VIFINs nyhedsbrev - Vifin. Videnscenter for Integration

vifin.dk

VIFINs nyhedsbrev - Vifin. Videnscenter for Integration

Nyhedsbrev | Videnscenter for Integration

December 2012 | Årgang 4 nr. 4 | www.vifin.dk

Indhold

Actvise – Forum Theatre har holdt afsluttende konference 1

Studiebesøg fra Tyrkiet 2

Stadig udlån af mobiltelefoner til lokale skoler 2

AGE - et nyt projekt om internationalisering i kommunerne 3

Informationsmøde om EU’s 7. rammeprogram 3

Projekter om unge og demokrati afsluttet 4

Nordens dage 4

Men-Can – et nyt projekt for mænd 5

WI-CaN-projektet: Året der gik 5

Vejle som Smart City 7

Jelling - Rige, Religion, Regent 8

Actvise - Forum Theatre har holdt afsluttende konference

I starten af oktober afholdt VIFIN og UU Vejle den afsluttende

konference i Actvise-projektet i EuropaHuset i

København. Over to dage blev projektet og dets resultater

præsenteret gennem oplæg og små demonstrationer, og

derudover blev der også introduceret og perspektiveret til

andre EU-projekter omhandlende unge, uddannelsesvejledning

og kreative metoder.

Med omkring 50 deltagere var der rigelig grobund for

spørgsmål og diskussion, samtidig med at deltagerne

indimellem fik lov til selv at være med i aktiviteterne. Der

var mulighed for både at få en forsmag på forumspil og en

introduktion til brugen af digitale medier i disse. Samtidig

blev der præsenteret en masse forskellige øvelser som

inspiration, og der var flere paneldebatter til at igangsætte

diskussioner om relevante emner relateret til unge og uddannelse.

Konferencen var desuden en mulighed for at præsentere

projektets endelige metodehåndbog. Håndbogen er en

ressource til at lære at bruge metoden og består af vejledninger,

instruktioner og videoeksempler. Håndbogen er

tilgængelig online på haandbog.actvise.eu.

Projekt Actvise – Forum Theatre er støttet af Leonardo

da Vinci Vidensudviklingspuljen under EU’s program for

Livslang Læring. Projektets formål er udvikling af nye inddragende

metoder til ungdomsvejledning ved at koble den

deltagende teaterform forumteater med digitale medier.

Projektet afsluttes ved udgangen af 2012.

Tilbage til forsiden

1


Nyhedsbrev | Videnscenter for Integration

December 2012 | Årgang 4 nr. 4 | www.vifin.dk

Studiebesøg fra Tyrkiet

I november 2012 fik VIFIN besøg fra Adana, Tyrkiet. En

række deltagere fra den tyrkiske forening, Toplumsal Rehabilitasyon

Dernegi (TRDER), deltog i et kursus om webdesign

under EU’s Leonardo-program for Livslang Læring. Foreningen

sætter fokus på at uddanne og hjælpe socialt udsatte,

handicappede og immigranter.

Deltagerne ankom til Vejle d. 12. november, hvor de tilbragte

to uger med undervisning i webdesign, HTML, CSS

og WordPress. De blev undervist af én af VIFINs it-kyndige

medarbejdere, Hanna Azizi, som har mangeårig erfaring

med webdesign og it. Som en del af kurset skulle deltagerne

udvikle en hjemmeside, som blev præsenteret på

kursets sidste dag. Kursisterne kan bruge disse redskaber i

forbindelse med deres daglige arbejde, hvor mange af dem

arbejder med webdesign eller er selvstændige forretningsdrivende.

