Klar besked om din virksomheds muligheder for offentlige ... - MBCE

mbce.dk

Klar besked om din virksomheds muligheder for offentlige ... - MBCE

Klar besked om din virksomheds muligheder

for offentlige tilskud og refusioner ved:

BARSEL

SYGDOM

SKÅNEJOBS

FLEKSJOBS

Et 2 dages kursus for løn og

personaleansvarlige. Du får praktisk

indsigt i lovene, der ligger til grund

for tilskudsordningerne. Lær hvordan

du arbejder med dem praktisk,

og derved udnytter dine muligheder

bedst muligt.

Kursus på Scandic Hotel Copenhagen

d. 20. – 21. september 2006

Få viden om:

■ Tilskud i forbindelse med barsel

■ Lønrefusion i forbindelse med

sygdom

■ Tilskud til uddannelse af

medarbejdere

■ Økonomisk støtte til fastholdelse

og ansættelse af medarbejdere

■ Tilskud til fleksjob og skånejobs

Arrangeret af:


Praktiske oplysninger

KEND MULIGHEDERNE FOR AT FÅ OFFENTLIGE

TILSKUD I DIN VIRKSOMHED

Undervisningssted:

Scandic Hotel Copenhagen

Vester Søgade 6

DK - 1601 København V

Tel: +45 3314 3535

Overnatning i forbindelse med

arrangementet:

Har du brug for overnatning i forbindelse

med arrangementet, er du velkommen

til at kontakte os på tlf. +45 3314 3535

Undervisningen finder sted på

følgende datoer

Onsdag d. 20. september & torsdag d.

21. september 2006.

Registrering til kurset starter kl. 8.30

Undervisning finder sted på ovenstående

datoer i tidsrummet kl. 9.00 – 16.00.

Pris for kurset

Pris: kr. 7.990.- ekskl. moms pr. deltager.

Prisen dækker undervisningsmateriale,

frokost og servering i pauserne.

Afbestillingsbetingelser

Eventuel afbestilling skal foregå

skriftligt til MBCE ApS, Fruebjergvej 3,

2100 København Ø eller faxes til 39 17

97 38. Ved afbestilling beregnes et

administrationsgebyr på 10% af fuld kursusafgift

pr. afbestilling. Sker afbestilling

senere end 14 dage før afholdelsen

opkræves et gebyr på 50%, og ved afbestilling

senere end 2 dage før betales

fuld pris. Hvis du bliver forhindret i at

deltage, er du naturligvis velkommen til

at overdrage din plads til en kollega.

Ligeledes har du mulighed for at flytte

din tilmelding til et senere arrangement

uden ekstra omkostninger.

Tilmelding – 5 lette måder at

reservere plads:

Send en e-mail til: booking@mbce.dk

Via vores hjemmeside: www.mbce.dk

Ring til MBCE på: 39 17 97 39

Fax tilmeldingen på: 39 17 97 38

Skriv til: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100

København Ø

Kender du nok til mulighederne for at få offentlige tilskud til dine medarbejdere?

Der findes en række ordninger, der gør det muligt at få tilskud til medarbejdere i forbindelse

med barsel, sygdom, skånejob og fleksjob. Disse tilskud er det muligt at få,

hvis du kender regelsættene og tankerne bag lovgivningen. Kurset d. 20. & 21. september

2006 giver dig en praktisk gennemgang af reglerne og vejledning i, hvordan

du skal søge og håndtere sagerne, for at opnå de tilskud du er berettiget til.

Spar penge – undgå at blive ramt dobbelt hårdt af perioder med sygdom

Sygdom er altid en alvorlig situation for både personer og virksomheder. En syg medarbejder

skal naturligvis have sin løn, men virksomhedens drift og omkostninger kører

alt andet lige videre. Vidste du, at der kan søges om lønrefusion i forbindelse med

sygedagpenge til lønmodtagere? Kurset giver en grundig gennemgang af hvilke

beskæftigelseskrav, der stilles og hvordan du søger og beregner dagpengerefusionen.

