Etablering, Salg og Ledelse - MBCE

mbce.dk

Etablering, Salg og Ledelse - MBCE

RADISSON SAS SCANDINAVIA HOTEL, COPENHAGEN – D. 16.-17. JANUAR 2006

KINA

KONFERENCEN 2006

Etablering, Salg og Ledelse

Mød:

Danish-Chinese Business Forum

COWI Beijing Ltd.

HTH China

Danfoss

PriceWaterhouseCoopers

Mercer

LINAK

Danske Bank

Zacco

IFU

The IPR Company

CBS

m.fl.

Mediesponsor:

Arrangeret af:


Dag 1: Salg i Kina

9:30-9:45

Introduktion ved Direktør Sven Kristian Riskær, IFU, –

etablering, salg og ledelse

9:45-10:00

Hvordan skabes et ordentligt fundament/netværk i

Danmark for etablering og forøgelse af de danske virksomheders

vækst i Kina?
Det kinesiske marked - er det stort eller mindre end

man forestiller sig?

Udfordringer/problemer og kritiske succesfaktorer i Kina

Danish-Chinese Business Forum – en løsning!

Tom Jensen, Generalsekretær

Danish-Chinese Business Forum

10:00-11:00

Forretningsvilkår for danske virksomheder på det

kinesiske marked – nu og i fremtiden
Kina som verdens største eksport-nation og supermagt

– hvilke muligheder og udfordringer giver det danske

virksomheder?

Kan hypervæksten i Kina forsætte? – få en vurdering af

vækstcentrene i Kina

Det nuværende og fremtidige handels- og investeringsklima

i Kina

Kjeld Erik Brødsgaard, Professor, Asia Research Centre,

Copenhagen Business School

Pause

11:15-12.15

Networking og kulturforståelse – nøglen til resultaterHvordan begår du dig i en kultur som den kinesiske?

Forhandling i Kina

Networking in China – hvordan?

Hvad gør du, når du konsekvent får positive tilbagemeldinger,

men i praksis sker der ingenting?

Guanxi – hvad og hvordan?

Hvor er faldgruberne som klassisk dansk leder?

Jakob Sonnenberg, Manager,

HTH Shanghai office

12:30-13:30

Frokost

13:30-14:30

Fra joint-venture til eget selskab – lærepenge og

udfordringer

❍ Hvordan håndterer man det ”officielle” Kina

– ”red-tape” og beslutningsprocesser?

❍ Hvor er de største udfordringer og hvordan håndterer

vi dem

❍ Cowi: 20 år i Kina – hvordan ser vi fremtiden på det

kinesiske marked

Henrik Dalsgård, Direktør

COWI Beijing Co. Ltd.

Kort Pause

14:45-15:45

Hvordan kan kampen mod kopister kæmpes

med størst effekt?

❍ Hør hvilke forholdsregler du som minimum bør tage i

Kina

❍ Praktiske problemstillinger i Kina

❍ Retlige udfordringer i Kina

❍ Udvikling og håndhævelse af strategi for immaterielle

rettigheder i Kina

❍ Hvad kan du selv gøre hjemmefra?

❍ Hvilke redskaber kan tages i anvendelse overfor

piratkopier

❍ International registrering af immaterielle rettigheder

❍ Aftaler om immaterielle rettigheder

❍ Håndhævelse af immaterielle rettigheder ved import af

piratkopier

Mogens Yde Knudsen, Advokat, Zacco Denmark og

Henrik G. Jacobsen, Direktør, The IPR Company

15:45-16:15

Ledelse i Kina – inspiration til paneldiskussion


110 virksomhedsledere er blevet spurgt om ledelse i

Kina – få resultaterne fra den hidtil mest omfattende

undersøgelse af dansk ledelse i Kina

Thommas Holt, MBA, Navigator, Danfoss Productivity

16:15-16:30

Afrunding og opsummering ved dirigent


Dag 2: Etablering & Lokal ledelse

9:00-9:15

Introduktion til panel diskussion

9:15-10:30

Lokal ledelse og strategi – PANEL DISKUSSION

❍ Nøglen til succes – udvikling af salg og afsætning gennem

lokal ledelse

❍ Do’s and dont’s i Kina

Etablering i Kina. Sourcing, lokalt salg eller begge dele

– De ledelsesmæssige udfordringer

❍ Hvor hurtigt kan det realistisk forventes at få et

positivt afkast på en Kina-satsning

Pause

10:45-11:30

Ledelse og styring af produktion i Kina

Mange virksomheder som allerede har produktion i Kina

kender til problemer med leverancer, kvaliteten og forsinkelser.

