Læs om forskningsforsøget her - St. Hippolyt

hippolyt.dk

Læs om forskningsforsøget her - St. Hippolyt

Ill. 5: Tværsnit af hud (lysmikroskopi, samme forstørrelse, indfarvning: hæmatoxylin - Eosin) Ill. 5a: Eft er fodring med FohlenGold ® . Det yderste hudlag (mellem pilene) er tydeligt afgrænset. På overfl aden ses kun få døde hudceller (K). FG = Fohlengold ® Ha = Havre Ill. 6 Ill. 5b: Eft er fodring med havre: Det yderste hudlag er tyndere. Laget af afstødte, døde hudceller på hudoverfl aden er tykkere (K). Ill. 6: Tykkelsen af epidermis (udgangsniveau 100%) Tykkelsen af det øverste hudlag (epidermis) blev hos alle forsøgshestene bestemt morphometrisk i lysmikroskopet. Ved forsøgets afslutning var epidermis i havregruppen tyndere end i FohlenGold ® -gruppen. Forskellene var statistisk signifi kante.

More magazines by this user
Similar magazines