Indlæg omkring sanering ved Claus Rasmussen, KHL

khl.dk

Indlæg omkring sanering ved Claus Rasmussen, KHL

12-10-2012

Mulighed for medicinsk sanering ?

‣ Kortere produktionsstop

‣ Lavere driftstab

‣ Behov for leje af stald til smågrise

‣ Forløb:

‣ 4 ugers faringsstop

‣ Eller dyr under 10 mdr. fjernes fra

ejendommen

‣ 90 dage uden indsættelse af nye dyr

Saneringsforløb

Medicinsk saneringsforløb

Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Løbestop

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Faringsstop X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fravænningsstop X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Frav. grise flyttes

X X X X X X X X X

Salg fra 30 kgs grise X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Indsættelse af polte

X

Behandlingsuge

Indsættelse af nye polte

efter 90 dage

4