Institutionelle investorer - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Institutionelle investorer - IBC Euroforum

Dag 1

T i r s d a g d e n 2 2 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

Institutionelle investorer

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og croissant

09.00 Åbning af konferencen

Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Partner Peter Rixen, COIN Fondsmæglerselskab

Dag 1 – Udviklingen i sektoren for

institutionelle investorer

09.10 Den økonomiske fremtid – hvem kan sætte

gang i hjulene igen?

• Forventninger til 2010 – Afmatning / vækst?

Hvem bliver det næste opsvings vindere?

• Hvad bliver de langsigtede konsekvenser på

de finansielle markeder affødt af krisen?

• Hvem skal komme med risikovillig kapital,

som kan sætte gang i økonomien igen?

– Er det Asien, USA eller?

• Hvad sker det pt. på det kinesiske marked?

Vil der være vækst i fremtiden?

• Hvordan vil udviklingen i Kina / Asien påvirke

verdensøkonomien?

Regional Director Nina Movin,

Threadneedle Portfolio Services Ltd.

09.55 Pause med kaffe/te

10.10 International trends for Institutional Investors

• How are international Institutional Investors

coping with the current market environment?

• Where will their focus be in the future?

• What can the Danish Life & Pension sector

learn from these trends

Managing Director François Xavier Douin,

Nordic Institutional Business,

J.P. Morgan Asset Management

(Indlægget holdes på engelsk)

10.55 Pause med kaffe/te

11.10 Den kommende forretningsmodel for

institutionelle investorer

• Hvad har vi lært af krisen? Hvilke nye krav

er opstået?

• Hvad med likviditeten? – Håndtering og

styring under og efter krisen

• Tilpasning og omstilling til det finansielle

marked – hvordan navigerer man pt.?

• Har forretningsmodellen for institutionelle

investorer ændret sig? Hvordan vil den se

ud fremover?

• Hvilke strategier skal der fokusere på nu

– under og efter krisen – med hensyn til

risikostyring, investeringsmuligheder etc.?

Adm. dir Peter Damgaard Jensen, PKA Pension

12.00 Frokost

Investering og nye aktivklasser

13.00 ”Back to basics” eller alternative

investeringer?

• Er der tale om ”back to basics”, som alle

taler om, eller er alternative investeringer på

trods af krisen stadig attraktivt?

• Hvad siger undersøgelser fra udlandet

– hvordan foretager de investeringer pt.?

• Hvilke aktivklasser har klaret sig bedst under

krisen? Hvilke vil klare sig bedst fremover?

• De primære udfordringer for traditionel Asset

Allocation – hvad har ændret sig?

• Er den traditionelle Asset Allocation

model død?

• Hvordan bør modellen se ud i dag og i

fremtiden?

• Diversifikation i porteføljesammensætning

– hvordan sammensætter man sin

portefølje i dag?

• Hvordan sikrer man diversifikation i

porteføljen?

Head of Institutional Business Henrik Bak,

Danske Capital

More magazines by this user
Similar magazines