Motor SCM 025–108 M2 - Sawo

sawo.dk

Motor SCM 025–108 M2 - Sawo

Motor SCM 025–108

3203 DK

M2

SUNFAB SCM M2 er en

serie robuste aksialstempelmotorer

specielt egnet

til spil-, sving- hjul- og

larvebåndsdrift.

SUNFAB SCM M2 har vinkelstillet

aksel og sfæriske

stempler. Udførelsen giver en

kompakt motor med få bevægelige

dele, højt startmoment

og høj driftssikkerhed.

SUNFAB SCM M2 dækker

hele deplacementsområdet

25-108 cm3/omdr. med

maks. arbejdstryk 40 MPa.

SUNFAB SCM M2’s veldimensionerede,

dobbelte,

koniske rullelejer tillader

høj akselbelastning

og giver en udmærket

hastighedskarakteristik..

SUNFAB SCM M2’s høje

driftssikkerhed er opnået

ved hjælp af materialevalg,

hærdningsmetoder,

overfladestrukturer

og den kvalitetssikrede

fremstillingsproces.

Type

Deplacement

cm 3 ⁄omdr.

Arbejdstryk

maks. intermittent

MPa

maks. kontinuerligt

MPa

Omdrejningstal

maks. intermittent

omdr.⁄min.

maks. kontinuerligt

omdr.⁄min.

min. kontinuerligt

omdr.⁄min.

Effekt

maks. intermittent

kW

maks. kontinuerligt

kW

Startmoment teoretisk værdi

Nm⁄MPa

Massetræghedsmoment ( x 10 -3 ) kg m 2

Vægt

kg

025 034 040 047 056 064 084 090 108

25.4 34.2 41.2 47.1 56.7 63.5 83.6 90.7 108.0

40 40 40 40 40 40 40 40 35

35 35 35 35 35 35 35 35 30

7000 7000 6300 6300 6300 6300 5200 5200 5200

6300 6300 5700 5700 5700 5700 4700 4700 4700

300 300 300 300 300 300 300 300 300

86 115 125 145 175 195 215 230 230

40 55 60 65 80 90 100 110 110

4.0 5.4 6.6 7.5 8.9 10.0 13.3 14.4 17.1

1.1 1.1 2.6 2.6 2.6 2.6 7.4 7.4 7.4

11.0 11.0 18.3 18.3 18.3 18.3 26.0 26.0 26.0

Oplysningerne om omdrejningstal

baserer sig på maks. tilladt

periferihastighed på de koniske

rullelejer.

Intermittent effekt baserer sig på

maks. kontinuerligt omdrejningstal

og arbejdstryk.

Kontinuerlig effekt baserer sig på

den højest udtagne effekt uden

tilførsel af eksternt køleflow til

motorhuset.

Med intermittent drift menes maks.

6 sekunder pr. minut, gældende

f.eks. omdrejningstalsspidser under

aflastnings- og accelerationsforløb.

1 (8)


Versioner, hoveddata

Eksempel

SC M - 025 W - N - M21 - W30 - V2 M - 1 00

Linje

1 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 10

Linje

SC Sunfab Compact, bent-axis design

1. Type

M Motor

2. Størrelsek

012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130

3. Omløbsretning

W Uafhængig

7. Tilslutningsdæksel

012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130

V1 90° vertikal - - - - - - - - X X X -

monteringsflange*

V2 90° horisontal - - X X X X X X X X X -

monteringsflange*

* I overensstemmelse med SAE J518 kode 62

8. Tilslutninger

012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130

M Metrisk

- - X X X X X X X X X -

4. Akseltætning

N

H

V

Nitril

Nitril, højt tryk

Viton, høj temperatur

5. Monteringsflange

012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130

M21 ø 135 - - X X - - - - - - - -

M22 ø 160 - - - - X X X X - - - -

M23 ø 190 - - - - - - - - X X X -

9. Tillæg

1 Ekstern dræning

10. Tilbehør

00 Ikke tilgængeligt

6. Akseludførelse

Spline DIN 5480 012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130

W30 W30x2x14x9g - - X X X X X X - - - -

W35 W35x2x16x9g - - - - X X X X X X X -

W40 W40x2x18x9g - - - - - - - - X X X -

X

= Tilgængelig, standard

2 (8)


Dimensioner

SCM 025-034 M2

SAE J518 -3/4"

6000 psi (41.4 MPa)

88.1

15 16

117

188

160

59

18.2

40.5

M8 (8x)

∅135 h6

∅ 94

40°

∅14

91.3

15 18

145.4

235

200

75

50.8

M10 (8x)

∅18

101

109

∅160 h6

∅121

23.8

97

78

V2

O-ring

indgår

87.1

123

M21

35

(88.1)

W30x2x14x9g

7

M12

22

28

W30

SCM 040–064 M2

SAE J518 -3/4"

6000 psi (41.4 MPa)

V2

O-ring

indgår

90 153

M22

41 (91.3) 35 (91.3)

W35x2x16x9g

M12

8

W30x2x14x9g

M12

7

22

22

28

W35

28

W30

3 (8)


SCM 084–108 M2

SAE J518 -1"

6000 psi (41.4 MPa)

107 157

15 20

260

224

57.2

84

M12(8x)

∅22

108

125

27.8

∅190 h6

∅139

V2

O-ring indgår

106

166

M23

SAE J518 -1"

6000 psi (41.4 MPa)

75

107 190

15 20

260

224

27.8

M12 (8x)

∅22

120

125

57.2

∅190 h6

∅139

V1

O-ring indgår

106

136

M23

45 (107)

40 (107)

W40x2x18x9g

8

W35x2x16x9g

8

M16

36

48

W40

M12

22

28

W35

4 (8)


Almene anvisninger

Valg af akseltætning

Temp.

