Køb & salg af virksomheder - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Køb & salg af virksomheder - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København

9. og 10. marts 2010

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/dd

SPAR

kr. 2.000,-

ved tilmelding senest 8. januar

Køb & salg af virksomheder

• Hvordan forbereder man sig bedst på køb eller

salg af en virksomhed? Og hvordan optimerer

man vilkårene?

• Hvilke finansielle overvejelser bør man gøre sig?

Og hvordan finansierer man opkøbet?

• Hvad bør man være særligt opmærksom på i

due diligence processen? Hvilke juridiske problemstillinger

støder man på?

• Hør værdifulde praktiske erfaringer fra virksomheders

købs- og salgsprocesser

Hør talere fra:

Quartz A/S

Hans Henrik Fischer Strategy

Consultant

FIH PARTNERS A/S

Deloitte

Bech-Bruun

Nordea Debt Capital Markets

Danisco A/S

Carlsberg Breweries A/S

Polaris Private Equity A/S

www.ibceuroforum.dk


T a l e r l i s t e :

Director

Roar Brun Jensen

Quartz A/S

Advokat

Hans Henrik Fischer

Hans Henrik Fischer

Strategy Consultant

Managing Partner

Oscar Mosgaard

FIH PARTNERS A/S

Partner

Tinus Bang Christensen

Deloitte

Advokat

Anders Rubinstein

Bech-Bruun

Partner

Lars Lyster

Deloitte

Partner

Søren Reinhold Andersen

Deloitte

Executive Director

Ivan Rasmussen

Nordea Debt Capital Markets

Vice President

Erik Wiberg-Jørgensen

Corporate Development,

Danisco A/S

Senior Manager

Carsten Schrøder Nielsen

Corporate Development,

Danisco A/S

Vice President M&A

Torben Larsen

Carlsberg Breweries A/S

Partner

Viggo Nedergaard Jensen

Polaris Private Equity A/S

O r d s t y r e r :

Partner

Lars Berg Nielsen

Deloitte

M å l g r u p p e f o r

k o n f e r e n c e n

Adm. direktører/CEO, finansdirektører/CFO,

økonomichefer,

Corporate Finance medarbejdere,

M&A medarbejdere, direktionsassistenter,

forretningsudviklere,

Business Development Managers,

HR-direktører, projektledere,

virksomhedsjurister, investeringsog

ventureselskaber, advokater,

revisorer samt andre, der deltager

i rådgivningen eller har interesse

i og ansvar for køb & salg af virksomheder.


Køb & salg af virksomheder

– kræver grundig forberedelse

Virksomhedsopkøb og -salg er en omfattende proces, der kræver grundig forberedelse

for at opnå optimale vilkår i processen. Der er store værdier på spil.

Denne konference giver dig indsigt i hele købs-/salgsprocessen og hvilke overvejelser,

virksomheden bør gøre sig før, under og efter processen.

På konferencen vil du få indsigt i, hvordan man tilrettelægger den rigtige

købs-/salgsproces med udgangspunkt i business casen, hvordan target-virksomheden

værdiansættes, og hvordan man identificerer mulige synergier og optimerer

salgsvilkårene.

Du bliver endvidere sat grundigt ind i due diligence processen – både den juridiske

og den finansielle, som spiller en central rolle i enhver virksomhedshandel

og har til formål at sikre et ordentligt beslutningsgrundlag og undgå negative

overraskelser efter købet.

Du vil få indblik i de ændrede vilkår omkring finansiering af virksomhedsopkøb,

som finanskrisen har medført og hvilke processer og krav, der gør sig gældende

nu. Sidst men ikke mindst vil du høre andre virksomheders værdifulde erfaringer

fra købs- og salgsprocesser.

Kort sagt kommer konferencen omkring alle de væsentlige elementer i

købs-/salgsprocessen i et godt samspil mellem teori og praksis. Du bliver

klædt på til processen og får en viden, der kan være meget værd.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til et par indsigtsfulde

og lærerige konferencedage.

