Coaching final FISHBOWLS - NLP Aalborg

nlpaalborg.dk

Coaching final FISHBOWLS - NLP Aalborg

udvikling og forandring

M E N N E S K E R O G V I R K S O M H E D E R

coaching

K U R S E R O G U D D A N N E L S E

C O A C H I N G O G T E R A P I

Tiden kalder på forandring. Måske

oplever du også, ”Det er tid til

forandring”?

Bliv ekspert i at støtte dig selv og andre til

at skabe vedvarende forandringer! Få

opgraderet dine personlige og faglige

kompetencer, så du kan møde tidens

udfordringer og tage kontrollen I dit liv –

uanset dine livsomstændigheder. Her

handler det om Kommunikation, Coaching,

stresshåndtering, ledelse, formidling,

selvledelse, motivation, personlig

afklaring, frigørelse fra begrænsninger –

UDVIKLING, HELSE OG VELVÆRE FOR

DET HELE MENNESKE!

NLP Aalborg og Morten Gelbek har mere

end 12 års erfaring og succes med at

skabe forandringer og har arbejdet med

flere tusinde mennesker.

Vi er førende i tidens stærkeste

forandringsredskaber.

Metoder, redskaber og indsigter som

anvendes bredt og med stor succes både

til privatlivet og erhvervslivet.

N L P

– Praktiske og effektive redskaber, du kan

omsætte direkte i dit liv og skabe de

forandringer, du ønsker! NLP er fokus på

det, der virker og tager altid udgangspunkt

i dit liv og dine mål.

E N N E A G R A M M E T

– Hvad er det, der får os til at gøre som vi

gør – og føle som vi føler? Enneagrammet

giver en uvurderlig indsigt i det

menneskelige sinds mekanismer, og

giver os mulighed for at frigøre os fra

samtlige begrænsninger.

C O A C H I N G

– Tidens mest populære tilgang til at

skabe forandringer – og med god grund.

Med coaching kan vi støtte os selv og

andre til at finde de svar og ressourcer, vi

skal bruge for at skabe varige

forandringer i livet.

D R O P I N Y O G A

– Yoga er meget mere end strækøvelser…

igennem tusinder af år har

mennesker benyttet sig af yoga som

livsstil og træning af krop, sind og sjæl.

Formålet er altid det højeste – at opnå

total harmoni og balance.

NLP Aalborg

Morten Gelbek

Livets Hus

Maren Turis Gade 2, 2.

DK - 9000 Aalborg

telefon 98 10 16 77

mobil 20 41 16 77

www.nlpaalborg.dk

info@nlpaalborg.dk


det handler om ...

AT S K A B E F O R A N D R I N G E R …


NLP Coach uddannelsen har givet

mig fantastiske redskaber til selvindsigt

og en større forståelse for andre

mennesker. Engagerede kursister fra

mange forskellige faggrupper gør Uddannelserne

endnu mere spændende. Jeg

kan varmt anbefale NLP Aalborg som

kursus- og uddannelsessted!

Morten er dygtig, kompetent, indlevende,

medlevende, afslappet, morsom, seriøs,

og han holder sig opdateret og vidende

omkring uddannelsesområderne.

Trine Christensen

Leder/Manager

Center for Medicinsk Simulation

Under overfladen er vi mennesker slet

ikke så forskellige, som vi ser ud til.

- alle ønsker at være lykkelige

- alle har brug for at føle sig elskede,

trygge og værdifulde

- alle frygter nederlag, fiasko og andre

ting, som vil lede til det...

- alle frygter dybest set – afvisning –

at føle sig ”ikke elsket”

Vi har forskellige strategier og metoder til

at navigere i spillet mellem alt det vi gerne

vil undgå og frygter, og alt det, vi virkelig

ønsker og har behov for. Med tiden

opdager vi, at alt vi i virkeligheden gør og

ikke gør i livet, handler om spillet imellem

netop "Pain & Pleasure".

Vi opdager måske også, at det vi lige nu

gør og ikke gør, faktisk ikke giver os de

ønskede resultater.

