Contract Management - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Contract Management - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København 27. og 28. januar 2010

W O R K S H O P s 29. januar 2010

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/cm

SPAR

kr. 2.000,-

ved tilmelding senest 11. december

Hør blandt andre:

Afdelingsdirektør

Jens Erik Hansen

Danske Bank

Head of Contract &

Commercial Management

Christian Sandbeck

CSC Nordic

Contract

Management

• Hør, hvordan Contract Management kan bidrage med

millioner

Contract Management – mere end blot håndtering

af kontrakter

Contract Management som strategisk parameter

• Udnyt de økonomiske og forretningsmæssige fordele

• En proaktiv indsats der betaler sig

WORKSHOP 1: Forhandlingsteknik – styrk din strategiske tankegang og adfærd

WORKSHOP 2: Contract Management Benchmarking

Senior Director

Lars Henneberg

Mærsk Olie & Gas A/S

Associate Professor

René Franz Henschel

Handelshøjskolen Aarhus

Universitet

Juridisk direktør

Christian Skakkebæk

DONG Energy A/S

Afdelingschef

Tove Dyre Palnum

MT Højgaard A/S

EMEA General Counsel

Jyoti Pakrasi

Cisco Systems International sarl

(CH)

Group General Counsel

Søren Lundsberg-Nielsen

G4S Plc (UK)

President & CEO

Tim Cummins

IACCM (International Association

for Contract & Commercial

Management)

www.ibceuroforum.dk

For advokater:

Konference: 12 lektioner

Workshop 1: 4,5 lektioner

Workshop 2: 2,5 lektioner

Mediepartnere:

Partnere:


T a l e r l i s t e :

Afdelingsdirektør

Jens Erik Hansen

Danske Bank

Head of Contract &

Commercial Management

Christian Sandbeck

CSC Nordic

Executive Director

Anders Heine Jensen

Burmeister & Wain

Scandinavian Contractor A/S

Senior Director

Lars Henneberg

Mærsk Olie & Gas A/S

Associate Professor

René Franz Henschel

Handelshøjskolen

Aarhus Universitet

Juridisk direktør

Christian Skakkebæk

DONG Energy A/S

Director Legal Services

Uffe Christophersen

Systematic

Adm. direktør

Ole Middelhede

IT Optima

Salgsdirektør

Michael Træsborg

Software Innovation

Afdelingschef

Tove Dyre Palnum

MT Højgaard A/S

EMEA General Counsel

Jyoti Pakrasi

Cisco Systems International sarl (CH)

Group General Counsel

Søren Lundsberg-Nielsen

G4S Plc (UK)

President & CEO

Tim Cummins

IACCM (International Association for

Contract & Commercial Management)

O r d s t y r e r :

Corporate Counsel

Henrik Duedahl Høyer

PBS A/S

U n d e r v i s e r p å w o r k s h o p 1 :

Direktør

Kåre Thomsen

Praktikon

Undervisere på workshop 2:

Associate Professor

René Franz Henschel

Handelshøjskolen Aarhus Universitet

President & CEO

Tim Cummins

IACCM (International Association for

Contract & Commercial Management)

M e d i e p a r t n e r e :

DCMA (Danish Contract Management Association)

IACCM (International Association for Contract & Commercial Management)

P A R T N E R E :

Software Innovation: Software Innovation er med sine 380 ansatte en af Nordens

førende softwarevirksomheder. Med 25 års erfaring og kompetence inden for

områderne informations-, dokumenthåndtering og samarbejde satser vi målrettet

på at bistå kunderne med at håndtere den kraftige informationsvækst. Vi hjælper

organisationer med at styre, håndtere og dele dokumenter, sager og projekter.

Læs mere: www.software-innovation.dk

IT-Optima: IT Optima er en analysevirksomhed grundlagt i 1998, med afdelinger i

Danmark, Sverige og England. Vi har specialiseret os i måling og benchmarking af

virksomheders IT-nytteværdi og har kunder i såvel den offentlige som den private

sektor. Vi er markedsledende indenfor vores felt og har opbygget den største database

i Danmark indeholdende sammenlignelige måletal for IT- og ERP-systemers

forretningsmæssige værdi. Læs mere: www.it-optima.dk


C o n t r a c t M a n a g e m e n t

– kan bidrage med millioner

Contract Management er meget mere end blot traditionel håndtering af kontrakter!

Flyttet op på strategisk niveau, gemmer der sig i Contract Management et stort og ofte uudnyttet

potentiale. Et potentiale for store økonomiske effektiviseringer, for værdifulde forretningsmæssige

muligheder og for langt bedre risikostyring.

