Kvartære ammoniumforbindelser - Sundhedsstyrelsens Rådgivende ...

miljoogsundhed.sst.dk

Kvartære ammoniumforbindelser - Sundhedsstyrelsens Rådgivende ...

kræft, specielt østrogen-receptor specifik brystkræft,

bør undersøges i større studier.

Resultaterne fra kulhydratstudiet var i overensstemmelse

med resultaterne fra tidligere prospektive

studier, og vi kunne ikke påvise vores

hypotese om, at høje indtag af kulhydrater øger

risikoen for brystkræft. Vi fandt heller ikke

støtte for hypotesen om, at IGF-1 og østrogen

virker synergistisk i forhold til østrogen-receptorer.

Måske skyldes vores manglende fund, at

kulhydratindtag, glykæmisk indeks og glykæmisk

load er for upræcise mål for blodets niveau

af IGF-1.

Mens nogle af studierne omhandlende kost og

brystkræft har givet overraskende resultater,

har resultaterne fra studierne omhandlende alkohol

og HRT-brug været i overensstemmelse

med vores hypoteser. Vi fandt, at risikoen for

brystkræft steg med 10%, for hver gang indtagelsen

af alkohol steg med 10 gram/dag. Ti

gram alkohol svarer til knap en genstand (en

alm. øl eller et glas rødvin indeholder ca. 12

gram alkohol) og Sundhedsstyrelsen anbefaler,

at kvinder maksimalt drikker 14 genstande om

ugen (31). Selv et alkoholindtag, der ikke overskrider

anbefalingerne, vil således medføre en

betydelig stigning i brystkræftrisikoen.

At HRT øger risikoen for brystkræft var i forvejen

påvist i store studier fra USA og England

(26;27). Der var dog tvivl om, hvorvidt resultaterne

fra specielt USA kunne overføres til danske

forhold, da man i USA bruger naturlige

hormoner udvundet fra urin fra drægtige

hopper, mens vi i Danmark fremstiller hormonerne

kunstigt. Hormonbrug viste sig at være

den stærkeste af de undersøgte risikofaktor for

brystkræft i ”Kost, kræft og helbred”. En grov

beregning viser, at 16% af brystkræfttilfældene

i kohorten kan tilskrives brug af HRT.

Ud over de beskrevne studier, der alene er baseret

på spørgeskemaoplysninger, er der udført

en lang række studier baseret på biologisk materiale.

Der er målt endogene hormonniveauer,

østrogenmetabolitter, IGF og IGFBP (insulinlike

growth factor - binding protein), enterolacton,

aktivitet af antioxidanter i røde blodlegemer,

oxidation af lipider og proteiner, DNA reparationsprodukter,

organochloriner i fedtvæv

samt en række genetiske polymorfier involveret

i metabolisme eller DNA reparation. Artikler

baseret på disse biologiske mål er enten

allerede publicerede eller under udarbejdelse.

Referencer

1. Tjonneland AM, Overvad OK. Diet, cancer

and health - a population study and establishment

of a biological bank in Denmark. Ugeskr

Laeger 2000;162(3):350-4.

2. Riboli E, Hunt KJ, Slimani N, Ferrari P, Norat

T, Fahey M et al. European Prospective Investigation

into Cancer and Nutrition (EPIC):

study populations and data collection. Public

Health Nutr 2002;5(6B):1113-24.

3. Zhu K, Bernard LJ, Levine RS, Williams SM.

Estrogen receptor status of breast cancer: a

marker of different stages of tumor or different

entities of the disease? Med Hypotheses 1997;

49(1):69-75.

4. DBCG. Danish Breast Cancer Cooperative

Group 1977-1997. Copenhagen 1997.

5. IARC Handbooks of Cancer Prevention. Lyon,

France: IARCPress, 2003.

6. Olsen A, Tjonneland A, Thomsen BL, Loft S,

Stripp C, Overvad K et al. Fruits and vegetables

intake differentially affects estrogen receptor

negative and positive breast cancer incidence

rates. J Nutr 2003;133(7):2342-47.

7. Food, Nutrition and the Prevention of Cancer:

a Global Perspective. Washington: World Cancer

Research Fund in Association with American

Institute for Cancer Research, 1997.

8. Graham S, Zielezny M, Marshall JR, Priore R,

Freudenheim JL, Brasure JR et al. Diet in the

epidemiology of postmenopausal breast cancer

in the New York State Cohort. Am J Epidemiol

1992;136(11):1327-37.

9. Kushi LH, Fee RM, Sellers TA, Zheng W,

Folsom AR. Intake of vitamins A, C, and E and

postmenopausal breast cancer. The Iowa

Women's Health Study. Am J Epidemiol 1996;

144(2):165-74.

10. Verhoeven DT, Assen N, Goldbohm RA,

Dorant E, van’t Veer P, Sturmans F et al. Vitamins

C and E, retinol, beta-carotene and dietary

fibre in relation to breast cancer risk: a

prospective cohort study. Br J Cancer 1997;

75(1):149-55.

7

More magazines by this user
Similar magazines