Fremgangsmåde - Skalflex

skalflex.dk

Fremgangsmåde - Skalflex

SKALFLEX

TÆTNINGSMEMBRAN

Vejledning til montering

03/2012


Vandtættende bitumen-membran

Produktinformation

Skalfl ex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret

membran, opbygget af 3 lag. Første lag består

af et beskyttende silikonepapir (skal fjernes ved montering).

Andet lag er et fl eksibelt bitumenlag med højt

gummiindhold. Tredje lag er en modstandsdygtig,

lamineret HDPE folie.

Bitumen er et naturligt forekommende olieprodukt, og

Skalfl ex Tætningsmembran er helt uden opløsningsmidler.

Membranen er yderst fl eksibel, 100% vandtættende og

modstår vandtryk op til 6 bar.

Skalfl ex Tætningsmembran er revnedækkende og

termisk stabil. Membranen har stor modstandsdygtighed

mod frost og salt, og er selvklæbende med gode

formegenskaber. Membranen sikrer ensartet lagtykkelse

i tætningslaget.

Membranen er beregnet til kold bearbejdning, og er

vandtæt i samme øjeblik, den er monteret.

Man bør undgå, at membranen belastes på punkter

eller langs kanterne. Gulvområder skal beskyttes med et

afretningslag, og lodrette fl ader beskyttes af pudslag.

Døgntemperaturen skal være mellem 2°C og 30°C.

Ved højere temperaturer bliver materialet for blødt at

arbejde med.

Skalfl ex Tætningsmembran er som vandtætning på

udvendige kældermure, balkoner, terrasser, tunneler,

og på indvendige kældergulve.

Skalfl ex Tætningsmembran er desuden godkendt til

radonsikring.

Forberedelse af underlag

Rengøring

Underlaget skal være tørt (max. 6% restfugt), solidt,

bærende og jævnt samt fri for olie, fedt, støv og andre

ting, der forhindrer vedhæftning.

Opretning

Kælderens murværk oprettes med Skalfl ex Sokkelpuds

Vandtæt, hvis der er større ujævnheder i overfl aden.

Fremspring

Skarpe kanter på fremspring i murværket skal fases til

en vinkel på 45°. Dette er for at undgå skarpe kanter,

der kan perforere tætningsmembranen.

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

Hulkehl

Ved overgangen fra vandret til lodret vandtætningsområde

og ved fremspring i fundament skal der lægges

en hulkehl med en runding på mindst 5 cm, som skal

hærde, før der påføres grunder.

Kehlen formes i Skalfl ex Sokkelpuds Vandtæt. Brug evt.

et stykke glat rør eller en fl aske til at forme rundingen.

Sokkelpuds Vandtæt skal tørre min. 1 døgn, inden der

grundes.

Det er vigtigt at skarpe kanter fases og at der etableres

hulkehl, dels for at få maximal vedhæftning af tætningsmembranen,

dels for at undgå risiko for perforering.

Grunding

Overfl aderne grundes med et tyndt lag Skalfl ex Bitumen

Primer. Grunderen binder støv og sikrer ensartet

vedhæftning. Grunderen skal tørre fuldstændigt og

lamineres med forseglingsmembranen samme dag.

Tørretiden er 30-60 minutter. Hvis fi ngeren bliver sort

ved test, skal grunderen tørre lidt længere.

Stærkt absorberende områder skal have to lag grunder.

Vær opmærksom på at laget med grunder ikke bliver for

tykt, da separation ellers vil forekomme.

Underlaget grundes med et tyndt lag Skalfl ex Bitumen

Primer inden montering af Skalfl ex Tætningsmembran.

2


SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

Udvendig vandtætning og isolering

Montering

Tætningsmembranerne skæres i baner i den ønskede

længde og rulles sammen igen. Vi anbefaler, at man

bruger en meget skarp kniv til at skære med. Kniven

bør fugtes af og til, så den ikke klæber fast.

Afsæt en vandret linie øverst, hvor tætningsmembranen

skal starte (f.eks. murersnor eller kridtstreg), så banerne

ikke opsættes skævt. Tætningsmembranen er selvklæbende

og binder med det samme, så placeringen

kan ikke fortrydes.

Tætningsmembranen må ikke skæres i direkte sol eller

varme. Membranerne eller de allerede udskårne dele

rulles ud til en længde af 50 til 100 cm, og beskyttelsespapiret

fjernes i en længde af 30-50 cm.

Beskyttelsespapiret trækkes af i én bevægelse, mens

man ruller membranen ud.

Alle samlinger skal overlappe med min. 10 cm.

Banesamlinger kan både være vandrette eller lodrette.