Disciplinen er relativt ny i Danmark, men breder sig med stor hastighed. Blandt andet derfor opfattes

det også meget forskelligt – afhængigt at virksomhedens størrelse, modenhed, branche og fokus.

Som strategisk disciplin kan Contract Management spille en rolle mange steder i virksomheden – fra

kundepleje, leverandørpleje, virksomhedens omdømme til investorstrategier. Derudover kan Contract

Management være med til at understøtte virksomhedens mission, vision, strategi, organisation og

samarbejdet med resten af organisationen.

Økonomiske gevinster

Og der er mange penge at hente. Undersøgelser viser forbedringspotentiale i 75 % af alle virksomheder,

og det vurderes af eksperter, at store danske virksomheder kan hente effektiviseringsgevinster i

100 millioner kroners klassen. Til eksempel har Siemens sparet 7 mio. pund i forbindelse med indførslen

af et nyt Contract Management system i England og Skotland.

Bliv indført i fremtidens Contract Management!

Konferencen tager udgangspunkt i Contract Management som en proaktiv strategisk disciplin, der

integreret i hele forretningen giver mulighed for gevinster både økonomisk og strategisk i forhold til

for eksempel kunder, leverandører og omdømme. Deltag på konferencen og hør forskellige bud på,

hvordan Contract Management opbygges, udbygges og integreres.

Hør blandt andet erfaringer fra:

Danske Bank

CSC Nordic

Cisco Systems International sarl (CH)

Mærsk Olie & Gas A/S

DONG Energy A/S

MT Højgaard A/S

Mulighed for fordybelse i forhandlingsteknik og Contract Management Benchmarking

Efter konferencen byder vi på workshops om henholdsvis forhandlingsteknik og Contract

Management Benchmarking.

Vi glæder os til at byde dig og dine kolleger velkommen.

Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post og Rikke Ryge Casper

Senior Project Manager

Senior Project Manager

IBC Euroforum

IBC Euroforum


Dag 1

O n s d a g d e n 2 7 . j a n u a r 2 0 1 0

C o n t r a c t M a n a g e m e n t

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Morgenkaffe/-te

09.00 Åbning af konferencen

Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Corporate Counsel Henrik Duedahl Høyer, PBS A/S

Hvad er Contract Management?

09.10 Introduktion til Contract Management

• Hvad dækker det over?

• Jura, processer eller it?

• At forene kontraktøkonomi med projektstyring

• Hvordan kan Contract Management bidrage til en værdiskabende relation?

• Bundlinje

Afdelingsdirektør Jens Erik Hansen, IT Indkøb, Danske Bank

Bestyrelsesmedlem og medstifter af DCMA (Danish Contract Management Association)

09.50 Pause

10.00 Return on Investment fra Contract Management

Hvordan kan Contract Management benyttes til at sikre det budgetterede return on

investment for en outsourcing transaktion for såvel kunde som leverandør?

Head of Contract & Commercial Management Christian Sandbeck, CSC Nordic

10.35 Pause

Hvorfor Contract Management?

10.50 Hvad er rationalet bag Contract Management set fra den operative side?

• Hvornår er Contract Management nødvendig for os?

• Hvad betyder Contract Management i en global verden?

• Hvordan gennemføres dine kontrakter i hverdagen?

• Kan alle risici elimineres kontraktuelt?

• Hvordan organiserer du dig bedst?

• Hvilke faldgruber er der?

Executive Director Anders Heine Jensen, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

11.35 Pause


Dag 1

O n s d a g d e n 2 7 . j a n u a r 2 0 1 0

11.50 Contract Risk Management – håndtering af risici via kontrakter

• Hvad er Contract Risk Management?

• Sammenhængen med virksomhedens øvrige risk management

• Hvordan identificeres de relevante risici?

• Hvordan implementeres en Contract Risk Management strategi?

• Hvor placeres ejerskabet bedst i virksomheden?

• Hvordan sikres efterlevelsen?

