metodefilm til praktisk undervisning - Uddannelsesforum 2011 - Emu

uddannelsesforum2011.emu.dk

metodefilm til praktisk undervisning - Uddannelsesforum 2011 - Emu

Video kan give energi i undervisningen -

metodefilm til praktisk undervisning

• 12 film

• Afprøvning og forbedring af metoder

Sonja Behrend Jakobsen AMUFYN,

Vibeke Bang Olsen AMUSYD


Metodefilm til praksis undervisning

Korte kurser

Amu mål:

• Arbejdsteknik

• Redskaber og

maskiner

• Hospitalshygiejne

EUD:

Serviceassistentuddannelsen:

• Projekt: Gode vaner


Kinesisk ordsprog

• Fortæl mig det og jeg glemmer det

• Vis mig det og jeg husker det et stykke tid

• Involver mig og jeg glemmer det aldrig


Fra viden til indsigt til praksis


Indvandrerne udgør 31,5 % af de ansatte i

rengøringsbranchen, men kun 16% på AMU (2005)


Hvordan øges motivationen?

• Sprogligt svage deltagere mister gejsten, når

der skal læses og skrives meget på dansk.

• Når arbejdspraksis i højere grad bliver

udgangspunkt for de teoretiske diskussioner

• Ved brug af fx billeder eller kropslige

udtryksformer i stedet for ord.


41688 Arbejdsteknik ved

rengøringsarbejde 2 dage

• Uddannelsens indhold:

Efter endt uddannelse kan deltageren udføre

rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige

arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås og

smerte og ømhed i bevægeapparatet minimeres.

• Der lægges særskilt vægt på, at deltageren kan anvende de fra

arbejdspladsen kendte redskaber og maskiner med en

bevidsthed om at arbejde ergonomisk korrekt.

• Desuden kan deltageren anvende korrekt løfte- og bæreteknik

og kender til betydningen af jobrotation for at begrænse

ensidigt gentaget arbejde (EGA).


Målgruppe: Rengøringsassistenter

• Fysísk krævende arbejde

• Mange lider af muskel-skeletbesvær, overvægt

• Lav arbejdsindkomst få sociale ressourcer

• Forskellig uddannelsesbaggrund faglært, nogle

højere uddannelse

• Større risiko end andre for at blive slidt ned og

forlade arbejdsmarkedet før tid


Metodefilm

• Varighed 2-3 min

• Kan gentages

• Bruges til klasseundervisning – overblik

• Gruppearbejde, diskussion,

metodeforbedring

• Individuelt, inspiration

• Repetition

• Dokumentation


Metodefilm

• Aftørring af stole og bordben

• Rengøring af tavler og vandrette flader

• Tørmopning med hygiejnemoppe

• Tørmopning med bredmoppe

• Manuel gulvrengøring

• Gulvvaskemaskine med batteri

• Gulvvaskemaskine med ledning

• Støvsugning af gulv og møbler


Metodefilm lokalerengøring

• Rengøring af kontor

• Rengøring af sengestue

• Rengøring af sanitet

• Rengøring af bruserum


Hvordan kan filmene anvendes?

• Eleverne ser filmklip i klassen

• Praktisk afprøvning i praktiklokaler

• Eleverne arbejder i grupper med forskellige

opgaver – workshop vidensdeling –

”oase”opgaver

• 1. Opgave, hvor eleverne

filmer hinanden


REFLEKSION OVER FORBEDRING AF

METODER

Filmen ses i grupper sammen med læreren

Diskussion om:

• Hvad er godt og hvad kan forbedres.

• Hvor kan jeg få ondt, hvad kan ændres!

• Individuel vejledning

• Evt. optages ny film

• Alle film optaget af elever slettes og ses i mindre

grupper - tryghed


41694 Redskaber og Maskiner

2 dage

• Uddannelsens indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt

anvende samt til- og afrigge almindeligt anvendte

redskaber, rengøringsvogne og maskiner på en

hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk

korrekt måde og kan vejlede nye kolleger i brugen af

dette udstyr.

• Der lægges vægt på, at deltageren kan bruge

rationelle metoder og arbejdsgange ved brug af

redskaber, rengøringsvogne og maskiner.


43399 Hospitals- og institutionshygiejne

3 dage

• Uddannelsens indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren udføre rengørings- og

serviceopgaver på hospitaler, dag- og døgninstitutioner og

ældrecentre på en hygiejninsk korrekt måde i forbindelse med

den almindelige rengøring og ved mere specielle

arbejdsopgaver.

• Der lægges vægt på, at deltageren har kendskab til smitte og

smittevej samt kan tilrettelægge arbejdet, så faren for

smittespredning minimeres.

• Deltageren kan foretage nødvendig rengøring og vedligehold af

vogne og rekvisitter under hensyntagen til mulige smitteveje.

• Desuden har deltageren viden om, hvad tavshedspligten

indebærer og har forståelse for nødvendigheden af at kunne

samarbejde med andre personalegrupper.


Metodefilm lokalerengøring

• Eleverne får overblik og inspiration

• Arbejdsrækkefølge

• Hygiejnestandard

• Håndhygiejne

• Afrigning af vogn

• Refleksion og afprøvning


EUD Serviceassistent

Projekt gode vaner: Du udfører opgaverne selvstændigt på avanceret niveau

Krav: Lokalerengøring

• Klasseværelse

• Omklædningsrum

• Gange

• Kontor

• Sengestue

• Hotelværelse

• Toilet

Du vælger lokaler på AMUSYD, der skal indgå sanitetslokale. Daglig/grundig rengøring af

lokaler. Varighed 10-15 min. Optages på video. Du fortæller evt. samtidig, hvad du gør for

at udføre arbejdet ergonomisk korrekt, så en ny medarbejder kan se rækkefølgen af

arbejdsfunktionerne og udføre dem, så de belaster kroppen mindst muligt.

Arbejdsplan/beskrivelse (arbejdsrækkefølge) af et lokale afleveres. Her kan du skrive

forbedringsforslag. (Bemærk det er ikke en områdeplan) Der skal fremgå af planen, hvad

du udfører til daglig – grundig/ugentlig rengøring


Eud serviceassistent: Tips og Tricks

• Lav en lille liste med ”Tips

og Tricks” til ny medarbejder

om, hvad hun skal tænke på

for at gøre det rigtigt, så hun

kan undgå at få ondt og

arbejde smart.

• Vridning af klud samt aftørring

af inventar eks. borde, døre

• Brug af inventarmoppe

• Rengøring af håndvask

• Rengøring af toilet

• Metode til daglig gulvrengøring

af det løse snavs.

• Metode til grundig/ugentlig

rengøring af gulve.

• 1 maskine til gulvrengøring eks.

polering af gulv,

kombinationsmaskine,

børstevalsemaskine


Hvor er filmene tilgængelig?

• På EMU:

• http://www.emu.dk/amu/video/index.html

- de kan også tilgås fra AMU-forsiden:

• http://www.emu.dk/amu/index.html


Visioner - perspektivering

• Der udarbejdes opgaver, hvor Iphone kan

anvendes

• Nye film med Tips og Tricks

• Ipad indbygges på reng. vogn, så

arbejdsrækkefølge, planer, metoder kan

vises

• Ordbog, hvor film/billeder høres/vises

More magazines by this user
Similar magazines