Tryk alle samlinger med en rulle.

Hjørner

Start med at tætne hjørner mod gulvet. Det gøres ved

at skære små stykker membran ud som anvist på detaljetegninger

side 4-5.

Derefter tætnes indvendige og udvendige hjørner.

Der monteres en min. 20 cm bred bane i midten af

hjørnet. Herefter skal den efterfølgende hele bane overlappe

med min. 10 cm. Se side 4-5.

Ved ombuk rundt om hjørner, skal der mindst være 10

cm bane, der bukker om hjørnet. Se side 4-5.

Lige flader

Membranen placeres, og det blottede klæbende lag

skal trykkes hårdt mod overfladen begyndende fra midten.

Man bør undgå at fange luft under membranen,

og at der kommer folder (f.eks. ved at bruge en kraftig

børste eller rulle). Se side 6.

Den næste bane tætningsmembran skal overlappe den

første med 10 cm. For at opnå en permanent og sikker

forsegling skal det selvklæbende område trykkes

hårdt ned i det overlappende område (f.eks. med en

gummirulle).

Når man forsegler tagafløb etc., skal der skæres skruehuller

i tætningsmembranen. Tætningsmembranen skal

fastgøres på muren i en højde på mindst 15 cm.

Tip

Udspænd f.eks. en vandret snor eller tegn en kridtstreg

ved overkanten til at styre efter, når Tætningsmembranerne

skal monteres. Monteringen kan ikke

fortrydes.

Øverst på udvendig mur (over terræn) fastgøres tætningsmembranerne

til muren ved hjælp af en profil og

storhovede søm. Membranen fastgøres med papsøm

for hver 20. cm. Efterfølgende forsegles overgangen

mellem mur og membran med Skalflex Tætningstape.

Sluttelig dækkes tapen af en profil, som fastgøres til

muren med søm eller skruer. Se side 7.

Indvendige gulve

Der etableres hulkehl af Sokkelpuds Vandtæt mellem

gulv og væg. Hulkehlens runding skal være min.

5 cm. Brug evt. et stykke glat rør eller en flaske til at

forme hulkehlen. Efter 1 døgns tørretid kan hulkehl og

gulv grundes. Der skal grundes min. 10 cm oven over

hulkehlen.

En 20 cm bred bane Tætningsmembran lægges på

hulkehlen, så der går lige så meget op ad væggen som

ud på gulvet. Hjørner laves som anvist på side 8.

Membranen til gulvet føres halvt op ad hulkehlen, og

rulles ud på gulvet.

Rørgennemføringer

Et stykke tætningsmembran på min. 30 × 30 cm

skæres. Stykket forsynes med et hul i midten. Hullet

skal være lidt mindre end rørets diameter. Der skæres

en slids i stykket, og det monteres omkring røret. Stykket

trykkes godt på plads, og overgangen mellem rør og

membran forsegles med Skalflex Tætningstape. Se side 9.

Gulvafløb

Gulvmanchetten fastgøres med Multiklæb, og placeres

omkring gulvafløbet. Manchetten skal bøje lidt ned i

selve afløbet. Et forlængende afstandsstykke placeres i

afløbet. Manchet og gulv primes med Skalflex Bitumen

Primer. Efter tørring udlægges Tætningsmembranen.

Sørg for at membranen bøjer lidt op ad afstandsstykket.

Tætningmembranens afslutning forsegles med Skalflex

Tætningstape. Herefter kan gulvets slidlag støbes, og

afløbet kan slutmonteres. Se side 10.

Fremspring i dæk eller sokkel

Ved murfremspring formes en hulkehl i overgangen

mellem mur og fremspring. Fremspringets kant fases af

i en vinkel på 45°. Tætningsmembranen føres min. 10

cm ned over fremspringet, og afslutningen forsegles

med Skalflex Tætningstape.

Se side 6.

3


Fremgangsmåde

Udvendige hjørner

1. Der laves et diagonalt snit ind til midten på et kvadratisk

stykke Tætningsmembran. Min. 20 × 20 cm.

Stykket monteres som anvist og trykkes godt på plads.

3. Et nyt kvadratisk stykke på min. 20 × 20 cm skæres,

og midt på den ene side skæres en slids ind til

midten. Stykket monteres og trykkes godt på plads.

Min.

10 cm

5. De efterfølgende baner skal overlappe med min.

10 cm og monteres så tæt på hjørnet som muligt.

Alle samlinger skal trykkes med rulle.

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

2. Et trekantet stykke Tætningsmembran skæres og

monteres som vist. Trykkes godt på plads.

Min.

