Ordentlig dokumentation mangler

journet.sdu.dk

Ordentlig dokumentation mangler

5

10

15

20

25

Ordentlig dokumentation mangler

Forebyggelsen af kriminalitet blandt

unge i Odense er en succes, det er

politiet og politikerne enige om.

Men der foreligger intet, som kan

dokumentere effekten, påpeger

forebyggelsesafsnittet under Odense

Kommune.

Det ønsker rådmand Jane Jegind at

rette op på.

Af Kristian Østerby Jepsen

Det forebyggende arbejde, som skal

forhindre, at unge kommer ud i

kriminalitet, virker. Det er i hvert fald

den fornemmelse, som politiet og den

ansvarshavende politiker sidder med.

Men der findes ingen ordentlig

dokumentation på, at arbejdet reelt har

en effekt, fastslår miljømedarbejder ved

forebyggelsesafsnittet, Benny Hansen.

” Det er problematisk, at vi ikke kan

bevise, at det forebyggende arbejde har

nogen effekt. Vi kan derfor ikke bevise,

at vores arbejde virker,” siger han.

30

35

40

Ingen indikator

Den dokumentation som findes, er lavet

på baggrund af politiets tal. Her noteres

antallet af kriminelle unge, deres alder

og hvor mange gange de er registreret.

Tallene siger intet om, hvorvidt det

forbyggende arbejde har en virkning.

”Vi har ingen måleinstrumenter, som

kan påvise, at det forebyggende arbejde i

Odense har nogen effekt. Jeg er

overbevist om, at det virker, det er bare

ikke ordentlig dokumenteret,” siger

kriminalpræventiv koordinator ved Fyns

Politi, Leif Jørgensen.

Faktaboks

- ”Kriminalitetsstatistik vedrørende

børn og unge under 18 år bosiddende i

Odense Kommune."

- Materialet er udarbejdet af

forebyggelsesafsnittet, tidligere

ungeafsnittet, på baggrund af politiets

tal og statistikker.

- Forebyggelsesafsnittet hører under

Odense Kommune

Antal registrerede

År

1990 342

1995 259

2000 345

2005 307

Gennemsnit 1990-

2005

Unge registret

for kriminalitet

297

45

50

55

60

Dette er den dokumentation, som findes i dag.

Foto: Kristian Østerby Jepsen

Kriminalitetsstatistikken viser, at der

i gennemsnit bliver registret 297

kriminelle unge i Odense per år.

”Gennem de sidste 15 år har tallet

ligget omkring 300 personer, så på den

baggrund skulle vores arbejde ikke have

nogen effekt,” konkluderer Benny

Hansen.

Han har daglig kontakt med unge, og

ser problemet i, at der ikke er nogen

indikator, som kan angive, om arbejdet

har den tiltænkte effekt.

”Der er ingen empiriske

undersøgelser, som kan fastslå, at vi får

fat i de unge,” forklarer Benny Hansen.


5

10

15

20

25

30

Han så gerne, at der blev lavet

statistikker og undersøgelser, som kunne

påvise, hvorvidt indsatsen på området

gør en forskel. På den måde kunne

Benny Hansen og hans kollegaer også

finde ud af, om der skulle benyttes andre

metoder.

Rådmand vil sætte ind

Formand for Børn- og Ungeudvalget i

Odense Kommune, Jane Jegind, mener,

at kommenens arbejde er en succes.

”Min fornemmelse er, at vi får fat i de

unge,” siger hun, men hun kan godt se,

at dokumentationen mangler.

”Det er klart, at vi har interesse i at

finde ud af, om arbejdet har den ønskede

effekt,” siger Jane Jegind. Derfor vil hun

også arbejde for, at man i Odense

Kommune får lavet undersøgelser, som

kan bevise, at det forebyggende arbejde

fungerer.

”Vi må sætte ind, så vi i fremtiden

kan bevise, at vores arbejde også virker,”

siger hun.

På nuværende tidspunkt bruger

kommunen kun mundtlige

tilbagemeldinger, og Jane Jegind vil

kæmpe for, at hun og hendes

medarbejdere bliver bedre til at evaluere

og dokumentere effekten af deres

arbejde. På den måde bliver det også

35

40

45

50

55

60

lettere at få sat fokus på vigtigheden af

det forebyggende arbejde, og

derigennem bliver det nemmere at skaffe

penge til området, påpeger Jane Jegind.

Tørre tal, tak

I Odenses ungdomsskoler kender de

også til vigtigheden af ordentlig

dokumentation, en dokumentation som

de ikke har på nuværende tidspunkt.

Ungdomsskolerne arbejder primært

med opsøgende arbejde i og omkring

deres fritidsklubber. En række ansatte,

de såkaldte ”blåjakker”, opsøger de unge

og forsøger at få dem tilknyttet en

forening eller en klub.

Lederen af Rosengård

Ungdomsskole, Per Bostholm, er ikke i

tvivl om relevansen af deres arbejde.

”Jeg tror på, at vi gør en forskel. Ved

at skabe en relation til de unge,

forhindrer vi dem i at lave noget dumt,”

siger han. Per Bostholm mener, at bedre

dokumentation og evaluering er et godt

værktøj, som kan bevise det opsøgende

arbejdes effekt.

”Lad os få nogle tørre tal på bordet,

så vi kan se, om vores arbejde virker,”

siger han og tilføjer, at han tror, at

dokumentationen bliver bedre i de

kommende år.

.

More magazines by this user
Similar magazines