FREMTIDENS LABORATORIUM - MBCE

mbce.dk

FREMTIDENS LABORATORIUM - MBCE

Den 30. – 31. august 2007, Symbion Science Park, København

FREMTIDENS

LABORATORIUM

– Årets store faglige forum for laboranter

• De nyeste landvindinger i laboratorieverden

• Morgendagens teknologier: Lab-on-a-chip,

nanoteknologi og gensplejsning – fortalt

af forskerne selv

• Effektivisering i laboratoriet – Lean

• De rigtige værktøjer: stresshåndtering,

projektledelse og personlig udvikling

• Debat: Fremtidens arbejdsmarked for

laboranter

Målgruppe: Laboranter, bioanalytikere,

laboratorieteknikere, og

alle andre med interesse i eller

arbejde i laboratorier på tværs af

brancher og fagområder

Arrangeret af

DANSK LABORANT- FORENING

I samarbejde med Dansk Laborantforening

www.mbce.dk


Praktiske oplysninger

Fokus på fremtidens nye udfordringer og

krav til laboratorieansatte

Bliv opdateret indenfor dit fag og vær med til at sætte fokus på fremtidens krav til laboratorieansatte.

Fremtidens arbejdsmarked til debat!

Få fremtiden sat i perspektiv af både direktøren og fagforeningen. Hvad er det, der sætter dagsordenen

for dit arbejde i morgen og hvordan imødekommer du disse krav? Er du selv enig?

Undervisningssted

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Tlf.: 39 17 97 39

E-mail: info@mbce.dk

Overnatning

Har du brug for overnatning i forbindelse

med arrangementet kan vi anbefale:

Hellerup Parkhotel, Strandvejen 203,

2900 Hellerup, tlf.: 39 62 40 44.

Eller Adina Apartment Hotel Copenhagen,

Amerika Plads 7, 2100 København Ø, tlf.:

39 69 10 00. Du kan oplyse reference

MBCE for at få rabat.

Parkering

Der er gratis parkering ved Symbion

Science Park.

Konferencen finder sted på følgende

datoer

Torsdag den 30. august og fredag den 31.

august 2007. Registrering til konferencen

starter kl. 8.30. Konferencen finder sted i

tidsrummet kl. 9.00-16.15.

Pris for konferencen

Pris: kr. 6.595,- ekskl. moms pr. deltager.

Prisen dækker konferencemappe, frokost

og servering i pauserne.

Afbestillingsbetingelser

Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt

til MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100

København Ø eller faxes til 39 17 97 38.

Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyr

på 10% af fuld kursusafgift

pr. afbestilling. Sker afbestilling senere

end 14 dage før afholdelsen opkræves et

gebyr på 50%, og ved afbestilling senere

end 2 dage før betales fuld pris. Hvis du

bliver forhindret i at deltage, er du

naturligvis velkommen til at overdrage

din plads til en kollega. Ligeledes har du

mulighed for at flytte din tilmelding til

et senere lignende arrangement uden

ekstra omkostninger.

Tilmelding

– 5 lette måder at reservere plads

• Send en e-mail til: booking@mbce.dk

• Via vores hjemmeside: www.mbce.dk

• Ring til MBCE på: 39 17 97 39

• Fax tilmeldingen på: 39 17 97 38

• Skriv til: MBCE ApS, Fruebjergvej 3,

2100 København Ø

Der tages forbehold for trykfejl og evt.

programændringer

I dag ny teknologi – men i morgen almindelig viden?

På konferencens første dag får du muligheden for at få en helt anderledes faglig dybde end du normalt

oplever på konferencer. To spor er dedikerede til at tage dig med ind i to af de mest markante nyere

teknologier, som snart vil være hverdagskost. Nemlig nanoteknologi og genteknologi. Forskere fra landets

førende forskningsinstitutioner kommer og giver dig et interessant indblik i disse to teknologiske

fremskridt, og du kan frit vælge, om du vil høre det om det ene eller det andet spor. Husk at oplyse hvilket

af de to spor, du ønsker at høre om, når du tilmelder dig konferencen.

Udnyt dine egne projektstyringskompetencer

I laboratorierne er det mere og mere almindeligt at arbejde projektorienteret, og hos Dansk Laborant-

Forening har man skabt et kursus i projektstyring målrettet til laboratoriet. På konferencens anden dag

får du indsigt i projektstyring med hjælp fra underviserne på dette kursus, der kommer og giver dig en

introduktion til, hvordan du kan lære at udnytte dine egne kompetencer i projektarbejde.