Hør om faldgruberne i outsourcing set-ups. Bliv

opdateret om de kineske myndigheders krav til udenlandske

outsourcing kontrakter. Få praktiske løsningsforslag og lær

om erfaringerne på godt og ondt.

Peter Ølbye, Direktør, Nordic Industrial Park DK og

Ove Nodland, Nordic Industrial Park China Ltd.

11:30-12:30

Hvordan skaffer man de rigtige medarbejdere i Kina?

Rekruttering af lokal arbejdskraft på ledelses og

mellemlederniveau

Aflønning – hvad er vigtigt? Hvad er parametrene?

Personalejura – hvor let/svært er det at afskedige lokal

arbejdskraft

Andre faldgruber

Kim Abildgaard, Senior Analytiker

Mercer

12:30-13:30

Frokost

13:30-14:15

Vejen til etablering af datterselskab i Kina

Udfordringer i processen fra første kontakt til etablering

af selskab – 10 gode råd

Hvor er vi blevet klogere? Hvilke udfordringer møder vi

stadig

Salgsstrategi i Kina – mange veje til succes

Hvordan kæmper vi kampen mod kopisterne?

Thorkild K. Nielsen, Head of LINAK International

LINAK International A/S

14:30-15:15

Økonomi – selskabsformer, beskatning, valuta og pengestrømme.

Få styr på de væsentligste områder!

Hvordan opererer man med selskabsformer?

Kan man trække penge ud af sit selskab?

Hvordan er de kinesiske beskatningsregler?

Hvilke restriktioner er specielle for Kina?

Asger Mosegaard Kelstrup, Manager

PriceWaterhouseCoopers

15:15-16:00

Nu og fremtiden. Hvilke risici løber virksomheder ved at

være i Kina, i forhold til indenlandske politiske tiltag.

Hvilke tiltag kan forventes af de kinesiske myndigheder? Er

EU virkelig stopklods for afsætning i og import fra Kina?

Hvordan ser omverdenen på Kina og hvilken betydning

har det?

Hvor reelt er trusselbilledet på virksomhedsniveau?

Kommer der flere ubehagelige protektionistiske indgreb

i stil med det, der har ramt tekstilindustrien?

Kina og WTO – status og fremtidsudsigter

Thomas Harr, Senior Analyst,

Danske Bank Group

16:15

Afrunding og opsummering ved Sven Kristian Riskær,

Direktør, IFU

”Vi er ikke i Kina primært for at

producere billigt, men fordi vores

kunder er her. Vi fokuserer på

markedet, og det bliver ikke

mindre de kommende år”

Anders Ohmann, Global Customer

Solutions Director, Novozymes

Beijing

Kilde: Berlingske Nyhedsmagasin,

Kina særnummer, 2005

Facts:

FDI (Foreign Direct Investment) i Kina

FDI i 2002 US$ 46 mia.

FDI i 2003 US$ 57 mia.

FDI i 2004 US$ 60 mia.

Kinas Eksport: US$ 438,4 mia.

Vækst på 34,6 % siden 2002

Pause

Kinas Import:

US$ 412,8 mia.

Vækst på 39,9 % siden 2002

Kilde: WTO/MOFTEC


Talere

Tom Jensen er tidligere generalkonsul i Guangzhou og har

været med til at etablere Distribution Council Denmark (DCD).

Yderligere har han været direktør for Asien i Invest in Denmark

under Udenrigsministeriet. Tom Jensen har en lang og indgående

erfaring med det kinesiske marked og er i dag Generalsekretær

i det nydannede Danish-Chinese Business Forum.

