Forandringskommunikation - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk

Forandringskommunikation - Anne Katrine Lund

Forandringskommunikation

- Viden og værktøjer til at håndtere de interne processer

Mød blandt andre:

Adm. dir.

Pelle Carlo Nilsson

Nordisk Kommunikation

Kommunikationsrådgiver og

ph.d. i retorik

Anne Katrine Lund

AKL Kommunikation

Adm. dir., erhvervspsykologisk

rådgiver og forfatter

Sebastian Nybo

SEB-Gruppen A/S

Organisations- og ledelseskonsulent,

cand.mag.

Hanne V. Moltke

Attractor

Vice President, Corporate

Communications & IR

Jens Steen Larsen

Coloplast A/S

Kommunikationsdirektør

Anders Monrad Rendtorf

Telia

Hør, hvordan du kommunikerer de rette budskaber om

de interne forandringer

Få viden om, hvordan kommunikationsfunktionen

understøtter implementeringen og faciliterer

forandringen optimalt

Bliv bedre til at håndtere de menneskelige mekanismer

i forandringerne

Hør om den strategiske alliance med HR i

forandringsprocessen

Teknologisk Institut · Taastrup

6.–7. september · 2007


Torsdag den 6. september

08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød

09:00 Indledning ved dirigenten

Anne Louise Thomsen, projektleder

Teknologisk Institut

09:15 Kommunikation i spidsen for

forandringer

Nye arbejdsopgaver, storrum, lean, nye

chefer, værdier, krav om bedre kundeservice...

At lave om på medarbejdernes hverdag

og adfærd stiller store krav til ledelse

og medarbejdere – og til kommunikationen i

processen. Få ekspertens bud på, hvad der

skal til for at lykkes med forandringskommunikation.

■ Hvad er forandringer – og hvornår

sker de?

■ Succeskriterier for at kommunikere om

forandringerne internt

■ Hvordan engagerer vi virksomhedens

opinionsdannere og rollemodeller som

ambassadører for forandringerne?


Hvilke roller kan kommunikations- og

HR-funktionerne spille i forandringsprocessen?

Pelle Carlo Nilsson, adm. dir

Nordisk Kommunikation

10:05 Sådan har vi omsat forandringsvisionen

til virkelighed!

■ Fra mission til kommunikation – hvordan

skabes sammenhængen?

■ Kommunikationens rolle i forandringsprocesser

– om medarbejderinddragelse

og timing

■ Sådan kommunikerede vi den største

organisationsforandring i 20 år!

Jens Steen Larsen, Vice President,

Corporate Communications & IR

Coloplast A/S

11:00 Kaffe, te og frugt

11:20 Kommunikatørens rolle som proceskonsulent

– nye kompetencer i

forandring

■ Facilitering og coaching

– udviklingsmetoder, der letter

forandringsprocesserne

■ Proceskonsulenten som agent for viden og

læring – aktiv inddragelse af de mange

perspektiver


Hør om systemiske værktøjer – forstå,

hvornår og hvordan kommunikation

fungerer bedst

Hanne V. Moltke, organisationsog

ledelseskonsulent cand.mag.

Attractor

12:15 Frokost

www.konferencer.teknologisk.dk


13:15 Forandring og psykologi – få indsigt

i de menneskelige mekanismer

Mennesker er som udgangspunkt ikke modstandere

af forandring. Modstand opstår,

når vi mangler viden om, hvad forandringen

indebærer eller ikke kan se værdien af at

forandre os. Sebastian Nybo sætter fokus på

den nyeste viden inden for forandringens

psykologi og giver dig den indsigt og de

værktøjer, der gør det muligt for dig at

optimere de forandringer, du er en del af.

■ Forstå de 4 grundelementer bag enhver

succesfuld forandring

■ Medarbejdertyper og gruppedynamikker

– forstå de psykologiske mekanismer

■ Konflikter og barrierer – sådan inddrager

du aktivt medarbejderne i forandringsprocessen!

