Bliv opdateret på de seneste og - MBCE

mbce.dk

Bliv opdateret på de seneste og - MBCE

KURSUSFORLØB I KØBENHAVN

D. 22. & 23. APRIL 2008

MOMS OG

AFGIFTER

Håndterer du moms korrekt?

Udnytter du de muligheder som

den nationale momslovgivning

rummer?

Bliv opdateretde seneste og

væsentligste ændringer i lovgivning

og i praksis

Få styr på faldgruber og muligheder

i håndtering af moms og

afgifter i forbindelse med international

handel

Få svar på dine spørgsmål om

moms og afgifter

Undervisere:

Arrangeret af:


Praktiske oplysninger

Undervisningssted

Hotel Copenhagen Island

Kalvebod Brygge 53

1560 København V

Telefon: +45 33 38 96 00

E-mail: copenhagenisland@arp-hansen.dk

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i kursets

pris. Har du brug for overnatning i forbindelse

med arrangementet, henviser vi til

Hotel Copenhagen Island.

Undervisningen finder sted på følgende

datoer

Tirsdag d. 22. april &

Onsdag d. 23. april 2008

Registrering til kurset starter kl. 8.30

Undervisning finder sted på ovenstående

datoer i tidsrummet kl. 9.00 – 16.30

Pris for kurset

Pris: kr. 10.990,- ekskl. moms pr. deltager.

Prisen dækker kursusmateriale, frokost,

servering i pauserne.

Afbestillingsbetingelser

Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt

til MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100

København Ø eller faxes til 39 17 97 38.

Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyr

på 10% af fuld kursusafgift pr.

afbestilling. Sker afbestilling senere end

14 dage før afholdelsen opkræves et

gebyr på 50%, og ved afbestilling senere

end 2 dage før betales fuld pris. Hvis du

bliver forhindret i at deltage, er du naturligvis

velkommen til at overdrage din

plads til en kollega. Ligeledes har du

mulighed for at flytte din tilmelding til et

senere lignende arrangement uden ekstra

omkostninger.

Tilmelding

– 5 lette måder at reservere plads

• Send en e-mail til: booking@mbce.dk

• Via vores hjemmeside: www.mbce.dk

• Ring til MBCE på: 39 17 97 39

• Fax tilmeldingen på: 39 17 97 38

• Skriv til: MBCE ApS, Fruebjergvej 3,

2100 København Ø

NATIONALE OG INTERNATIONALE

MOMS OG AFGIFTER

Vi har sammen med Deloitte udviklet et kursus, der kommer hele vejen rundt om

moms og afgifter. Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand til i det daglige

arbejde at håndtere moms, told, energiafgifter og lønsumsafgift på en hensigtsmæssigt

og korrekt måde. Vi sætter desuden fokus på de områder, der kan være

vanskelige at håndtere og de væsentligste regler, som kan være svært gennemskuelige

i dagligdagen. Du får redskaber og tips til, hvordan du håndterer og behandler

moms og afgifter optimalt - med kontante fordele for din virksomhed.

Teamet fra Deloitte - med moms- og afgiftsrådgiver Henrik Pedersen i spidsen – går

i dybden med de områder, som typisk kan volde problemer. Hvornår er der momsfradragsret

og hvad kræves der af dokumentation i forhold til fradragsret og momsrefusion?

Hvordan håndteres det? Du får f.eks. styr på udenlandsk momsrefusion –

herunder regler om tidsfrister og korrekt håndtering. Ligeledes sættes der fokus på

korrekt håndtering af afgifter, herunder lønsumsafgifter, energiafgifter mv. Kurset

sætter kort sagt deltagerne i stand til at anvende regelsættet med bedst mulige

resultater.

Kurset er delt op i en national og international dag. Du kan frit sammensætte dit

forløb – ved enten kun at deltage på den kursusdag der har din største interesse og

relevans i forhold til din arbejdssituation eller få det fulde opdaterede overblik og

deltage på begge dage.

Tilmelding kan ske via vores website www.mbce.dk eller ved at faxe tilmeldingsformularen

på bagsiden af brochuren til fax nr. 39 17 97 38.

Har du spørgsmål til programmet i øvrigt er du velkommen til at kontakte MBCE

telefon 39 17 97 39 eller via mail til carsten@mbce.dk.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

Med venlig hilsen

Carsten Ebsen

Direktør

MBCE

Med venlig hilsen

Henrik Pedersen

Moms- og afgiftsrådgiver

Deloitte

Der tages forbehold for trykfejl og evt.

programændringer


Program for kurset Moms og afgifter

TIRSDAG DEN 22. APRIL 2008

DAG 1 – NATIONAL HANDEL MED VARER OG YDELSER

ONSDAG DEN 23. APRIL 2008

DAG 2 – INTERNATIONAL HANDEL MED VARER OG YDELSER

Velkomst og indledning

Momsloven og EU's momslovgivning

Lovændringer

Nye afgørelser

Har EU lovgivning betydning i forhold til national moms?