Med venlig hilsen

Helle Bévort

Team Manager

IBC Euroforum


Dag 1

T i r s d a g d e n 9 . m a r t s 2 0 1 0

Køb & salg af virksomheder

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te

09.00 Åbning af konferencen

Team Manager Helle Bévort, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Partner Lars Berg Nielsen, Deloitte

Forberedelse

09.10 Den strategiske beslutning

• Hvordan sikres, at opkøb har et klart

strategisk rationale?

• Hvordan udvælges de optimale opkøbskandidater?

• Hvordan anvendes værdifastsættelsen som

beslutningsgrundlag?

• Hvad bør indgå i den strategiske/markedsmæssige

due diligence?

Director Roar Brun Jensen, Quartz A/S

09.50 Pause med kaffe/te og frugt

10.05 Helhed i opkøbsprocessen – en køreplan

• Hvordan opnår man en god forståelse for

helheden i processen?

• Hvilke overvejelser skal virksomheden gøre

sig før, under og efter et opkøb?

• Hvordan opnår man et godt samspil imellem

forskellige forretningsområder i processen?

• Opkøbsprocessen – hvordan identificeres

og vurderes synergier?

• Integration

Advokat Hans Henrik Fischer,

Hans Henrik Fischer Strategy Consultant

Hans Henrik Fischer, der har en baggrund i

M&A afdelingen hos Danfoss, har igennem

10 år været ansvarlig for 60 opkøb i Danfoss

koncernen og virker i dag som erhvervsadvokat

og strategikonsulent herunder konsulent inden

for virksomhedsopkøb.

11.00 Pause med kaffe/te

11.15 Valg og design af salgsprocessen

• Hvornår bør man sælge?

• Hvordan maksimeres værdierne ved et salg?

- Valg mellem forskellige salgsformer

- Identifikation af køberfelt

a) Industrielle købere

b) Finansielle købere

c) Andre former for salg

• Væsentlige overvejelser ved planlægning og

gennemførelsen af salgsprocessen

- Gennemgang af de enkelte elementer i

salgsprocessen

- Typiske faldgruber

• Hvordan påvirker valg og gennemførelse af

processen værdi og vilkår?

Managing Partner Oscar Mosgaard,

FIH PARTNERS A/S

12.15 Frokost

13.15 De finansielle overvejelser og værdiansættelse

af virksomheden

• Hvilke økonomiske betragtninger skal man

gøre sig inden køb eller salg af virksomhed?

• Hvordan værdiansættes virksomheden?

• Hvilke værdiansættelsesmodeller findes der?

Partner Tinus Bang Christensen, Deloitte

14.05 Pause med kaffe/te og frugt

Due diligence

14.20 Juridiske problemstillinger i relation til køb

og salg af virksomheder

• Tilrettelæggelse og gennemførelse af juridisk

due diligence

• Betydningen af juridisk due diligence for

sælgers ansvar

• Tilrettelæggelse og gennemførelse af et salg

ved en struktureret auktionsproces

• Gennemgang af de væsentligste juridiske

transaktionsdokumenter, herunder

fortrolighedsaftale, hensigtserklæring og

overdragelsesaftale

Advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun

16.00 Konferencens første dag slutter


Dag 2

O n s d a g d e n 1 0 . m a r t s 2 0 1 0

Køb & salg af virksomheder

08.30 Kaffe/te

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05 Finansiel due diligence og strukturering af

virksomhedskøb

• Hvornår og hvordan indgår due diligence i

selve transaktionsprocessen?

• Hvordan udarbejder man et aftalebrev og

Scope of Work?

• Informationsbehov ved due diligence

• Rapportering

- Long form reporting og tall book reporting

• Effekt af findings – hvad påvirker prisen?

