Fredens Sogn Svendborg Fredens Sogn Svendborg - Fredens Kirke

fredenskirke.dk

Fredens Sogn Svendborg Fredens Sogn Svendborg - Fredens Kirke

KIRKEBLADET

Fredens Sogn

Svendborg

September – Oktober – November 2008 Nr. 3


PRÆSTENS SIDE

Af Mette Dolberg

NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE

Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på

alteret i Fredens kirke. Særligt ét af dem. Det er det, der

forestiller Jakobs kamp med englen, - eller med Gud.

Historien findes i Det Gamle Testamente. Du kan finde den

i 1. Mosebog kapitel 32, v. 25ff. På sin vandring er Jakob

kommet til et vadested. Sin familie har han fragtet over floden,

og han er alene tilbage. Så sker der noget. En mand

giver sig i kamp med ham, lige indtil det bliver lyst. Mens de

slås, råber manden: Slip mig! Men Jakob svarer: ”Jeg slipper

dig ikke, før du velsigner mig!”

”Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig!”

Hvad skal det nu betyde?

Hver især kender vi til det, i større eller mindre grad, at skulle

kæmpe for og med det som betyder noget for os. Det vi

har kært, det vi regner for betydningsfuldt og vigtigt, dét

der fylder noget i vores liv. At tage livtag med livet. Give sig

hen i det.

At holde fast. At holde ved. Fordi der er noget, vi vil. Der kan

en kærlig stædighed hjælpe os på vej i vores Jakobskamp.

Guds velsignelse. Hans kærlighed og fred får vi med os på

vores vej. I vores dagligdag, i de opgaver der følger med. Det

er noget af alt det gode og fantastiske, som Guds velsignelse

rummer: Guds løfte til os om, at han altid vil være der for

os, ligegyldigt hvordan livet så ser ud, - med sin styrke og sit

kærlige nærvær.

Så bliver historien om Jakob altså historien om kamp og om

velsignelse. Og samtidig et brændstof og en opfordring til

os: om at komme ind i kampen og kæmpe den med mod.

Med ønsket om et godt og velsignet efterår til alle.

Mette Dolberg

”Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig” – sagde Jakob. Han

ville gerne have velsignelsen med, førend han kunne give

slip. Han insisterede på at få kærlighed og fred med sig på

sin vej.

Det er det store, der ligger i at få Guds velsignelse med sig.

Kærlighed og fred.

Og vel at mærke Guds kærlighed og Guds fred, der er større

end alt andet, og kan fylde et menneskesind helt og fuldt

og give os nye kræfter, nye muligheder, nyt håb og nye glæder.

Alt det kan vi være heldige at finde hos hinanden, i de

relationer vi indgår i. Men indimellem kommer vi mennesker

til kort uanset alle vores gode intentioner. Så er der

brug for noget nyt for at komme videre. Velsignelse, tilgivelse,

- der kan bringe os videre og få os til at give videre.

Derfor har vi, fra tid til anden, brug for at søge hjælp hos

Ham, der er større end os og større end noget, vi kan forestille

os. Det er Ham, der giver velsignelsen.

Velsignelsen, det er jo netop, hvad vi får med ud fra gudstjenesten.

Til at leve videre på.

Herren velsigne dig og bevare dig

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

2

FREDENS KIRKE

SEPT. – NOV. 2008


FOREDRAGSRÆKKE I FREDENS KIRKE – FAVNTAG OM LIVET

FREDENS KIRKE

SEPT. – NOV. 2008

3


Fødsel:

Enhver fødsel skal anmeldes til

kirkekontoret inden 14 dage.

Dåbs- og vielsesattester (og evt.

O og A- erklæring) medbringes

sammen med fødselsanmeldelse.

Der er endvidere mulighed for

ved hjælp af digital signatur at

anmelde fødsel og navneændring

på www.personregistrering.dk,

hvor også diverse blanketter kan

udskrives.

Dåb:

Anmeldes til kirkekontoret.

