Hent program - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Hent program - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/rec_vejle

www.ibceuroforum.dk/rec_kbh

V e j l e

22. og 23. september

Valgfri Workshop

24. september 2008

K ø b e n h av n

19. og 20. november

Valgfri workshop

21. november 2008

Tilmeld dig

senest 8 uger

før konferencestart

og spar kr. 2.000,-

Receptionisten

• Konflikthåndtering – sådan undgår du at en

uoverensstemmelse udvikler sig til en konflikt

• Få inspiration til, hvordan du øger respekten og

synligheden for dit job

• Lær at genkende forskellige

persontyper og målret din service

• V A L G F R I W O R K S H O P :

En opdatering på Business Engelsk

E K S T R A – ved tilmelding til vores konference kvitterer

IBC Euroforum med lidt forkælelse til dig selv i form af et

smykke fra Dyrberg/Kern til en værdi af kr. 350,-

Hør blandt andre:

Konfliktmægler

Henrik Rosager

Dansk Konfliktrådgivning

Konsulent

Trine Kolding

Tid & Tanke

Underviser og

foredragsholder

Jytte Hollender

hollender.dk

Direktør

Klaus Nørby Jakobsen

KNJ Improvement

www.ibceuroforum.dk


T a l e r l i s t e :

O r d s t y r e r : Projektleder Connie Christensen, IBC Euroforum

Konsulent

Leon Birdi

Birdi Copenhagen

Afdelingschef, Reception Service

Anne Engstrøm

Dansikring A/S

Konfliktmægler

Henrik Rosager

Dansk Konfliktrådgivning

Direktør og Coach

Anders Oll

Mirare a/s

Konsulent

Trine Kolding

Tid & Tanke

Konsulent

Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid

Phoenix Management

Underviser og foredragsholder

Jytte Hollender

hollender.dk

Direktør

Klaus Nørby Jakobsen

KNJ Improvement

Coach og Partner

Chris Grew

Coachmaster

U n d e r v i s e r p å w o r k s h o p :

Cand.mag Cecilie Kreiner, MASTER-LING

M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n :

Receptionister, omstillingsmedarbejdere

samt andre med interesse i og ansvar for

virksomhedens reception.

E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n ?


Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale:

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).


V i r k s o m h e d e n s a n s i g t u d a d t i l

– k o l l e g e r n e s o m d r e j n i n g s p u n k t i n d a d t i l

Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde dig velkommen til dette års konference for receptionister,

og du kan allerede nu glæde dig til et både spændende og udbytterigt program.

Emnerne på konferencen er kommet frem på baggrund af en omfattende research, og vi har

kun taget de allermest efterspurgte emner med.

Service i topklasse!

Både kunder og kolleger har store forventninger til dig, og de ved, de kan regne med dig. Om

nogen er du i stand til at yde en service ud over det sædvanlige - du ved nemlig alt om, hvor

vigtigt, det er at gøre et godt indtryk både på telefonen og ved personlig kontakt. Men, desværre

gør kollegerne det ikke alt tid lige let for dig at yde den service, du gerne vil – de har

nemlig glemt at skrive deres aftaler ind i kalenderen eller annoncere et møde. På konferencen

får du inspiration til, hvordan du kan hjælpe disse kolleger til at forstå, hvilken rolle de spiller i

forhold til dit job, ligesom du får viden om, hvordan du kan være med til at udvikle virksomhedens

serviceniveau.

Lær om forskellige persontyper og hør, hvordan du forebygger konflikter

Du har sikkert hørt det før, du skal turde forskelsbehandle for at behandle alle ens. Det kan

imidlertid være rigtig svært, hvis du ikke ved præcist, hvad du skal kigge efter. Derfor kan du

glæde dig til at blive introduceret til 9 forskellige persontyper og deres særlige kendetegn, så

du kan målrette din service til den enkelte. Men, uanset hvor venlig og imødekommende du er,

vil du opleve, at nogle personer bare er besværlige. På konferencen får du derfor også indsigt

i, hvordan du håndterer disse, så du undgår, at det udvikler sig til en konflikt.

Fokus på dig og din personlige udvikling

Netop fordi du er vant til at give så meget til andre, glemmer du måske en gang imellem dig

selv og dine behov. På konferencens anden dag kan du derfor glæde dig til at høre om:

• Hvordan du bevarer overblikket i en travl hverdag

• Hvordan du skaber balance mellem dine værdier og dit job, så du forebygger stress

• Hvordan du når dine mål og får det arbejdsliv, du drømmer om

• Motivation og arbejdsglæde, så du stråler af overskud - også på de grå dage

Jeg glæder mig sammen med talerne til at byde dig velkommen til årets vitaminindsprøjtning.