• Erfaringer med finansiel due diligence og

udviklingen heraf

• Sælger due diligence

- Formål og anvendelighed

- Aftalegrundlag

- Fordele og ulemper

Partner Lars Lyster, Deloitte

Partner Søren Reinhold Andersen, Deloitte

10.00 Pause med kaffe/te og frugt

10.15 Finansiel due diligence og strukturering af

virksomhedskøb

• Skattemæssige betragtninger ved virksomhedskøb

• Skattemæssige garantier og prispåvirkninger

• Valg af overtagelsesmodeller ved virksomhedskøb

- køb af aktier eller køb af aktivitet

Partner Lars Lyster, Deloitte

Partner Søren Reinhold Andersen, Deloitte

10.55 Pause med kaffe/te

Finansiering

11.10 Finansieringsformer ved virksomhedsopkøb af

henholdsvis kapitalfonde og andre virksomheder

• Hvordan finansierer banker opkøb af virksomheder?

• Långiverkrav samt risikobetragtninger?

• Hvilke ændringer er der sket i finansieringsformer

og -muligheder før og efter den

økonomiske krise?

• Markedstrends i kapitalstrukturer, produkter,

priser og multipler i forbindelse med

acquisitions finansiering

Executive Director Ivan Rasmussen,

Nordea Debt Capital Markets

12.00 Frokost

Køb & salg af virksomheder i praksis

13.00 Salg i praksis: Salget af Daniscos flavour

division til schweiziske Firmenich, juli 2007

• Strategiske overvejelser før salget

• Taktiske overvejelser under salgsprocessen

• Den praktiske gennemførelse – overvejelser

i relation til virksomhedens organisation,

køberfelt og rådgivere

Vice President Erik Wiberg-Jørgensen,

Corporate Development, Danisco A/S

Senior Manager Carsten Schrøder Nielsen,

Corporate Development, Danisco A/S

13.50 Pause med kaffe/te

14.05 Opkøb i praksis: Carlsbergs opkøb af Scottish

Newcastle, januar 2008

• Strategisk udvikling gennem opkøb

• Forløb af købsprocessen

• Strukturering af due diligence

• Udfordringer undervejs

Vice President M&A, Torben Larsen,

Carlsberg Breweries A/S

14.55 Pause med kaffe/te og frugt

15.10 Kapitalfondsejerskab – Cases: Louis Poulsen

og Novasol-dansommer

• Hvad karakteriserer et kapitalfondsejerskab?

• Hvornår egner en virksomhed sig til et

kapitalfondsejerskab?

• Forløbet af Polaris ejerskab af Louis Poulsen

og Novasol-dansommer

• Gode råd til andre, der overvejer at arbejde

med en kapitalfond

Partner Viggo Nedergaard Jensen,

Polaris Private Equity

15.55 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.00 Konferencen slutter


ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER:

Kapitalfremskaffelse

Konference den 17. november 2009 i København

Business Cases

Konference den 23.-24. november 2009 i København

Legal Risk Management

Konference den 24.-25. november 2009 i København

Issues Management & krisekommunikation

Konference den 1.-2. december 2009 i København

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Team

Manager Helle Bévort, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 12,

e-mail helle.bevort@ibceuroforum.dk

N å d i n m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over

for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s

konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor

du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab

til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages

dialog med relevante beslutningstagere inden for

netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45

eller spex@ibceuroforum.dk


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Køb & salg af virksomhederafholdes den 9. og 10. marts 2010 på Radisson Blu Falconer

Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for

bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’

(under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden

er der i receptionen på Radisson Blu Falconer Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan

bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen

stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for

parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Vælg alternativ

Tilmelding senest

8. januar

Spar Tilmelding senest

5. februar

Spar Tilmelding efter

5. februar

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere.

Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller

registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end

2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage

deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden

for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at

skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT,

personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og

operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46,

info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Danske Bank Reg. 3543 Konto 3931455, CVR-nr 24 24 03 71

Er du forhindret i at deltage på konferencen?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

Køb & salg af virksomheder

København • Konference den den 9. og 10. marts 2010

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes

præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

8. januar

Spar

Tilmelding senest

5. februar

Spar

Tilmelding efter

5. februar

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/dd ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

18152

More magazines by this user
Similar magazines