Derefter henvendelse til den

præst, der skal foretage dåben.

Vielse:

Anmeldes til kirkekontoret.

Derefter henvendelse til den

præst, der skal foretage vielsen.

Begravelse/bisættelse:

Henvendelse til kirkekontoret.

Dødsanmeldelse, dåbs- og vielsesattest

for den afdøde afleveres

til kirkekontoret, evt. gennem

begravelsesforretning.

Derefter samtale med den præst,

der skal forrette begravelsen/

bisættelsen.

Kirkebil:

Til gudstjenster er der gratis

kørsel for gangbesværede blandt

sognets beboere og sognebåndsløsere.

Kirkebil bestilles på kirkekontoret

senest fredag kl. 12.00.

Kirkelige organisationer:

FDF

Kredsleder:

Flemming Lautsen,

Vædderen 88,

tlf. 4072 2074

De grønne pigespejdere

Gruppeleder:

Conny Nielsen,

Høje Dong, 5771 Stenstrup,

tlf. 62 21 70 46

E-mail: cn@svendborgspejder.dk

KFUM-spejderne

Gruppeleder:

Heidi J. Pedersen,

Dronningsholmsvej 10, 1.,

tlf. 2636 5751

KFUM & KFUK

Formand:

Tine Jørgensen,

Boelsmosevej 15, 5883 Oure,

tlf. 6228 2800

Svendborg Y’s Men’s Club

Præsident:

Børge Rosholm,

Birkholmvænge 4.

tlf. 6221 5572

4

SOGNEKALENDER

Gudstjenester, koncerter, foredrag mv. i Fredens sogn

SEPTEMBER

7. 16. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

9. Eventyr Tirsdagstræf kl. 14.30 Thyge Christensen

14. 17. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 19.30 Jørgen Børglum Larsen

16. Kirkeklubben kl. 15.30

16. Bibelmaraton kl. 18.30

17. Menighedsråd kl. 18.30

21. 18. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

28. 19. s. e. trin. Høstgudstjeneste kl. 10.00 Begge præster

(konfirmandintrod.)

OKTOBER

1. Forundring Foredrag kl. 19.30 Jørgen Carlsen

5. 20. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

8. Stillegudstj. kl. 19.30 Mette Dolberg

12. 21. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

14. Karen Blixen Tirsdagstræf kl. 14.30 Mai Bjerregaard

15. Menighedsråd kl. 18.30

19. 22, s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

26. 23. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

26. Koncert kl. 16.00 Hasseris kirkes trio

28. Temagudstj. kl. 19.30 Jørgen Børglum Larsen

30. Filmcafé kl. 19.30

NOVEMBER

2. Alle helgen Højmesse kl. 10.00 Begge præster. Brunch

5. Forfatter Foredrag kl. 19.30 Erling Jepsen

9. 25. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

16. 26. s, e, trin. Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

16. Koncert kl. 16.00 Trio Cosmos

18. Sangens år Tirsdagstræf kl. 14.30 Jørgen Børglum Larsen

19. Menighedsråd kl. 18.30

20. Filmcafé kl. 19.30

23. Sidste s. i kirkeåret Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

30. 1. s. i advent Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

DECEMBER

7. 2. s. i advent De 9 læsninger kl. 16.00 Mette Dolberg

14. 3. s. i advent Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

14. Julekoncert kl. 16.00 Valby Brass Band

FREDENS KIRKE

SEPT. – NOV. 2008


KONCERTER I FREDENS KIRKE

Søndag den 26. oktober kl. 16.00

HASSERIS KIRKES TRIO

Hasseris kirke ligger i Aalborg og er bl.a.

kendt for gennem mange år at have

bidraget til en fornyelse af kirkemusikken

– med nye salmer, nye tekster og

nye melodier – og nye arrangementer af

gamle salmer.

Medvirkende:

Mogens Jensen, klaver

Ole Bech, guitar

Karen Grarup, sang

Koncerten er et led i en kommende

række af koncerter, som vil præsentere

ny kirkemusik.

