Sikkerhedsmærkning Skalflex Silikatgrunder

skalflex.dk

Sikkerhedsmærkning Skalflex Silikatgrunder

SKALFLEX SILIKATGRUNDER

Grunder til Skalflex Facade-silikatmaling

Produktinformation

Tekniske egenskaber

Skalflex Silikatgrunder anvendes til grunding af mineralske

underlag før maling med Skalflex Facade-Silikatmaling.

Underlaget skal være tørt, fri for mursalte, kalkrester og

andet løstsiddende materiale inden påføring.

Skalflex Silikatgrunder er baseret på dobbelt vandglaskoncentrat,

der går i kemisk forbindelse med ethvert mineralsk

underlag.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Påføring

Ved stærkt sugende underlag som gasbeton,

kalkholdig puds – og vandskuring:

Forbehandling:

Silikatgrunder og vand blandes i forholdet 1:3.

Grunding:

Silikatmaling og Silikatgrunder blandes i forholdet 1:1.

Topstrøg:

Silikatmaling tilsættes 15-20% Silikatgrunder.

Ved farveskift og nymaling på mindre sugende

underlag som beton, cementpuds- og vandskuring:

Grunding:

Silikatmaling og silikatgrunder blandes i forholdet 1:1

Topstrøg: Silikatmaling tilsættes 15-20% Silikatgrunder

Ved opfriskning: Silikatmaling tilsættes 15-20% Silikatgrunder.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


Skalflex Silikatgrunder

Tekniske data

Tekniske data

Emballage: 2, 5 og 10 liter

Rækkeevne: 10-20 m 2 pr. liter

Arb.temperatur: +8°C til +25°C. (Max 85% RF)

Sikkerhedsregler: Mal-kode (1993) 00-4

Oplagring: Tørt og frostfrit

Bemærk: Ætser glas, keramiske klinker,

metal m.m.

TUN-nr.: 8347858

Sikkerhedsmærkning

Xi

Lokalirriterende

R41 Risiko for alvorlig øjenskade

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden

S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt

med vand og læge kontaktes

S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

Til fiksering af

el- og vandrør

Til mindre

støbeopgaver

Til fiksering af

beslag og bolte

Til fiksering af

hængsler

Til reparation af betongulve

og -vægge

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

08/2012

More magazines by this user
Similar magazines