• Konkrete erfaringer med opbygning og implementering af Contract Risk Management

Senior Director Lars Henneberg, Head of Legal Department, Mærsk Olie & Gas A/S

12.35 Frokost

13.35 De økonomiske gevinster ved Contract Management

• Økonomiske gevinster på den korte og den lange bane

• Omkostningsreduktioner

• Effektiviseringsgevinster

• Forbedret konkurrenceevne og indtjening

• Frigørelse af skjulte værdier – kontrakten som en skjult værdi

Associate Professor René Franz Henschel, Erhvervsjuridisk Institut,

Handelshøjskolen Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand og medstifter af DCMA (Danish Contract Management Association)

14.20 Pause

14.35 Den forretningsmæssige værdi – forhandling af større strategiske leverandøraftaler

Contract Management drejer sig ikke blot om traditionel kontraktsindgåelse og forsikringsredskaber,

når man afslutter en handel. Brugt rigtigt, kan Contract Management flyttes op på

et strategisk niveau med det formål at øge den samlede værdiskabelse fra aftalen. Pointen er

at optimere bl.a. følgende forhold på tværs af aftaleparternes isolerede interesser:

• Incitamentsstrukturen i aftalen

• Placeringen af de juridiske og kommercielle risici

• Betalingsprofiler

• Håndtering af logistiske forhold

• Løsning af tvister

Juridisk direktør Christian Skakkebæk, DONG Energy A/S

15.20 Pause

Implementering af Contract Management

15.35 Systematics erfaringer med etablering af Contract Management

• Hvad var formålet med etableringen af en CM funktion?

• Hvad indebærer proaktiv CM for Systematic?

• Hvordan har Systematic implementeret CM – proces, roller og organisation?

• Systematics udbytte og lessons learned

Director Legal Services Uffe Christophersen, Systematic

16.20 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.30 Konferencens første dag slutter


Dag 2

t o r s d a g d e n 2 8 . j a n u a r 2 0 1 0

C o n t r a c t M a n a g e m e n t

08.30 Morgenkaffe/-te

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Contract Management – hvordan understøttes processerne?

09.05 Incitamenter frem for bod – hvordan kan incitamenter i kontrakter bidrage til

Contract Mangement funktionen?

• Hør, hvordan apotekerne i Sverige – Apoteket AB – og Tieto har indrettet en

performancekontrakt med incitamenter

• Målinger af både hårde og bløde parametre

• Hvordan kan dialogen mellem kontraktparterne fremmes af bedre målinger og

medvirke til at forbedre samarbejdet mellem kontraktens parter?

• Hvilke incitamenter kan lægges i en kontrakt?

Adm. direktør Ole Middelhede, IT Optima

10.00 Pause

10.15 It-løsningen – hvordan kan det rigtige it-system understøtte Contract Management

funktionen?

• Få styr på it-processerne omkring kontraktindgåelse

- Hvordan få samlet al nødvendig information?

- Hvilke dele er vigtigst?

• Hvordan kan det rigtige it-system bidrage til at gøre organisationen mere effektiv?

- Alle afdelinger kan bruge samme system

- Hvordan opnå overblik over alt vedrørende kontrakterne?

• Hvordan kan det rigtige it-system effektivt understøtte en Contract Management funktion?

Salgsdirektør Michael Træsborg, Software Innovation

11.00 Pause

Implementering af Contract Management

11.15 Implementering af en Contract Management funktion

• Hvordan sikres efterlevelse af funktionen?

Contract Management – en proaktiv funktion

• Hvordan får du organisationen med?

Afdelingschef Tove Dyre Palnum, Legal & Insurance, MT Højgaard A/S

12.15 Frokost


Dag 2 t o r s d a g d e n 2 8 . j a n u a r 2 0 1 0

13.15 Best Practise: An integrated approach to Contract Management

• Benefits versus a stand-alone solution

• Capturing a contract across its lifecycle

• Enhancing the ROI-cycle

EMEA General Counsel Jyoti Pakrasi, Cisco Consumer Products, Cisco Systems

International sarl (CH)

Indlægget holdes på engelsk

14.00 Pause

Erfaringer med Contract Management

14.15 Contract Management i en global udenlandsk virksomhed

Indlægget vil bl.a. omhandle et praktisk eksempel på et globalt web-baseret system for

kontraktadministration, som er udviklet internt med henblik på at dække det samlede

behov for kontraktsinformation lokalt, regionalt og globalt i en virksomhed, der har

omkring 500 business units i over 120 lande.

• Er der brug for global kontaktsadministration?

- Hvem tager initiativ til nye kontrakter, hvem forhandler kontrakter og træffer den

endelige beslutning, og hvilke retningslinier virksomheden har for ”nice to have”

og ”need to have”?

- Hvem har brug for hvilken information omkring indgåede kontrakter?

• Hvilken kontraktsadministration er der brug for?

