Kommuner skræddersyr kollektiv trafik til børnefamilierne - KTC

ktc.dk

Kommuner skræddersyr kollektiv trafik til børnefamilierne - KTC

digita

kommunal frem

Teknik & Miljø / September 2012

Tema: ringsted | trafik & veje

KTC ÅRSMØDE 2012

24/7-SaMfunDET:

digital nutid —

kommunal fremtid

KTC årsmøde

2012

Ringsted

Tillæg til Teknik & Miljø nr. 9 2012

Kommuner skræddersyr

kollektiv trafik til

børnefamilierne

Tillæg til Teknik & Miljø nr. 9 2012

Det skal være nemt at komme fra A til B med kollektiv trafik – også på skæve tidspunkter

af dagen. Det er tanken bag et projekt, Movia har igangsat i samarbejde med

Ringsted og Faxe kommuner. Formålet er at gøre det attraktivt for især børnefamilier at

blive i landområderne samt at vænne de unge til at bruge kollektiv trafik mere aktivt.

Af | Synnøve Klitgaard, Trafik, Vej & Parkchef, Ringsted Kommune

Det kan være

svært for en

travl familie at

få lagt fritidsaktiviteterne

ind efter en

busplan. Som

udgangspunkt

er den kollektive

trafik i landområderne indrettet efter

børns og unges behov for at kunne komme

til og fra uddannelsesinstitutionerne. Så

der er mange tilbud mellem kl. 7-16 på

hverdage, mens der til gengæld oftest er en

dårligere dækning sidst på eftermiddagen,

aften og weekend.

– I timerne før og efter skole og arbejdstid

er behovet for og efterspørgslen efter

kollektiv trafik væsentligt mindre og langt

mere spredt i forhold til de etablerede ruter.

Til gengæld er det jo her, mange går til fritidsaktiviteter

uden for hjemmet – og det er

her, der kan være brug for en mere fleksibel

kollektiv løsning, såsom Flextur, hvor man

køres fra adresse til adresse efter behov,

siger Peter Henriksen, der er projektleder

hos Movia.

Ved at gøre den kollektive trafik mere

fleksibel, får kommunerne mulighed for at

tilbyde en længe ønsket service til især familier

i landområderne, som er afhængige af

privatbilisme til fritidsaktiviteterne.

Projekt skal afsløre behovet

for flextur

Siden sommeren 2011 har Movia sammen

med KKR Sjælland og Ringsted og Faxe

kommuner derfor startet et projekt, der tager

udgangspunkt i Flextur.

Flextur er et supplement til den kollektive

trafik, hvor kunden køres fra adresse

til adresse på et tidspunkt, som kunden selv

bestemmer. Projektet er delvist finansieret

med midler fra Trafikstyrelsens buspulje.

– Formålet med projektet er at afdække,

hvilke faktorer der er væsentlige for, at børn

og unge kan benytte kollektiv trafik

tidspunkter og steder, hvor det er vanskeligt

for den traditionelle rutebundne kollektive

trafik. De erfaringer, vi gør os her er vigtige

i forhold til at ramme målgruppens behov,

forklarer Peter Henriksen fra Movia.

Til projektet er der tilknyttet en følgegruppe,

som kan komme med bidrag og

erfaringer og frem for alt få nyttig viden på

baggrund af de erfaringer, som kan drages

af projektet. Følgegruppen består af repræsentanter

fra de kommuner på Sjælland, der

tilbyder Flextur.

Børn og unge vil gerne køre i bus

Den første del af projektet bestod af at lave

en analyse af målgruppens transportvaner

og behov. Derfor blev elever fra 4.-10. klasse

på alle folkeskoler, og elever på ungdomsuddannelserne

i begge kommuner, opfordret

til at besvare et online spørgeskema,

som blev distribueret via skolernes/uddannelsernes

elev- og forældreintra.

Undersøgelsen viste, at der er et stort

potentiale i at få de børn og unge, der normalt

køres af mor eller far til fritidsaktiviteter,

over i den kollektive trafik.

Opsamling på projektet

Hele projektet om Flextur munder ud i en

rapport, der afdækker projektets succes

og hvilke faktorer, der har haft positiv og

negativ indflydelse på efterspørgslen og

opfyldelsen af transportbehovet. I Ringsted

Kommune vil vi benytte den nye viden i

forbindelse med en ny trafikplan, der skal

udarbejdes i 2014.

Projektet er et godt eksempel på hvordan

kommuner og trafikselskaber kan samarbejde

om at finde løsninger på de opgaver,

der kan opstå, når de traditionelle løsninger

ikke helt slår til.

– Vi er meget glade for at Movia har

sagt ja til at prøve at forbedre transportmulighederne

for børn og unge i landområderne

i samarbejde med KKR og de to

kommuner, siger Thomas Nymann Nielsen,

Chefkonsulent i KKR Sjælland.

44


vil hentes igen. Eller hvornår du vil være fremme.

Anne-Sofie, 15 år.

Gymnastik

Nicoline, 12 år.

Nicoline, 12 år.

dage fra kl. 6-23 i de kommuner, som er tilknyttet ordningen. Så

snup en Flextur og lad os om at fragte børnene eller dig selv sikkert

ud og hjem.