Tilskud til fleksjob og skånejob

Der findes mange opgaver, som kan løses af personer, der ikke kan klare at arbejde

fuldtid. Der er specielle ordninger kaldet fleksjob og skånejob for disse grupper. Du

får på kurset gennemgået, hvordan du skal arbejde med ansøgningerne og hvad du

skal være opmærksom på, når du har ansatte, der hører ind under ordningerne.

Bliv opdateret om barselsreglerne

Et af de områder, der har været udsat for en del forandringer over de seneste år er

reglerne vedrørende barsel og graviditet. På kurset får du en grundig gennemgang af

de gældende regler, så du ved hvordan du skal håndtere ansøgninger om økonomisk

refusion i forbindelse med barselsperioden.

Tilskud ved ansættelse af medarbejdere og uddannelse

Hør om de muligheder din virksomhed har adgang til hos AF, både i forbindelse

med ansættelse og fastholdelse af medarbejdere. Du bliver også orienteret om

mulighederne for at få tilskud til uddannelser i AMU regi. Lær hvordan du bedst

muligt gør brug af de tilskudsmuligheder, du har ret til.

Gå hjem med en oversigt, der sikrer, at du ikke snyder dig selv!

Det er nemt at tilmelde sig kurset, det eneste du skal gøre er at sende tilmeldingsformularen

ind til MBCE på fax 39 17 97 38, anvende vores hjemmeside www.mbce.dk,

eller sende en tilmelding til booking@mbce.dk. Det er vores mål, at du efter deltagelse

på kurset går hjem med opdateret viden, der sikrer at du ved besked om, hvordan

du bedst muligt kan gøre brug af de tilskudsmuligheder det offentlige stiller til

rådighed. Vi ser frem til at møde dig på 2 lærerige dage i september måned.

Med venlig hilsen

Michael Buchhholdt

Direktør

MBCE


DAG 1: ONSDAG D. 20. september 2006

08.30 Registrering og morgenbrød

Lær om offentlige tilskudsmuligheder i din virksomhed

Få grundlægende viden om dine rettigheder for lønrefusion ved:

– Sygdom – Barsel – Arbejdsskader

Kursets første dag er en grundig gennemgang af dagpengeloven kædet

sammen med praktisk information om, hvordan du i praksis gør, når du

skal tage kontakt til kommunen for at opnå tilskud og lønrefusion.

Du lærer alt om procedurerne for ansøgning om tilskud, og du får svar

på hvad de seneste lov opdateringer pr. d. 1/7/2006 betyder i praksis.

Underviseren Thorkild Schwartz er en af de personer i landet, der ved

mest om de komplicerede regler – og du kan derfor se frem til at få en

meget detaljeret gennemgang i de komplicerede regler. Thorkild er en

levende underviser, der formår at gøre stoffet meget nærværende, og

han holder hele tiden fast på, at du skal have praktisk anvendelig

viden med hjem, der sikrer at du får de tilskud du er berettiget til.

9.00 – 12.00 Sygedagpenge

• Beskæftigelseskrav

• Anmeldelse og dokumentation

• §28-aftaler ved langvarige eller kroniske lidelser

• Dine rettigheder og pligter som arbejdsgiver, for at opnå dagpenge

fra kommunen jævnfør Lov om dagpenge ved sygdom

• Specielle regler i forbindelse med arbejdsskader

• Dagpenge i udlandet

Ny visitation og opfølgningsmodel

• Formålet med opfølgningen

• Opfølgningsplanen

• Dagpengelovens §37

• Uarbejdsdygtighed

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 16.00 Beregning af sygedagpenge

• Anmeldelse af fravær og anmodning om refusion i praksis

Graviditet, barsel og adoption

• Sygelig forløbende graviditet

• Normal forløbende graviditet

• Barselsdage

o Varslingsregler

o Beskæftigelseskrav under barsel

o Barsel og ferie

• Adoption

Thorkild Schwartz, Konsulent

Schwartz Consult

DAG 2: TORSDAG D. 21. september 2006

08.30 Registrering og morgenbrød

09.00 Sådan får du økonomisk støtte til ansættelse og fastholdelse

af medarbejdere

Det rummelige arbejdsmarked gør det muligt at ansætte personer med

løntilskud, og giver derved flest muligt chancen for at fastholde kontakten

til arbejdsmarkedet.