Benyt dig samtidig af muligheden for at deltage i netværksmiddagen, hvor du kan udveksle

erfaringer og diskutere stort og småt med ligestillede kolleger.

Med venlig hilsen

Connie Christensen

Projektleder

IBC Euroforum


Konference

Dag 1

M a n d a g d e n 2 2 . s e p t e m b e r 2 0 0 8

O n s d a g d e n 1 9 . n o v e m b e r 2 0 0 8

R e c e p t i o n i s t e n

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Åbning af konferencen

Projektleder Connie Christensen, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Projektleder Connie Christensen, IBC Euroforum

Service i topklasse!

09.10 Excellent kundeservice – det starter hos dig!

Der stilles større og større krav til kundeservice. Som kunde husker vi, når vi har

oplevet noget ud over det sædvanlige, og vi fortæller det gerne videre.

• Forskellen på god og excellent kundeservice

• Hvad er det, kunderne efterspørger mere af lige nu?

• Få et bud på, hvordan du med udgangspunkt i virksomhedens værdier og

strategier kan være med til at udvikle servicen

Konsulent Leon Birdi, Birdi Copenhagen

10.10 Pause med kaffe/te og frugt

10.30 Må jeg bede om lidt respekt for mit job?

Oplever du også nogle gange, at medarbejderne glemmer at fortælle, når de venter

gæster, eller at de har glemt at skrive i kalenderen, at de er til møde, holder fri eller ferie?

• Derfor ”glemmer” medarbejderne nogle gange, hvad der er vigtigt for dig

• Hør, hvordan du kan øge synligheden om dit job

• Få inspiration til, hvordan du kan ”opdrage” medarbejderne til bedre vaner

Konsulent Leon Birdi, Birdi Copenhagen

11.45 Frokost

12.45 Sikkerhedsreceptionist – hvordan gør det er forskel?

Receptionen er det første sted kunder, gæster og medarbejdere får et indtryk af

virksomheden. Derfor er det afgørende at sende rigtige sikkerhedsmæssige signaler

– ”vi er med til at passe på jer, og vi ved, hvordan vi skal handle, hvis noget sker”.

• Hvad kan du gøre i din reception for at øge sikkerheden for hele virksomheden?

• Har du den nødvendige baggrund til at håndtere adgangskort/AED/varmt arbejde/desk

sweep m.v.?

• Hvor går grænsen for, hvad en sikkerhedsreceptionist skal gøre og absolut ikke skal gøre?

Afdelingschef, Reception Services Anne Engstrøm, Dansikring A/S


Konference

Dag 1

M a n d a g d e n 2 2 . s e p t e m b e r 2 0 0 8

O n s d a g d e n 1 9 . n o v e m b e r 2 0 0 8

R e c e p t i o n i s t e n

13.35 Pause med kaffe/te, kage og frugt

13.50 Konflikthåndtering – undgå at mødet med en besværlig person udvikler sig til en konflikt

Vi har alle mødt dem – de besværlige personer. Hvad enten det er en kunde eller en medarbejder,

så handler det om at have den nødvendige indsigt, så vi undgår at det udvikler

sig til en egentlig konflikt.

• Konflikttrappen trin for trin – hør, hvordan en uoverensstemmelse kan eskalere til en

egentlig konflikt

• Få idéer til, hvordan du kan tale personen ned igen

• Hør, hvordan du undgår at blive drænet for energi efter en besværlig person

Konfliktmægler Henrik Rosager, Dansk Konfliktrådgivning

15.20 Strække-ben pause

15.30 Lær at genkende forskellige persontyper

Du skal turde forskelsbehandle for at give alle en ensartet service i topklasse. Med

udgangspunkt i en beskrivelse af 9 forskellige persontyper får du en effektiv metode, der

vil hjælpe dig til hurtigt at finde frem til, hvordan du skal tilpasse din service.

• En kort gennemgang af de 9 forskellige persontyper

• Sådan genkender du de forskellige typer ud fra deres særlige kendetegn

• Hvilken måde skal du tiltale den enkelte på, og hvilke ord er gode at nævne?

• Hvornår kan du risikere at opleve, at de enkelte typer bliver besværlige?