Kjeld Erik Brødsgaard er respekteret Kina-ekspert og bliver

ofte spurgt til råds af både medier og virksomheder om forhold

i Kina. Han er professor i International Business i

Asien/Kina og leder af Asia Research Centre på Copenhagen

Business School.

Jakob Sonnenberg har et langt og passioneret forhold til

Kina. Over en 17 årig periode har Jakob Sonnenberg studeret

og arbejdet i Kina – han taler flydende Kinesisk og er Chef

Repræsentant på HTH Køkkener’s kontor i Kina, samt ansvarlig

for HTH’s salg i Syd-Øst Asien. Jakob Sonnenberg er tidligere

direktør for konsulentfirmaet EUAR. EUAR har hjulpet

en lang række danske virksomheder, herunder IC Companys,

Le Klint, Kirk Telecom m.fl. i forbindelse med etablering, salg

og sourcing i Kina.

Henrik Dalsgård er ansvarlig direktør, for det nydannede selskab

og erfaren i at drive projekter i udlandet. COWI har

været involveret i det kinesiske marked i mere end 20 år,

blandt andet via et lokalt joint-venture. COWI satser på massiv

udvikling i selskabet i de kommende år. Hør hvilke overvejelser

der ligger bag og hvordan COWI har håndteret runde

1 i selskabsetableringen.

Mogens Yde Knudsen, Advokat (H), LL.M. fra Zacco

Advokater Danmark, har gennem mange år rådgivet danske

og udenlandske virksomheder om immaterielle rettigheder og

har undervist i international handel og konfliktløsning.

Mogens Yde er bl.a. medlem af International Trademark

Association Panel of Neutrals. Zacco Advokater er en del af

Zacco Legal – en sammenslutning af advokatfirmaer i

Skandinavien med speciale i aftaler om og håndhævelse af

immaterielle rettigheder.

Henrik G. Jacobsen, Cand.jur., er partner i The IPR Company

I/S og har indtil den 1. september 2005 været virksomhedsjurist

i LEGO-koncernen, senest med ansvar for alle koncernens

IPR-retssager uden for Nordamerika samt for alle juridiske

Kina-relaterede opgaver. Henrik underviser i innovationsbeskyttelse

på DTU’s MBA-kursus. The IPR Company er en

rådgivnings- og strategivirksomhed, som tilbyder bredspektret

rådgivning på IPR-området på ethvert trin i værdikæden, herunder

præventive IPR beskyttelsesstrategier, håndhævelsesstrategier

samt en dybtgående indsigt i kinesiske kopiproblemstillinger

og løsningsmodeller.

Thommas Holt har mere end 20 års ledelseserfaring og er en

af hovedkræfterne bag Danfoss Academy. Han har gennemført

en omfattende analyse af ledelse i Kina, med både overraskende

og utraditionelle problemstillinger og løsninger.

Thommas har en meget praktisk og uakademisk tilgang til

ledelse – og har blandt andet en klar holdning til at ”kungfutse”

bør afløse alle andre gængse ledelsestilgange når man

opererer på det kinesiske marked. Til dagligt er Thommas tilknyttet

Danfoss i Tyskland hvor han leder en større turnaround

proces, kaldet “learn implementation”.

Peter Ølbye har igennem de sidste 3 år været ansvarlig for

NIP Skandinavien. Peter Ølbye rådgiver og informerer danske

virksomheder om etablering af produktionsvirksomhed eller

lokalkontor i Nordic Industrial Park. Peter Ølbye har været

bosiddende i Kina fra 2000 til 2002 og har tidligere arbejdet i

Østeuropa med outsourcing og produktion. Ove Nodland, daglig

leder af NIP China, har arbejdet de sidste 10 år i Kina og

har solid erfaring med etablering, drift og forretning i Kina.

Kim Abildgaard er Mercer’s danske ekspert på HR området.

Kim Abildgaard har igennem en årrække beskæftiget sig med

personale og bemandingsmæssige problemområder i forbindelse

med etablering i Kina. Mercer rådgiver og hjælper til

dagligt en lang række internationale virksomheder på HR

området i Kina.