Den 19. november ankom en anden gruppe til Vejle på en

uges studietur arrangeret af TRDER. Deltagerne i gruppen

var en blanding af repræsentanter for socialforvaltningerne i

Adana, handicaporganisationer og skoler, der arbejder med

handicappede. Målet for studieturen var at lære mere om,

hvordan handicappede og andre socialt marginaliserede

behandles i det danske velfærdssystem, og hvordan vi søger

at inkludere dem på bedst mulig vis. Vi havde et stramt,

men meget lærerigt program, hvor vi blandt andet besøgte

JobCenter Vejle, Center for Specialundervisning for Voksne

og Ellehøj – Center for beskyttet beskæftigelse.

Stadig udlån af mobiltelefoner til lokale skoler

Siden projektet Mobil Efteruddannelse startede, har VIFIN

lånt mobiltelefoner ud til skoler, som var med i projektet.

Telefonerne var så stor en succes, at VIFIN for et år siden

besluttede at låne telefoner ud til de lokale skoler, som ville

bruge dem i den daglige undervisning.

I øjeblikket har VIFIN lånt telefoner ud til et huskunst-projekt,

som hedder ”Teknologi med omtanke”. Du kan læse

mere om projektet på Vejle Digitale Skoler her: http://www.

vejledigitaleskoler.net/2012/09/teknologi-med-omtanke.html

Der er booket udlån af HTC Wildfire-telefoner helt frem

til maj. HTC Legend-telefoner kan reserveres fra februar.

Hvis der er vejlensiske skoler, som er interesserede i at låne

mobiltelefoner til undervisningen, kan I kontakte Randi på

ramho@vejle.dk.

Tilbage til forsiden

2


Nyhedsbrev | Videnscenter for Integration

December 2012 | Årgang 4 nr. 4 | www.vifin.dk

AGE - et nyt projekt om internationalisering i kommunerne

at gennemføre interne behovsanalyser, som skal være med

til at kortlægge partnernes nuværende kompetencer og deres

ønsker for videreudvikling. Det er på denne baggrund,

at projektet vil udarbejde en række træningsmoduler og

kurser, der i løbet af projektet vil blive samlet i en håndbog

til distribution blandt andre kommuner og organisationer.

I august 2012 søsattes EU-projektet Administrations Go

Europe! (AGE) – et samarbejde mellem Vejle Kommune,

VIFIN og en række kommuner og offentlige institutioner i

Europa. Under en overordnet internationaliseringsramme

sætter projektet fokus på at forbedre kommunale medarbejderes

kompetencer inden for udviklingen og styringen

af internationale partnerskabsprojekter. Projektet er støttet

af EU’s program for Livslang Læring - Leonardo da Vinci

Læringspartnerskaber.

I starten af oktober deltog tre medarbejdere fra Vejle Kommune

og VIFIN i projektets opstartsmøde i Magdeburg,

Tyskland. I forlængelse heraf er de forskellige partnere ved

I april skal Vejle være vært for det næste partnermøde. Mødet

vil sætte fokus på Vejle Kommunes eksisterende arbejde

på det internationale område, herunder: udarbejdelsen af

internationale strategier på et kommunalt plan, udvikling

af personalekompetencer og networking blandt personaleafdelingerne

i kommunen. I Vejle Kommune vil projektet

derfor også fungere som et supplement til dette arbejde

og de undervisningstilbud, projektlederkurser og netværksworkshops,

der udbydes.

Da projektet ønsker en stor forankring i kommunen,

opfordres afdelinger og medarbejdere med interesse

for – og evt. erfaring med – internationalt arbejde til at

deltage i projektet. Hvis dette har fanget din interesse, kan

du kontakte Søren Madsen fra HR-afdelingen på sorma@

vejle.dk eller Kathrine Jakobsen fra VIFIN på kathj@vejle.dk.

