AFTALER OG KONTRAKTER - MBCE

mbce.dk

AFTALER OG KONTRAKTER - MBCE

KURSUS:

22. & 23. JANUAR SAMT

20. & 21. MAJ 2008 I KØBENHAVN

OG 11. & 12. MARTS 2008 I VEJLE

Hvad kendetegner de gode

KOMMERCIELLE

AFTALER OG KONTRAKTER

– et praktisk orienteret

kursus for ikke-jurister

”Det skal være sjovt at lave forretninger, men juraen

skal være i orden. Den må aldrig være en stopklods

for den gode forretning. Brug to dage til at få styr

på juraen og vær parat til at indgå aftaler, der

fører til ny vækst for din virksomhed”

Underviser på kurset:

Partner, Henrik Mansfeldt Witt,

Advokatfirmaet Ret&Råd

§ Lær at læse, forstå og

anvende alle en kontrakts

bestemmelser

§ Bliv klædt på til at

stille spørgsmål til uklare

bestemmelser i kontrakterne

§ Kontrakten som redskab

både i samarbejds- og

konfliktsituationer

§ Konkret gennemgang af

kontrakter, med vurdering

af hvad er godt og dårligt.

Undervisere:

Arrangeret af:

www.mbce.dk


Praktiske oplysninger

Hvad kendetegner de gode

KOMMERCIELLE AFTALER OG

KONTRAKTER?

– et praktisk orienteret kursus for ikke-jurister

Undervisningssteder

Den 22. & 23. januar samt 20. & 21.

maj 2008:

Scandic Hotel Copenhagen

Vester Søgade 6

DK - 1601 København V

Tlf: +45 33 14 35 35

Den 11. & 12. marts 2008:

Adressen til hotellet i Vejle er:

Best Western Torvehallerne

Kirketorvet 10-16

7100 Vejle

Tlf: 79 42 79 00

Undervisningen finder sted på

følgende datoer

Den 22. & 23. januar 2008, den 11. &

12. marts 2008 samt den 20. & 21. maj

2008.

Registrering til kurset starter kl. 8.30

Undervisning finder sted på ovenstående

datoer i tidsrummet kl. 9.00 – 16.30

Pris for kurset

Pris: kr. 9.990,- ekskl. moms pr.

deltager.

Prisen dækker undervisningsmateriale,

frokost og servering i pauserne.

Et kursus der skaber overblik og tryghed omkring aftaleindgåelse

Alle virksomheder indgår dagligt aftaler med leverandører, kunder og mange andre.

Ikke alle aftaler er formelle dokumenter på skrift – nogen er mundtlige andre sker via

e-mail. Fælles er det dog, at vi sjældent når at læse og tænke alle aftaler helt igennem.

På kurset gennemgår vi kontraktens systematik med de elementer, som enhver aftale

bør indeholde. Du kan se frem til at gå hjem med en række præcise formuleringer,

som du kan anvende i dine kommende kontrakter. Derudover præsenteres en række af

de udefrakommende forhold, der kan gribe ind i kommercielle aftaler, såsom lovgivning,

internationale forhold m.v.

Formålet med kurset er, at deltagerne efter de 2 dage er i stand til på et langt mere

trygt og oplyst grundlag at indgå og genforhandle virksomhedens kommercielle

aftaler. Målgruppen for kurset er alle, der indgår aftaler på virksomhedens vegne. I

særlig grad virksomhedens indkøbs-, økonomi- og salgsansvarlige samt andre ikkejurister,

der forhandler og indgår kommercielle aftaler.

Hvis du har konkrete spørgsmål relateret til dine kommercielle kontrakter er du velkommen

til at sende dem ind til underviseren forud for kurset. På denne måde får du

muligheden for at få svar på spørgsmål vedrørende dine egne problemstillinger.

Har du spørgsmål til programmet er du velkommen til at kontakte mig på telefon

39 17 97 39 eller via mail til info@mbce.dk. Tilmelding kan ske via vores website

www.mbce.dk eller ved at faxe tilmeldingsformularen på bagsiden af brochuren til

fax: 39 17 97 38

Afbestillingsbetingelser

Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt

til MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100

København Ø eller faxes til 39 17 97 38.

Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyr

på 10% af fuld kursusafgift

pr. afbestilling. Sker afbestilling senere

end 14 dage før afholdelsen opkræves

et gebyr på 50%, og ved afbestilling

senere end 2 dage før betales fuld pris.