Hvilken type er du? Persontype-værktøjer og kompetenceudvikling!

Hos H. Lundbeck A/S har man nu kørt flere omgange med fulde huse blandt laboranter på et kursus i

kompetenceudvikling. Kurset blev udviklet efter ønske fra laboranterne om at lære mere om, hvordan

de bedre kunne udnytte deres personlige kompetencer. Lær hvordan du kan aflæse ’persontyper’ og

dermed lære en hel del om, hvordan du selv er, og hvordan du bedst kommunikere og samarbejder med

andre typer. Underviserne fra H. Lundbeck vil give dig indsigt i, hvorfor det allerede nu som i fremtiden

bliver denne type kompetenceudvikling, du har brug for.

Sådan opbevarer du bedst kemikalier

De har alle tre haft deres daglige gang i laboratorier i mange år. En dag gik de sammen om at systematisere

deres arbejdserfaringer, og det blev til en hel vejledning om korrekt opbevaring af kemikalier i

laboratorier. Mød den ene af forfatterne og få sat din viden på plads om korrekt opbevaring af kemikalier,

drift og indretning af kemikalielagre mm. Du får samtidig et gratis eksemplar af vejledningen med

hjem.

Fremtidens laboratorium – Et mere effektivt laboratorium med Lean filosofien

Mange virksomheder har allerede indført det, og måske har du også hørt om det. På Novo Nordisk har

de indrettet sig efter Lean og selv skabt deres egen effektiviseringsfilosofi herudfra, som de kalder

cLean. De har på kort tid opnået bemærkelsesværdige resultater i laboratorierne og alt sammen med

høj grad af medarbejderinvolvering. Hør om teorien bag Lean og om Novo Nordisks erfaringer hermed.

Nye love og krav – Hvad gælder i dag og i morgen? REACH og GHS

Lovene ændres ofte, og det kan derfor være meget svært for dig som laboratorieansat at sikre, at du er

helt opdateret med alle ændringer. Opnå viden om de seneste og de fremtidige ændringer indenfor

laboratoriets fire vægge, og få en gennemgang af de vigtigste måder, hvorpå du kan søge mere information

og sikre din løbende opdatering.

Gudskelov det snart er mandag!

Vi skal også have lidt humor ind i alvoren, og ikke kun ruste os selv fagligt og personligt til fremtiden på

dette års faglige forum for laboratoriet. Sammen med motivationseksperten Martin Erichsen vil vi

glæde os til, at det heldigvis snart er mandag igen!

Du kan tilmelde dig konference allerede i dag

Det er nemt at reservere en plads på konferencen Fremtidens Laboratorium. Se bagsiden for fem lette

måder at tilmelde dig på. Hvis du har spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte MBCE

på telefon 39 17 97 39 eller via mail til eva@mbce.dk.

Med venlig hilsen

Eva Marianne Nielsen

Project Manager

MBCE

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem

Dansk Laborant-Forening og MBCE

Dansk Laborant-Forening er en fagforening under

HK Privat for landets ca. 10.500 laboranter.

DANSK LABORANT- FORENING


Torsdag den 30. august 2007

8.30 Indregistrering og morgenbrød, kaffe/the

Fælles spor for alle deltagere

9.00 Velkomst

Kort introduktion ved Eva Marianne Nielsen, MBCE.

Dernæst indledes konferencen ved dirigenten Marianne

Vind Petersen, formand for Dansk Laborant-Forening

9.05 Dansk Laborant-Forening – Fremtiden og de nyeste

landvindinger

For Dansk Laborant-Forening er der ingen tvivl om, at

der i fremtiden vil ske mange og store forandringer i

laboratorierne. Det vil påvirke både jobsituationen og

jobindholdet for medarbejderne på de danske laboratorier.

Selvom du i dag føler dig sikker i dit job og din jobfunktion

og derfor ikke oplever et behov for efteruddannelse,

mener DL-F, at der er stor grund til, at du sikrer

din værdi som attraktiv medarbejder.

• Hvilke krav stiller fremtidens arbejdsmarked til

laboranter og andre laboratorieansatte?

