360° for Business - Software Innovation

software.innovation.com

360° for Business - Software Innovation

360° for Business

En standard løsning for dokument- og informationshåndtering

bygget ind i SharePoint.

- Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet

Dokumenthåndtering - Arkivering - Håndtering af e-mails

Kontrakthåndtering - Papirløse møder – Håndtering af styrende dokumenter

Projektarbejde - Samarbejde - Publicering - Sagsbehandling


360° for Business

En færdigpakket løsning som giver fuld

kontrol over information

360° for Business er en unik standardløsning for informationshåndtering og sagsbehandling bygget på

SharePoint. Løsningen er færdig konfigureret og kan både bruges af større og mindre virksomheder for

at opnå kontrol over dokumenter, bedre videndeling og højere effektivitet.

360° for Business har fem overordnede

anvendelsesområder:

• Dokumenthåndtering og arkivering

• Håndtering af korrespondance/e-mail

• Projektarbejde og samarbejde

• Papirløse møder

• Sagsbehandling og opgavehåndtering

Indenfor forskellige arbejdsfunktioner og fag, det kan være

i indkøb, salg, administrationen, HR, juridiske afdelinger eller

projektorganisationer understøtter disse anvendelsesområder

en lang række processer og arbejdsopgaver.

I 360° for Business får man muligheden for at bevæge sig

mellem disse “formål” - kaldet “objekter” uden at miste

overblikket. For eksempel opnås oversigter over hvilke;

• Dokumenter som indgår i forskellige sager

• Kontakter som er involveret i et specifikt projekt

• Sager som er knyttet til en specifik kontakt.

• Og så videre

Brugeren af løsningen får på denne måde et 360-graders

overblik over al information og har altid direkte adgang til det

relevante data, uanset udgangspunktet. Dette skaber stor

fleksibilitet i det daglige arbejde.

Komplementere SharePoint med struktur og funktionalitet

360° for Business er baseret på ’best-practice’ og internationale

standarder for dokumenthåndtering. Samtidig komplementers

SharePoint med vigtig funktionalitet for dokumenthåndtering,

arkivering og sagsbehandling.

Projekt

Med kombinationen af 360° og SharePoint får virksomhederne

en komplet løsning, hvor vigtig information såsom

dokumenter, sager, projekter, aktiviteter og kontakter er

direkte tilknyttet til hinanden. Dette giver et 360-graders

overblik og alle former for information kan behandles, lagres

og struktureres. Herigennem stilles informationen hurtigt,

nemt og sikkert til rådighed for medarbejderne.

Sag

Dokument

Proces

Ejendom

Kontakt

Aktivitet

Da løsningen er bygget på standard Microsoft teknologi

sikres en hurtig og nem implementering, lave driftsomkostninger

og en mindre risiko. Behovet for en skræddersyet,

kostbar og tidkrævende udvikling elimineres, samtidig med

at man sikrer en gradvis og tryg implementering.

I 360° unikke objektmodel er alle typer information knyttet til

hinanden for at skabe nem adgang og god søgbarhed.

Et 360-graders overblik over information

De fleste opgaver i forbindelse med informationshåndtering

kan relateres til centrale “formål” som sager, dokumenter,

projekter, aktiviteter og kontakter.


Stort fokus på brugervenlighed

360° for Business er udviklet med et stort fokus på brugerne.

Derfor er løsningen unikt integreret med Microsoft Outlook,

Office og SharePoint. Løsningen tilpasses den enkelte

brugers rolle, arbejdsopgaver eller aktiviteter, hvorved optimalt

overblik i en hektisk arbejdsdag opnås. Ligeledes får

medarbejderne et effektivt arbejdsværktøj til let at finde og

dele dokumentation samt processer til at opnå højere effektivitet.

En fleksibel løsning – gradvis implementering

360° for Business er en fleksibel løsning som understøtter en

række brugersituationer og forretningsprocesser. Løsningen

kan implementeres gradvist og skaleres op eller ned alt

efter behov. Starter man med et kernesystem kan det efterfølgende

udvides med nye moduler, integrationer til forretningssystemer

og dermed opfylde en lang række forskellige

behov.

Løsningen understøtter mange forskellige

brugerscenarier, så som:

• Arkivering og dokumenthåndtering

• Kunde-, partner- eller leverandørkorrespondance

• Projektdokumentation og styring

• Kontrakthåndtering

• Styrende dokumenter

• Rekruttering- og personalesager

• Kunde- og klagesager

• Kundeservice

• Tilbud-, salgs- eller indkøbsprocesserne

• Ansøgninger (medlemskab, kredit etc.)