- Er der brug for et centralt eller decentralt system, og er der brug for adgang til

at se den underskrevne kontrakt eller et resume af indholdet baseret på visse

nøgleoplysninger?

• Hvilket system er det bedste?

- Brug af standardløsninger, tilpassede systemer eller internt udviklede systemer?

• Præsentation og gennemgang af et praktisk eksempel på et globalt webbaseret

system, der er udviklet internt

Group General Counsel Søren Lundsberg-Nielsen, G4S Plc (UK)

15.00 Pause

15.15 Contract Management in a Global perspective

• Global challenges and solutions

President & CEO Tim Cummins, IACCM (International Association for Contract &

Commercial Management)

Tim Cummins business career included executive roles at IBM where he was involved in the

globalization and the reengineering of IBM’s global contracting processes. His earlier career

involved the banking, automotive and aerospace industries, initially in Corporate Finance and later

in commercial and business development. His worked in over 40 countries and he has acted in an

advisory capacity to government bodies in e.g. the US, UK, Australia, Canada and Japan.

Indlægget holdes på engelsk

16.00 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.10 Konferencen slutter


F r e d a g d e n 2 9 . j a n u a r 2 0 1 0

w o r k s h o p 1 Kl. 8.30 – 14.00

Forhandlingsteknik

– styrk din strategiske tankegang og adfærd

Lær at forberede og gennemføre forhandlinger effektivt og med optimale resultater.

Du træner dels din strategiske tankegang dels din adfærd i forhandlingen.

Hvilket udbytte får du af workshoppen?

Deltagelse i workshoppen giver dig værktøjer til at strukturere forberedelsen af dine forhandlinger.

• Du kommer til at træne i at dreje en forhandling fra standpunkter til interesser

• Du får værktøjer til at komme videre med modparten i fastlåste situationer

• Du øver fokuseret samtale-, lytte- og spørgeteknik

• Du arbejder med din metodik i prisforhandlinger og købslagning

• Du får prøvet dig selv af i rollespil – og du får konstruktiv feedback på din adfærd som

forhandler

Dit udbytte vil derfor være helt kontant: Du får bedre resultater og tjener mere på dine

fremtidige kontraktforhandlinger.

Undervisningsmateriale

Som deltager i workshoppen får du udleveret underviserens egen bog Lær at forhandle.

Undervisningsform

Kurset veksler i sin undervisningsform mellem teorioplæg, diskussioner, øvelser og simulerede

forhandlinger som rollespil.

Underviser

Direktør Kåre Thomsen, Praktikon

Kåre Thomsen er 51 år og har undervist en lang række danske og udenlandske virksomheder

og kursister i den svære kunst at forhandle. Metoden er enkel og effektiv og særlig egnet,

hvis du har brug for win-win resultater. Kåre Thomsen underviser desuden i en lang række

andre emner inden for erhvervspsykologi og argumentation.

Program for workshoppen

08.30 Morgenkaffe/te

09.00 Workshoppen starter

• Lær at lægge en strategi

i skemaform

• Forhandlingens faser

• Sådan arbejder du med

interesser

• Forhandlingsrollespil

12.00 Frokost

13.00 Workshoppen fortsætter

• Købslagning – få de bedst mulige

vilkår

• Samtaleteknik der skaber tryghed

hos modparten

• Forhandlingens psykologi

14.00 Workshoppen slutter

Der indlægges en formiddagspause


F r e d a g d e n 2 9 . j a n u a r 2 0 1 0

w o r k s h o p 2 Kl. 14.30 – 17.00

Contract Management Benchmarking

– find din virksomheds styrker og svagheder!

Contract Management er en af kernekompetencerne i fremtidens virksomhed. I denne workshop lærer

du de grundlæggende teknikker i at benchmarke din virksomhed i forhold til best practice Contract

Management, og du får indblik i det førende benchmarking system, IACCM´s Capability Maturity

Assessment Model. Du får at vide, hvilke resultater en benchmarking typisk giver, hvordan virksomhederne

vælger at tackle dette og hvordan de forbedrer deres Contract Management. Så kom og lær,

hvorfor Contract Management betyder noget for virksomheden, og hvad globale markedsledere gør for

at forbedre deres Contract Management!

Hvilket udbytte får du af workshoppen?

Deltagelse i workshoppen giver dig værktøjer til at foretage en benchmark, så du afdækker din

virksomheds styrker og svagheder i forbindelse med Contract Management.

• Hvilke KPI’er er der for god Contract Management?

• Hvad er ”best practice” Contract Management?

• Hvorledes benchmarker man inden for forskellige brancher?