Hør hvilke bestemmelser der har forrang i hvilke

situationer

Hvilke konkrete fordele giver det din virksomhed?

Moms og lønsumsafgift – hvem skal betale og hvornår?

Hvornår er virksomheder omfattet af momsloven?

Lær at skelne mellem momspligtige og momsfrie

aktiviteter

Hvornår skal en virksomhed betale lønsumsafgift, selvom

den betaler moms?

Case

Moms og lønsumsafgift – hvad skal betales og hvordan?

Hør hvilke dele af salgsprisen, der ikke skal betales

moms af – hvorfor, hvornår, hvordan?

Skal der betales moms af rykkergebyrer mv.? Hvordan

håndteres det nemmest i praksis?

Fokus på moms i andet end salgssituationer

Fokus på elektronisk fakturering

Case

Får din virksomhed de rigtige momsfradrag?

Fradrag for moms – Hvornår? Hvordan?

Hvilke krav stilles til dokumentation

Fokus på reglerne for fuld, delvis og ingen momsfradrag

Hvad er investeringsgoder og hvordan behandles de?

Optimer momsfradraget – anvender din virksomhed alle

de muligheder der er tilgængelige i dag?

Hør om fællesregistrering og sektoropdeling – eksempler

Case

Afgifter – mange danske virksomheder har penge til

gode – gælder det også din virksomhed?

Få et overblik over de komplicerede godtgørelsesregler

Lær hvordan du får godtgjort dine afgifter

Få overblik over de gældende momsregler ved handel

med varer i EU og 3. lande

Hør om trekantshandel, fjernsalg og momsregistrering i

andre EU-lande

Fokus på dokumentation, faktura, momsangivelse og

momskonti

Hør om mulighederne og fordele ved indberetning til

listesystemet og INTRASTAT

Case

Hvornår skal der betales moms ved køb og salg af

ydelser?

Ikke alle ydelser behandles ens – fokus på begreberne

leveringssted og reverse charge

I hvilket land skal momsen betales og af hvem?

Hør om momsregistrering i udlandet

Case

Eksportmomsordningen

Hør om de økonomiske fordele ved at anvende "eksportmomsordningen",

hvis din virksomhed sælger varer og

ydelser til udlandet

Få indsigt i fordele og ulemper ved ordningen

Hør hvordan eksportvirksomheder rentefrit kan låne

penge af SKAT

Forklarende eksempler

Momsrefusion i udlandet – har din virksomhed

penge til gode?

Få eksempler på, hvilke momsudgifter, der kan refunderes

i/fra hvilke lande

Hør om ansøgningsfrister og beløbsgrænser

Aktuelt nyt om moms og afgifter

Bliv opdateretde seneste væsentlige ændringer i

praksis og lovgivning

Afrunding og opsamling

Andre aktuelle kursustilbud fra MBCE:

Kursus – Kommercielle kontrakter

22.-23. januar 2008

20.-21. maj 2008

11.-12. marts 2008

Copenhagen IPTV & WebTV conference

7. februar 2008

Konference – Inspirationsdagen 2008

6. marts 2008

Konference – Tiltrækning og fastholdelse

af kvalificeret arbejdskraft

11.-12. marts 2008

Kursus – Moms & afgifter

22.-23. april 2008

Kursus - Personalejura fra A-Å

23.-24. januar 2008

5.-6. maj 2008

Kursus – Økonomistyring og

regnskabsforståelse

11.-12. marts 2008, Vejle

21.- 22. maj 2008, København

Se mere på www.mbce.dk


MBCE ApS

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

B

TILMELD DIG HER!

Navn 1

Navn 2

Stilling

Afdeling

MOMS OG AFGIFTER

Den 22.-23. april 2008

Firma

Adresse

Postnr. & by

Ean.nr.

E-mail Telefax Telefon

❏ Ja tak, jeg/vi ønsker at deltage på kurset

den 22.-23. april 2008 og betaler herfor pr.

person kr. 10.990,. ekskl. moms. Prisen dækker

kursusmateriale, morgenmad, frokost og

servering i pauser (Begge dage)

❏ Ja tak, jeg/vi ønsker at deltage på kurset d.

22. april 2008 og betaler herfor pr. person

kr. 5.990,- ekskl. moms. (Dag 1)

❏ Ja tak, jeg/vi ønsker at deltage på kurset d.

23. april 2008 og betaler herfor pr. person

kr. 5.990,- ekskl. moms. (Dag 2)

5 LETTE MÅDER AT TILMELDE SIG KURSET:

☞ Send en e-mail: booking@mbce.dk

☞ Online via vores website: www.mbce.dk

☞ Ring på 39 17 97 39

☞ Fax denne side til: 39 17 97 38

☞ Postadresse: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A572

MOMS OG

AFGIFTER

Bording A/S

More magazines by this user
Similar magazines