Lær om følgende beskæftigelses- og tilskudsordninger:

Permanente:

• Aftalebaserede skånejobs

• Fleksjob

• Løntilskud til førtidspensionister

Midlertidige:

• Virksomhedsrevalidering

Ovenstående tilskudsordninger gør det muligt at få økonomisk støtte

til både nuværende og nyansatte medarbejdere i virksomheden. Du vil

få præsenteret de væsentligste ordninger, der findes – og få styr på,

hvordan du i praksis skal arbejde med ordningerne.

Fleksjob

• Definitionen på fleksjob

• Hvem kan få tilbudt fleksjob?

• Tilskudsmuligheder i forbindelse med fleksjob

• Beregning af løntilskud

• Opfølgning af fleksjob – det praktiske samarbejde med kommunen

• Problemfelter ved fleksjob

o Kolleger?

o Fagforeninger?

o Kommunen?

Andre tilskudsordninger – herunder skånejobs

• Skånejobs

• Løntilskud til førtidspensionister

• Tilskud til arbejdsredskaber

• Mentorfunktionen

Revalideringstilbud

• Job plan

• Tilbud til revalidender

• Vejledning og opkvalificering

o Ydelser

• Virksomhedspraktik

o Ydelser

• Løntilskud

o Løn og arbejdsvilkår

o Ydelser

• Lærlingeløn

Mogens Damsø, Vicekontorchef

Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns kommune

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 Bliv opmærksom på de services AF kan levere i forbindelse

med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Hør om de muligheder din virksomhed har adgang til hos AF, både i

forbindelse med ansættelse og fastholdelse af medarbejdere.

Lær hvordan du bedst muligt gør brug af de tilskudsmuligheder, du har

ret til.

• Gratis rekruttering via AF og Jobnet

• Rekruttering over grænser

• Lynformidling (kun i Storkøbenhavn)

• Rekruttering og kompetenceafklaring af nydanskere

• Ansættelse med løntilskud i offentlige og private virksomheder

• Virksomhedspraktik

• Mentorfunktionen

• Voksenlærlinge

• Jobrotation og efteruddannelse af medarbejdere

• Assistance ved større afskedigelser

Lone Kragh Nielsen, koordinerende Virksomhedskonsulent

AF-Storkøbenhavn

14.40 Tilskud til uddannelsesordninger i AMU regi

Hør om dine muligheder for at opnå tilskud til efteruddannelse på

Handelsskoler og Tekniske Skoler

• Hvilke typer kurser kan man få tilskud til?

• Hvordan gøres det i praksis?

• Case: Transcom Danmark A/S

Hør hvordan Call Center virksomheden Transcom Danmark A/S har

anvendt tilskudsberettigede AMU kurser som et vigtigt element i deres

uddannelsesplanlægning for deres medarbejdere.

Charlotte Skøtt Knudsen, Centerleder og Uddannelseskonsulent

Customer Centre Institute, Handelsskolen Sjælland Syd

15.50 Kurset slutter


MBCE ApS

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

B

TILMELD DIG HER!

Navn 1

Navn 2

Stilling

Afdeling

OFFENTLIGE TILSKUD OG REFUSIONER

den 20. & 21. september 2006

Firma

Adresse

Postnr. & by

Ean.nr.

E-mail Telefax Telefon

❏ Ja tak, jeg ønsker at deltage på kurset

“Offentlige tilskud og refusioner” d. 20. & 21.

september 2006 og betaler herfor pr. person

kr. 7.990,- ekskl. moms. Prisen inkluderer

undervisningsmateriale, frokost og servering i

pauserne.

5 LETTE MÅDER AT TILMELDE SIG KURSET:

☞ Send en e-mail: booking@mbce.dk

☞ Online via vores website: www.mbce.dk

☞ Ring på 39 17 97 39

☞ Fax denne side til: 39 17 97 38

☞ Postadresse: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A520

Klar besked om din

virksomheds muligheder

for offentlige tilskud og

refusioner ved:

BARSEL

SYGDOM

SKÅNEJOBS

FLEKSJOBS

Bording A/S

More magazines by this user
Similar magazines