Vejle: Direktør og Coach Anders Oll, Mirare a/s

København: Coach og Partner Chris Grew, Coachmaster

17.20 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

17.30 Netværksmiddag

Benyt dig af muligheden for i en afslappet atmosfære at

diskutere dagens indlæg samt egne oplevelser fra hverdagen

med kolleger fra andre virksomheder. Vi byder på en lækker

to retters menu inkl. to glas vin samt kaffe/te efter middagen.


Konference

Dag 2

T i r s d a g d e n 2 3 . s e p t e m b e r 2 0 0 8

T o r s d a g d e n 2 0 . n o v e m b e r 2 0 0 8

R e c e p t i o n i s t e n

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.10 Sådan bevarer du overblikket i en travl hverdag

Nogle gange kan det virke som om, alle trækker i ens arme på én gang, og at de har svært

ved at forstå, når man pænt siger, man ikke har tid lige nu. Udfordringen bliver ikke mindre,

hvis du samtidig arbejder halv tid i receptionen og halv tid i en anden afdeling.

• Kunsten at sige fra på en god og konstruktiv måde

• Kom på forkant med dine opgaver – om prioritering

• Forventningsafstemning – en effektiv måde til excellent kundeservice og øget

effektivitet

Konsulent Trine Kolding, Tid & Tanke

10.40 Pause med kaffe/te og frugt

11.00 Er der balance mellem dine værdier og dit job? Om at forebygge stress

For mange opgaver til for kort tid kan udløse stress. Men, hvis du i for lang tid bliver nødt

til at gå på kompromis med dine værdier, kan det også udløse stress.

• Hvad er dine livsværdier?

• Hvordan påvirker livsværdierne dit job, eller jobbet dine livsværdier?

• Hvem kan gøre din jobsituation bedre og hvordan?

Indehaver Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid, Phoenix Management

12.30 Frokost

13.30 Nå dine mål – for dig der vil mere med dit arbejdsliv!

Kan du genkende, at det kan være svært at bede direkte om det, du gerne vil have?

Måske er du lidt bange for, hvad andre vil tænke om dig og hvilke konsekvenser, det kan

have, hvis du spørger og alligevel får nej.

• Hør, hvordan du undgår at begrænse dig selv

• Fif og idéer til hvordan du går direkte efter dit mål

• Når du møder en sten på din vej – om at overvinde eventuelle forhindringer

Underviser og foredragsholder Jytte Hollender, hollender.dk

15.00 Pause med kaffe/te, kage og frugt


Konference

Dag 2

T i r s d a g d e n 2 3 . s e p t e m b e r 2 0 0 8

T o r s d a g d e n 2 0 . n o v e m b e r 2 0 0 8

R e c e p t i o n i s t e n

15.15 Sæt motivation og arbejdsglæde på agendaen!

Uanset hvor kaotisk din morgen har været og uanset, at du lige har haft en besværlig

kunde i røret, er forventningerne, at du altid er klar med et smil og en venlig bemærkning.

• Hvad er motivation og arbejdsglæde for dig?

• Idéer til hvordan du ved hjælp af enkle teknikker kan blive din egen kilde til motivation

– også på de lidt trælse dage

• Sådan smitter du andre med dit humør og overskud

Direktør Klaus Nørby Jakobsen, KNJ Improvement

16.25 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.30 Konferencen slutter

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Har du spørgsmål vedrørende

konferencen, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Connie Christensen,

IBC Euroforum, telefon 41 95 14 10, e-mail connie.christensen@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk


O n s d a g d e n 2 4 . s e p t e m b e r 2 0 0 8

F r e d a g d e n 2 1 . n o v e m b e r 2 0 0 8

V a l g f r i

W o r k s h o p

En opdatering i Business Engelsk

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Åbning af workshoppen

Projektleder Connie Christensen, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved underviseren

Cand.mag. Cecilie Kreiner, MASTER-LING

09.10 Business Engelsk for receptionister

Ønsker du at blive fuldt fortrolig og korrekt på engelsk i

forbindelse med modtagelse af gæster, kunder og samarbejdspartnere?

Ønsker du et brush-up på dit engelske?

Hvad er korrekt og ikke korrekt engelsk i dag?

Hvilke nye vendinger er gode at bruge?

Hvordan tager du imod internationale kunder og

samarbejdspartnere på en professionel måde?