Der er fri entré til koncerten.

Søndag den 16. november kl. 16.00

TRIO

COSMOS

Sopran, tværfløjte og

orgel/klaver – med

denne besætning

sætter trioen fokus

på den danske musik,

danske salmer og

sange. Dette er en

hyldest til livet og dets årstider i bogstavelig

og billedlig forstand.

Medvirkende:

Christine Christiansen, tværfløjte

Jane Lundehøj Banke, sopran

Uffe Fløng, orgel/klaver

Der er fri entré.

Søndag den 14. december kl. 16.00

JULEKONCERT MED

VALBY BRASS BAND

Valby Brass Band, mandskor samt solister

præsenterer et meget varieret program,

der sætter os i den rigtige julestemning.

Orkestret hører til daglig

hjemme i Frelsens Hærs Menig heds -

center i København.

Entréen går ubeskåret til Fredens kirkes

Menighedspleje.

ADRESSELISTE:

www.fredenskirke.dk

Kirkekontoret

Jonna Kristensen

Glarmestervej 8

Åbent tirs.-fre. kl. 10-13

Tors. tillige kl. 16-18

Mandag lukket.

Tlf. 6321 0326

E-mail: jkri@km.dk

Kordegnevikar

Christina Lykke Maarbjerg

Sognepræst

Jørgen Børglum Larsen

Glarmestervej 6

Træffes som regel tirs.-fre. kl. 11-12

samt efter aftale. Mandag fri.

Tlf. 6321 0324

E-mail: jbla@km.dk

Sognepræst

Mette Dolberg

Nyborgvej 192

Træffes som regel i sognehuset

man.- ons. kl. 11-12, samt efter aftale.

Fredag fri.

Tlf. 6321 0325

Privat: 8627 8418

E-mail: mdo@fredenskirke.dk

E-mail: mdo@km.dk

Kirketjener

Inger Hoppe

Kirken 6321 0328

Sognehuset 6321 0327

Mobil 2728 0328

E-mail: kirketjener@fredenskirke.dk

Træffes bedst i kirkens åbningstid

10.00 - 14.00

Kirketjener 2

Lisbeth Andersen

Organist

Allan Wahl

Fruerstuevej 75

Tlf. 6222 2676

E-mail: allan.wahl@sydfynsmail.dk

E-mail: organist@fredenskirke.dk

Menighedsrådsformand

Jørgen Fredeløkke

Nyborgvej 93A

Tlf. 6222 9003

Kirkeværge

Flemming Laustsen

Vædderen 88

Tlf. 6220 9228

Kirkegårdskontor

Valdemarsgade 71A

Tlf. 6221 0533

Kirken er åben mandag til fredag

mellem 10-14.

Tilmelding: Elin Hansen, tlf. 6221 8418

Sognehusets lokaler kan lejes til

møder.

Henvendelse til kirketjeneren.

FREDENS KIRKE

SEPT. – NOV. 2008

5


BIBEL – MARATON!

Er du også én af dem, der har haft stor lyst til at læse

hele bibelen, men aldrig rigtig er kommet i gang?

Kunne du tænke dig, sammen med en gruppe ligesindede,

at åbne bogen på 1. Mosebog 1.1 og læse den til det

sidste punktum efter Johannes´ Åbenbaring 22.21?

Så er chancen her og nu!

At læse hele bibelen vil tage tid og derfor kræver det

også en vis udholdenhed og en vis stædighed. Der vil

være perioder, hvor læsningen går hurtigt og let - og

andre tider, hvor det virkelig går op ad bakke eller man

går helt i stå, af den ene eller anden årsag. Så er der

bare at slutte sig til ved maratonløbets ”vanddepoter”.

Ca hver 14. dag samles læseholdet til et kort møde kl.

