DE VILDE 80'ERE - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

DE VILDE 80'ERE - Skoletjenesten

DE VILDE 80’ERE

(4. september 2010 – 30. jan 2011) LÆRERVEJLEDNING:

DE VILDE 80’ERE markerer 1980’ernes vilde maleri som en vigtig begivenhed

i dansk kunst- og kulturhistorie. Udstillingen giver anledning til at se på værkerne

på ny, herfra hvor vi står i dag, og relatere dem til den tid og de kulturelle

strømninger, som de var en del af.

Udstillingen sætter fokus på 80’ernes sammensmeltning af lyrik, musik, punk og

kunst – derfor har vi valgt at udarbejde et digitalt undervisningsmateriale, der

netop kan rumme både billede, lyd og tekst.

Materialet består af:

• Elev tekster + lærervejledning

• PowerPoint med udvalgte værker fra udstillingen (til fremvisning for

klassen inden besøget)

• 3 ARKcast episoder, der kan afspilles for klassen: De tre episoder sætter

fokus på maleri, lyrik og musik:

”En maler midt i alt det postmoderne”

”Oprøret i ord – firsernes lyrikere”

”Det var ikk’ særlig kosher at være ambitiøs – De unge vilde og musik

ken”

Materialet er udviklet til brug primært før besøget på ARKEN, så 80’ernes bombardement

af billeder, lyd og ord er rammen for besøget på ARKEN.

Læringsmål:

- Kendskab til 80’erne som epoke (kunst, punk, musik & lyrik)

- Refleksion over kunstbegrebet

- Introduktion til det at skrive kunsthistorie

- Kendskab til kunstens struktur og magtpositioner

Fag: Dansk og billedkunst

Tværfagligt: AT forløb (dansk, billedkunst, historie og samfundsfag)Eksempelvis

med fokus på det at skrive historie.


Forslag til undervisningsforløb:

Tilbage til 80’erne

Tværfagligt forløb: dansk, billedkunst og historie

Før besøget:

Brug et par undervisningsgange på at få eleverne med tilbage til firserne. Sæt

fokus på den kolde krig, punkbevægelsen eller den økonomiske krise.

• Vis eksempelvis ex. filmene ”Totem” og Nattens Engel”

(se forslag til litteratur, musik og film)

• Spil musikken – Sods og Klichée (se links)

• Læs Michael Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup mm.

• Vis PowerPoint præsentationen med værker fra udstillingen DE VILDE

80’ERE

Eleverne læser elevteksten, der indeholder følgende tre gruppeopgaver:

1. Med afsæt i tekster, musik og film skal I undersøge hvad der kendetegn

er 80’erne.

Udarbejd en PowerPoint præsentation, som I kan vise for klassen.

Præsentationen skal give et tidsbillede af 80’erne der indeholder både

lyrik, musik og billedkunst.

2. Find eksempler på konceptkunst, ekspressivt maleri og figurativt maleri.

Undersøg og beskriv.

En gruppe finder eksempler på konceptkunst, en anden ekspressivt

og en tredje figurativ kunst. Læreren kan afrunde præsentationerne, ved

at fremhæve ligheder og forskelle.

3. Undersøg hvorfor kroppen kom i fokus i 80’erne?

Find forskellige eksempler på hvordan kroppen er i fokus i 80’ernes lyrik

og musik.

På ARKEN:

Efter besøget:

Når I besøger ARKEN sætter vi fokus på værkerne. Undervisningen på ARKEN er

dialogbaseret og har til formål at bevidstgøre eleverne som betydningsskabere i

mødet med værkerne. På ARKEN vil vi anvende et dobbelt blik på værkerne – et

blik der både rummer det ekspressive og det konceptuelle. Endelig vil vi perspektivere

til samtidskunsten.

I kan også vælge et længere digitalt forløb, hvor vi vil arbejde med at sætte lyrik

til værkerne.

Grupperne bytter PowerPoint og arbejder videre på hinandens PowerPoint, og

nedbryder dermed originalitets tanken ligesom de unge vilde, hvis dette er for

provokerende så arbejd i stedet med svarbilleder til hinandens PowerPoints

enten som tekst, lyd eller billede.

I svarbilleder eller viderebearbejdninger skal ny viden fra besøget på ARKEN

inddrages. Evaluer produktionerne og forløbet.


Forslag til litteratur, film, musik mm.

Litteratur:

- Lindgren, Marianne (1990): ”For længe siden lige før”, Dansklærerforeningen

En antologi indeholdende digte og uddrag af romaner fra 80’erne.

Film:

Performance:

Musik:

- Bohm, Claus (1984): ”Totem” – en dokumentarfilm der skildrer punken, subkulturen

og undergrunden.

- Bohm, Claus (1981): ”Nattens engel” – En dokumentarfilm om Michael Strunge

- Crone, Ulrik (2009): ”Mig og Jesper – om forsangeren fra No Knox, hans vilde

liv i startfirserne og hans nedtur. (trailer til filmen kan ses på http://www.youtube.com/watch?v=i1qDXvgmJxs)

- Dokumentar om Dansk Punk fra DR 2 http://www.youtube.com/watch?v=Vph

EspXnjHE&feature=related

- Kvium mm. http://www.youtube.com/watch?v=8pzgBhVW9oA

- Sods Copenhagen - http://www.youtube.com/watch?v=KcIEKgSnJ5o

- Pærepunk - http://www.youtube.com/watch?v=VwOpD1JRGkc

- Klichée City Slang”- http://www.youtube.com/watch?v=5MxuAWcSn-0 (Tekster

fra Søren Ulrik Thomsens City Slang)

Relevante kurser og

foredrag på ARKEN:

D. 8. september og 17. november kl. 15 – 18 RTC – Sæt lyrik til værkerne.

GRATIS men bindende tilmelding.

D. 17. november kl. 18.15 Digteren Søren Ulrik Thomsen læste højt af sine digte

til mange af firsernes ferniseringer. Hør ham fortælle om de tidlige 80’ere og

storbyens ”blå rum” med udgangspunkt i lyrikken.

Onsdag d. 22. september KL. 15 - 18

Lærerkursus – DE VILDE 80’ERE & HANS SCHERFIG – VELKOMMEN I JUNGLEN

Kom og hør om efterårets udstillinger og undervisningstilbud

ARKEN UNDERVISNING/Skoletjenesten 2010

Tekst/redaktion: Lise Sattrup

Grafisk design: Thorbjørn Bechmann

More magazines by this user
Similar magazines