■ Flyt modstand til motivation – sådan

håndterer du uvisheden og skaber

W O R K S H O P


engagement

Udfordringer og faldgruber – gode råd

til at tackle dem

Sebastian Nybo, Adm. dir.,

erhvervspsykologisk rådgiver og forfatter

SEB Gruppen A/S

15:30 Fusion og forandringskommunikation på

tværs af landegrænser

■ Fra fire til fem til én – en fusionsproces

uden fortilfælde

■ Hør om integrationsarbejdet og om forandringsprocesser

■ Sådan har Nordea-koncernen formidlet

fusionen

■ Om udfordringerne ved at samle kulturer

og skabe ny værdi

Jan Karlin, Head of Internal

Communication and Consultancy

Nordea

16:20 Dirigentens afrunding

16:30 Netværksreception

Deltag i netværksreceptionen og benyt

lejligheden til at udveksle erfaringer med

kolleger, der står over for samme

kommunikationsmæssige udfordringer som

du selv. Vi byder på forfriskninger, mens du

udveksler erfaringer og viden med ligestillede

kolleger.

15:15 Kaffe, te med kage og frugt

17:00 Afslutning på konferencens første dag

www.konferencer.teknologisk.dk


Fredag den 7. september

08:30 Kaffe, te og morgenbrød

10:50 Kaffe, te og frugt

09:00 Indledning ved dirigenten

09:10 Altid forandring, næsten altid

kommunikation – og nu ofte med ledelse

■ Hør om Telias uddannelsesprogrammer for

lederne på tværs af organisationen

■ Sådan arbejder vi med mellemlederne som

kommunikatører!

■ Få indblik i, hvordan vi træner ledernes

kommunikative kompetencer i praksis

Anders Monrad Rendtorf

kommunikationsdirektør

Telia

10:00 Parløb med HR – det handler om

troværdighed og synergi!

■ Ensartede budskaber og synergieffekter

– sådan samarbejder Lundbecks afdeling

for intern kommunikation med HR

■ Hør om tiltag, der understøtter

forandringen

■ Udfordringer og gevinster ved at samarbejde

med HR i en omstillingsproces

Anne Gregersen Johns

Employee Relations Officer

H. Lundbeck A/S

11:10 Platform til forandringer

– fokus på kanaler!

■ Et miks af traditionelle og nye kommunikationskanaler

– hør om kommunikationsplatformen,

der forandrede Danisco!

■ Hvem skal vide hvad? Om segmentering af

målgrupper, interessenter og budskaber

■ Intranet som strategisk kommunikationskanal

i en forandringsproces

Michael von Bülow, Vice President

Communications & IR

Danisco

12:00 Frokost

12:30 Kommunikation der rykker

– formidling af forandringsbudskaberne!

På workshoppen får du inspiration og input

til at kortlægge, hvordan forandringsvisionerne

bliver omsat til budskaber i

praksis. Du får værktøjer til at planlægge

og kommunikere forandringsbudskaberne

med udgangspunkt i udvalgte forandringsprojekter.

■ Afdæk forandringsbarrierer, så argumentationen

bliver overbevisende!

■ Fokus på hvilke kritiske faktorer, du skal

W O R K S H O P


være opmærksom på

Skab optimal opbakning fra ledelsen

– tal ledelsens sprog!

Anne Katrine Lund, kommunikationsrådgiver

og ph.d. i retorik,

AKL Kommunikation

www.konferencer.teknologisk.dk


15:00 Kaffe, te med kage og frugt

16:20 Dirigentens afrunding

15:20 Evaluér forandringsbudskaberne – sådan

kobler vi måling med kommunikation!

Forandringskommunikation – et element i

Novozymes kommunikationsmodel

■ Måling og evaluering – værdifulde styringsværktøjer

i en forandringsproces

■ Sådan forsøger vi at få organisationen til

at opstille succeskriterier og KPI’er

(Key Performance Indicators) for kommunikationen!

■ En ting er at kommunikere – men er budskaberne

blevet forstået? Om erfaringer

og fejltrin og, hvad målingerne har vist os

om kommunikationen

Jeppe Glahn, chef for intern kommunikation

Novozymes

16:30 Afslutning på konferencen

Tilmelding til ”Forandringskommunikation

Torsdag den 6. og fredag den 7. september 2007 Teknologisk Institut, Taastrup

Pris for arrangementet inklusive dokumentationsmateriale kr. 10.995,- (plus moms)

Firma Firmaets CVR-nr. Firma tlf. nr.

Adresse

For offentlige virksomheder: EAN-nr.:

Postnr./by

E-mail:

1. Navn E-mail

Stilling

Afdeling

2. Navn E-mail

Stilling

Afdeling

3. Navn E-mail

Stilling

Afdeling

Evt. bemærkninger

Jeg ønsker at modtage information vedr. konferencen pr. ❏ e-mail ❏ post

Teknologisk Institut må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre konferencer, seminarer og kurser til

denne e-mailadresse:

❏ Jeg kan desværre ikke deltage på konferencen, men jeg ønsker at få tilsendt information om fremtidige arrangementer.


