknologi

- B&O har koncentreret sig meget, om at blive teknisk dygtige. Denne dygtighed vil i samarbejde

med andre niche markeder kunne skabe et endnu større marked for deres produkter.

Døende konkurrenter

- Konkurrencen fra omverdenen, i samme pris og kvalitets klasse er hård, og derfor kan

fremtiden måske skabe mindre konkurrence for lige netop grupper som B&O, med deres unikke

individorienteret fabrikationer.

28


Timing

- Timing er altid vigtigt, og her kan B&O endvidere fremme sig selv og deres salg, ved fortsat at

sørge for at være med helt fremme.

- Nye produktserier til nye kundegrupper er meget vigtigt for fortsat at kunne øge salget, uden at

mætte markedet.

Kortere leveringstid

- Den fortsatte globaliseringen, vil kunne nedsætte leveringsomkostninger og tidsforbrug, for

leveringer, hvilket kan være med til at sænke fabriks omkostninger.

Valuta kurser

- Den mere og mere ensartet og stabile valuta i den vestlige verden, kan være med til i fremtiden,

at sikre endnu mindre omkostninger for fragt og salg, og give et mere ensartet, overskud fra

land til land.

- De lave kurser i mange østlige lande kan udnyttes til at give mindre produktions omkostninger

via udlicitering af produktfabrikationer til lande med lavere lønninger en de danske.

29


Målgruppe-analyse

Segmenterings analyse

Når man skal finde en målgruppe til ens produkt, er det meget vigtigt at segmentere markedet.

Grunden til at det er vigtigt skyldes at virksomheder tidligere producerede og solgte produkter uden

at ligge ekstra vægt på deres egentlige målgruppe. I dag er virksomhederne gået fra

produktorienteret til at være mere kundeorienteret.

Vi har valgt følgende segmenteringskriterier:

- Geografiske

- Land

- Demografiske

- Alder

- Indkomst

- Familielivscyklus

- Psykografiske

- Livsstil

- Adfærdsmæssige

- Holdning mod produkter

Geografiske

Land

B&O forretnings imperium strækker sig over hele verden. Det var derfor vigtigt for os at fastslå,

hvilke dele af verdenen der skulle satses på, mht. vores produkt i første omgang. Vi har valgt at

satse på Danmark og England, da det er her størstedelen af deres markedsandel ligger. England

minder om Danmark på rigtig mange måder og ville derfor også være oplagt at bruge.

Demografiske

Alder

B&O er et af de mere fine og luksuriøse mærker og henvender sig derfor ikke til hele befolkningen.

Studerende som læser på lange videregående uddannelser, er ofte først færdig når de er omkring 30.

Det er først der at de begynder at have en større fast indkomst og får råd til de mere luksuriøse ting.

30


Vi har så valgt at sætte den aldersmæssige målgruppe til 30+, da det er den aldersgruppe som ofte er

faldet til ro og har købt de ”3 V’er, Villa, Vovse og Volvo”. Købekraften falder ligeledes, senere

hen, hvilket vi bruger bilag 8 til at dokumentere, hvor man kan se at interessen for at tage billeder

falder drastisk, omkring de 65 år. Derfor går vi efter segmenterne imellem 30-65 år (30+).

Indkomst

Som beskrevet ovenfor er det den målgruppe som har fået en mere regelmæssig indkomst og flere

penge i mellem hænderne som tidligere beskrevet og kan derfor tillade sig at bruge lidt mere på eks.

B&O end eks. unge og studerende.

Familielivscyklus

Inden for familielivscyklus har vi valgt 2 faser som er de mest væsentlige i forhold til vores

målgruppe.

Par/Enlige med yngste barn over 6år.

Når børn er over 6år begynder de at spise mere og derved stiger familiens mad forbrug. Udover det

begynder familien at tage længere rejser, køre mellemklassebiler og bo i bedre boliger.

Midaldrende hvor børnene er fløjet fra reden.

Når børnene er flyttet hjemmefra og afdragene på boliglånet er ved at være væk, begynder familien

at se sig mere omkring efter kvalitetsting til hjemmet da der nu er blevet flere penge tilovers 34 .

Psykografiske

Livsstil

Hvad enten folk har en livsstil som udstråler kvalitetsvarer, dyr levestil og mode, er det alle typer

mennesker som køber B&O.

34 Bog: International Markedsføring s.130

31


Adfærdsmæssige

Holdning mod produkter

Når det kommer til holdning om produkter, har folk forskellige meninger. Holdninger kan afhænge

af alt lige fra personlig smag, priser og varernes kvalitet.

Så man kan se på det nedenstående diagram stiger indkomsten voldsomt med over 100 procent fra

20 til 30 års alderen. Hvilket passer godt med vores segmentering 35 .

