Ulla Gammelgaard (pdf) - Uddannelsesforum 2011 - Emu

uddannelsesforum2011.emu.dk

Ulla Gammelgaard (pdf) - Uddannelsesforum 2011 - Emu

National test i læsning

UFO 2011

Ulla Gammelgaard


Opfølgning af den nationale test

• Læsning og Fælles Mål

• Brug testresultaterne

• Fra testresultat til læring

• Tænk testene med i årsplanen

• Gentag testen og følg den

faglige udvikling

• Tværfagligt samarbejde og

holddannelse

• Eksempler

• Evaluering

• Formidling af resultaterne.

UNI-C


Formålet med de nationale test

• Primært: Pædagogisk

værktøj til den løbende

evaluering:

– Målgruppe: lærere og ledere.

• Sekundært: Dokumentation

for det faglige niveau:

– Målgruppe: Lærere og ledere,

forældre, skolebestyrelser og

kommuner, offentligheden.

UNI-C


Frivillig anvendelse af test

• Der er ingen indholdsmæssige forskelle på

frivillige test og obligatoriske test.

• Elevresultater fra forskellige test er direkte

sammenlignelige - dvs. der er mulighed for

reel måling af udvikling.

• Testene kan anvendes på frivillig basis på

samme klassetrin, som testene er beregnet til,

samt på klassetrinnet før og efter.

• Hver elev kan tage en test i alt tre gange.


Profilområder – Læsning og Fælles Mål

Fra Fælles Mål:

• læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

• beherske forskellige læseteknikker

• afpasse læsemåde efter formål, genre og medie.


www.evaluering.uvm.dk

Demotest

Demotest


Anvendelse af hjælpemidler

De nationale test gennemføres

som en del af den løbende

evaluering. Det betyder, at:

• Adgang til hjælpemidler bør

være som i den daglige

undervisning.

• Elever med særlige behov skal

have adgang til de hjælpemidler,

som de på grund af

deres specifikke vanskeligheder

anvender i den daglige

undervisning i det fag, der

testes i.

Jf: Bek. 1000 af 26/10/2009, §6

Artikler

Colourbox


Brug testresultaterne

• Løbende evaluering af

elevernes udbytte af

undervisningen.

• Tester kun en del af

trinmålene.

• Se efter overraskelserne:

– Enkelte elevers test

– Ny viden eller

modsætninger?

– Skal der evalueres

yderligere?


Fra testresultat til læring

• Samtalen med eleven

• Læringsmål og testresultater

• Undervisningsdifferentiering

Jeg vil gerne øve mig på fire ting,

når jeg løser en tekstopgave:

– Spørge om de ord, jeg ikke

forstår;

– Finde ud af, hvad jeg får at vide

i teksten og på billederne;

– Forstå spørgsmålet;

– Finde et svar.

UNI-C


Årsplan og national test

Periode Emne Faglige mål Evaluering

Uge 48 - 49 Sære historier

’Hønsepigen’ af

Bent Haller


At læse en roman og få

større forståelse for den

genre

At samtale om bogen ud fra

umiddelbar oplevelse

At kunne redegøre for

hovedindhold, tid og sted

At skrive nøgleord, notater

og resumé

At beskrive romanens

personer, miljø og temaer.

Læselogbog

National test

anvendes

frivilligt

Førmåling af

elevernes

læseniveau


Tværfagligt samarbejde

• Tværfagligt samarbejde

om enkelte elever.

• Testene som afsæt til

holddannelse.

• Analysér gruppers

resultater i testsystemet.

og holddannelse

UNI-C


Landsresultat for hvert

profilområde og for testen

samlet set.

• Et gennemsnitsresultat på

en 100-skala.

• En fordeling over

elevernes resultater på en

5-trinsskala.

• Gennemsnitsresultatet på

100-skalaen vil i 2010

være meget tæt på 50.

Præstationsprofil


Opgavernes sværhedsgrad


Aflæsning af elevens resultat

• Videovejledning

– Video 1: Søjlediagrammet

over klassens resultater (2

min.52 sek.).

– Video 2: Elevers

testresultater i tabelform

(3 min. 27 sek.).

– Video 3: Enkelte elevers

testresultater med fokus

på det adaptive princip (4

min. 35 sek.).

• Elevprofilberegner

• Profilområde

Colourbox


Læsetest i 2. klasse

• På EMU.

• Undervisningsforløb om

talemåder.


Læsetest i 8. klasse

• På EMU

• Læseforståelsesstrategier –

skema til læreren.

• Tjek din forståelse – brug

skema som bogkort.

• Læsekontrakt og læselog i

SkoleIntra.


Evaluering

• Evalueringsværktøjer

• Evaluering i fagene

• Gentag national test.

Colourbox


Hvem må se resultaterne?

• Alle resultater er strengt

fortrolige.

• Kun de, som skal bruge

resultaterne, får adgang

hertil.

• Kommuner og skoler

holdes ansvarlige for at

resultater og opgaver ikke

formidles til

uautoriserede.

Colourbox


Hvordan formidles testresultaterne?

• Til forældre

En kort skriftlig beskrivelse

af elevens resultat fx

udleveret sammen med

elevplanen.

• Til elever

En mundtlig tilbagemelding

fra læreren.


National test på EMU

More magazines by this user
Similar magazines