uden - Uddannelsesforum 2011

uddannelsesforum2011.emu.dk

uden - Uddannelsesforum 2011

Med skolen i Skyen

Mere og bedre it i skolehverdagen


Kollaborativ skrivning

Kræver hverken Twitter, Facebook eller Google

http://elholm.titanpad.com/1

● Online, gratis og uden brugeroprettelse.

Eks:

Brainstorm, overblik, fælles tekst


Hvad er Skyen?

http://elholm.titanpad.com/1


Hvor er skyen?


Masterspecialet

MIL

Med skolen i Skyen - Specialet kort fortalt

Det netvæksbaserede samfund

Den værdibaserede kravspecifikation

Kollaboration læring i Skyen

Didaktik 2.0

Faghæfte 48


Læring i netværk

Connectivismen er en teori der samlet beskriver hvordan:


Læring finder sted i komplekse

miljøer


Under indflydelse af sociale

dynamikker


Støttet af teknologi


Connectivisme

Viden gror og udvikler sig i netværk

og hviler i såkalder videns-knuder

uden for individet

Adgang til viden er lige så vigtig

som den viden man har.

Læring gennem personlige netværk er kernen i

connectivismen: Netværket er vigtigere end den viden der

findes i netværket


Læreren

Læring er en individuel proces der ikke nødvendigvis finder

sted gennem en formaliseret lærer

Læreren skal understøtte læring i netværk:

kommunikation, kooperation, deling

Didaktik 2.0: Nye opgavetyper med nettet


Vores undesøgelse

8 elever fra Maglegårdsskolen og

Agerbækskolen, 8. kl., skal samarbejde om at

lave en lejrskole.

● Facebook

● Skype

● Google Docs


"Kravsspecifikationen"

● Bedre it-didaktiske spidskompetencer hos

lærerne.
Mere fokus på læring med it

Være pædagogisk videnleder

Eksperimenter sammen med eleverne

● Større it-integration i skolens virksomhed.
De rigtige it-redskaber skal være til stede

Skoleindretning

Multimodalitet, hvor alle medier stilles lige

● Gøre brug af elevernes spidskompetencer.

○ Give dem en digital dannelse (Faghæfte 48)


Konklusion

Det kan godt lyde lettere sagt end gjort...


Det er bare at gå i gang!


Praktiske ting

Masterspecialet kan hentes på www.elholms.dk

Mads-Peter Galtt (mpg@gentofte.dk)

Jacob Elhom (jelh@ucsyd.dk)

Susanne Hvidtfeldt (susannesoho@gmail.com)

More magazines by this user
Similar magazines