• Globalisering, nye teknologier og effektivisering

– hvilken indflydelse har det for dig, og hvordan

imødekommer du det?

• Ser det sort ud for efteruddannelsen? – AMU støtten

er væk, men en kompetencefond er kommet til

• Hvor går udviklingen hen – skal vi være specialister

eller generalister?

• Automatiseringens indtog på laboratorierne

• Manglen på laboranter i fremtiden betyder ikke automatisk

sikre job – hør hvorfor

Marianne Vind Petersen, formand

Dansk Laborant-Forening

9.30 Direktørens syn på fremtidens arbejdsmarked

Set fra den anden side af skrivebordet er billedet af

laborantansattes fremtid præget af overvejelser, der går

videre end den enkelte medarbejder – de økonomiske,

administrative og forretningsmæssige overvejelser vejer

tungt. Hvilke krav mener den administrative direktør, du

skal leve op til i fremtiden for at bevare dit arbejde?

• Markedet og konkurrencesituationen

• Globalisering, automatisering, effektivisering!

• Hvordan imødekommer du udfordringerne, så du

sikrer dit job?

• Personlige kompetencer – men hvilke?

Stefan Hultbjerg, formand for Laboratoriernes

Brancheforening samt administrerende direktør

ROVESTA Miljø I/S

10.00 Din mening: Fremtidens arbejdsmarked for laboranter

Debat mellem salen, Stefan Hultbjerg og Marianne Vind

Petersen med udgangspunkt i deres indlæg. Få lejlighed

til at sige din mening eller stille spørgsmål.

10.15 Pause med kaffe/the

Mød De Forenede Dampvaskerier A/S

på konferencen:

De Forenede Dampvaskerier A/S

De Forenede Dampvaskerier er markedsleder på hygiejne serviceløsninger

og har udviklet MicroTech Rengøringssystem - et

unikt system, der er baseret på den nyeste generation af microfiber.

Kombineret med vores hygiejnebeklædning leverer vi en løsning,

der sikrer et ekstremt højt hygiejneniveau.

VÆLG MELLEM TO SPOR:

10.30 Morgendagens hverdagsteknologier – Spor 1:

Nanoteknologi og spor 2: Genteknologi

Deltagerne vælger mellem enten spor 1 eller 2:

SPOR 1

10.30 Nanoteknologi – hvad er det?

I år 2022 vil nanoteknologi være en fuldstændig bæredygtig

teknologi integreret i vores hverdag, og alle

mennesker vil kende teknologien og vide, at nanoteknologi

refererer til en verden hvor byggeklodserne

er atomer, molekyler, DNA strenge, små virus kapsler

eller hele celler, og at det var nanoteknologien som

dannede baggrunden for den industrielle revolution

med stor samfundsmæssig betydning. En industriel

revolution, som i år 2007 ikke har fundet sted endnu,

men som måske er på trapperne..?

Anja Boisen, professor, leder af NanoSystems

Engineering Section

DTU, Institut for Mikro- og Nanoteknologi

11.15 Lab-on-chip – din arbejdsplads i miniformat?

I nanoteknologiens verden finder vi også 'Lab-on-achip',

et slags laboratorium i miniatureformat. Betyder

det, at din arbejdsplads bliver erstattet af små chips i

fremtiden? Få indsigt i Lab-on-a-chip teknologien ved

et spændende foredrag med Jörg P. Kutter, professor i

eksperimentelle lab-on-a-chip systemer ved Danmarks

Tekniske Universitet. For de meget teoretisk og teknisk

interesserede vil der være rig mulighed til at spørge

nærmere ind til teknikken bag blandt andet microfluidics

og microfabrication.

Jörg P. Kutter, professor – Exp. Lab-on-a-Chip Systems

DTU, MIC - Dept. of Micro and Nanotechnology

SPOR 2

10.30 Hvad er genteknologi – og hvorfor debatteres GMO

som det gør?

Få en introduktion til hele genteknologien, og hvorfor

den tegner sig som en af morgendagens hverdagsteknologier.