18.30 –19.30. Her introducerer præsterne på skift det

følgende læseafsnit og over en kop kaffe undrer vi os i

fællesskab over bibelens mangfoldighed i indhold og

litterære stilgenrer.

Der bliver ikke tale om en detaljeret bibelfortolkning.

Det er læsningen, der er målet.

Ved at læse hele skrifter i et stræk, vil nogle sider af

bibelens univers blive krystal- klare, mens andre sider

vil forsvinde i uforklarlige tåger og vække flere spørgsmål

end de besvarer. Glæd jer! Det er en stor oplevelse.

Og vær forberedte på at man kan blive ligeså afhængig

af bibellæsning som en maratonløber er det af sin

sport!

Bibelmaratonen er blevet til i samarbejde mellem præsterne

i Fredens ( Jørgen Børglum Larsen og Mette

Dolberg, Tved ( Elisabeth Hammer) og Vor Frue ( Anne-

Grete Thestrup og Gitte Meyer Jørgensen).

Der læses efter 1992 oversættelsen af bibelen.

En fuldstændig læseplan for vinteren 08/09, hvor vi læser

Det gamle Testamente,

vil blive udleveret på første samling.

Næste år, vinteren 09/10, læser vi Det nye Testamente i

nyoversættelsen: Den nye Aftale.

Datoer

16. september kl. 18.30 Oplæg: Anne-Grete Thestrup. Menighedshuset, Vor Frue.

30. september kl. 18.30 Oplæg: Jørgen Børglum Larsen. Fredens Sognehus.

14. oktober kl. 18.30 Oplæg: Mette Dolberg. Fredens Sognehus.

28. oktober kl. 18.30 Oplæg: Elisabeth Hammer. Tved konfirmandstue.

11.november kl. 18.30 Oplæg: Gitte Meyer Jørgensen. Menighedshuset. Vor Frue

25.november kl. 18.30 Oplæg. Anne-Grete Thestrup. Menighedshuset. Vor Frue

9. december kl. 18.30 Oplæg: Gitte Meyer Jørgensen. Menighedshuset. vor Frue

Skulle deltagere have transportvanskeligheder, kan man henvende sig til sin sognepræst

eller sognets kirkekontor. Tilmelding sker ved læsermøderne.

6

FREDENS KIRKE

SEPT. – NOV. 2008


TIRSDAGSTRÆF

4. sept. kl. 14.30:

En eftermiddag med kultur, oplevelse, fællesskab og kaffebord

– hver måned i sæsonen. Alle kan være med. Det

foregår i sognehuset kl. 14.30-16.30.

Tirsdag 9. september kl. 14.30

»EVENTYR DER RYKKER”

med forfatteren Thyge Chri -

stensen

Gennem mere end 20 år har han

samlet oplevelser og fortællinger

i det indre Vestafrika.

I Burkina Faso lærer børn og

unge fra mere end 60 forskellige

folkeslag at leve i fred og harmoni

- ved at lytte til eventyr og gamle traditioner for konfliktløsning,

der bygger på latter.

Her opfattes forskellighed snarere som en ressource end

som et problem.

Burkinernes dilemma-diskussioner kan også gøre vores

verden større.

Thyge Christensen er en af landets fineste kendere af det

vestafrikanske land Burkina Faso. Han har skrevet bøger

om landet og arrangerer stadig rejser til Burkina Faso.

Tirsdag den 14. oktober kl. 14.30

KAREN BLIXEN

med sognepræst Mai Bjerregaard

Et foredrag om vores internationalt kendte forfatter

Karen Blixen (1885-1962). Hun er bl.a. kendt for romanen

om sine år i Afrika – ”Den afrikanske farm” (1937) – senere

filmatiseret som ”Out of Africa” – og fortællinger som

”Syv fantastiske fortællinger” (1935).

Mai Bjerregaard er p.t. konstitueret sognepræst i Skårup.

Tirsdag den 18. november kl. 14.30

SANGEFTERMIDDAG

med sognepræst Jørgen Børglum Larsen

I anledning af Sangens År 2008 arrangerer vi igen en sangeftermiddag.

