Special intereSt group om Salg - it-forum midtjylland

itforum.dk

Special intereSt group om Salg - it-forum midtjylland

Special interest group om Salg

Mangler du sparring og inspiration i dit daglige arbejde med salg og marketing? Så er it-forum midtjyllands SIG SALEnetværk

til it-virksomheder måske noget for dig.

Formålet er at:

• Optimere og styrke deltagernes B2B-salgs- og markedsføringsaktiviteter på nære såvel som fjerne markeder.

• At videndele de mange erfaringer, der samlet set findes blandt deltagerne i gruppen og på den måde aktualisere den

enkelte virksomheds salgsindsats.

Målgruppen:

Gruppen henvender sig til dig, der har ansvaret for salg, forretningsudvikling m.v. i komplementære teknologivirksomheder,

der arbejder med udvikling og afsætning af software- eller hardwareløsninger.

Indhold:

• Du vil både få input fra eksterne oplægsholdere og der vil være interne aktiviteter som f.eks. at udarbejde en markedsanalyse.

• Du får specifikke salgsværktøjer med hjem inden for f.eks. salgsstrategi, kontrakter, CRM, kundeemnegenerering,

salgsforecast, markedsoplysninger, sælgerstyring, m.v.

• Du får mulighed for få direkte sparring med de øvrige deltagere på aktuelle udfordringer.

For at opnå den optimale synergieffekt i netværket bør alle deltagerne være indforstået med, at netværkssamarbejdet

foregår efter give and get-princippet.

Møder

Vi planlægger at afholde 7 netværksmøder henover de næste 12 måned. Første møde er den 21. juni kl. 9.00-13.00 i IN-

CUBA Science Park i Aarhus. Herefter afholdes møderne på skift hos medlemmerne.

VEND ->


Pris:

Prisen for at deltage i SIG SALE-netværket er 6900 kr. + moms for medlemmer af it-forum midtjylland og 8900 kr. + moms

for ikke-medlemmer. Beløbet dækker 7 netværksmøder henover de næste 12 måneder.

Facilitator

Møderne faciliteres af Jens Uggerhøj, indehaver af virksomheden UCONNECT ApS med speciale i salgsoptimering, international

salg, forretningsudvikling, go-to-market strategi, markedsanalyser og kundearrangementer samt facilitering af

netværk og advisory boards. Læs mere om UCONNECT ApS.

Yderligere information

Har du uddybende spørgsmål om gruppen, så kontakt Jens Uggerhøj, 40 95 11 10 eller

jens@uconnect.dk .

Tilmelding på www.itforum.dk under arrangementer senest den 15. juni

More magazines by this user
Similar magazines