• Kvalitetskontrol og inspektioner

• HMS-arbejde

• Certificeringsprocesser

• Digital mødeadministration

• Sagsbehandling

En gennemtestet standardløsning

360° for Business er en færdigpakket standardløsning

tilpasset private virksomheder og

som igennem mere end 25 år er blevet udviklet

og optimeret i tæt samarbejde med vores

kunder.

360° for Business er en gennemtestet løsning som imødekommer

høje krav til informationshåndtering fra mange forskellige

virksomheder – både større og mindre virksomheder.

Hvad siger kunderne?

“Østfold Energi valgte 360° for at understøtte en dokumentstrategi

med krav om en fælles dokumenthåndteringsløsning

med integration til forretningssystemer som vil varetage

formelle krav og fremme samarbejdet. Vi benytter i dag 360°

til korrespondance, teknisk dokumentation af produktionsanlægget,

styrende dokumenter som instrukser, procedurer

og planer, kontrakter og ikke mindst - 360° arbejdsrum for

dokumentdeling med eksterne deltagere som konsulenter,

leverandører, bestyrelsesmedlemmer og revisorer.”

Trude Bjering-Strand, IT-chef i Østfold Energi

”Implementeringen af et nyt og opdateret ESDH-system har

ikke alene givet os et teknisk løft, men har også været en

vigtig katalysator til at komme godt igennem et større udviklingsprojekt

med fokus på bedre rutiner for sagsbehandling

og medlemsbetjening i Dansk Sygeplejeråd,”

Torsten Nielsen, IT-udviklingschef i Dansk Sygepleje Råd.

“Med 360° får Sparebanken Vest en holistisk løsning for arkiv

og sagsbehandling, som passer ind i vores eksisterende

Microsoft infrastruktur og som nemt kan integreres med

applikationer som de ansatte til daglig bruger, så

som Office og CRM. Løsningen gør tidskrævende

og kostbare rutiner for arkivering og distribution

overflødige. I stedet giver 360° en god støtte

for processerne og gør det nemt for medarbejderne

at genfinde vigtig information.”

Pål Nielsen, rådgiver i Sparebanken Vest

Forretningsutvikling


360° for Business

En løsning som dækker mange

behov

Med 360° for Business hjælper Software Innovation virksomheder

med at løse typiske udfordringer med informationshåndtering.

Det kan for eksempel være:

• Manglende eller dårlige rutiner for at gemme og finde

vigtig information

• Dårligt samarbejde om eller deling af information på

tværs af afdelinger eller organisationsgrænser

• Brug af forskellige løsninger som ikke “snakker

sammen” eller ikke brugervenlige

• Håndtering af store mængder af papirer som hver dag

trykkes, distribueres og arkiveres

360° for Business opfylder derfor en lang række behov i

forskellige typer af virksomheder, afhængig af branche, fagområde

og medarbejdernes arbejdsroller.

Software Innovation hjælper virksomheder

med at løse typiske udfordringer i informationshåndteringen,

for bedre at kunne:

• Genfinde information og dokumenter - hurtigt

• Arkivere information i én fælles løsning til intern

deling og på tværs af afdelinger, lokationer og

fagområder

• Genbruge dokumentation for at undgå dobbeltarbejde

• Sikre sikker versionskontrol og sporing af ændringer

i dokumenter

• Se dokumenter, aktiviteter, sager og kontaktpersoner

fra ét sted og med integration til andre

fagsystemer

• Udnytte interne kompetencer optimalt

• Dele information med eksterne samarbejdspartnere,

kunder eller leverandører

• Offentliggøre eksisterende informationskilder

• Arbejde fleksibelt og papirløst via mobile enheder,

såsom iPads eller tablet PC’ere

• Arbejde med digital mødeadministration og sagsbehandling

– godt for miljøet

• Arbejde effektivt, idet det sker via kendte værktøjer

så som Office, Outlook og SharePoint.

Anvendelsesområderne er mange og omfatter forskellige

type information, men fællesnævneren er, at virksomheden

kan få samlet alt på et sted, i én løsning, med nem håndtering,

lagring, deling og genfinding af information i en fælles

virksomhedshukommelse. På denne måde øges sporbarheden,

sikkerheden og kontrollen, og dermed reduceres

risikoen, samtidig øges effektiviteten og lønsomheden.