Thorkild K. Nielsen har i over 10 år haft salgsansvaret for

LINAK i Kina. Thorkild K. Nielsen, uddannet civilingeniør, er

leder af LINAK International A/S og har blandt arbejdet med

salg og udvikling igennem mere end 10 år hos Danfoss. De

sidste 4 år har Thorkild siddet i chefstolen for LINAK International

A/S og er hovedansvarlig for virksomhedens salg i Kina.

Asger Mosegaard Kelstrup, er leder af PriceWaterhouse-

Coopers, Tax Services. Han rådgiver primært internationale

koncerner om transfer pricing og er med til at drive et internt

netværk i PriceWaterhouseCoopers, der rådgiver om

"Expansion into Asia".

Thomas Harr er cand. polit. og ph.d i økonomi fra Københavns

Universitet med speciale i bank-sektoren og finansielle

risici i blandt andet Asien. Siden 2004 har Thomas Harr

været ansat som Danske Banks Asiens analytiker med særlig

fokus på Kina.

Sven Kristian Riskær, Ph.D. (Engineering), M.Sc.

(Economics). Managing Director of the Industrialisation Fund

for Developing Countries (IFU), Denmark, since 1978. Board

member of various Danish companies and foundations.

ORDFORKLARING

= xiaoshou = at sælge. Bruges også ved gross

sales, net sales etc.

= shangwu guanxi = forretnings guanxi

= Zhongguo = Kina

= Danmai = Danmark

= guanli = at lede, administrere, management


”1 mia. mennesker…. Millioner af forbrugere…

tusindvis af muligheder…”

Kina Konferencen 2006

Praktiske oplysninger

Det kinesiske marked er stort – og mange danske virksomheder har fået øjnene

op for de enorme muligheder, der ligger i landet og har etableret sig i Kina. Men

potentialet er langt større end du tror! Og det er udfordringerne og faldgruberne

også!

Kina – det hurtigst voksende marked

Kina er i dag verdens 4. største økonomi, med årlige vækstrater omkring 10%.

Landet gennemgår en økonomisk forvandling og udvikling uden historisk sidestykke.

Derfor er Kina det vigtigste udviklingsmarked for danske virksomheder i

de kommende år, og det internationale kapløb om at vinde den kinesiske forbrugers

tillid er allerede i fuld gang. Det oprindelige fokus på Kina, som stedet, hvor

varer kan produceres billigere end noget andet sted på jordkloden, er ved at blive

skubbet i baggrunden til fordel for et mere salgsorienteret fokus.

Konferencested:

Radisson SAS Scandinavia Hotel,

København

Overnatning i forbindelse med

arrangementet:

Vi henviser til Radisson SAS

Scandinavia Hotel på telefon

33 96 56 00. For overnatning til specialpris

oplys WHP nr. 22320.

Pris for konferencen

Pris: kr. 8.990,- ekskl. moms pr.

deltager. Prisen inkluderer konferencedokumentation,

morgenmad, frokost og

forfriskninger.

Indregistrering starter kl. 8.30.

Afbestillingsbetingelser

Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt

til MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100

København Ø eller fax 39 17 97 38.

Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyr

på 10% af fuld konferenceafgift

pr. afbestilling. Fra 3-14 dage

inden konferencen beregnes et gebyr

på 50% af fuld konferenceafgift pr.

afbestilling. 2 dage inden konferencen

og senere vil refundering af konferenceafgiften

ikke være mulig. Hvis du bliver

forhindret i at deltage, er du naturligvis

velkommen til at overdrage din

plads til en kollega.

Tilmelding – 5 lette måder at

reservere plads:

Send en e-mail til: booking@mbce.dk

Via vores hjemmeside: www.mbce.dk

Ring til MBCE på: 39 17 97 39

Fax tilmeldingen på: 39 17 97 38

Skriv til: MBCE ApS, Fruebjergvej 3,

2100 København Ø

Udviklingen går så stærkt at det er vanskeligt at læne sig op af gængse

markedsanalyser og forældet historik

Danske virksomheder får ofte skudt i skoene, at vi er langsomme til at prøve nye

tiltag på et hastigt voksende markeder. Kom og hør de mest aktuelle cases fra

danske virksomheder, som opererer i Kina, gør nytte at deres erfaringer – og

væsentlige input fra eksperter på områder indenfor etablering, salg og ledelse.