Alle henvendelser er velkomne. Du kan også læse mere om

projektet på http://www.vifin.dk/242_adm_go_europe.htm

Informationsmøde om EU’s 7. rammeprogram

- inden for temaet informations- og kommunikationsteknologi

EU’s 7. rammeprogram bliver ofte omtalt som en pulje,

hvor størrelsen på midlerne kun overskygges af besværet

ved at skrive en ansøgning. VIFIN arrangerede i samarbejde

med EuroCenter under Styrelsen for Forskning og Innovation

et åbent og gratis informationsmøde om temaet

informations- og kommunikationsteknologi torsdag den

13. december i Spinderihallerne. Dette tema er yderst

vedkommende for mange organisationer, virksomheder og

kommunale afdelinger, bevidnet gennem over 30 deltagere

fra mange forskellige institutioner. Christian Holstein forklarede

om rammeprogrammets forskellige challenges baseret

på de tilmeldtes i forvejen erklærede interesser. Derudover

fik deltagerne også gode råd med på vejen om ’den gode

ansøgning’, og slutteligt var der en spørgerunde, der fortsatte

efter det skemalagte program var færdigt.

Tilbage til forsiden

3


Nyhedsbrev | Videnscenter for Integration

December 2012 | Årgang 4 nr. 4 | www.vifin.dk

Projekter om unge og demokrati afsluttet

VIFIN har i år været involveret i to projekter under EU’s

Aktive Unge-pulje sammen med SSP Vejle. De to projekter

har omhandlet demokrati, EU og aktivt medborgerskab

blandt unge mennesker. Projekterne har lokalt været koblet

sammen i fælles aktiviteter. Blandt andet har en gruppe

unge været involveret i et kunstforløb sammen med

den lokale kunstner Flemming Jarle, og de unge har også

produceret en video om unges forhold til demokrati og

medborgerskab.

I november var det så tid til de to afsluttende møder på

Cypern. Første møde var et 6-dages seminar for 18 unge,

6 unge fra hvert af deltagerlandene Danmark, Italien og

Cypern. På seminaret var der fokus på at lære om demokrati,

demokratiske formidlingsformer samt at være

rollemodel for andre.

Andet møde var et erfaringsudvekslingsseminar, hvor organisationer

fra 7 europæiske lande præsenterede resultater

og erfaringer, de hver især har gjort sig i arbejdet med unge

og demokrati lokalt. Hver organisation har arbejdet med

alternative og kreative metoder, deriblandt både volleyballturneringer,

videokonkurrencer og oprydning af strandarealer.

Nordens Dage

Projektet Nordens dage er et undervisningsforløb, som

inddrager 8. klasser fra de nordiske lande: Sverige, Finland,

Norge, Island, Færøerne, Grønland, Ålandsøerne og Danmark.

Forløbet strækker sig over 7 uger.

Målet er at styrke elevernes forståelse af de nordiske sprog

dansk, norsk og svensk, og vække en interesse og nysgerrighed

for Norden. Dette gøres ved, at eleverne får kendskab

til hinanden på tværs af Nordens grænser og får viden om

Nordens kultur og historie gennem digitale medier. Projektet

skal også vise eleverne, at deres modersmål rækker ud

over de nationale grænser, ved at der bliver lagt op til, at de

skal kommunikere med hinanden på dansk, norsk og svensk

frem for at slå over i engelsk.

Projektets omdrejningspunkt vil være en hjemmeside, hvor

eleverne kan kommunikere med hinanden på tværs af

landegrænser. Her kan de lære hinanden at kende og hjælpe

hinanden med at løse de opgaver, der kommer til at være

på hjemmesiden. De kan desuden oploade film, tekst og

lyd og finde oplysninger om Norden til brug i opgaverne.

På hjemmesiden vil der være undervisningsmaterialer i

form af tekster, skøn- og faglitteratur samt links til film og

musik. For de medvirkende lærere vil der ligeledes være et

lukket forum, hvor de også kan kommunikere og udveksle

ideer. Hjemmesiden vil være på dansk, svensk og norsk.