I dette afsnit beskrives de fem hovedanvendelsesområder

nærmere:

1. Dokumenthåndtering og arkivering

2. Håndtering af korrespondance/e-mail

3. Sagsbehandling og opgavehåndtering

4. Papirløse møder

5. Projektarbejde og samarbejde

1. Dokumenthåndtering og arkivering

360° for Business giver god kontrol over dokumenter gennem

effektiv funktionalitet til lagring, deling og genfinding af

information. Ved hjælp af 360° bliver hverdagen overskuelig

og produktiv for medarbejderne, samtidig med det bliver lettere

at samarbejde og dele information.


Fælles arkiv – og god virksomhedshukommelse.

Løsningen hjælper virksomheden med at imødekomme krav

til sikker arkivering og dokumenthåndtering og med at strukturer

e-mails, dokumenter og anden information i ét fælles

digitalt arkiv. Det kan være ud fra om informationen hører

til kunden, leverandørerne, sagen eller projektet. På denne

måde skabes en fælles virksomhedshukommelse og dermed

grobund for effektiv viden og kompetencedeling. Dette reducerer

også risikoen for tab af information, det øger sporbarheden

og giver bedre informationskontrol.

Ved hjælp af funktionalitet til arkiv- og dokumenthåndtering

bliver hverdagen derfor langt mere overskuelig og produktiv

for medarbejderne som til daglig arbejder med indkøb, salg,

administrationen eller lignende.

E-mails, papir- og elektroniske dokumenter

lagres i et fælles digitalt arkiv. Virksomheder

oparbejder en god virksomhedshukommelse

og reducerer derfor risikoen

knyttet til tab af information.

Arkivkerne

Med løsningen som arkivkerne får virksomheden en fleksibel

og velafprøvet arkivløsning, som sikrer at vigtige dokumenter,

såsom e-mails, vedhæftede filer, skannede dokumenter,

kontrakter eller dem som kommer via andre fagsystemer, bevares

for eftertiden. Løsningen bygger på principper fra anerkendte

internationale ‘compliance’-standarder som

ISO15489 og MOREQ og er yderligere konfigureret efter

best-practice fra en række kundeleverancer i private virksomheder.

“Løsningen gør tidkrævende og kostbare rutiner

for arkivering og distribution overflødig, løsningen

er en god støtte for processer og gør det nemt for

de ansatte at genfinde vigtig information.”

Pål Nielsen, rådgiver i Sparebanken Vest

Forretningsudvikling

Avancerede søgemuligheder

Avancerede søgemuligheder i løsningen gør det nemt at

genfinde, dele og genbruge information. Søgningerne kan

gemmes og genbruges så rapporter og oversigter kan simplificeres

og blive tilgængelige for brugerne af systemet. Løsningen

kan også indgå som kilde i større søgeløsninger som

FAST eller SharePoint 2010 Search Server.

Nem arkivering, genfinding og deling af

information i 360° indebærer øget videndeling

og kompetence henvisning i virksomheden.

Effektiv dokumenthåndtering

Løsningen er en fuldt integreret del af Microsoft Officepakken.

Dette opleves blandt andet ved at 360°-funktionalitet

for søg, import, ind- eller udcheck af dokumenter er

tilgængelig direkte fra værktøjslinjerne i World, Excel og

PowerPoint.

Dette betyder, at dokumenterne nu kan produceres, åbnes,

redigeres og arkiveres direkte i 360° og automatisk knyttes

til kontakter, projekter eller sager i 360°. Nu kan al viden

deles og bearbejdes af flere. En log viser, hvem der sidst har

arbejdet med hvad, og hvilke ændringer der er sket.

Med de integrerede dokumentskabeloner, det kan for

eksempel være skabeloner til salgsbreve, referater eller kontrakter

og den fælles redigering, strømlines og effektiviseres

dokumentproduktionen internt i virksomheden markant.

Dokumenter er samlet ét sted og dokumenter i produktion

kastes ikke frem og tilbage via e-mails. Herved undgås også

duplikater og rod i redigering i de forkerte dokumenter.


360° for Business

Kontraktstyring

Med kontraktstyring i 360° får de medarbejdere, som eksempelvis

arbejder i indkøb eller juridiske afdelinger en hurtig

adgang til alle gældende kontrakter. Derudover skabes et

godt overblik over udløbsperioder, de involverede kontraktparter,

og de ansvarlige internt i organisationen, historikken

eller tidligere revisioner som direkte er tilknyttet kontraktforløbet.