Teknik & Miljø / September 2012

Tema: ringsted | trafik & veje

“I Ringsted kommune

har vi fået mere

tid til fritid”

Ole, 47 år.

Endelig tid

til at fiske

Christina, 39 år.

Mere tid til

musik og sang

Dressurridning og

fodbold

Anne-Sofie, 15 år.

Gymnastik

Er din fritid for kostbar til at agere chauffør, når

ungerne skal til sport? Og må du ofte droppe

egne aftaler for at hente og bringe? Så snup en

Køreplanen er helt op til dig. Vi henter dig ved

kantstenen hvor som helst og sætter dig af, lige

Ole, 47 år.

Endelig tid

Christina, 39 år.

Mere tid til

musik og sang

“I Ringsted kommune

har vi fået mere

tid til fritid”

Flextur og lad os om at fragte børnene eller dig

selv sikkert ud og hjem.

hvor du vil. Og du bestemmer helt selv, hvornår du

til at fiske

Annonce, hvor

der reklameres for

castingevent

Flextur er den perfekte løsning til travle

børnefamilier på de dage, hvor familien skal

være flere steder på én gang. Det er ikke bare en

almindelig bustur, men næsten som at have sin

egen privatchauffør. Bare på den smarte kollektive

måde, hvor du nogle gange kører med andre,

der også har bestilt en tur.

Vi kører alle dage fra kl. 6-23 i de kommuner, som

er tilknyttet ordningen. Flextur er med andre ord

en hurtig og super fleksibel transportform, der

nemt og enkelt får dig frem til målet. Bedre kan

du ikke købe dig til mere frihed.

Hvor skal vi køre dig hen?

Hent Flexturs app og bestil din tur fra mobilen.

Læs mere på www.moviatrafik.dk/flextur

Følg os på Facebook

LIGE TIL DØREN FRA KL. 6-23.

EFTER DIN EGEN KØREPLAN.

Flextur er den perfekte løsning til travle børnefamilier på de

dage, hvor familien skal være flere steder på én gang. Det er ikke

bare en almindelig bustur, men næsten som at have sin egen privatchauffør.

Bare på den smarte kollektive måde, hvor du nogle

gange kører med andre, der også har bestilt en tur.

Køreplanen er helt op til dig. Du kan blive hentet derhjemme, i

svømmehallen, eller præcist hvor det passer dig. Og du bestemmer

helt selv, hvornår du vil hentes igen. Og hvor. Vi kører alle

Dressurridning og

fodbold

Hvor skal vi køre dig hen?

Hent Flexturs app og bestil jeres tur fra mobilen.

Læs mere på www.moviatrafik/flextur

Fakta fra undersøgelsen:

• Undersøgelsen viser, at der i de to kommuner,

blandt målgruppen, er et meget

lille kendskab til Flextur, og at en omfattende

markedsføring af produktet derfor

ville være en væsentlig forudsætning for

projektets succes.

• Derudover stod det klart, at forældrene

har en stor indflydelse på, hvordan deres

børn kommer til fritidsaktiviteter (især

når det handler om betaling), og derfor

bliver de også en naturlig del af målgruppen

for markedsføringen.

• I forbindelse med projektet er der udviklet

en app til bestilling af Flextur via

mobilen, så brugerne nemt kan bestille

en tur, uanset hvor de er henne.

• For at forankre projektet yderligere i

nærmiljøet blev markedsføringskampagnen

centreret omkring lokale familier.

Der blev afholdt castingevents i begge

kommuner, hvor familier med børn, der

kunne tænke sig at fungere som modeller

i det kommende reklamemateriale,

kunne få taget et prøvefoto.

• Fire familier (2 fra hver kommune) blev

udvalgt som modeller til reklamematerialet,

som består af plakater, avisannoncer,

hængeskilte i busser, bagrudestreamere,

husstandsomdelte brochurer og

floorstickers.

• For at anspore flere til at prøve Flextur

og få deres egne erfaringer med produktet,

er der en særlig rabat for Flextur på

20 % fra april til og med juli 2012.

• Facebook har også været brugt som medie

til at gøre opmærksom på castingeventen

og projektet generelt.

Flextur

Lige til kantstenen fra kl. 6-23.

Efter din egen køreplan.

• Flextur er et supplement til den

kollektive trafik og kan benyttes

af alle. Man kan køre med Flextur

i de kommuner, der er tilmeldt

ordningen.

• Med Flextur bestemmer man selv,

hvor og hvornår man vil hentes,

og hvor man vil køres hen.

• Flextur koordineres med Flextrafiks

øvrige kørsler, og man kan

derfor komme ud for at køre sammen

med andre kunder.

• En Flextur koster 36 kr. i opstartstakst

inkl. 5 km kørsel og

6 kr. pr. efterfølgende kilometer.

Man betaler ikke for eventuel

omvejskørsel i forbindelse med

afhentning og afsætning af andre

kunder. Enkelte kommuner tilbyder

en takst på 36 kr. inkl. 10 km

og 3 kr. pr. efterfølgende kilometer

– herunder Ringsted og Faxe

kommuner.

• Flextur udføres af taxaer og

minibusser.

45

More magazines by this user
Similar magazines