Denne gang skal vi bl. a. synge nogle af årstidens

sange og salmer – og samtidig præsenteres for

nogle nye salmer med tekst af sognepræsten. Organist

Allan Wahl sidder som sædvanlig ved flyglet.

FILMCAFÉ

Også i efteråret vil der være mulighed for at komme i Fredens kirkes FILMCAFÉ.

Vi ser en film sammen, drikker en kop kaffe eller te

– og får en kort introduktion til og samtale om filmen.

Alle kan være med.

Det foregår i sognehuset

Torsdag den 30. oktober kl. 19.30: ”Små og store synder” af Woody Allen.

Torsdag den 20. november kl. 19.30: ”Saraband” af Ingmar Bergman.

Woody Allen og Mia Farrow i “Små og store synder”.

FREDENS KIRKE

SEPT. – NOV. 2008

7


HØJMESSE OG BRUNCH

Søndag den 2. november er Alle helgens dag. Vi holder

gudstjeneste kl. 10.00. Efter gudstjenesten serveres der

brunch i sognehuset.

Alle er velkomne til at deltage – og det koster ikke noget.

Kom og vær med – det er også din kirke.

Næste nummer

Stof til næste nummer afleveres på

kirkekontoret senest 1. november

Gerne på mail jkri@km.dk eller jbla@km.dk

KIRKEKLUBBEN

”I DISSE KORTE DAGE”

”Sange og salmer ved aftentide”

Tirsdag den 28. oktober kl. 19.30 i Fredens kirke

En anderledes gudstjeneste med musik og sang

– bl.a. uropførelser.

I foråret havde temagudstjenesten LYSET som tema

– denne gang er EFTERÅRET i fokus.

Men vi tilstræber samme gode oplevelse.

Medvirkende:

Niels Otto Jessen, klarinet

Allan Wahl, orgel

Jørgen Børglum Larsen, præst

Kirkeklub er et gratis tilbud for alle sognets piger og

drenge i alderen ca. 5-9 år.

Børnene vil få fortalt bibelhistorie, som skal danne

udgangspunkt for samtale. Vi vil desuden få besøg

af sognets to præster, synge sange og salmer, tegne,

male, gå over i kirken og lære børnene at bede

Fadervor.

Hver gang starter vi eftermiddagen med sang, frugt

og introduktion til dagens indhold.

Kirkeklubben foregår i Sognehuset, Glarmestervej 8,

tirsdage fra 15.30-16.45.

Første gang bliver tirsdag d.16.september og derefter

d.30.september, 21.oktober,

28.oktober, 11.november og 25. november.

Med venlig hilsen og vel mødt!

Allan Wahl, Bitten Christiansen, Tina Devantier

Christensen, Inger Hoppe, Kirsten Andersen

og Christina Lykke Maarbjerg.

MENIGHEDSRÅDSVALG

Der afholdes valg til Fredens sogns menighedsråd tirsdag den 11. november 2008. I den anledning afholder

menighedsrådet et offentligt orienteringsmøde forud for valget.

Torsdag den 11. september kl. 19.00 i sognehuset.

Hvis der er interesse for det, er der mulighed for efter orienteringsmødet at opstille en eller flere lister til valget.

Vær med i det folkekirkelige demokrati – og gør din indflydelse gældende. Kom og vær med til orienteringsmødet -

og deltag i valget!

KIRKEBLADET · FREDENS SOGN · SVENDBORG

Kirkebladet udgives af Fredens sogns menighedsråd.

Redaktion: Elin Hansen, Leif Kruse Nielsen, Mette Dolberg, Jonna Kristensen og Jørgen Børglum Larsen (ansv.)

Layout og tryk: trykteam svendborg a/s · Tlf. 62 22 91 22 · www.trykteam.dk

Forside billede: Jari Dolberg

More magazines by this user
Similar magazines