Adm. dir.

Pelle Carlo Nilsson

Nordisk Kommunikation

Organisations- og

ledelseskonsulent, cand.mag.

Hanne V. Moltke

Attractor

Vice President,

Corporate Communications & IR

Jens Steen Larsen

Coloplast A/S

Chef for intern kommunikation

Jeppe Glahn

Novozymes

mød talerne:

Adm. dir., erhvervspsykologisk

rådgiver og forfatter

Sebastian Nybo

SEB-Gruppen A/S

Vice President

Communications & IR

Michael von Bülow

Danisco

Head of Internal Communication

and Consultancy

Jan Karlin

Nordea

Employee Relations Officer

Anne Gregersen Johns

H. Lundbeck A/S

Kommunikationsrådgiver

og ph.d. i retorik

Anne Katrine Lund

AKL Kommunikation

Kommunikationsdirektør

Anders Monrad Rendtorf

Telia

Sendes ufrankeret

Teknologisk Institut

betaler portoen

Teknologisk Institut

Att.: Call Center

Gregersensvej

+++ 3041 +++

2630 Taastrup


praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig til

Kommunikationschefer, -medarbejdere og -konsulenter

samt andre med interesse for emnet.

Tid

Torsdag den 6. og fredag den 7. september 2007 i Taastrup.

Sted

Teknologisk Institut, Taastrup

Indgang 8, lokale 80-81

Gregersensvej, 2630 Taastrup

Telefon 72 20 20 00

Pris

for begge dage er kr. 10.995,- pr. deltager (plus moms).

Prisen inkluderer forplejning og konferencemappe. Faktura

og bekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding.

Rabat

Ved fire eller flere samtidige tilmeldinger fra samme

virksomhed opnår I 10 % rabat.

Hvordan tilmelder du dig lettest

■ Telefon 72 20 30 00

■ www.konferencer.teknologisk.dk

■ Konferencer@teknologisk.dk

■ Fax 72 20 29 99

■ Send tilmeldingsblanketten

NB! Tilmelding er bindende

Afbestillingsbetingelser

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage

før afholdelsen betales 15 % af konferenceafgiften. Fra dette

tidspunkt betales det fulde beløb. Bliver du forhindret i at

deltage, er du velkommen til at give din plads til en kollega.

Forbehold

Teknologisk Institut tager forbehold for eventuelle ændringer

i program, tid og sted.

Yderligere oplysninger

Anne Louise Thomsen telefon 72 20 30 36.

© Teknologisk Institut 2007 – Center for Konferencer · Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet · Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.konferencer.teknologisk.dk · Grafisk produktion: one 2one · 66 121 121 1342746-01

www.konferencer.teknologisk.dk


Forandringskommunikation

Forandringens vinde blæser, og de er kommet for at blive i

arbejdslivet. Alligevel kører alt for mange forandringsprojekter

skævt eller går helt i stå, fordi kommunikationen ikke fungerer

og medarbejderne derfor ofte føler sig ladt i stikken. Men hvad

skal der til for at lykkes med forandringskommunikation, og

hvilke krav stiller formidlingen til kommunikationsfunktionen

og til ledernes kommunikative kompetencer?

Mød nogle af landets førende virksomheder og eksperter, der

deler ud af deres erfaringer om konkrete og aktuelle forandringsprojekter.

Bliv klædt på til at arbejde strategisk med forandringskommunikation,

til at facilitere forandringsprocessen

over for medarbejdere og til at ”sælge” kommunikationsplanen

til ledelsen. Du får indblik i, hvorfor det ofte betaler sig at

samarbejde med HR-afdelingen, når forandringerne skal

implementeres i organisationen, i de menneskelige reaktioner

og i, hvordan du håndterer de psykologiske mekanismer i en

forandring.

Brug to dage til aktiv videndeling og networking og få inspiration

til, hvordan du arbejder strategisk med kommunikation

under forandringer. Få input til, hvordan din virksomhed kan

navigere udenom faldgruberne, og sikre, at forandringen kommunikeres

og opleves som meningsfuld i organisationen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

God fornøjelse!

www.konferencer.teknologisk.dk

More magazines by this user
Similar magazines