Rikke Bagger Jørgensen (Forskningscenter

Risø) har forsket mange år i genteknologi og er med til

at foretage risikovurderinger og holdningsundersøgelser

omkring GMO. Mulighederne og konsekvenserne

er mange ved genteknologi, og der diskuteres GMO

til grøn, hvid og rød bioteknologi. For i hvilken

udstrækning er gensplejsning farligt og er det snarere

mere farligt at lade være? Er faren for verdensomspændende

sultkatastrofer eller ødelæggelse af landbrugsarealer

på grund af minefelter ikke højere ved at

lade være med at gensplejse planter og fødevarer, end

ved at gøre det?

• Introduktion til genteknologi

• Få indsigt i hvorfor de forskellige typer GMO rejser

så megen debat

Rikke Bagger Jørgensen, seniorforsker

Forskningscenter Risø

11.15 Klassificering af et GMO klasse 1 laboratorium - indretning,

drift og arbejdsprocedurer

Antallet af laboratorier klassificerede til arbejde med

genmodificerede mikroorganismer er steget eksplosivt


siden de første laboratorier blev klassificeret i 80’erne.

Krav til indretning og arbejdsprocedurer er skærpet, og

det kan, alene ud fra arbejdstilsynets bekendtgørelse

og vejledning, være svært at vurdere hvad der skal til

for at kunne klassificere et laboratorium til GMO kl. 1

eller højere klasse. På Københavns Universitet har man

over 200 klassificerede laboratorier til arbejde med

GMO, og derfor stor erfaring med klassificering af

netop disse.

• Fra behovet opstår til færdigt laboratorium

• Gennemgang af lovgivningen

• Forslag til effektive metoder og værktøjer til at

kunne overskue de krav, der stilles til indretning, drift

og arbejdsprocedurer

Janne Funder Jensen, arbejdsmiljøkonsulent

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns

Universitet

12.00 Frokost

FÆLLES SPOR FOR ALLE DELTAGERE:

13.00 Fælles samling

Efter frokost kan øjenlågene virke tunge, så vi har sat

tyve minutter af til en hyggelig lille overraskelse inden

næste indlæg går i gang.

13.20 Morgendagens lovgivning på laboratorieområdet

– REACH og GHS

Bliv opdateret omkring de vigtigste nye lovændringer

og bestemmelser, der har betydning for dit arbejde. Få

også at vide, hvordan du selv søger mere information,

så du kan sikre, at dit arbejde lever op til de nyeste

bestemmelser, og også lever op til dem, der kun lige er

på trapperne.

• REACH – Ny kemikalielov i EU, trådte i kraft d. 1. juni

2007

• GHS – Globalt Harmoniseringssystem for mærkning

af kemikalier - Forventet ikrafttræden for stoffer i år

2009

Peter Waksman, Cand. Scient i miljøkemi, konsulent

ALTox A/S

13.50 Opbevaring af laboratoriekemikalier

Tusindvis af kemikalier med vidt forskellige egenskaber

er en del af hverdagen på laboratorierne. Konkrete

uheld og episoder inspirerede tre kemikere fra Danske

Universiteters Arbejdsmiljøsamarbejde til at skrive en

vejledning om ”Opbevaring af laboratoriekemikalier”.

Heri har forfatterne systematiseret myndighedskrav,

god praksis og emner med særlig betydning for forsvarlig

opbevaring.

• Udvalgte sager fra virkelighedens verden

• Generelle og specifikke myndighedskrav

• Indretning og drift af kemikalielagre

• Emballagekrav ved kemikalieopbevaring

Jørgen Stage Johansen, sikkerhedsleder

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

UDLEVERES TIL KONFERENCENS DELTAGERE

”Opbevaring af laboratoriekemikalier”, skrevet af: Lene

Hjerrild (arbejdsmiljøleder Danmarks Tekniske Universitet),

Jørgen Stage Johansen (sikkerhedsleder, Det Farmaceutiske

Fakultet) og Hanne Troen (rådgiver, KemiRisk). Udgivet med

støtte fra Dansk Laborant-Forening, december 2006

14.30 Pause med kaffe/the og kage

14.45 Den nye trend i laboratorierne: Lean

Lean kan bedst betegnes som en effektiviserings- eller

businessfilosofi, som vinder frem med succes overalt i

verden og også i Danmark. Måske er det allerede kommet

til din arbejdsplads, ellers kommer det sandsynligvis.