Alt ses nu i en sammenhængende proces. På denne måde

er det nemt at følge op på, samtidig med at man sikrer at

de processer, som er knyttet til forhandlingerne, kontraktfornyelse

eller ændringer understøttes til tiden og professionelt

overfor alle involverede.

Styrende dokumenter

I 360° kan rutiner, procedurer, skemaer, håndbøger og andre

styringsdokumenter også struktureres og vedligeholdes

særdeles nemt. Det kan for eksempel være i forbindelse med

personale- eller instruktionshåndbøger. Sporbarhed sikres

ved hjælp af revisionshåndtering af dokumenter, versionshåndtering,

logning af ændringer og godkendelsesprocedurer.

Publicering af den endelige version sker effektivt via dynamiske

links fra 360° - eventuelt til virksomhedens intranet til

gavn for alle medarbejdere eller til andre dokumenter, hvor

det styrende dokument indgår, for eksempel i et projekt.

Publicering

Information og dokumenter i 360° kan nemt publiceres og

gøres tilgængelige både på virksomhedens intranet, eller i

andre forretningssystemer. Nu behøver man ikke længere

at kopiere information og dokumenter om den sidst godkendte

version af en kontrakt, en procedure eller andet. Nu

kan man blot ved et enkelt klik skabe ’dynamiske links’ af

dokumenterne, som ligger i 360°. På denne måde vil dokumenterne

altid være rigtige og de senest opdaterede.

Al information i 360° kan også nemt gøres tilgængelig i andre

applikationer via 360° SharePoint web parts, brug af Atom/

RSS feeds fra 360° eller ved at benytte de LINQ/WCF web

services som 360° tilbyder.

2. Håndtering af e-mails

Løsningen er også fuldt integreret med Microsoft Outlook. En

uvurderlig hjælp til effektivt at kunne styre de store mængder

e-mails som dagligt sendes og modtages. Udgående og indkommende

e-mails kan meget nemt registreres ved hjælp af

’drag & drop’ metoden over i 360°-mapper i selve Outlookmenuen

eller igennem en kort dialog. Dialogen eller metadataen

følger automatisk med over i 360° og knyttes derefter

til relevant sag, projekt eller kontakt - noget som bidrager til

en hurtig genfinding og et godt overblik over al e-mail-korrespondance.

Integrationen mellem 360° og Outlook knytter dermed e-

mails, kalendere og dokumenthåndtering sammen i én fælles

løsning, hvorved informationen, som tidligere lå ustruktureret

hen i personlig e-mail mapper og kalendere nu er del af en

sammenhæng.

3. Opgavehåndtering og sagsbehandling

360° er et værktøj som understøtter og effektiviserer alle typer

opgavehåndtering og sagsbehandling. Løsningen kan

benyttes til at håndtere mange forskelligartede sager på en

effektiv, gennemskuelig og nem måde. Hvad enten det drejer

sig om klager, juridiske forhold, personale- og kundesager

eller andre former for sager.

I 360° bevares overblikket, information samles i takt med

“sagen” udvikler sig. Opgaver og sager kan fordeles mellem

medarbejdere og en god gennemførelse af sagsaktiviteter

kan sikres. Løsningen giver et bedre overblik over status

og fremdrift af sager, noget som er med til at skabe et godt

grundlag for hurtigt at få identificeret flaskehalse. Dette skaber

langt højere effektivitet i de afdelingerne som arbejder

med sagsbehandling, for eksempel i en klagesag, en kundeservice

situation eller i HR.

Med løsningen skabes effektivitet gennem elektroniske workflows

og ved hjælp af samarbejde - internt som eksternt i

virksomheden. Tilpasning af såvel rutiner, procedurer og

regler defineres efter behov og ambitionsniveau.

Hvis der er særlige grunde til at eksportere data og dokumenter

fra 360 ° er det også muligt: 360 ° kan eksportere

XML og tilbyder specialiserede løsninger til 360° Public

Tidende Azure, hvor dokumenter og metadata nemt gøres

tilgængelige i “skyen”.


4. Papirløse møder

Igennem modulet for papirløs mødeadministration kan dagsordner

og dokumenter forberedes og struktureres på en nem

og overskuelig måde - til stor gavn for beslutningstagere eller

medarbejdere med høj møde- og kundeaktivitet.