10 cm

4. Ved opsætning af hele baner, skal membranen føres

min. 10 cm rundt om et hjørne.

4


Fremgangsmåde

Indvendige hjørner

1. Et L-formet stykke Tætningsmembran skæres som

anvist. Størrelse min. 20 × 20 cm. Stykket

monteres som anvist og trykkes godt på plads.

3. Et nyt kvadratisk stykke på min. 20 × 20 cm skæres,

og der laves et indhak som vist.

Stykket monteres og trykkes godt på plads.

Min.

10 cm

5. De efterfølgende baner skal overlappe med min.

10 cm og monteres så langt ind i hjørnet som

muligt. Alle samlinger skal trykkes med rulle.

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

2. Et trekantet stykke Tætningsmembran monteres

som vist. Trykkes godt på plads.

Min.

10 cm

Min.

10 cm

4. En bane på 20 cm bredde monteres midt i hjørnet.

5


Fremgangsmåde

Lodrette flader

1. Afsæt en vandret linie for oven, hvor banerne skal

gå til. Så bliver det lettere at styre banernes

placering. Montering sker fra oven og nedefter.

3. Ved fremspring i sokkel eller dæk føres membranen

min. 10 cm ned over fremspringet. Husk at etablere

hulkehl og at affase kanten til 45°. Membranens

underkant forsegles med Skalflex Tætningstape.

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

Min.

10 cm

2. Efterfølgende baner skal overlappe med min. 10 cm.

Alle samlinger skal trykkes med rulle.

6


Fremgangsmåde

Fastgørelse i toppen af membran

Min.

10 cm

1. Ved udvendigt murværk bukkes membranen min.

10 cm ind over muren.

3. Membranens overkant og sømhoveder forsegles

med Skalflex Tætningstape.

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

Min.

20 cm

2. På lige flader sømmes membranen fast med

storhovede søm for hver 20. cm.

4. En metalskinne kan monteres for at beskytte

Tætningstapen.

7


Fremgangsmåde

Montering på gulv

1. En smal bane på 20 cm i bredden monteres

centreret på hulkehlen mellem gulv og væg.

Banen trykkes godt på plads.

Min. 10 cm

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

2. Når de hele baner lægges ud på gulvet, skal de

starte midt på hulkehlen.

3. Alle samlinger skal overlappe med min. 10 cm. 4. Samlingerne skal trykkes med rulle.

8


Fremgangsmåde

Rørgennemføringer

1. Skær et stykke membran på min. 30 × 30 cm, og

lav et hul, som er lidt mindre end rørets diameter,

så membranen kan nå lidt ud på røret.

3. Overgangen mellem rør og membran forsegles med

Skalflex Tætningstape.

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

2. Lav en slids i stykket og pres det godt på plads.

9


Fremgangsmåde

Gulvafløb

1. Afløbets krans afmonteres og Skalflex Gulvmanchet

fuldlimes med Multiklæb ® . Gulvmachetten monteres.

Hullet i manchetten tilpasses, så manchetten bøjer

lidt ned i afløbet. Et afstandsstykke monteres i afløbet.

3. Herefter kan gulvet støbes, og afløbet kan slutmonteres

med afstandsstykker og krans.

Slutmonteringen bør udføres af aut. kloakmester.

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

2. Afstandsstykket matslibes på ydersiden.

Gulv og manchet grundes med Skalflex Bitumen

Primer. Skalflex Tætningsmembran monteres, så den

bøjer lidt op ad afstandsstykket. Membranens kant

forsegles med Skalflex Tætningstape.

10


Skalflex Bitumen Primer

Grunder, der sikrer maksimal

vedhæftning af Tætningsmembran

og manchetter.

5 liter

TUN-nr: 1547786

Skalflex Tætningsmembran

Vandtættende, bitumen-baseret

gummimembran, der modstår

positivt og negativt vandtryk.

Rulle á 1 × 15 meter

TUN-nr: 1547789

Skalflex Tætningstape

Vind- og vandspærrende tape

med fantastisk vedhæftning.

Rulle á 50 mm × 10 meter

TUN-nr: 1535270

Skalflex Rørmanchet

Manchet, der vandsikrer omkring

rørgennemføringer. 9 × 9 cm.

TUN-nr: 1547863

Skalflex Gulvmanchet

Manchet, der vandsikrer omkring

gulvafløb. 30 × 30 cm.

TUN-nr: 1547862

Sokkelpuds Vandtæt

Diffusionsåben og vandafvisende

puds. Anvendes bl.a. til opbygning

af hulkehl eller til opretning

af murværk.

25 kg sæk

TUN-nr: 1460851

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

11

More magazines by this user
Similar magazines