Læs hele folderen med forsøget her! - St. Hippolyt

hippolyt.dk

Læs hele folderen med forsøget her! - St. Hippolyt

Dysbiose

som årsag til forfangenhed

Forfangenhed kan også opstå pludseligt

som følge af en dramatisk blindtarmsforsuring

(fald i pH-værdien), der hænger

sammen med en pludselig forstyrrelse i

tarmfl oraen (=dysbiose) (Meyer-Coenen

2002 pp 186f).

Også fordøjelsesforstyrrelser som diarré

og kolik kan opstå som følge af en dysbiose.

Blindtarmen hos hesten - i modsætning

til mennesket - er et stort afsnit af

tyktarmen og har en central funktion for

den bakterieafh ængige næringsfordøjelse.

En dysbiose i tyktarmen kan skyldes

“græssukkeret” fruktan, men kan også

være forårsaget af et for højt indtag af

kornstivelse (Meyer-Coenen 2002 pp 179 f).

Særlig udsat er heste, der har en stivelsesfordøjelseskapacitet,

der ligger under

middel.

Sammensætning og deklaration for EquiGard ® kan ses på side 10.

Hvilke tilskudsfoderprodukter kan understøtt

e omstillingen i ernæringen?

For at kunne styre EMS er det - ud over at

reducere græsningstiden - en stor fordel

at anvende et tilskudsfoder med moderat

energi og lavt indhold af stivelse og sukker

sammen med hø. Fodring udelukkende

med hø vil som regel ikke kunne

dække behovet for sporstoff er og antioxidanter.

Et stivelses- og sukkerreduceret

tilskudsfoder er også velegnet til heste

med Cushing Syndrom (=ECS) og giver

ikke risiko for udløsning af en dysbiose.

Et sådant tilskudsfoder er EquiGard ® .

Læs den eft erfølgende studierapport og

bedøm selv, om EquiGard ® virkelig lever

op til disse udsagn.

3

More magazines by this user
Similar magazines