Nordens Dage kulminerer med en event, der strækker sig

over minimum 3 dage, hvor der vil være konkurrencer på

hjemmesiden. Inden selve eventen er hjemmesiden åben i

2 uger, hvilket giver eleverne mulighed for at lære hinanden

at kende og forberede sig på konkurrencen. Efter eventdagene

forbliver hjemmesiden åben i en måned for alle, som

har lyst til at se med, og på den måde kan Nordens Dage

nå ud til alle skoler i Norden.

En måned før selve eventdagene vil der blive afholdt et kickoff-møde

i København for de deltagende lærere. Mødet vil

strække sig over to dage. Der vil blive inviteret to lærere fra

hver af de deltagende skoler. På mødet vil der være mulighed

for at møde de andre lærere og projektgruppen. Mødet vil

skabe en større interesse og engagement i projektet. Ved at

lærerne har mødt hinanden ansigt til ansigt, vil det skabe en

større begejstring og ansvarsfølelse for at deltage i projektet.

Tilbage til forsiden

4


Nyhedsbrev | Videnscenter for Integration

December 2012 | Årgang 4 nr. 4 | www.vifin.dk

Under mødet vil der være foredrag af forskellige eksterne

foredragsholdere. De vil inspirere til at arbejde med

projektet og skabe en større interesse for Norden i det

hele taget. Desuden vil hjemmesidens funktioner blive gennemgået

af en it-kyndig, så lærerne føler sig klædt på til at

kunne bruge funktionerne til at oploade film og musik osv.

så de er klar til at hjælpe eleverne. I løbet af de to dage kan

lærerne få og dele inspiration med hinanden til, hvordan

projektet kan bruges i undervisningen.

Samarbejdspartnerne er:

Projektet har fået 50 % støtte fra NordPlus, der er Nordisk

Råds program for Livslang Læring-projekter. Vejle Kommunes

Økonomiudvalg har bevilget støtte fra Venskabsbypuljen

– og opfordret til at søge supplerende finansiering fra

eksterne fonde, hvilket allerede er sket. Senest er Tips- og

Lottopuljen ansøgt.

• Foreningen Norden (www.foreningen-norden.dk)

arbejder for øget samarbejde på tværs af de nordiske

landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse,

information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde,

kultur m.m.

• Nordiske Sprogpiloter (Lis Madsen, projektleder)

(www.sprogpiloter.dk) er et projekt, der uddanner

lærere til såkaldte sprogpiloter, der aktivt formidler de

nordiske sprog i undervisningen. De har viden og indsigt

om materialer og metoder til at inddrage de nordiske

sprog i undervisningen og vejlede kollegaer til at gøre

det samme.

• Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland

(www.svenskanu.fi) har erfaring med at lave projekter,

der fremmer de nordiske sprog. På nuværende tidspunkt

er de med i projektet svensk.nu, der gennem en

hjemmeside og en række aktiviteter fremmer svensk

sprog og kultur blandt den finske ungdom.

• Den Islandske Dansklærerforening hjælper islandske

lærere med materialer og metoder til at undervise i

dansk i skolerne.

Tilbage til forsiden

5


Nyhedsbrev | Videnscenter for Integration

December 2012 | Årgang 4 nr. 4 | www.vifin.dk

Men-Can – et nyt projekt for mænd

Den 7. januar 2013 mødes mænd fra asylcentrene i Jelling

og Thyregod sammen med etnisk danske mænd til den

første af en række aftener, hvor fokus er på kulturudveksling

gennem madlavning. Aftenen udgør startskuddet for et

nyt projekt i VIFIN, Men-Can. Projektet er dog mere end

madlavningsaftener – formålet er at tilgå mænd i asylcentre,

en marginaliseret og udsat gruppe, der har fået meget

lidt opmærksomhed. En rundspørge blandt mændene har

ført til en hel vifte af foreslåede aktiviteter, der strækker sig

over så forskellige ting som virksomhedsbesøg, fluebinding,

by- og naturvandringer, sportsaktiviteter, museumsbesøg og

meget mere

Projektet bygger på en klar overbevisning om, at en vellykket

integration bør påbegyndes så tidligt som muligt og

bør involvere både asylansøgeren og det danske samfund.

