Kortmarkedet 2009 - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Kortmarkedet 2009 - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København

27. og 28. oktober 2009

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/kk

SPAR

kr. 2.000,-

ved tilmelding senest

11. september

Kortmarkedet 2009

• Få seneste status på udviklingen inden for

SEPA Card

• Bliv opdateret på de danske gebyrregler og

deres betydning for kortmarkedet

• Hør om internationale debetkort med et

forretningsmæssigt perspektiv

• Lær af praktisk erfaring med kontaktløse

betalinger – Oyster Card

• Mobiliseringen af kort – hvor langt er vi nået,

og hvad er business casen?

Keynote Speakers:

Principal Administrator

Michael Thom

Retail Issues, Consumer

Policy and Payment Systems,

European Commission

Business Leader Debit Products

Tuuli Perkio

MasterCard Worldwide

Director of Fares and Ticketing

Shashi Verma

Transport for London

Head of Cards

Salvatore Pennino

Deutsche Bank

www.ibceuroforum.dk

HØR OGSÅ TALERE FRA:

Danmarks Nationalbank

LO Plus

Affinion International

PBS

Cellpoint Mobile

Oberthur Technologies Danmark

PlusCON


T a l e r e :

Specialkonsulent

Anders Mølgaard Pedersen

Danmarks Nationalbank

Principal Administrator

Michael Thom

Retail Issues, Consumer

Policy and Payment Systems,

European Commission

Business Leader Debit Products

Tuuli Perkio

MasterCard Worldwide

Adm. direktør

Henrik Feldborg

LO Plus

Direktør

Peter Steenstrup

Affinion International

Manager Fraud &

Risk Management

Lisbeth Sjøl

PBS

Adm. direktør

Kristian Gjerding

Cellpoint Mobile

Director of Fares and Ticketing

Shashi Verma

Transport for London

Head of Cards

Salvatore Pennino

Deutsche Bank

Sales and Market Director

Niels Henrik Andersen

Oberthur Technologies Danmark

Senior Partner

Henning N. Jensen

PlusCON

Ordstyrer:

Seniorkonsulent

Gorm Lykke Østergaard

PA Consulting Group

P a r t n e r :

Oberthur Technologies Denmark is a part of Oberthur Technologies.

We are the leading supplier of card solutions in the Nordic region and

with sales of 859 million Euro 2008 Oberthur Technologies is a world

leader in the field of secure technologies. Innovation and high quality

services ensure Oberthur Technologies’ strong positioning in its main

target markets: Card Systems, Identity, Fiduciary and Cash protection.

For more information, please visit our website: www.oberthur.com

S p o n s o r :

Dansk Data Display A/S er dansk distributør af produkter fra en

række af verdens førende producenter heriblandt videokonference

i HD kvalitet fra Polycom og SMART Board – det interaktive

whiteboard

Læs mere på: www.dansk-data-display.dk

M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n

Konferencen henvender sig til betalingskortbrancen;

Adm. direktører, direktører, salgs- og marketingdirektører,

salgs- og marketingchefer, Business Development Managers,

afdelingschefer, projektledere, kortchefer, Card Managers,

loyalitetschefer, markedschefer, udviklingschefer, produktchefer,

konsulenter, marketingkoordinatorer samt andre med

ansvar for og interesse i betalingskort.


Et marked i stadig udvikling...

Med nye krav fra myndighederne, udvikling af ny teknologi samt nye trends i kundernes behov og

brugeradfærd er det danske kortmarked i stadig udvikling. Der opstår nye muligheder men også

begrænsninger, og der hentes inspiration fra udlandet til videreudvikling af koncepter og produkter.

Markedet for betalingskort, loyalitetskort, kontokort etc. blomstrer fortsat og skærper konkurrencen

mellem det voksende antal kortudbyderne. Det gælder derfor om at være opdateret og på forkant

med udviklingen.

Udbytte af konferencen

Konferencens mål er at skabe et overblik over udvikling og tendenser på kortmarkedet samt stille

skarpt på nogle af de mest aktuelle områder, der berører kortudstedere og kortindløsere på det

danske marked. Herudover er målet via erfaringsudveksling og løsningsforslag at udstyre deltagerne

med redskaber og inspiration til at arbejde videre på egne kortkoncepter og -produkter.