Indhold:

• At få ”easy-to-use-tools” til korte samtaler

• At lære ”musts” omkring høflighedsfraser

• At få nyttige teknikker til ”small-talk”

• At øge dit ordforråd generelt samt i forbindelse

med din virksomheds fokusområder

• Kulturforskelle og forskelle i firmaetiquette i

relevante engelsktalende lande

• Ordforrådstræning

• Telefonsprog – gode og nyttige udtryk og vendinger

• Øvelser: Korte samtaler om her-og-nu-emner

• Samtaler omkring deltagernes behov og erfaringer

• Konklusion på dagen

Inden workshoppen:

For at undervisningen kan forløbe så målrettet som

muligt og så meget tilpasset den enkelte deltagers

behov og ønsker som muligt, anbefaler vi, at du 3

uger før workshoppens start skriver et par linier

vedrørende dit daglige arbejde i receptionen til

connie.christensen@ibceuroforum.dk Herefter vil

du modtage 3 spørgsmål på skrift fra MASTER-LING.

16.00 Tak for i dag

Underviseren:

Cecilie Kreiner er

uddannet cand.mag. fra

Københavns Universitet,

hvor hun bl.a. specialiserede

sig i britisk engelsk og britiske

kulturforhold. Hun har siden 2002 været

tilknyttet en række pædagogiske forskningsprojekter

om lærings- og undervisningsstile

i forbindelse med voksenundervisning.

Cecilie har siden 2007

været ansat hos MASTER-LING som

underviser i engelsk og som sprogchef

med fokus på udvikling af sprogundervisningen

i engelsk.

MASTER-LING har siden 1982 planlagt

og udført sprogtræning for dansk

erhvervsliv. MASTER-LING underviser

i generelt tale- og forretningssprog, i

udvalgte forretningsmæssige områder,

i fagspecifikke og brancherelaterede

områder – mundtligt og skriftligt.

Undervisningen fokuserer på resultater

og på, at deltagerne når de aftalte mål.

MASTER-LINGs 55 undervisere dækker

over stort set alle erhvervsregioners

behov for sprogtræning. De er alle

uddannet fra et universitet eller fra en

business school her eller i udlandet.

Der vil være følgende pauser i løbet

af dagen:

10.15 Pause med kaffe/the

12.00 Frokost

14.00 Pause med kaffe/the,

kage og frugt


t a l e r e o g u n d e r v i s e r e

f ø r k o n f e r e n c e n

Leon Birdi, Birdi Copenhagen

har arbejdet med salg og service siden 1980’erne. Han har en baggrund som salgschef hos Avis

Biludlejning og managementkonsulent hos Cultivator. I 2000 åbnede han eget firma. Leon er en af de mest

anerkendte salgs- og servicekonsulenter og kendt for at være god til at forstå andre mennesker. Ved foredrag

involverer og provokerer Leon, så deltagerne reelt lærer noget, der kan bruges i hverdagen.

Anne Engstrøm, Dansikring A/S

har siden 2006 været ansvarlig for videreudvikling af konceptet ”Sikkerhedsreceptionist” i Dansikring

A/S. Hun har tidligere arbejdet som receptionist og receptionsleder/chef. Anne fortæller om sikkerheden i

frontlinien – hvorfor er receptionisten en meget vigtig faktor i hele virksomhedens image rent sikkerhedsmæssigt

– og hvad kan du gøre i den forbindelse”

Henrik Rosager, Dansk Konfliktrådgivning

er selvstændig konsulent med speciale i konfliktløsning, mægling og kommunikation. Han underviser i

konfliktledelse på politiets lederuddannelse og har siden 1978 dyrket og senere undervist i japansk kampkunst.

Desuden har Henrik i en årrække fungeret som sikkerhedschef og livvagt bl.a. for Dalai Lama under

hans Danmarksbesøg i maj 2000.

Anders Oll, Mirare a/s

Er international certificeret NLP trainer med certificeringsret, er uddannet i enneagrammet, tidligere chef

for et af Danmarks største ferie- og aktivitetscentre. Desuden er Anders tidligere landstræner for Dansk

Triathlon Forbud og Team Danmark.

Chris Grew, Coachmaster

har stor erfaring med at arbejde med mennesker dels gennem hans eget lederskab og igennem hans

mangeårige erfaring som konsulent. Chris arbejder til dagligt med coaching og udvikling af mennesker og

organisationer. Som underviser og foredragsholder er Chris kendt for at motivere kursisterne og smitter

med sit gode humør og høje energiniveau.