Du kommer bl.a. til at høre om de praktiske erfaringer, virksomheder som f.eks.

COWI, HTH og LINAK har gjort sig og deres forskellige tilgang til det kinesiske

marked. Debatten inddrager både praktikere og eksperter fra f.eks. Danish-

Chinese Business Forum, Danfoss, CBS, IFU, Danske Bank, og Mercer, og har til

formål at kaste lys over specielle økonomiske og juridiske forhold, rekruttering

og ledelsesstil, der i praksis viser sig som større udfordringer end forventet. Hør

indlæggene, få svar på dine spørgsmål og deltag i debatten.

Guanxi på dansk – netværk med andre Kina interesserede

Konferencen sigter mod at gøre afstanden mellem Danmark og Kina mindre –

konferencen giver dig helt praktiske og direkte brugbare informationer og fungerer

som et naturligt mødested for danske virksomheder, der deler en fælles interesse

for det enorme land. Knyt dine første kontakter til andre, der er i samme

båd – og ikke mindst til de folk, som har erfaringer med problemstillinger i Kina.

På konferencen den 16. og 17. januar skaber vi rammerne for at kunne networke

med andre danskere, der har Kina som fokusområde. Det er op til dig at gribe

chancen og på 2 dage tage imod muligheden for at møde kolleger og virksomheder,

der er indstillet på at få succes med en strategi, der inkluderer Kina.

Etablering, salg og ledelse

Uanset om fokus er på salg eller outsourcing, får du inspiration til at løse en

række af de ofte vanskelige problemstillinger som de fleste i Kina kommer ud for.

Du får råd og tips til, hvordan du finder de rette samarbejdspartnere og viden

om, hvordan du bedst bemander et lokalt set-up, og hvad du kan forvente af den

lokale arbejdskraft. Vi maler ikke et skønmaleri, men giver dig en række tankevækkende

indlæg, der handler om etablering, salg og ledelse i Kina – et land

hvor meget lidt minder om den hverdag vi kender i Danmark.

Vel mødt på kina konferencen 2006.

Med venlig hilsen

Der tages forbehold for trykfejl og evt.

programændringer.

Carsten Ebsen

Direktør, MBCE


MBCE ApS

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

B

TILMELD DIG HER!

Navn 1

Navn 2

Stilling

Afdeling

KINA KONFERENCEN 2006

16. & 17. januar 2006 – Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Firma

Adresse

Postnr. & by

Ean.nr.

E-mail Telefax Telefon

❏ Ja tak, jeg vil gerne deltage på ”Kina

Konferencen 2006” d. 16.-17. januar 2006.

Pris kr. 8.990,- ekskl. moms pr. deltager.

❏ Ja tak, jeg vil gerne deltage på "Kina

Konferencen 2006" til pris kr. 8.990,- ekskl.

moms per deltager. Pris inkluderer et personligt

prøveabonnement i 6 måneder på BNY

(værdi kr. 1.250,-), leveret på privatadressen.

❏ Ja tak, jeg vil gerne deltage på "Kina

Konferencen 2006". Jeg er personlig abonnent

på BNY og deltager til pris kr. 7.490,-

kr. ekskl. moms (Rabat kr. 1.500).

Abon.nr. 330 ________________(6 cifre)

5 LETTE MÅDER AT TILMELDE SIG KONFERENCEN:

☞ Send en e-mail: booking@mbce.dk

☞ Online via vores website: www.mbce.dk

☞ Ring på 39 17 97 39

☞ Fax denne side til: 39 17 97 38

☞ Postadresse: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A503

RADISSON SAS SCANDINAVIA HOTEL, COPENHAGEN – D. 16.-17. JANUAR 2006

KINA

KONFERENCEN 2006

Etablering, Salg og Ledelse

Bording A/S

More magazines by this user
Similar magazines