Løsningen afvikles på iPad eller tablet PC, hvorved medarbejderne

får direkte og sikker adgang til alle dokumenter og

sager. Nu kan der arbejdes problemfrit i dem, søges blandt

dem, navigeres mellem dem, samt sørges for at de registreres

og dermed deles – hvor som helst og når som helst.

Samtidig slipper mødedeltagerne for store mængder af

papir og derved udelukkes store omkostninger til trykning,

kopiering og fysisk distribution af mødedokumenter.

Ligeledes frigives administrative ressourcer til andre opgaver

end produktion af mødedokumentation som for eksempel i

forbindelse med bestyrelsesmøder eller lignende.

”Kreditkomiteen i Sparebanken Vest behandler nu

alle sager elektronisk ved hjælp af Tablet-PC, 360°

og OneNote. Vi har opnået gode effekter relateret

til effektiv distribution af mødeinformation, forberedelse

og gennemførelse af møderne.”

Pål Nielsen, Sparebanken Vest, Norge

Løsningen fungerer som en sikker, fælles opbevaring af projektdokumentation

og giver projektmedarbejderne et godt

overblik over projektets omfang, historie og status. 360°

hjælper virksomheden med at strukturere arbejdet i interne

og eksterne projekter og skaber gennem integration med

moduler for dokument, kontaktstyring og sagsbehandling et

nemt og integreret miljø for effektivt projektarbejde.

I 360° kan virksomheden selv definere projekttyper og hierarkiske

strukturer - noget som gør det nemt at bryde komplekse

projekter ned i underprojekter. Projektdeltagerne kan

oprette projektrum i SharePoint, som lægger op til effektivt

samarbejde, hvor dokumenter, e-mails og anden tilknyttet

information nemt kan gemmes, deles eller ændres.

Effektiv funktionalitet for revisionskontrol og versionshåndtering

sikrer historik og sporbarhed i projekter. I 360° har

projektmedarbejderne adgang til SharePoint-funktionalitet

for arbejdsdokumenter, projektkalendere, planer og opgavelister,

diskussionsgrupper og wikis.

Samarbejdesrum

Da 360° er baseret på SharePoint er alle funktioner i Share-

Point også tilgængelige i 360°. Brugerne kan oprette et projektrum

eller et arbejdsrum til udveksling af information og

dokumenter mellem interne brugere, men også personer

udenfor virksomheden kan være med. Fra 360° kan dokumenter

og anden information præsenteres som webparts i

særskilte rum. Via adressekontrollen kan eksterne brugere

også få adgang til informationen.

Dokumenterne er uploadet i samarbejdesrummet og lagres

derefter i 360° på det rigtige projekt eller sag – automatisk,

eller ved at en bruger med rettigheder i 360° gør det manuelt.

Dette giver brugeren et elektronisk samarbejde med kunder,

leverandører og partnere uden brug af e-mails, og på en

sådan måde at alle involverede effektivt kan dele al information

og dokumenter. Den tætte kobling mellem samarbejdsrummet

og 360° sikrer at der tages hånd om arkivværdig

dokumentation såsom “records” og kan deles med andre i

virksomheden.

5. Projektarbejde og samarbejde

360° kan være et centralt værktøj i virksomheder, som arbejder

med projekter – store som små. Projekthåndtering

kan være nøglen til succes, idet projektsamarbejde og dokumentudveksling

mellem alle parter skal fungere let og gnidningsløst

for at opnå fælles mål.

”Til trods for at vi har store fysiske afstande mellem

brugere har alle adgang til én og samme

database. Der er en differentieret adgang til

dokumenter og sensitiv information skærmes på

en god måde.”

Trude Bjering-Strand, IT-chef i Østfold Energi


360° for Business

Nem brugergrænseflade og

arbejdsprocesser du kender

360° for Business er udviklet med et stort fokus

på brugervenlighed. For at sikre brugerne

af 360° optimale arbejdsbetingelser og tidsbesparende

rutiner har Software Innovation

udviklet en løsning som er intuitiv og dynamisk

at arbejde i. Løsningen skaber et godt overblik,

kontrol og effektivitet i hverdagen.