Men hvad er Lean, og hvilken betydning kan det

have for lige præcist dit arbejde i laboratoriet? Få din

første indsigt i Lean eller bliv klogere, hvis din virksomhed

allerede er i gang

• Teorien og historien bag Lean – 5 Lean principper

• Indsigt i Lean og Lean kultur

• Værktøjer – cLEAN hos Novo Nordisk

• Hvad er Lean i laboratoriet? Håndgribeliggjort med

eksempler fra virksomheder, der har indført

Leanværktøjer i laboratoriet

Vincent Pearce, VP cLEAN

Novo Nordisk

15.30 CASE: Lean i laboratorierne hos Novo Nordisk

Hvad forandrer Lean rent praktisk i et laboratorium og

hvordan foregår det? Det teoretiske grundlag for Lean

hørte du om i sidste indlæg, men nu får du mulighed

for at spørge ind til en virksomhed, der er i fuld gang

med Lean. Nina Lorentzen fra Novo Nordisk fortæller

om deres arbejde med Lean på det helt praktiske dagligdagsniveau.

Få indblik i hvad Lean kan betyde for dit

arbejde.

• 5 S i laboratoriet

• Løbende forbedringer – Kaizen 2 eksempler

• Problemløsning på kassation af analyser

Nina Lorentzen, sikkerhedsrepræsentant og

Leankonsulent

Novo Nordisk Chemistry Lab

16.00 Opsamling på konferencens første dag – hvordan

omsætter du din viden?

Hvordan kan du bruge, hvad du har lært i dag? Få lejlighed

til at dele dine indtryk med andre på konferencen

og få reflekteret over alt hvad du har hørt i løbet af

dagen.

16.15 Konferencens første dag slutter

Mød ALTox A/S på konferencen:

ALTox A/S

Rådgivning og uddannelse

ALTox a/s er et professionelt rådgivningsfirma specialiseret

indenfor områderne arbejdsmiljø, miljø, toksikologi, kemikalier,

kosmetik, legetøj og levnedsmidler.

ALTox har to hovedaktiviteter: Rådgivning og kursusvirksomhed.

Læs mere om vores kursus- og rådgivningstilbud på

www.altox.dk eller besøg vores stand på konferencen.


Fredag den 31. august 2007

8.30 Morgenbrød og kaffe/the

FÆLLES SPOR FOR ALLE DELTAGERE HELE

DAGEN:

9.00 Indledning til konferencens dag to ved dirigent

Marianne Vind Petersen. Vi bruger et par minutter på at

vende dagens indhold.

9.05 Personlig udvikling i laboratorierne hos H. Lundbeck

A/S

Hos H. Lundbeck A/S har man sat fokus på et ønske

blandt laboranterne om udvikling af deres kompetencer,

og specialudviklet et kursus til dem. Kurset har

fokus på, hvad laboranterne ønskede sig mest; nemlig

værktøjer til personlig udvikling og til at forstå andre,

og sig selv.

• Derfor er det vigtigt at fokusere på personlig udvikling,

også i laboratoriet

• Hør hvordan ’Laboranter i Vækst’ LIV-kurset blev

iværksat

Karen Broholm, Head of section, HR Training &

Education

H. Lundbeck A/S

9.20 Hvorfor er vi så forskellige? – Bliv bedre til at forstå dig

selv og dine kollegaer

Hvorfor er det så svært, at få andre til at forstå, hvad du

mener? Og hvorfor reagerer kollegaen altid på den

samme måde, trods dine talrige argumenter? Som

mennesker er flest, er de også forskellige. Men der findes

nogle værktøjer, der kan kortlægge de mest

almindelige persontyper, der findes blandt os. Hos H.

Lundbeck A/S er det en af de ting, laboranterne lærer på

LIV-kurset.

• Personlig udvikling drejer sig ikke om at blive en

anden, men om at blive mere sig selv

• Hvilken person er du? Teorien bag DiSC-personprofilen

• Hvilke behov og motiver har de forskellige persontyper

• Sådan genkender du måske persontyperne i din hverdag

Christian Kubstrup og Susanne Augustsen, undervisere

på LIV kurset ved H. Lundbeck A/S

Coaches og indehavere af SA Consult – Leder og

medarbejderudvikling

10.30 Pause med kaffe/the

10.45 Projektstyring for laboranter – Udnyt dine

kompetencer!

