Miljø og sundhed, 16. årgang, nr. 1, maj 2010. - Sundhedsstyrelsens ...

miljoogsundhed.sst.dk

Miljø og sundhed, 16. årgang, nr. 1, maj 2010. - Sundhedsstyrelsens ...

Nye metoder til vurdering af eksponeringsfaren for

tekniske nanopartikler

Af Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Introduktion

Tekniske nanopartikler, også kaldet nanomaterialer

(OECD) eller nanoobjekter (ISO), defineres

typisk som frie partikler, der har mindst

ét diametermål, der er mindre end ca. 100 nm.

Disse nanomaterialer udgør en stadig voksende

andel af industrielt anvendte partikulære kemikalier

og forekommer oftere og oftere i forbrugerprodukter.

I dag kan sådanne nanomaterialer

optræde i flere almindelige produkter såsom

kompositmaterialer, byggematerialer samt maling,

lak og andre overfladebehandlinger,

tekstiler, sportsudstyr, elektronik og kosmetik,

men også i fødevarer og medicin.

I takt med at de nanoteknologibaserede produkter

bliver mere almindelige, er der et øget

behov for at kunne foretage vurderinger eller i

det mindste kvalificerede bud på, hvad de mu-

lige risici er ved produktion, anvendelse og

afskaffelse af disse produkter. For et produkt

kan der være adskillelige scenarier, man skal

tage i betragtning som illustreret i fig. 1, der

indikerer mulige eksponeringer under produktion

og anvendelse og senere forvitring og

behandling af et overfladebehandlingsprodukt

(1).

Behovet udspringer principielt fra fire generelle

forhold for uopløselige partikulære nanomaterialer:

1) De har vist sig generelt at være

mere toksiske end større partikler af det samme

stof; 2) De kan principielt bedre passere

biologiske barrierer end større partikler; 3) De

har en anderledes aerosoldynamik end større

partikler af det samme stof; og 4) De

deponeres i højere grad i næse og svælg og i de

dybeste alveolære dele af lungerne end større

partikler.

NM

NM

produktion

produkt

afsækning/

aftapning

afsækning/

aftapning

Slutprodukt

med NM

dispergering

og

modifikation

Påførsel af NM

sprayprodukt

Slibning og nedbrydning af NM

behandlet

overflade

Fig. 1. Eksempel på eksponeringsscenarier fra produktion af nanomaterialer (NM) til dets industrielle anvendelse

og kommercielle brug og senere forvitring og behandling for et overfladebehandlingsprodukt. Rødt markerer

forventet høj eksponeringsrisiko, gult moderat eksponeringsrisiko og for grønt forventes lav eksponeringsrisiko.

4 miljø og sundhed 16. årgang, nr. 1, maj 2010

More magazines by this user
Similar magazines