Hvis du bliver forhindret i at deltage,

er du naturligvis velkommen til at overdrage

din plads til en kollega.

Ligeledes har du mulighed for at flytte

din tilmelding til et senere arrangement

uden ekstra omkostninger.

Tilmelding

– 5 lette måder at reservere plads

• Send en e-mail til: booking@mbce.dk

• Via vores hjemmeside: www.mbce.dk

• Ring til MBCE på: 39 17 97 39

• Fax tilmeldingen på: 39 17 97 38

• Skriv til: MBCE ApS, Fruebjergvej 3,

2100 København Ø

Med venlig hilsen

Michael Buchholdt

Direktør, MBCE ApS

Om

Ret&Råd er landets største kæde af

selvstændige advokatfirmaer med mere

end 500 medarbejdere, heraf ca. 175

jurister med kontorer i 62 byer. Ret&Råd

er garant for kursets faglige ekspertise.

Undervisningen er tilrettelagt med

udgangspunkt i erfaringer fra rådgivning

af talrige danske virksomheder i

ind- og udland.

Om Henrik Mansfeldt Witt

Henrik Mansfeldt Witt er partner i

Ret&Råd København. Han har været

advokat i 12 år og har stor erfaring med

at rådgive erhvervsvirksomheden om

mange forskellige kontrakttyper. Desuden

så sidder han i en række bestyrelser

og har stor kommerciel erfaring.

Henrik har mange års undervisningserfaring

og holder løbende kurser og foredrag

for både jurister og ikke-jurister.


Program for Kommercielle kontrakter

DAG 1: D. 22. JANUAR / 11. MARTS / 20. MAJ

8.30 – 9.00 Registrering og morgenkaffe

9.00 – 9.10 Velkomst og præsentation af kurset og underviserne,

Henrik Mansfeldt Witt, Partner, Advokatfirmaet Ret&Råd

9.10 – 10.30

Kommercielle kontrakter og aftaler som begreb

Overordnede rammer for de kommercielle kontrakter

– Dansk lovgivning

– Internationale reguleringer og love

– Praksis - retsafgørelser

Det skal du være opmærksom på før kontrakten indgås

– Styrkeforholdet mellem kontraktparterne

– Enkeltstående aftale eller længevarende kontraktforhold

– Hvad er formålet med aftalen?

Hvornår er der tale om en juridisk bindende kontrakt?

– Er der forskel på mundtlige aftaler, e-mail baserede aftaler

og ”klassiske” underskrevne kontrakter?

Konkurrencelovgivning

– Hvornår er det relevant at tage med i overvejelserne? Både i

forhold til EU og Dansk konkurrenceret

10.30 Kaffepause med forfriskninger

10.50 – 12.30

Hvad kendetegner den gode kontrakt?

I materialet, der udleveres på kurset, er inkluderet en række

eksempler på forskellige former for kommercielle kontrakter. Du får

ligeledes på kurset en grundig gennemgang, så du har en effektiv

tjekliste, der i praksis gør det nemmere at udforme gode kontrakter.

Kontraktens indhold – gennemgang af punkter som er en vigtig

del af dine aftaler

• Leveringsbetingelser

– Hvornår er betingelserne opfyldt

– Hvem har ansvaret, når varen er under levering?

• Betalingsbetingelser

• Anvendelse af standardklausuler

– Branchestandarder

• Ansvarsfraskrivelser

– Hvad er det i praksis muligt at fraskrive sig ansvar for?

– Hvad dækker begrebet ”Force Majeur” egentligt over?

• Opsigelsesregler

– Hvordan kan man komme ud af en aftale på en “pæn måde”?

• Overdragelse af kontrakten

– Hvilke rettigheder har du?

• Lovvalg og værneting

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.45

Hvad kendetegner den gode kontrakt? … fortsat

Den gode kontrakt er betydningsfuld som udgangspunkt, når et

aftaleforhold giver anledning til juridiske stridigheder. Det er derfor

vigtigt, at du kender til, hvad der gør sig gældende rent juridisk,

når kontrakten bliver et redskab i en konfliktsituation.

Opsigelse af kontrakter grundet ophør ved misligholdelse

Reklamationer og misligholdelsesbeføjelser

– Hvilke reaktionsmuligheder har du?

– Hvor hurtigt skal der reageres?

Regler om passivitet og forældelse

Opgørelse af erstatningskravet

– Hvad sker der, hvis modparten er gået konkurs?