I laboratorierne skal man i stigende grad have kompetencer

i projektarbejde og -styring. Skulle du komme ud

for at skulle tage ansvar for ledelsen af et projekt, eller

deltage som en del af teamet, er det vigtigt at du både

kan forstå processerne i projektarbejde og selv tør/kan

tage ansvar for dem. Få indsigt, der kan hjælpe dig med

udfordringerne i din projektstyring.

• Projektarbejde i laboratoriet

• Lær at udnytte dine kompetencer

Birgitte Sally, cand.mag og underviser i kommunikation

og projektstyring

Sally Kommunikation

11.50 Frokost

12.50 Fælles samling

Når du kommer mæt fra frokost, giver vi dig en chance

for at få opmærksomheden sporet ind igen. Vi har sat

20 minutter af til at give dig et boost energi og et lille

smil på læben.

13.10 Tør du stole på dine egne måleresultater?

Dit arbejdes kvalitet afhænger af mange faktorer, og

mange af dem har du ikke selv indflydelse på – eller har

du? Hvordan kan du stole på, at du har udført kontrol,

analyse, kvalitetssikring osv. godt nok? Hør om, hvordan

du med diverse kvalitetsstyringsværktøjer, kan skabe

større tryghed mht. resultaternes troværdighed – både

for dig selv og for laboratoriets brugere!

• Måleresultaters troværdighed

• Måleusikkerhed

• Sporbarhed på det analytiske laboratorium

• Dokumentation af metoders og udstyrs anvendelighed

• Kvalitetssikring af analysearbejde

Lorens Sibbesen, kemiingeniør

LAB Quality

13.55 Pause med kaffe, the og kage

14.10 Stressforebyggelse

Alle lægerne taler om det og jo – vi er måske lidt trætte

af at høre om det. Men statistikkerne viser stadig at

flere og flere oplever problemer med stress på arbejdspladsen.

Vær derfor på forkant med situationen og bliv

mere opmærksom på dig selv og dine kollegaer.

• Hvis ansvar er stress? Medarbejdernes eller arbejdspladsens?

• Hvordan undgår du stress?

• Lær hvordan du kan tackle stress, både din egen og

kollegaernes

Thomas Milsted

Leder af Center for Stress

15.00 Gudskelov det snart er mandag!

Hvordan kan det være at kaos, forandringer og usikkerhed

gør nogle mennesker stærkere mens andre bryder

sammen? Svaret er, at det ikke er begivenhederne der

bestemmer vores humør, men hvordan vi forholder os

til dem. Som den ultimative rollemodel for energi, viser

Martin Erichsen dig, hvordan du påvirker dig selv og

dine omgivelsers humør. Martin Erichsen giver svar på:

• Hvordan vælger du dit humør?

• Hvordan hæver du barren?

• Hvad skal der til for at nå i mål?

Martin Erichsen, coach og motivationsekspert

www.martinerichsen.dk

16.00 Opsummering af konferencen – hvordan kan du bruge,

hvad du har hørt?

Hvordan kan du bruge, hvad du har lært på konferencen?

Hvad fik du mest ud af? Få lejlighed til at dele dine

indtryk med andre på konferencen.

16.15 Konferencen slutter

Jens Kligenberg Rasmussen, faglig sekretær

Dansk Laborant-Forening


MBCE ApS

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

TILMELD DIG HER!

FREMTIDENS LABORATORIUM

Den 30.-31. august 2007

Navn 1

Navn 2

Navn 3

Stilling

Firma

Adresse

Postnr. & by

Ean.nr.

Afdeling E-mail Telefon

❏ Ja tak, jeg ønsker at deltage på “Fremtidens laboratorium” den 30.-31. august 2007 og

betaler herfor pr. person kr. 6.595,- ekskl. moms. Prisen inkluderer konferencemappe,

frokost og servering i pauserne.

❏ Jeg er medlem af Dansk Laborant-Forening, og opnår derfor kr. 1.000,- i rabat.

5 LETTE MÅDER AT TILMELDE SIG KURSET:

☞ Send en e-mail: booking@mbce.dk

☞ Online via vores website: www.mbce.dk

☞ Ring på: 39 17 97 39

☞ Fax denne side til: 39 17 97 38

☞ Postadresse: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Den 30. – 31. august 2007, Symbion Science Park, København

FREMTIDENS

LABORATORIUM

– Årets store faglige forum for laboranter

A547 Bording A/S

More magazines by this user
Similar magazines