Coaching kom oprindeligt fra sportens

verden, hvor det helt enkelt handlede om

at fremme dine præstationer. I ”business”

verden fandt man hurtigt ud af, at coaching

også virker til at fremme præstationer

som fx sælger eller leder. Siden har

coaching, som begreb og praksis, gjort

sit indtog i alle områder af vores liv. Vi

hører nu om ”Life coaching”, ”Passion

coaching” – vi ønsker alle at fremme

vores præstationer overalt i livet.

Coaching er ofte defineret som fokus på

det, der virker, og hvordan vi kan gøre

mere af det. Coaching har ofte traditionelt

set, en meget handlende tilgang til mål og

begrænsninger. Hvis du ved, hvor du er,

og hvor du vil hen, handler det bare om at

finde vejen og ressourcerne.

Udover at coaching kan fremme vores

præstationer i sporten, karrieren og

privatlivet, kan vi inddrage coaching som

en stil i alt, vi gør – og således opstår

begreber som ”Coachende; lederstil,

undervisning, læringsstil, opdragelse –

samt kollega coaching” og meget mere.

Din sikkerhed for kvalitet

og kompetence

I NLP Aalborg har vi både kompetencer

og redskaber til at gøre det, der er brug

for i en hver sammenhæng, når det

kommer til at skabe forandringer for

mennesker – det enkelte menneske,

grupper af mennesker samt mennesker i

virksomheder og organisationer.

Vi lever og efterlever det, vi formidler!

Coaching som livsstil

Når coaching bliver stadig mere populært

og breder sig ud over alle områder af

vores liv som moderne mennesker,

skyldes det i høj grad, at det menneskesyn

– de overbevisninger og værdier –

som ligger bagved coaching, meget

matcher den overordnede livsstil, vi har –

eller ønsker at have – i ”dagens verden”

og disse tanker:

- vi mennesker har en masse uudnyttede

ressoucer og muligheder

- ved god sparring og samtale (coaching)

kan vi skabe kontakt til disse

- vi mennesker har selv svarene på vores

spørgsmål og løsningerne på vores

problemer

Vi søger at blive mere opfyldte og

tilfredse i livet, skabe bedre kommuniktion

og relationer, sætte og nå mål i både

karriere og privatliv. Det handler om at

realisere sig selv, - altså ikke på en 80’er

agtig selvcentreret, overfladisk og materialistisk

måde, men på måder, som

inddrager alle aspekter af livet som en

helhed.

Derfor vil dine mål og ønsker være i

overensstemmelse med det, som er godt

for helheden – verden, din familie og alle

os andre, før de er gode for dig selv. Du

vil formentlig endda opdage, at kun hvis

du i din adfærd bidrager til fællesskabet,

verden og andre, kan du opnå reel

tilfredsstillelse på den lange bane.

NLP blev i sin tid skabt til psykologer,

terapeuter og psykiatere, men blev

hurtigt mere udbredt, da det viste sig at

være meget tilgængelige teorier og

effektive, brugbare redskaber, som stort

set alle kunne lære. NLP er fremragende

og helt naturlige coaching redskaber.

Enneagrammet giver en meget værdifuld

og dybdegående indsigt i det menneskelige

sind og de underliggende – ubevidste

– drivkræfter, som styrer vores tanker,

reaktioner og følelser. Ved at finde din

type får du direkte adgang til et hav af

indsigt, som fra første øjeblik assisterer

dig med at frigøre dig fra begrænsninger

og blive det bedste og stærkeste udgave,

af den du virkelig er.

Når du har Enneagrammet med i coaching,

sikrer du derfor, at forandringerne er

både dybe, vedvarende og i harmoni med

personens sande værdier.

Kurser, uddannelse og

personlige sessioner

På www.nlpaalborg.dk kan du finde mere

info om- og tilmelde dig uddannelser eller

booke tid for en personlig session.


Hvis det, du gør, ikke virker, må du

gøre noget andet

Milton Ericksson

More magazines by this user
Similar magazines