Maks. motorhustryk MPa ved omdr.⁄min

Motor SCM

Kode °C 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

025–064 N 75 0.55 0.27 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08

H 75 2.46 1.23 0.82 0.61 0.49 0.41 0.35

V 90 0.55 0.27 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08

084–108 N 75 0.38 0.19 0.13 0.10 0.08 0.06

H 75 1.72 0.86 0.57 0.43 0.34 0.29

V 90 0.38 0.19 0.13 0.10 0.08 0.06

Ret til konstruktionsændringer

forbeholdes

Bogstavsforkortelser ifølge afsnittet

Versioner, hoveddata, side 2.

Faktorer, der påvirker valget af akseltætning,

er hydraulikmotorhusets

tryk og drænoliens temperatur.

For drænolien gælder der maks. 75

°C ved akseltætning af Nitril og 90

°C for tætning af Viton. Disse temperaturer

må ikke overskrides.

Husets tryk skal være lig med

eller større end det ydre tryk på

akseltætningen.

Optimal angrebsvinkel for radialbelastning

Lejernes levetid (h)

Radialbelastning (N)

F

20°

A

Tryk roterer

mod uret

B

Tryk roterer

med uret

20°

F

Akselbelastninger

Motorens levetid afhænger i stor grad af lejernes levetid.

Disse påvirkes af driftsforhold, som omdrejningstal,

tryk, olieviskositet og renhedsgrad.

En ydre belastning på akslen, akselens størrelse, retning

og placering påvirker også lejernes levetid.

Hvis du ønsker beregning af lejernes levetid til specielle

opgaver, kontakt Sunfab Hydraulics.

Ledningsdimensionering

Anbefalet flowhastighed i trykledningen er maks 7 /sek.

Filtrering

Renhed ISO norm 4406, kode 16/13 anbefales.

Hydraulikvæsker

Højtydende olie ifølge specifikation ISO type HM,

DIN 51524-2 HLP eller bedre skal anvendes.

Min. viskositet 10 cSt er påkrævet for at sikre smøring.

Ideel viskositet er 20–40 cSt.

5 (8)


Temperaturer/Motorhusskylning

Høj olietemperatur reducerer akseltætningens levetid og

kan sænke oliens viskositet til under det anbefalede niveau.

En systemtemperatur på 60 °C og en dræntemperatur

på 90 °C må ikke overskrides.

Skylning af motorhuset kan være nødvendig for at holde

drænolien på den anbefalede temperatur.

Q skyl

Vejledende værdier for motorhusskylning:

Motor SCM Skylning l/min Kont. omdr./min

025-034 2-8 ≥ 2800

040-064 4-10 ≥ 2500

084-108 6-12 ≥ 2200

Modtryksventil

Modtryksventil

Q skyl

Q skyl

Motorhusskylningen kan foranstaltes ved

hjælp af en skylleventil eller ske direkte fra

returledningen. Hvis returtrykket er for lavt,

kompenseres der med en modtryksventil.

Tankledningen tilsluttes til det højeste punkt

som vist på figuren.

Skylleventil

Forenklede kredsløbsdiagrammer

Installation

Motorhuset fyldes med olie til mindst 50 % af volumet

før opstart.

• Dræneringsslangen kobles til på motorens højest

placerede drænudtag.

• Den anden ende tilkobles olietanken under

olieniveau.

6 (8)


Brugbare formler

D x n

Flowbehov Q = l⁄min

1000 x η v

Q x 1000 x η

Hastighed n = v

omdr.⁄min

D

D x ∆p x η

Drejningsmoment M = hm

Nm

6,3

Q x ∆p x η

Effekt P = t

kW

60

D

n

P

Q

η v

η hm

η t

M

∆p

= deplacement, cm 3 ⁄omdr.

= omdrejninger⁄min

= effekt, kW

= flow, liter⁄min

= volumetrisk virkningsgrad

= hydraulisk-mekanisk virkningsgrad

= total virkningsgrad = η v x η hm

= moment, Nm

= trykdifference mellem ind- og

udgang på hydraulmotoren, MPa

7 (8)


ADVARSEL

Når motoren er i drift:

1. Berør ikke trykslanger

2. Vær opmærksom på roterende dele

3. Der kan forekomme høje temperaturer på motoren og slangerne

3203DK1206 Produced in Sweden by Nova Design

Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden. Phone: +46 650-367 00, Fax: +46 650-367 27, E-mail: sunfab@sunfab.se Web: www.sunfab.com

8 (8)