Som deltager får du indblik i:

• Love og regler samt deres betydning for det danske kortmarked

• Det globale perspektiv – SEPA card initiativer og internationale debetkort

• Udviklingen – kortmisbrug, mobile betalinger og kontaktløse betalinger

• Det forretningsmæssige perspektiv – indtjening, business model, kortkoncepter og

øget konkurrence

• Kunderne – loyalitet og målgruppe

På konferencen vil du møde eksperter fra Danmark og de nærtliggende lande såvel som repræsentanter

fra førende aktører på kortmarkedet. Herudover vil konferencen også være en oplagt

mulighed for dig til at udveksle erfaringer og netværke med kolleger på tværs af branchen.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til et par spændende og indsigtsfulde

konferencedage den 27. og 28. oktober på Radisson SAS Falconer Hotel.

Med venlig hilsen

Mia Sang Jensen

Projektleder

IBC Euroforum


Dag 1

T i r s d a g d e n 2 7 . o k t o b e r 2 0 0 9

K o r t m a r k e d e t 2 0 0 9

08.45 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te

09.15 Åbning af konferencen

Projektleder Mia Sang Jensen, IBC Euroforum

09.20 Introduktion ved ordstyreren

Seniorkonsulent Gorm Lykke Østergaard,

PA Consulting Group

Love og regler

– betydningen for kortmarkedet

09.25 Payment Service Directive (PSD)

– konsekvenser for kortindløsere / -udstedere

• Hvornår er man som kortudsteder / -indløser

omfattet af reglerne som betalingsinstitut?

• Hvad indebærer det at være omfattet?

- Kapitalkrav mv.

- Krav om information til kunderne

- Hæftelsesregler

- Øvrige krav

Specialkonsulent Anders Mølgaard Pedersen,

Danmarks Nationalbank

10.00 Pause med kaffe/te og frugt

10.15 De danske gebyrregler

• Kort om gebyrer og regler i kortsystemer,

herunder MIFs

• Oprids af historien bag de nuværende

danske gebyrregler

• Gebyrreglerne i lov om betalingstjenester /

PSD

• Nationalbankens syn på de danske

gebyrregler

- Hvilke betydning har disse regler for det

danske marked?

- Hvad er fordelene og ulemperne?

Specialkonsulent Anders Mølgaard Pedersen,

Danmarks Nationalbank

11.00 Pause med kaffe/te

SEPA card og internationale debetkort

11.15 SEPA card – how far have we come during the

past year?

• Latest status and developments within SEPA

Card?

• What is the impact on domestic card systems?

• The 3 card initiatives – EAPS, Payfair and

Monnet

Principal Administrator Michael Thom,

Retail Issues, Consumer Policy and

Payment Systems, European Commission

(indlægget holdes på engelsk)

IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden

for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe

kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold

og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle

tilgange til den aktuelle problemstilling.


Dag 1

T i r s d a g d e n 2 7 . o k t o b e r 2 0 0 9

K o r t m a r k e d e t 2 0 0 9

12.00 Frokost

13.00 International debit cards – with a business

perspective

• Developments and trends within the

European debit card market

• The consumer and merchants’ perspective

on debit cards – what are the expectations?

• Challenges and opportunities of the debit

card in relation to the Danish market

Business Leader Debit Products Tuuli Perkio,

MasterCard Worldwide

(indlægget holdes på engelsk)

13.50 Pause med kaffe/te

Kunderne – loyalitet og målgruppe

14.05 Kundernes brug af kortet – med afsæt i

CASE

erfaringer fra LO Plus kortet

• Hvad skal der til for at skabe en god kontakt

og vinde kundernes loyalitet?

• Hvordan får man loyaliteten til at blive en

integreret del af økonomien i kortet?

• Hvordan kan man løbende aktivere

kunderne?

• Hvilke erfaringer har vi gjort os – hvad gik

godt og mindre godt?

Adm. direktør Henrik Feldborg, LO Plus

14.55 Pause med kaffe/te og frugt

15.10 Kvinderne som målgruppe på kortmarkedet

• Hvorfor er kvinderne vigtige at fokusere på i

forhold til kreditkortet?

• Hvordan forholder kvinder sig til kreditkort?

• Hvordan arbejder man med kvinderne som

målgruppe?

• Hvilke elementer er vigtige i forbindelse med

kreditkortet – kvinderne taget i betragtning?