14.50 – 15.10 Kaffepause med forfriskninger

15.10 – 16.15

Konfliktløsningsmodeller ved juridiske tvister

Voldgiftsafgørelser

– Hvordan fungerer voldgiftssystemet?

Mediation

– Hvordan foregår mediation i praksis?

Retslige afgørelser ved domstolene

– Hvad går forud for retssagen?

Det store regnskab – hvornår kan det betale sig at få ret?

16.15 - 16.30

Introduktion af case, der behandles på kursets 2. dag

Afslutning på dag 1

DAG 2: D. 23. JANUAR / 12. MARTS / 21. MAJ

08.30 – 09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00 – 09.10 Præsentation af dagens program og undervisere ved

Henrik Mansfeldt Witt, Partner, Advokatfirmaet Ret&Råd

09.10 – 10.30

Diskussion og gennemgang af casen, som blev præsenteret

dagen før

Med baggrund i det materiale, som blev gennemgået på kursets

første dag tages stilling til de juridiske problemstillinger, som

casen åbner op for. På denne måde konkretiseres de juridiske problemstillinger

og der åbnes op for diskussion af, hvordan de kommercielle

kontrakter har indflydelse på en række forretningsmæssige

problemstillinger, du kan støde på i hverdagen.

10.30 – 10.50 Kaffepause med forfriskninger

10.50 – 12.00

Konkret gennemgang af indkøbs- og salgsbetingelser fra virkelighedens

verden

Med afsæt i det gennemgåede stof diskuteres indkøbs- og salgsbetingelserne.

Der tages stilling til hvad, der er godt og skidt. Der

lægges op til en diskussion af, hvordan en kontrakt udformes og

der tages stilling til, hvordan delelementer evt. kan udformes

bedre. Det vil i denne sammenhæng være muligt at inddrage/diskutere

egne indkøbs- og salgsbetingelser.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.30

Specifikke aftaleforhold

Det er vigtigt at have kendskab til følgende begreber, og vide

hvornår og hvordan de benyttes i praksis.

Hensigtserklæringer – Letter of Intent

Fortrolighedserklæringer – Non-Disclosure-Letters

Garantikataloger

14.30 – 14.50 Kaffepause med forfriskninger

14.50 – 16.00

Virksomhedsoverdragelser

Hvad er udgangspunktet for henholdsvis køber og sælger?

Fortrolighed

– Hvem er omfattet af kravet om fortrolighed?

– Hvor vidtgående er det?

Due Dilligence processen

Hvad er gældende praksis?

16.30 Kurset slutter


MBCE ApS

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

B

TILMELD DIG HER!

Navn 1

Navn 2

Stilling

Afdeling

KOMMERCIELLE KONTRAKTER

22. & 23. januar 2008, 20. & 21. maj 2008 eller 11. & 12. marts 2008

Firma

Adresse

Postnr. & by

Ean.nr.

E-mail Telefax Telefon

❏ Ja tak, jeg ønsker at deltage

på kurset “Kommercielle

kontrakter” d. 22. & 23. januar

2008 og betaler herfor pr.

person kr. 9.990,- ekskl.

moms. Prisen inkluderer undervisningsmaterialer,

frokost og

servering i pauserne.

❏ Ja tak, jeg ønsker at deltage

på kurset “Kommercielle

kontrakter” d. 11. & 12.

marts 2008 og betaler herfor

pr. person kr. 9.990,- ekskl.

moms. Prisen inkluderer undervisningsmaterialer,

frokost og

servering i pauserne.

❏ Ja tak, jeg ønsker at deltage

på kurset “Kommercielle

kontrakter” d. 20. & 11. maj

2008 og betaler herfor pr.

person kr. 9.990,- ekskl.

moms. Prisen inkluderer undervisningsmaterialer,

frokost og

servering i pauserne.

5 LETTE MÅDER AT TILMELDE SIG KURSET:

☞ Send en e-mail: booking@mbce.dk

☞ Online via vores website: www.mbce.dk

☞ Ring på 39 17 97 39

☞ Fax denne side til: 39 17 97 38

☞ Postadresse: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A567

Hvad kendetegner de gode

KOMMERCIELLE

AFTALER OG KONTRAKTER

– et praktisk orienteret

kursus for ikke-jurister

KURSUS:

22. & 23. JANUAR SAMT

20. & 21. MAJ 2008 I KØBENHAVN

OG 11. & 12. MARTS 2008 I VEJLE

Bording A/S

More magazines by this user
Similar magazines