(Microsoft PowerPoint - WS 2 KST St\370j) - AKON

akon.dk

(Microsoft PowerPoint - WS 2 KST St\370j) - AKON

Støjens mange sider

Støjens fysiologi:

-Lydniveau

-Frekvens

-Akustik

Personlige faktorer:

-Stærke ører

-Foretrukken

repræsentationssystem

-Ressourcer

Psykosociale forhold:

-Arbejdets art

-Kognitive krav

-Manglende mening

-Manglende forudsigelighed

-Kontrol over lyden

AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk


Støj niveauer

Kilde: Arbejdsmiljøfondet

AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk


Industri, bygge-anlæg

Vejledende værdier

Lager, manuel montering, laboratorier

Kilde: Arbejdsmiljøfondet

AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk


Vejledende værdier

Ekspedition, storrumskontorer, kontrolrum

Enkeltmandskontorer

Kilde: Arbejdsmiljøfondet

AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk


Personlige faktorer


Risiko for høreskader stiger med støjen og tiden man er eksponeret

Eks: 85 dB(A) i 10 år 4% vil få en høreskade


Nogen mennesker har ”stærkere” ører end andre
Ens foretrukne repræsentationssystem har betydning for om man let

generes af støj eller ej.

Visuelle, tænker i billeder

Auditive, tænker i lyd


Ressourcer

AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk


Hva´ gør støjen ved os

Præstationsevne

Humør

Støj

Krop

Stress

Psykosociale forhold

-Arbejdets art

-Kognitive krav

-Manglende mening

-Manglende forudsigelighed

-Kontrol over lyden

AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk


Fysiologisk stressrespons

Stimuli

Vurderes af individet som stressor

Frigivelse af hormonerne

Adrenalin og noradrenalin

(hjerte + kredsløb)

Succesfuld coping

Længerevarende belastning

Fejlslagen coping

Styrkelse af

immunforsvar

Ophobning af hormonet kortisol.

Større risiko for blodpropper Cellefald i

hippocampus –

kognitive

problemer

AKON – Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Svækkelse af

immunforsvar

More magazines by this user
Similar magazines