Derfor søger projektet at højne interaktionsniveauet imellem

de to aktører og på denne måde bidrage til en større

succesrate for integrationen.

Det er ligeledes håbet, at Men-Can kan indgå i et tæt samarbejde

med WI-CaN, et netværk for allerede herboende

marginaliserede kvinder (se herunder).

Har projektet fanget din interesse, er du meget velkommen

til at kontakte Mads K. Jørgensen på madkr@vejle.dk. Alle

henvendelser er velkomne.

WI-CaN-projektet: Året der gik

I oktober 2011 startede kvindenetværket, WI-CaN, ud med

et informationsmøde om projektet, hvor seks frivillige kvinder

fra Vejle sammen fastlagde programmet for netværkets

efterfølgende møder. Et år efter denne spæde start gør vi

nu status på årets begivenheder og afslutter årets mødeaktiviteter

med en aften i julehyggens tegn.

I året der gik, har Wi-CaN-netværket afholdt ti lokale arrangementer

med forskelligt indhold; deltaget i tre internationale

partnermøder med projektets partnere i Tyskland,

Spanien, Bulgarien, Tyrkiet og England; og berørt 48 kvinder

i det lokale netværk i Vejle. De lokale aktiviteter har bl.a.

budt på oplæg fra Jobcenter Vejle og fra Kvindehuset i

Aarhus; på madlavningsaftener; og på aftener med dans,

lege og boldspil. Netværket har også syet lapper og indsamlet

opskrifter fra bl.a. Somalia og Ukraine, som deles

med de andre partnere. Endelig sluttede netværket året af

med julehygge hos en af netværkets deltagere, der havde

inviteret gruppen på besøg i sit julepyntede hjem.

Allerede nu er vi i gang med at planlægge forårets aktiviteter.

Det første møde i 2013 bliver d. 9. januar, og derefter

afholdes der månedlige møder helt frem til juni. Følg med

på vores hjemmeside: http://wi-can.eu/, eller vores Facebook-side:

https://www.facebook.com/wican.eu?ref=hl. Du

kan også kontakte netværket på kamje@vejle.dk eller på tlf.:

76 81 38 80.

WI-CaN er støttet af EU-programmet Livslang Læring -

Grundtvig Læringspartnerskaber.

Tilbage til forsiden

6


Nyhedsbrev | Videnscenter for Integration

December 2012 | Årgang 4 nr. 4 | www.vifin.dk

Vejle som Smart City

VIFIN arbejder for tiden med en række tiltag, der skal hjælpe

Vejle på vej til at blive en såkaldt ’Smart City’. En Smart

City er et internationalt begreb for indretning af byer på en

smartere måde – smartere i forhold til borgerne, smartere

i forhold til miljøet, økonomi, effektivitet, erhvervsudvikling,

innovation, kultur osv.

Overordnet set måles en Smart City på seks områder:

• Økonomi

• Mobilitet

• Miljø

• Mennesker

• Levevilkår

• Byadministration

For Vejles vedkommende drejer det sig dog ikke blot om at

være en ”smart by”, men en ”smart kommune”, der også

tænker løsninger i forhold til landdistrikter og centerbyer i

kommunen.

En smart kommune er en ”Smart City i øjenhøjde”

Som en del af vores Smart City-udviklingsarbejde har

VIFIN gennem de sidste 2-3 år arbejdet på at skabe en

Vejle-forståelse af Smart City-begrebet; en forståelse, der

kan matche en kommune af Vejles type (med både by og

landdistrikter).

I stedet for store, forkromede projekter interesserer vi os

for, hvordan Smart City kan gribes an i det små. Det betyder

bl.a., at de forskellige mindre digitale læringsprojekter,

som VIFIN og andre afdelinger arbejder med, kan defineres

som Smart City-projekter.