• Ligger virksomheden over eller under benchmark?

• Specifikation af målbare data og succeskriterier til forbedring af Contract Management

• Kompetenceudvikling, certificering

Undervisningsmateriale

Der udleveres undervisningsmateriale til alle deltagere i workshoppen.

Undervisningsform

Workshoppen tager udgangspunkt i førende benchmarking systemer og veksler mellem oplæg og diskussion

på baggrund af deltagerens egne erfaringer. Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Undervisere

René Franz Henschel

René Franz Henschel er i det daglige Associate

Professor ved Erhvervsjuridisk Institut på Handelshøjskolen

Aarhus Universitet og er derudover

bestyrelsesformand og medstifter af DCMA (Danish

Contract Management Association).

Tim Cummins

Tim Cummins er President &

CEO, IACCM (International

Association for Contract &

Commercial Management).

Program for workshoppen

14.30 Workshoppen starter

• Introduktion til IACCM´s Capability

Maturity Model

• KPI og Value Proposition i Contract

Management

• Data og succeskriterier til forbedring af

Contract Management

• Kompetenceudvikling og certificering

15.45 Pause

16.00 Workshoppen fortsætter

• Vejen frem mod forbedret Contract

Management

• Hvordan man laver en forretningsplan

17.00 Workshoppen slutter


Advokaters obligatoriske efteruddannelse

KONFERENCE: 12 LEKTIONER WORKSHOP 1: 4,5 OG WORKSHOP 2: 2,5

Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft.

IBC Euroforums juridiske konferencer herunder ”Contract Management 2010”

opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse.

Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation.

Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med

deltagerbeviset.

Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n

Konferencen henvender sig til Contract Managers, kontraktchefer,

juridiske direktører, advokater, Commitment Managers,

Commercial Managers, CFO’s, Procurement Directors, Project

Leaders, CPO’s, Counsels, IT directors, CIO’s samt andre med

interesse i og ansvar for Contract Management.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

Andre spændende arrangementer:

Virksomhedsjuristen 2010

Konference den 13.-14. april 2010 i København

EU-udbud 2010

Konference den 27.-28. april 2010 i København

10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Contract Management” afholdes den 27. og 28. januar 2010 og begge de efterfølgende

workshops afholdes den 29. januar 2010 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9,

2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling

af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under

Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen

på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er

2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station,

som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Vælg alternativ

Tilmelding senest

11. december

Spar Tilmelding senest

15. januar

Spar Tilmelding efter

15. januar

Konference & workshop 1 & 2 15.995,- 2.000,- 16.995,- 1.000,- 17.995,-

Konference & workshop 1 14.995,- 2.000,- 15.995,- 1.000,- 16.995,-

Konference & workshop 2 13.495,- 2.000,- 14.495,- 1.000,- 15.495,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Workshop 1 3.995,- 3.995,- 3.995,-

Workshop 2 1.995,- 1.995,- 1.995,-

Medlemmer af Danske Virksomhedsjurister (DVJ), Danish Contract Management Association (DCMA) og

International Association for Contract & Commercial Management (IACCM) får 10% rabat.

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura

og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller

registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på

10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere

end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen

til en kollega.

Er du forhindret i at deltage på konferencen?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).

Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle

trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Mette Grydehøj Post,

telefon 41 95 14 24, e-mail mette.grydehoj@ibceuroforum.dk eller

Rikke Ryge Casper, telefon 41 95 14 29, e-mail rikke.casper@ibceuroforum.dk

11


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

Contract Management

København • Konference den 27. og 28. januar 2010

Workshops den 29. januar 2010

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes

præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

J E G Ø N S K E R AT D E LTA G E

Alle priser er ekskl. moms.

Sæt

X

Vælg alternativ

Tilmelding senest

11. december

Spar Tilmelding senest

15. januar

Spar Tilmelding efter

15. januar

Konference & workshop 1 & 2 15.995,- 2.000,- 16.995,- 1.000,- 17.995,-

Konference & workshop 1 14.995,- 2.000,- 15.995,- 1.000,- 16.995,-

Konference & workshop 2 13.495,- 2.000,- 14.495,- 1.000,- 15.495,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Workshop 1 3.995,- 3.995,- 3.995,-

Workshop 2 1.995,- 1.995,- 1.995,-

Jeg er medlem af Danske Virksomhedsjurister (DVJ), Danish Contract Management Association (DCMA) eller

International Association for Contract & Commercial Management (IACCM) og får 10% rabat.

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/cm ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

12167