Efter at have fundet de væsentlige segmenteringskriterier satte vi dem ind i Galileo for derefter at

sætte dataene ind i Gallup Kompas. Det vi satte ind i Galileo var vores målgruppes alder, hvilket er

30+ og en husstandsindkomst imellem 500.000 til 1.000.000. Grunden til at vi valgte denne

indkomst var, fordi at størstedelen af vores målgruppe er husstande med en fast højere indkomst.

Vi fik følgende ud af Gallup Kompas 36 . De dominerende segmenter i kompasset var ”De Moderne -

Fællesskabsorienterede”, ”Det Fællesskabsorienterede”, ”Det Moderne” og ”Det Moderne

individorienterede”. Se evt. krydstabel 37

35 Dato: 18/02/06 URL: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?onpx=y&menu=y&pxfile=200621 513324

414479220IB811.px&gr_type=50&PLanguage=0

36 Bilag 6

37 Bilag 7

32


Ud fra disse segmenter kan vi se at det stemmer godt overens med de kriterier vi havde valgt.

Hvis man f. eks kigger på ”Det Moderne individorienterede” segment, kan man se at de interesserer

sig meget for ny teknologi, IT og Hi-fi. I ”Det Moderne” segment tjener en tredjedel mere end

300.000 om året pr. person og de er begejstret for ny teknologi. Alle fire segmenteringsområder er

indenfor vores aldersgrænse.

33


Konklusion

Digitalkamera markedet er umiddelbart et farligt marked at tage fat på. Mange producenter tilbyder

kompakte, veldesignede og brugervenlige kameraer med en tilstedeværende og fremtids skuende

teknologi. Forbrugerne har fået flere penge imellem hænderne og dette gør at det ikke kun er

discount modellerne der bliver langet over disken. Dette gør at forbrugerne vil have bedre og bedre

teknologier, flottere design og brugervenlighed og de vil gerne betale for det.

Nogle vil også mene at markedet er godt og grundigt mættet. Men pga. forbrugernes bedre økonomi

og søgen efter bedre teknologier mener vi at der stadig er saft og kraft i digitalkamera markedet.

B&O’s nye samarbejdspartner Olympus, er en af de store producenter i kampen om det digitale

marked. De er respekteret og er med i front når der tales om nye teknologier.

B&O er et velanset brand og er lig med høj status, kvalitet, godt design og god brugervenlighed.

Med Olympus kompetence mht. digitalkameraer i ryggen er B&O godt rustet. Olympus har meget

de samme visioner og mål som B&O og er derfor ideelle til at være deres samarbejdspartner. Hvis

produktet opfylder de stigende krav om design, størrelse, nyeste teknologier og brugervenlighed til

en pris der måske er høj, men samtidig er med til at gøre produktet endnu mere attraktivt, som sagt

hvis vores succeskriterier opfyldes, er B&O på vej imod endnu en sejr

Efter at have regnet ud hvor mange kameraer vi regner med at sælger, er vi godt rustet til projekt 2,

da vi ved hvor mange penge kameraet nok vil indtjene og hvor mange penge der, derfor er til

rådighed til kampagnen i projekt 2. Udover det, har de interne analyser givet os et indblik i begge

firmaers visioner og holdninger, hvilket kan hjælpe os med kampagnens koncept og visuelle design.

34


Litteraturliste

Bøger:

International Markedsføring 2.udgave af Rolighed Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz og Trojel

Forlag: Trojka, ISBN: 87-90701-52-6

Marketing Management – kort og godt 4.udgave af Christian Oxholm Zigler

Forlag: Forlaget Samfundslitteratur ISBN 87-593-1158-4

Internetsider:

B&O

URL: http://www.bang-olufsen.com

Dato: 14/02/06 URL: http://www.beoworld.co.uk/designphilosophy1.htm

Dato:14/02/06 URL: http://www.bang-olufsen.com/web2/corporate_info/

Dato: 17/02/06URL: http://www.bang-olufsen.com/graphics/bogo/reports/annualreport_2004-

05_dk.pdf

Dato: 21/03/06 URL: httphttp://www.bang-olufsen.com/graphics/bogo/reports/annualreport_2004-

05_dk.pdf s. 40

B&O’s partnere

Dato: 12/02/06 URL: http://www.audi.dk/mereaudi/nyheder/nyheder_vis.asp?nyhedId=7945

Olympus

URL: http://www.olympus.com

Dato: 16/02/06 URL: http://www.olympus.co.jp/en/corc/ir/financial/pdf/n051108aE_2.pdf

Dato: 16/02/06 URL: http://www2.olympus.dk/corporate/22.htm

Analyser og statistikker

Dato: 12/02/06 URL: http://www.gpb.dk/gp_intern/dokument/dokumenter/2006_01_10_BO.pdf