Trine Kolding, Tid & Tanke

er uddannet fra Copenhagen Business School og Danmarks Pædagogiske Universitet samt certificeret

coach. Hun har specialiseret sig i foredrag, undervisning og coaching inden for personlig effektivitet og

planlægning. Forfatter til bogen ”Få styr på tiden – sådan bliver du mere effektiv”. Trine er også medstifter

af en IT-virksomhed, der udvikler systemer til tidsregistrering. Desuden blogger hun for Børsen Mikro om

tid, effektivitet og dagligdagen som selvstændig.

Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid, Phoenix Management

er indehaver af Phoenix Management. Virksomheden arbejder med trivsel i virksomheder på både kulturog

strukturniveau. Derudover arbejder virksomheden med den enkelte person i forhold til forebyggelse og

behandling af stress.

Jytte Hollender, hollender.dk

er certificeret NLP-trainer og har mange års erfaring fra det private erhvervsliv med ledelse, personaleudvikling,

uddannelse, rekruttering og genplacering. Hun har i dag egen virksomhed og arbejder som

underviser, foredragsholder og coach med speciale i Kvinder og Karriere.

Klaus Nørby Jakobsen, KNJ Improvement

er en stærkt motiverende person. Hans erfaringer som leder indenfor olie, IT og kommunikationsbranchen

samt omfattende arbejde med eliteidrætsudøvere, mineryddere og frivillige organisationer, gør ham til en

fascinerende og spændende facilitator og coach. I de sidste for 5 år har Klaus arbejdet intensivt med at

udvikle organisationer og ledere.


IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer

og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt

til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der

udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,

markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er

en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle

problemstilling.

Kursus i DIN virksomhed

– investér i dine medarbejdere!

Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller

intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder,

leverandører eller personale til et interessant arrangement,

hvor de får en på opleveren? Så giv os hos IBC Euroforum

et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement

ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi

kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer,

gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere.

Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov.

Ring på 41 95 14 05 eller skriv på spex@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Receptionisten” afholdes den 22. og 23. september 2008 på Munkebjerg Hotel,

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, telefon 76 42 85 00. Workshoppen den 24. september afholdes ligeledes

på Munkebjerg Hotel. Anden afholdelse af ”Receptionisten” er den 19. og 20. november 2008

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon 33 96 50 00.

Workshoppen den 21. november afholdes ligeledes på Radisson SAS Scandinavia Hotel.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Munkebjerg Hotel i

forbindelse med afholdelsen i september. For afholdelsen i november henvises til Radisson SAS

Booking - kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615.

Parkering

På Munkebjerg Hotel er der parkering ved hotellet. Ved Radisson SAS Scandinavia er der

betalingsparkering ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse

med arrangementet.

Konferencepris

Vælg alternativ

Tilmelding

senest 8 uger

før afholdelse

Spar

Tilmelding

senest 2 uger

før afholdelse

Alle priser er ekskl. moms

Spar Senere

tilmelding

Konference & workshop 8.995,- 2.000,- 9.995,- 1.000,- 10.995,-

Konference 6.495,- 2.000,- 7.495,- 1.000,- 8.495,-

Workshop 3.995,- 3.995,- 3.995,-

Netværksmiddag 475,- 475,- 475,-

Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige

talere og smykke. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på

www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Bemærk der tages forbehold for eventuelt udsolgte gaveartikler.

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på

10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling

senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed

for at overdrage deltagelsen til en kollega.

11


IBC Euroforum ApS

Blegdamsvej 104 A

Postboks 801

2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring

T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n

R e c e p t i o n i s t e n

Vejle • Konference – den 22. og 23. september 2008 • Valgfri workshop – den 24. september 2008

København • Konference – den 19. og 20. november 2008 • Valgfri workshop – den 21. november 2008

Navn

1

Navn

2

Vælg alternativ

Tilmelding

senest 8 uger

før afholdelse

Spar

Tilmelding

senest 2 uger

før afholdelse

Spar

Senere

tilmelding

Konference & workshop 8.995,- 2.000,- 9.995,- 1.000,- 10.995,-

Konference 6.495,- 2.000,- 7.495,- 1.000,- 8.495,-

Workshop 3.995,- 3.995,- 3.995,-

Netværksmiddag 475,- 475,- 475,-

Vejle

København

Ja tak, jeg ønsker at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

Navn 1

Stilling

Afdeling

E-mail

Firma

Adresse

Navn 2

Stilling

Afdeling

E-mail

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Nærmeste chef

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 @ registration@ibceuroforum.dk ö IBC Euroforum

www www.ibceuroforum.dk/rec_vejle

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 www.ibceuroforum.dk/rec_kbh

2100 København Ø

20233

More magazines by this user
Similar magazines