• Hvordan kan man udvikle et kortkoncept til

kvinden?

Direktør Peter Steenstrup, Affinion International

15.55 Kort afrunding af konferencens første dag

ved ordstyreren

16.00 Konferencens første dag slutter

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål

vedrørende konferencen besvares af projektleder

Mia Sang Jensen, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 20,

e-mail mia.sangjensen@ibceuroforum.dk


Dag 2

O n s d a g d e n 2 8 . o k t o b e r 2 0 0 9

K o r t m a r k e d e t 2 0 0 9

08.30 Kaffe/te

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Udviklingen inden for kortmisbrug

samt mobil- og kontaktløse betalinger

09.05 Misbrug med betalingskort – den seneste

udvikling

• Trends og tendenser inden for kortmisbrug,

bl.a. på internettet

• Udviklingen inden for misbrug af falske kort

efter implementeringen af chippen

• Hvad kan vi gøre for at begrænse misbruget?

Manager Fraud & Risk Management Lisbeth Sjøl,

PBS

09.55 Pause med kaffe/te og frugt

10.10 Mobilisering af kontokort/loyalitetskort

– hvad er business casen?

• Hvor langt er vi fremme med mobile betalinger

på det danske marked?

• Roadmap: fra fysiske konto/loyalitetskort til

kort på mobilen

• Hvad er de praktiske barrierer?

• Hvad vil det betyde for forretningen?

• Hvad vil det betyde for forbrugerne?

Adm. direktør Kristian Gjerding, Cellpoint Mobile

11.00 Pause med kaffe/te

11.15 Contactless payments

CASE

• The market for contactless payments

• The business case of the Oyster Card

• How have the customer responded?

• Implementation process and adjustments

along the way

• Lessons learned

Director of Fares and Ticketing Shashi Verma,

Transport for London

(indlægget holdes på engelsk

via video transmission)

12.00 Frokost

Det forretningsmæssige perspektiv

13.00 Mastering the challenges of today’s card market

CASE • The evolution of cards – focusing on the

European market

• Facing challenges such as how to handle

revenue pressure

• Finding strategies and a sustainable

business model

• Future outlook

Head of Cards Salvatore Pennino, Deutsche Bank

(indlægget holdes på engelsk)

13.50 Pause med kaffe/te

14.05 Kortkoncepter med udgangspunkt i de

bagvedliggende applikationer og muligheder

• Hvordan skaber man succesfulde kort på

længere sigt?

• Hvordan imødekommer man kundernes behov?

• Hvad skal kortet kunne, og hvordan kan dette

understøttes?

• 2G chippen

- Teknologien bag chippen – hvilke valg har vi?

- Hvordan opnår vi fleksibilitet på 2G chippen?

- Hvornår skal vi forvente en 3G chip?

Sales and Market Director Niels Henrik Andersen,

Oberthur Technologies Danmark

14.50 Pause med kaffe/te og frugt

15.05 Øget konkurrence – hvad skiller vinderne fra

taberne?

• Krisens betydning for kort – hvilke nye

muligheder åbner det op for?

• Konkurrencen på kortmarkedet – stadig

flere udbydere af kort

• Overlever alle MasterCard programmerne?

• Hvad karakteriserer vinderne og taberne?

Senior Partner Henning N. Jensen, PlusCON

15.50 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.00 Konferencen slutter


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Kortmarkedet 2009” afholdes den 27. og 28. oktober 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel &

Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for

bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’

(under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden

er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan

bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper

på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering

i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Vælg alternativ

Tilmelding senest

11. september

Spar Tilmelding senest

9. oktober

Spar Tilmelding efter

9. oktober

Konference 10.995,- 2.000,- 11.995,- 1.000,- 12.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere.

Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller

registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere

end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage

deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46,

info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Danske Bank Reg. 3543 Konto 3931455, CVR-nr 24 24 03 71

Er du forhindret i at deltage på konferencen?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

Kortmarkedet 20 09

København • Konference den 27. og 28. oktober 2009

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes

præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Vælg alternativ

Tilmelding senest

11. september

Spar

Tilmelding senest

9. oktober

Spar

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding efter

9. oktober

Konference 10.995,- 2.000,- 11.995,- 1.000,- 12.995,-

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/kk ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

18145

More magazines by this user
Similar magazines