Høj genkendelsesgrad og god tilgængelighed

Software Innovation har gjort det nemt for brugerne ved at

bygge 360° på Microsoft SharePoint - den førende platform

indenfor produktivitet og samarbejde. 360° er desuden unik

integreret med Microsoft Office og Outlook. Dokumenter kan

eksempelvis åbnes og lagres direkte fra Word, mens e-mails

kan lagres direkte i 360° via funktionalitet i Outlook.

For at sikre de bedst mulige brugeroplevelser er 360° fuldt

integreret med Microsoft’s brugergrænseflade. Dette gør

det ligeledes nemt for de fleste brugere at lære løsningen

af kende og kræver derfor begrænset træning, da de fleste

medarbejdere i dag er bekendt med Microsoft-produkterne

360° for Business anvendes direkte i kendte

brugergrænseflader som Microsoft Outlook,

Office og SharePoint.

Rollebaseret konfigurering

360° er konfigureret med stor fokus på at understøtte de

forskellige medarbejderroller og dermed underliggende arbejdsopgaver

og processer som ses i mange af dagens

virksomheder. Hvad enten det drejer sig om almindelige

arkiveringsrutiner, dokumentproduktion, projektarbejde eller

avanceret sagsbehandling, er det brugernes arbejdsmæssige

og personlige behov som er i centrum.

’Skrivebordet’ er løsningens startsted og tilpasses brugerne

med aktuelle arbejdsopgaver, aktiviteter, sager, dokumentlister

og anden relevant information. Alt sammen for at

holde styr på en hektisk hverdag

360° udnytter SharePoint

– og omvendt

Summen af SharePoint som teknisk platform

og 360° som værdiskabende løsning på toppen

gør, at der skabes en komplet og ledende platform

for Enterprise Content Management (ECM)

udviklet for at imødekomme morgendagens

krav til informationsforvaltning og samarbejde.

SharePoint er et effektivt værktøj til samarbejde og projekstyring,

men mangler de reelle egenskaber til struktur og

kontrol over informationen. Noget som moderne virksomheder

med avanceret krav til sikker og god håndtering af information

og indhold har brug for. For at realisere SharePoints

fulde potentiale er det derfor nødvendig med en værdiskabende

løsning på toppen som indeholder disse egenskaber.

360° er bygget ind i SharePoint. Dette skaber et unikt samspil

mellem løsningerne og forstærker SharePoints funktionalitet

for samarbejde og informationsdeling. Så med kombinationen

mellem SharePoint og 360° åbnes der op for effektiv

strukturering af information, sikker og “compliant” dokumenthåndtering

og arkivering, og ikke mindst – effektiv støtte i

flere virksomhedsprocesser, hvor dokumentation indgår.

Hvorfor 360° for Business øger værdien af

din SharePoint-investering, idet

• Standardprodukt er bygget på SharePoint. Så skal

man ikke lave et selv.

• Den færdige løsning er baseret på ’best-practice’

• Det er certificeret for vigtige arkivstandarder

• Det komplementere standard SharePoint med

vigtig funktionalitet for sags- og dokumenthåndtering

• 360° er bygget på SharePoint – kører i SharePoint

– og med SharePoint – sådan at integrationsomkostninger

minimeres

Software Innovation er en professionel softwareleverandør

som sikrer kompatibilitet og


“Virksomheder har i stort omfang taget Microsoft

SharePoint i brug for håndtering af indhold, portaler og

samarbejde. Dog efterspørger flere og flere virksomheder

mere end blot en generel platform. De ønsker

løsninger, som bruger SharePoint som platform og

med en værdiskabende funktionalitet på toppen

kan tilfredsstille branche- og virksomhedsspecifikke

behov.”

Gartner: Predicts 2011: Watch for New Kinds of Content

and Applications to Manage

Med Microsoft SharePoint som platform,

en åben arkitektur, nem integration til

andre systemer, får virksomheden en fleksibel

og moderne dokumentløsning som

gør hverdagen lettere og mere effektiv for

medarbejderne – også på mobile klienter såsom

iPads og Tablet PC, får virksomheden

en fleksibel og moderne dokumentløsning

som gør hverdagen nemmere og mere

effektiv for medarbejderne.


360° for Business

360° for Business

STANDARDLØSNING TIL DOKUMENTHÅNDTERING,

ARKIVERING OG SAGSBEHANDLING

En løsning til sikker informationshåndtering og

fælles virksomhedshukommelse bygget på Microsoft

SharePoint og Office, med standard konfigurering til

håndtering af dokumenter:

• Korrespondance

• Projektdokumentation

• Generelle dokumenter

Løsningen understøtter også processer knyttet til

sagsbehandling og samarbejde i projekter.