Dette har vi allerede gjort gennem det tværkommunale

netværk ”Det Mobile Vejle” - og i det hele taget kan mange

af VIFINs projekter ses i en Smart City-kontekst, selvom

projekterne ikke er finansieret af Smart City-puljer.

Udgangspunktet for vores overvejelser er, at Vejles Smart

City-strategi på den ene side skal resultere i store, tværkommunale

samarbejdsprojekter, på den anden side suppleres

af en ”mange bække små”-tankegang, hvor de overordnede

mål deles op i små, håndterbare størrelser, der hele

tiden forholder sig til et fælles overordnet ”mindset” om

at ”løse” ønsker og udfordringer her og nu, udnyttende de

senest opståede teknologiske muligheder.

Ansøgning om Smart City-tiltag i Jelling

I Vejle Kommune arbejdes der med en lang række indsatser

i forhold til Jelling, og det er oplagt at prøve at tænke disse

indsatser ind i et Smart City-koncept målrettet netop Jelling

– et koncept der efterfølgende kan overføres til andre

centerbyer og landdistriktområder. Derfor deltager VIFIN

og Vejle Kommune, sammen med en række partnerbyer i

Europa, i en ny puljeansøgning om Smart Cities. Projektet

hedder BEST og er et EU-projekt om Smart City for små

og mellemstore byer. For vores vedkommende vil projektet

bl.a. have fokus på at arbejde med borgerinddragelse i

processen mod at blive Smart City samt på hvordan man i

nye sammenhænge kan udnytte erfaringer fra eksempelvis

projekter om digitalisering af folkeskolen, brug af IT i daginstitutioner

etc. Ansøgningen har deadline omkring 1. marts,

og går projektet igennem, vil det kunne starte op efter

sommerferien 2013.

Tilbage til forsiden

7


Nyhedsbrev | Videnscenter for Integration

December 2012 | Årgang 4 nr. 4 | www.vifin.dk

Jelling - Rige, Religion, Regent

- En digital fortælling

VIFIN arbejder for øjeblikket med at udvikle en digital undervisningsplatform

til Kultur og Erhverv i Vejle Kommune

om tiden under Kong Harald. Undervisningsmaterialet er

inspireret af teorier om læringsstile (kendt fra Gauerslundprojektet)

og fortsætter, hvor et tidligere analogt baseret

materiale slap. Det analoge materiale handlede om Kong

Harald Blåtands indførelse af kristendommen i Danmark.

Det nye materiale er som sagt digitalt og handler om riget

og regenten og er set ud fra Haralds søn Svend Tveskæg.

Hvordan opbygges digitaliseringen?

Det faglige grundindhold har Kristina Nøhr og Helle

Thorsen fra Kultur og Erhverv udviklet sammen med lokale

lærere og med støtte fra læringsstilseksperter. VIFIN skal

omsætte og fortolke dette til digitalt læringsmateriale til

både PC og iPad. Til det støttes vi af tegnere, der illustrerer

den skrevne fortælling.

Inspireret af læringsstilarter

Materialet er inspireret af teorier om læringsstile. Det vil

sige, at det ikke er certificeret, men tillader sig at afvige lidt

undervejs. Det følger dog læringsstilsteoriernes grundopbygning:

• Før-test

• Holistisk indledning

• Rammebog/Læsehæfte

• Repetitionsspil

• Formidlingsopgaver

• Efter-test

• Lærervejledning

• Jelling i dag

VIFIN står i praksis for:

• Udvikling af webplatform og design

• Udvikling af interaktiv iPad og design

• Speak og optagelse af tekstmateriale

• Udvikling af repetitionsspil

• Udvikling af formidlingsforløb

• Udvikling af lærervejledning til platformen (sammen

med Skoletube)

Tilbage til forsiden

8

More magazines by this user
Similar magazines