Dato: 15/02/06 URL: http://www.oem.dk/Publikationer/html/global/kap02.htm

Dato: 18/02/06URL: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?onpx=y&

menu=y&pxfile=200621513324414479220IB811.px&gr_type=50&PLanguage=0

Gallup kompas

35


Bilags Oversigt

Bilag 1, Fotomagasinet

Bilag 2, Segments størrelse

Bilag 3, Kamera sammenligning

Bilag 4, Organisationdiagram for B&O

Bilag 5, Organisationdiagram for Olympus

Bilag 6, Gallup Kompas

Bilag 7, Galileo krydstabel

Bilag 8, Målgruppe grænse

36


Bilag 1

37


Bilag 2

Survey: Index DK/Gallup Marketing 1H 2005

Universe ('000): 4.598

Target Group: All people

Percentage: 100,0%

(Tal i tusinde)

For 30+ % af i alt: Segmenter i alt:

Moderne Total 327 473

Individorienterede Total 318 444

Traditionelle-individorienterede Total 465 555

Traditionelle Total 457 532

Moderne-individorienterede Total 298 533

Fællesskabsorienterede Total 462 561

Moderne-fællesskabsorienterede Total 369 526

Centergruppe Total 352 527

Traditionelle-fællesskabsorienterede Total 396 446

Sub Total 1456 31,67%

Total 3444 42,28%

Total af Dk 100% 4597

38


Bilag 3

39


Bilag 4

40


Bilag 5

41


Bilag 6

42


Survey: Index DK/Gallup Marketing 1H 2005

Universe ('000): 4.598

Target Base: All people

Target Base Size ('000): 4.598

Target Group: B&O Målgruppe

Target Group Size ('000): 1.153 Sample: 3.249

Percentage: 25,1%

Bilag 7

Total B&O Målgruppe2

Total wTotal 1.153 1.153

Total Sample 3.249 3.249

Total Col % Weighted 100 100

Moderne wTotal 167 167

Moderne Sample 460 460

Moderne Col % Weighted 14,5 14,5

Moderne-individorienterede wTotal 154 154

Moderne-individorienterede Sample 432 432

Moderne-individorienterede Col % Weighted 13,4 13,4

Individorienterede wTotal 117 117

Individorienterede Sample 312 312

Individorienterede Col % Weighted 10,2 10,2

Traditionelle-individorienterede wTotal 79 79

Traditionelle-individorienterede Sample 196 196

Traditionelle-individorienterede Col % Weighted 6,8 6,8

Traditionelle wTotal 62 62

Traditionelle Sample 172 172

Traditionelle Col % Weighted 5,4 5,4

Traditionelle-fællesskabsorienterede wTotal 85 85

Traditionelle-fællesskabsorienterede Sample 246 246

Traditionelle-fællesskabsorienterede Col % Weighted 7,4 7,4

Fællesskabsorienterede wTotal 189 189

Fællesskabsorienterede Sample 564 564

Fællesskabsorienterede Col % Weighted 16,4 16,4

Moderne-fællesskabsorienterede wTotal 183 183

Moderne-fællesskabsorienterede Sample 547 547

Moderne-fællesskabsorienterede Col % Weighted 15,9 15,9

Centergruppe wTotal 116 116

Centergruppe Sample 320 320

Centergruppe Col % Weighted 10,1 10,1

43


Bilag 8

Survey: Index DK/Gallup Marketing 1H 2005

Universe ('000): 4.598

Target Base: All people

Target Base Size ('000): 4.598

Target Group: All people

Target Group Size ('000): 4.598 Sample: 12.001

Percentage: 100,0%

Total Fotograferer

1 - 2 gange om ugen

Total Antal 4.598 438

Total % 100 100

59 år Total Antal 80 9

59 år Total % 1,7 2,1

60 år Total Antal 82 6

60 år Total % 1,8 1,4

61 år Total Antal 65 5

61 år Total % 1,4 1,2

62 år Total Antal 66 5

62 år Total % 1,4 1

63 år Total Antal 59 3

63 år Total % 1,3 0,7

64 år Total Antal 47 4

64 år Total % 1 0,8

65 år Total Antal 53 5

65 år Total % 1,1 1

66 år Total Antal 52 3

66 år Total % 1,1 0,6

67 år Total Antal 52 5

67 år Total % 1,1 1

68 år Total Antal 47 2

68 år Total % 1 0,5

69 år Total Antal 38 0

69 år Total % 0,8 0,1

70 år Total Antal 47 2

70 år Total % 1 0,4

71 år Total Antal 40 0

71 år Total % 0,9 0,1

72 år Total Antal 39 2

72 år Total % 0,8 0,4

44

More magazines by this user
Similar magazines