NATURLIGE TILVALG:

MS Office

integration

MS Outlook

integration

MS Office

Skabelondesigner

360° Workflow

MS Search

Server

Express

Dokument

Kontakt

Sag

PROCES

Ejendom

Formatkonvertering

Projekt

Aktivitet

360°

Administrator

Active

Directory

synk.

SharePoint

Site generator

SharePoint

Records

Mngmt web

services

• Kontrakthåndtering

• Styrende dokumenter

• Papirløse møder

• Møde- og udvalgsbehandling

360° Web Services

SharePoint BCS

web services

Andre tilvalg Integrationer Datafangst

• Microsoft Dynamics CRM integration

• Virksomhedssøg

• Ledelsesrapportering

• Digital PDF-signering

• File Viewer

• SAP integration

• IFS integration

• Importcenter

• Klientskanning

• Batchskanning

360° for Business - datamodellen

Løsningen består af en 360° kerne hvor “Objektmodellen”

synliggør et 360-graders perspektiv for al information i systemet.

Kernen, som er bygget ovenpå Microsoft SharePoint,

består af en række elementer og værktøjer, som tilsammen

udgør den tekniske platform.

Standardløsningen 360° for Business er en færdigkonfigureret

løsning, der understøtter vigtige forretningsprocesser for

blandt andet dokumenthåndtering, arkivering, sagsbehandling,

samarbejde og projektarbejde. Et antal tillægsmoduler

og integrationsmuligheder kan ligeledes vælges til. Dermed

bliver det muligt at tilpasse løsningen præcis efter behov,

efter ambitioner eller efter i forvejen kendte arbejdsprocesser

i den enkelte virksomhed.

“Da 360° for Business er et standardprodukt

muliggøres hurtige og effektive opgraderinger ved

behov. Vores vurdering er baseret på at virkelig

kreativitet handler om at få et standardprodukt til

at fungere for virksomheden, og ikke om at vælge

et nyt system som håndterer marginale nye funktioner.”

Karin Brenden, prosjektleder IT og procesinnovation,

Statkraft

Ved hjælp af konfigureringsværktøjet og administrationsfunktioner

kan processtilpasninger udføres uden at kernesystemet

ændres – til og med uden brug af programmering.


Trinvis

implementering

360° understøtter en række brugersituationer.

Det er derfor muligt at implementere løsninger

fra den enkleste dokumenthåndtering og arkivering

til fuldblods digital forretningsdrift – med

sagsbehandling og ekstern samarbejde - uden

at skifte system undervejs.

360° er en løsning som tillader virksomheder at tænke langsigtet,

men samtidigt at starte i det små. Ved at dele implementeringen

op i en række overskuelige faser vil man trin for

trin bane vejen for de store effektivitetsgevinster.

360° er en fleksibel løsning, der muliggør en nem og trinvis

implementering for virksomheden med et kernesystem, hvor

man derefter gradvis kan omlægge arbejdspro-cesser, udvide

med nye moduler og integrationer med forretningssystemer.

Med implementeringen af standardløsningen etableres et

fleksibelt kernesystem som er nemt for medarbejdere at

bruge og som hurtigt bliver en vigtig del af dagligdagen.

Derefter kan virksomheden løbende effektivisere anvendelsen

igennem for eksempel gradvis omlægning af arbejdsprocesser,

implementering af nye moduler og integration til

andre forretningssystemer.

Dele af løsningen kan også åbnes op for kunder, samarbejdspartnere

og andre, sådan at en fuld digital interaktion kan

realiseres. På denne måde kan virksomheden hurtigt høste

de første fordele.

“Hafslund har valgt 360° som arkivkernen i sin

dokumentløsning. Baggrunden for valget er at

løsningen er tilrettelagt sådan at SharePoint kan

bruges som præsentationslaget, til at give den

vigtige faglig proces-støtte. Valget er også baseret

på at 360° er en standard løsning, hvilket gør forvaltningen

lettere”

Jon Andreas Pretorius, leder for applikationstjenester i

Hafslund


Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering,

dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible

og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige

virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.

Software Innovation A/S Nærum Hovedgade 10 2850 Nærum +45 45 58 88 44 info@software-innovation.dk www.software-innovation.dk

More magazines by this user
Similar magazines